L’Organització d’activisme lingüístic més important d’Europa es reunirà a València

L`organització líder de les llengües europees, ELEN (Xarxa Europea d’Igualtat Lingüística) celebrarà la reunió del Comitè Directiu a València, dissabte 24 de maig.

La reunió ha estat organitzada per Acció Cultural del País València i convoca les principals organitzacions de defensa de les llengües regionals o minoritzades de tot Europa.


Els debats se centraran en l’evolució de la UE i de l’ONU per a les llengües regionals o minoritzades, la ratificació per part de l’estat francés de la ECRML (Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries), així com els reptes actuals que enfronten el català, el gallec i l’èuscar.

http://www.acpv.cat/web/actualitat/lorganitzacio-dactivisme-linguistic-mes-important-deuropa-es-reunira-a-valencia


La Subasta Solidaria de Valencia Acoge promueve la integración de las personas inmigrantes

La iniciativa solidaria, que tendrá lugar el día 28 de mayo a las 19.30h en Ca Revolta (C/ Santa Teresa 10) es una forma innovadora de promover la integración de las personas inmigrantes a la vez que promueve el intercambio de experiencias con la ciudadanía valenciana. Tiene la finalidad de favorecer el conocimiento mutuo: a través de los favores, las personas se acercan a realidades distintas y tienen la oportunidad de conocer a personas nuevas.
Esta subasta, que se basa en que los donantes de favores se ofrecen a hacer servicios por los demás, tiene como primer objetivo sacar fondos para mejorar la recepción y sala de reuniones de la entidad. Es importante que los usuarios de Valencia Acoge sean atendidos y participen en un espacio digno. Aparte de la primera acogida, esta zona se utiliza para charlas, debates, el cine-forum, talleres y reuniones. Por lo tanto es importante que sea un espacio agradable, donde las personas se sienten dignas, cómodas y positivas. Otro objetivo de esta iniciativa que cumple su segundo año es ofrecer a los inmigrantes la posibilidad de participar activamente como donantes, -ya que su participación como voluntarios se ve limitada debido a las largas jornadas laborales y la falta de conocimiento de cómo funcionan las cosas en la ciudad de Valencia.
Con la subasta, Valencia Acoge proporciona una oportunidad para que se puedan realizar actividades puntuales que no exigen mucho tiempo. La respuesta ha sido muy positiva entre las personas inmigrantes, que han mostrado muchas ganas de participar, compartir su cultura, conocimientos con los autóctonos y al mismo tiempo apoyar a la asociación.
Valencia Acoge es una organización no gubernamental, de carácter laico, creada en la ciudad de Valencia en 1989 y que agrupa a personas de diferentes procedencias. Su finalidad es la acogida y promoción de las personas migrantes, especialmente procedentes de los países emisores de inmigración, de cara a posibilitar su integración y plena participación en la sociedad valenciana.
Subasta Solidaria: Miércoles 28 de mayo en Ca Revolta, C/ Santa Teresa 10 Valencia Más información: valencia-acoge@ono.com

 

S’ha publicat el calendari escolar per al curs 2014-2015

Inici de curs:

  • Educació Infantil i Primària: 3 de setembre
  • E.S.O, Batxillerat i Formació Professional, exepte primer curs: 3 de setembre
  • Primer curs de Formació Professional: 12 de setembre
  • Ensenyances artístiques, d’idiomes i formació de persones alultes: 15 de setembre

Final de curs:

  • Educació Infantil i Primària: 19 de juny
  • E.S.O, Batxillerat i Formació Professional: 10 de juny
  • Ensenyances artístiques, d’idiomes i formació de persones alultes: 10 de juny
Els períodes de vacacions del curs 2014-2015 seran els següents:
1. Vacacions de Nadal: des del 23 de desembre de 2014 fins al 6 de gener de 2015, ambdós inclosos.
2. Vacacions de Pasqua: des del 2 fins al 13 d’abril de 2015, ambdós inclosos.

Durant este curs escolar seran festius els dies següents:
– 9 d’octubre, Dia de la Comunitat Valenciana
– 8 de desembre, la Immaculada Concepció
– 19 de març, Sant Josep
– 1 de maig, Festa del Treball


RESOLUCIÓ http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/23/pdf/2014_4602.pdf

Els alumnes tindran més dies de classe que al curs actual

Les classes del pròxim curs 2014-15 començaran en Infantil i Primària el pròxim 3 de setembre i finalitzaran el 19 de juny, mentre que en Secundària i Batxillerat l’inici de curs serà també el 3 de setembre i l’activitat finalitzarà el 10 de juny.

Açò suposa que els alumnes tindran més dies de classe pel que fa al curs actual. En concret, els estudiants tindran quatre dies lectius més en Infantil i Primària i dos més en Secundària.

