Ajudes per a la promoció de l’ús del valencià

Aquesta setmana s’ha publicat al DOCV la resolució que convoca les ajudes per a la promoció de l’ús del valencià. Les associacions sense ànim de lucre poden demanar aquestes ajudes per a la realització d’activitats promoció del valencià però no s’inclouen ni les agendes ni la documentació oficial de l’entitat. Són activitats subvencionables:

  • Cursos de valencià per a persones adultes: Han de ser almenys de 60 hores lectives i tindre entre 15 i 40 alumnes. Els nivells han de correspondre’s amb els de la JQCV: elemental, mitjà i superior.

  • Activitats de promoció i difusió del valencià: publicacions, webs… (el cost de l’activitat ha de ser com a mínim de 2000 euros)

  •  Funcionament d’oficines o servicis de l’entitat de promoció del valencià.
  • El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats des del dia 2 d’abril de 2014.

FAPA
descargar en http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/01/pdf/2014_2727.pdf
________________________________________ 

Educació destina 100.000 euros per a la promoció de l’ús del valencià

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes per valor de 100.000 euros per a associacions sense ànim de lucre que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià en els seus respectius àmbits d’actuació.


RedactaVeu / València

L’objectiu d’aquestes ajudes és col·laborar amb aquelles entitats cíviques que, al llarg del País Valencià, realitzen activitats diverses, d’acord amb l’especificitat de cada associació, però que tenen “una característica comuna, i un objectiu molt clar: potenciar l’ús del valencià en alguna de les activitats que desenvolupen, o en totes”.


Entre les activitats subvencionades destaca l’organització de cursos de coneixements de valencià destinats a persones adultes. Per a rebre les ajudes, aquesta activitat tindrà una durada mínima de 60 hores i a més, tindrà un mínim de 15 alumnes i un màxim de 40.

També es concediran ajudes a les associacions que pretenguen afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià en l’entitat o en la població en general. Se subvencionen les despeses referides a l’edició en valencià del material de difusió, divulgació i d’informació sobre l’entitat i les seues activitats com llibres, catàlegs, programes, fullets, cartells, revistes i elaboració de pàgines web.
En el cas de les pàgines web, seran subvencionables els costos de l’elaboració, del domini i de l’allotjament de la pàgina web. Quedarà exclosa de la subvenció l’adquisició de material inventariable, així com d’objectes publicitaris tals com a samarretes, banderoles, pancartes o bolígrafs.
També es concediran subvencions per a la creació o funcionament d’oficines de l’entitat des de les quals es promocione l’ús del valencià.
Entre les activitats que han de desenvolupar aquestes oficines, destaca la programació i la realització d’activitats de sensibilització i promoció de l’ús del valencià i normalització lingüística, dinamitzar i impulsar l’ús del valencià a l’interior de l’entitat i facilitar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatge específics; donar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions així com l’organització de cursos.