1a Assemblea del curs 2011/2012.

El passat 7 de novembre es va celebrar l’Assemblea de l’AMPA. S’hi va aprovar la nova junta directiva:

  • PRESIDENTA: ISABEL ÁLVAREZ.
  • VICEPRESIDENTA: IMMA PLANTADA
  • SECRETÀRIA: MARIANA GALVAGNO.
  • TRESORER: LANDE GUINART.

Entre altres temes es va parlar de pujar la quota a 18 euros per família i 2 euros per cada germà que s’incorpore al col·legi. 

A més es va informar de les activitats per al curs 2011-2012.
També parlàrem sobre l’estat dels comptes per a aquest curs.

1a Assemblea del curs 2011/2012

1 ª Asamblea del curso 2011/2012.

El passat 7 de novembre es celebrar l’Asamblea del AMPA. En ella se aprobó la nueva junta directiva:
PRESIDENTA: ISABEL ÁLVAREZ.
VICEPRESIDENTA: IMMA PLANTADA
SECRETARIA: MARIANA GALVAGNO.
TESORERO: LANDE GUINART.
ENTRE otros temas se habló de subir la cuota a 18 euros por familia y 2 euros por c/ hermano que se incorpore al colegio y se informó de las actividades para el curso 2011-2012. Comprobando la viabilidad con el estado de las cuentas.

Eleccions al Consell Escolar

El proper 28 de novembre del 2011 seran les votacions per a la renovacio parcial del Consell Escolar del nostre centre.
Durant el dia, la Mesa Electoral estarà a la vostra disposició a la sala del professorat de l’escola, des de les 9 fins a les 18 hores.
Si no pots vindre envia el vot amb els teus fills i amb una fotocòpia del DNI. Adjunta una autorització si el porta un adult.

PARTICIPA-HI! EL TEU VOT ÉS IMPORTANT!