NO a la liquidació de l’ensenyament musical a primària!

Llegir música familiaritza amb una altra manera de llegir; Estimula la memòria, ajuda a millorar la coordinació motriu, a refinar la precisió gestual, l’educació postural, reforça la disciplina, la temperança i l’autoexigència; promou el treball en equip, ensenya a escoltar en general, a percebre els detalls, els matisos. 

URSULA k. Le Guin (1929)

“Nunca se me había ocurrido que la música y el pensamiento se pareciesen tanto. De hecho se podría decir que la música es otra manera de pensar, a menos que sea el pensamiento el que sea otra especie de música.”

Sense l’ensenyament musical no haguérem tingut a estes magnífiques compositores.

Maria Luisa Osaita  , Carme Karr 
Mercedes Zavala , Narcisa Freixas 
Fatima Miranda 
Iluminada Pérez , Sonia Megías 
Elena Romero , Anna Bofill , María Rodrigo , Sofia Martínez 
Zuriñe Fernández , Marisa Manchado 
Merce Torrents , María Luísa Anido i moltes més...