L’avançament de les classes respecte al curs actual serà de sis dies en Infantil i Primària i de tretze en Secundària i Batxillerat i el curs acabarà un dia abans en Infantil i Primària i deu dies abans en Secundària i Batxillerat.

Pel que fa a Infantil i Primària, l’objectiu és equiparar el calendari lectiu a la resta de països de la Unió Europea i afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, segons la Conselleria d’Educació.

Per la seua banda, l’avançament en Secundària i Batxillerat permetrà finalitzar abans les classes i realitzar les proves de recuperació, tradicionalment celebrades en el mes de setembre. Cal recordar que aquest curs ja s’avancen els exàmens extraordinaris al mes de juliol en Secundària i que la mesura afectarà a 300.000 estudiants.

Aquests canvis de dates també permetran que els alumnes siguen examinats pels mateixos docents que els han impartit les classes durant el curs i que, de produir-se els exàmens al setembre, han pogut canviar de destinació.


La mesura, subratlla la Conselleria, “respon a la demanda de la comunitat educativa i de la Permanent de Directors, tots dos partidaris d’avançar els exàmens com una mesura per a lluitar contra el fracàs escolar”.

Vacances

Pel que fa a les vacances, les de Nadal seran del 23 de desembre al 6 de gener, tots dos inclosos, i les vacances de Pasqua, del 2 al 13 d’abril, ambdós inclosos.

D’altra banda, durant el curs escolar, seran festius i no lectius els següents dies: 9 d’octubre, dia del País Valencià; 8 de desembre, dia de la Immaculada Concepció, 19 de març, San Josep, 1 de maig, Festa del Treball.

http://www.laveupv.com/noticia/9352/avancen-linici-de-curs-al-3-de-setembre-en-infantil-primaria-secundaria-i-batxillerat


Com millorar la relació amb el teu fill adolescent

Seguint amb la programació de Cursos Viatgers de CEAPA, FAPA-València ha programat per al dissabte 24 de maig, de 09:00 a 14:00 hores, el curs:

COM MILLORAR LA RELACIÓ AMB EL TEU FILL ADOLESCENT
En aquest curs, tindrem l’oportunitat de contemplar aquesta etapa evolutiva alliberant-la dels prejudicis i pors que habitualment ens genera. De tal manera, ens serà més senzill empatizar amb els fills i afavorir així una bona relació familiar. A més d’açò, adquirirem eines i recursos que ens capacitaran per a manejar els conflictes propis d’aquest període.
Els continguts que es tractaran en aquest curs són:
–L’adolescència
–Comunicació amb l’adolescent
–Resolució de conflictes familiars
–Reflexions finals

Com que l’aforament és limitat, cal confirmar l’assistència per escrit: formacion@fapa-valencia.org // fax: 96 333 00 77

El curs és gratuït i les places s’assignaran per ordre de recepció de les sol·licituds.

Eleccions per a la renovació parcial de l´AMPA Ceip Pare Jofré. Resultats

Como sabeu, dilluns 12 de maig es van celebrar les eleccions per a la renovació parcial de l´AMPA del nostre centre. 


En primer lloc, cal donar l’enhorabona per la participació de tots vosaltres.

Aquests són els resultats de les votacions, havent rebut el següents vots:

1.- Presidenta: María José Gimeno Lor, amb 75 vots.
2.- Secretària: Marise J. R. de A. Fonseca, amb 76 vots.
3.- Tresorera: Viviane Adenauer, amb 75 vots.
4.- Vocal: Eva Álvarez Escrich, amb 66 vots.
5.- Vocal: Amparo Gramaje Sanmartí, amb 19 vots
.

La Junta Directiva queda formada pels següents representants:

1.- Presidenta: María José Gimeno Lor

2.- Vicepresidenta: Imma Plantada Queva

3.- Secretària: Marise J. R. de A. Fonseca

4.- Tresorera: Viviane Adenauer

5.- Vocal: Charo Romero Martínez

6.- Vocal: Noemi Ubach Badenes

7.- Vocal: Eva Álvarez Escrich

Gràcies a totes i a tots. Desitgem als nous representants de l´AMPA molta sort en la seues responsabilitats i animen a tots i totes a sumar-se al treball de l´AMPA.

Per què els dijous de lluita?

Ens sobren raons per a exercir col·lectivament el dret a DIR NO a les polítiques educatives del govern central i autonòmic reflectides en retallades, decrets i en la Llei d’Educació (LOMQE) que ha entrat en vigor a principis d’enguany i que significa un canvi de model educatiu i social en una estratègia de privatització i de transformació de l’educació en mercaderia. 


Per a que en cadascun dels tancaments pugueu disposar d’informació per a l’intercanvi d’idees entre els qui hi participen, les organitzacions i els col·lectius que convoquen els “dijous de lluita” han considerat oportú enviar aquest document que sintetitza les reivindicacions i també quina educació i quina escola pública volem. 

PER QUÈ DIGUEM NO A LA POLÍTICA EDUCATIVA ACTUAL? 

• Fomenta el negoci educatiu perquè afavoreix la creació de Centres d’Iniciativa Social (CIS), la qual cosa suposa la cessió de sòl públic a empreses privades per 75 anys i l’obertura de centres concertats; la nova llei defineix el sistema educatiu com aquell en el qual operen agents públics i privats. • Legalitza concerts amb centres que discriminen per sexe. 
• Sotmet als centres a l’obtenció de resultats per al seu finançament (contractes-program a) amb l’establiment de rànquings que creen competència com si es tractara d’un mercat educatiu. 
• Augmenta ràtios (fins a 30 en primària, 36 en secundària i més de 40 en batxillerato) que massifiquen aules, redueix plantilles de professorat i augmenta hores de treball que disminueixen extremadament la qualitat de l’ensenyament. 
• Dificulta els estudis en establir obstacles com les revàlides, que són contràries als principis d’igualtat, cohesió social i d’integració. 
• Avança itineraris (a 3r d’ESO s’ha d’optar per FP o Batxillerat) i classifica els nostres joves d’una manera selectiva. Així, els qui tenen més dificultats per raons socioeconòmiques, és a dir, els sectors socials més desafavorits, seran els qui estiguen abocats a menors qualificacions o abandonar els estudis i tenir els treballs més precaris i més barats, amb la qual cosa es perpetuarà la seua condició de pobres. 
• La llei és antidemocràtica i autoritària perquè el Consell Escolar és merament consultiu i el director exerceix més competències, més autoritat i en la seua elecció l’administració té un pes decisiu. 

• La religió es transforma en matèria avaluable a l’escola pública, amb la qual cosa se’ns margina del coneixement de llibertats fonamentals com el dret a decidir, la diversitat sexual i la igualtat de gènere. La religió a més estarà, per damunt de matèries transcendentals com Música, Plàstica, Tecnologia, Filosofia que passen a ser optatives.
• Margina les llengües pròpies i impedeix desenvolupar-les com a llengües vehiculars. Se retalla el dret a eestudiar en llengües agredides com el català, el basc o el gallec.


Aquesta política educativa afecta l’educació superior i a trams postobligatoris en una clara tendència perquè siguen els qui compten amb mitjans econòmics els que puguen cursar una FP amb taxes ja de 400€ com a Catalunya o Madrid, i deixa oberta la possibilitat que en un futur també es plantege el pagament de taxes al Batxillerat. 

Els estudis universitaris ja s’han declarat inaccessibles per a molts joves, amb taxes que arriben de mitjana a 2.000€ per curs en una universitat pública juntament amb l’eliminació de beques i l’exigència d’una nota mínima de 6,5 per a optar a una beca real; a això s’afegeixen els atacs als estudiants que exerceixen el dret a vaga, un dret que és constituci
onal i democràtic i que ha estat conquerit amb la lluita popular. […]

Text complet en:
http://www.slideshare.net/ampamediterraneopto/porqu-los-jueves-de-lucha

Naix la MEV TV, una web televisió de música en valencià

Amb l’objectiu de donar a conèixer l’ampli ventall d’estils de l’escena musical valenciana i mostrar el “bon moment” pel que passa la música que es fa al País Valencià


RedactaVeu / València
La MEV TV, una televisió digital de música en valencià ja és una realitat. Es tracta de d’una web-televisió on es poden veure vídeoclips i directes d’artistes i grups del País Valencià “que fan música en la nostra llengua”. MEV TV, emet ara en període de proves i es pot accedir des d’aquest enllaç.
Segons els seus creadors, la MEV TV naix amb la finalitat de “crear un nou espai de difusió de la música en valencià”, que s’uneix a les plataformes creades amb la mateixa finalitat a la xarxa.
A més, amb aquest projecte es vol donar a conèixer l’ampli ventall d’estils de l’escena musical valenciana que van, entre altres, des del rock, folk, electrònica, hip-hop, cançó d’autor fins al reggae, “mostra del bon moment de la música en la nostra llengua”.
El projecte ha comptat amb el suport i complicitat de la pràctica totalitat d’artistes i grups valencians i dels segells discogràfics. Des de ja, es poden veure a la Mev TV vídeos d’Al Tall, Obrint Pas, Pau Alabajos, Aspencat, Feliu Ventura, Arrap, Orxata, Carraixet, Urbàlia Rurana, Rafa Xambó, Bertomeu, Pellikana, Mugroman, Sant Gatxo, Miquel Gil i El Diluvi, entre molts altres.
La MEV TV, que disposa de pàgina en Facebook i està prresent també aTwitter (@musicaNvalencia), té previst en breu ampliar el nombre de vídeoclips, afegir nous grups i artistes i en un futur, la creació d’un domini propi i millorar les seues prestacions.