L’acampada per l’Escola Pública vol transformar la indignació en un moviment pel canvi

Valora la participació i l’acollida de la iniciativa i anuncia noves accions que es donaran a conéixer pròximament

Una marea de samarretes de colors va inundar el recinte de la Conselleria d’Educació en l’avinguda de Campanar de València, els dies 16, 17 i 18 de juliol, amb l’objectiu de denunciar el deteriorament estructural que està patint l’educació pública com a conseqüència de les polítiques privatitzadores realitzades per la Conselleria d’Educació, i per demanar un ensenyament públic de qualitat, gratuït, laic i en valencià. L’Acampada per l’Escola Pública ha sigut organitzada per persones, col·lectius i plataformes per l’ensenyament públic de tot el País Valencià, com ara la Plataforma Tots Som Cremona d’Alaquàs i la Plataforma PROU d’Ontinyent.
Entre el miler d’assistents procedents d’Alacant, Castelló i València es trobaven famílies, docents, ampes, representants de FAPA València i de FAPA Penyagolosa, membres de partits polítics i de sindicats, Escola Valenciana, Castelló per la Llengua, col·lectius en lluita com la PAH, els iaioflautes, el moviment social 15-M, Orriols Convive, el Centro Social Rey Heredia de Còrdova i el projecte de cooperació El Parque de Rojales, així com centenars de persones anònimes que van voler gaudir de la festa per l’escola pública.
En les xarrades obertes i en les assemblees, les persones assistents van poder debatre sobre la situació del valencià en l’ensenyament, la privatització de l’ensenyament i la construcció dels CIS, la lluita de les escoles contra el tancament d’unitats, línies i escoles, la LOMQE, el deteriorament de les instal·lacions i les mobilitzacions d’inici de curs, però també sobre els desnonaments amb la PAH, la digna lluita dels iaioflautes, projectes com el Centre Social Rey Heredia i reivindicacions com l’escola de Rojals. Els xiquets i xiquetes van gaudir d’allò més amb els tallers i activitats, entre elles, jocs d’aigua. Un ampli ventall d’artistes valencians van acompanyar els assistents a l’acampada amb les seues actuacions.
Però si alguna cosa ha caracteritzat aquesta acampada per l’escola pública ha sigut la confluència dels diferents col·lectius en lluita que treballen des de la cooperació en defensa dels drets humans que, amb les polítiques del govern espanyol i valencià i segons l’opinió dels organitzadors, “ens han estat llevant a la ciutadania, i una conclusió en positiu: que tota aquesta indignació es transforme en el compromís de crear espais de resistència i rebel·lia que canvien aquestes realitats per poder viure amb dignitat”.
En l’acte de cloenda, els participants van realitzar un minut de silenci per recordar les víctimes dels bombardejos en la Franja de Gaza, i per denunciar el genocidi que està patint el poble palestí i sempre en defensa de la pau.
Finalment, l’organització de Acampada per l’Escola Pública ha valorat la participació i l’acollida que ha tingut i vol mostrar el seu agraïment a aquest miler de persones que l’han feta possible. Així mateix, anuncia noves accions que ens donaran a conéixer els pròxims dies.

S’han publicat les Instruccions d’inici de curs per a Educació Infantil i Primària. En elles s’arrepleguen moltes de les modificacions provocades per l’aplicació de la LOMCE

INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS PER A SEGON CICLE D’INFANTIL I PRIMÀRIA.

La publicació d’aquestes instruccions significa l’aplicació de diversos aspectes de la LOMQE, que encara no estaven inclosos en la normativa específica de la Comunitat Valenciana. A continuació us oferim un resum d’alguns d’aquests aspectes, fonamentalment els que afecten al paper que les famílies hem tingut en l’educació dels nostres fills i filles.

Pel que fa al Projecte Educatiu de Centre (PEC), cal destacar que no conté el Pla de Convivència, ja que aquest passa a formar part de la PGA, un document que es revisa anualment. Fins a l’any passat, les modificacions al PEC podien sol·licitar-se tant pel Claustre, com per les Associacions de Pares i Mares i havien de ser aprovades pel Consell Escolar de Centre. A partir d’ara, el paper del Consell Escolar de Centre serà unicamente el de avaluar el PAC.

Quant a la Programació General Anual (PGA), podran aportar propostes per a la seua elaboració el Consell Escolar, el Claustre de Professors i les AMPA, ara bé, la seua aprovació serà competència del Director/a de el centre. Cal tenir en compte que en la PGA s’arrepleguen aspectes importantíssims del funcionament del centre: horari, pla de convivència, programació didàctica, activitats complementàries, etc. Per tant, la pèrdua de capacitat de decisió de les famílies respecte a aquest document, redueix dràsticament la presència real i efectiva d’aquestes als centres. El que sí requerirà l’aprovació del Consell Escolar és la Memòria anual.

El Pla de Convivència, inclòs dins de la PGA,  posa de manifest la condició del professorat com a autoritat pública, donant als fets constatats pels professors “valor probatori” i atorgant-los la presumpció de veracitat. L’aprovació del Pla de Convivència serà competència del Director/a de el centre, i la Comissió de Convivència elaborarà un informe trimestral. Una altra de les innovacions del Pla de Convivència, és que s’especifica en aquestes instruccions que les situacions de violència i assetjament motivades per qüestió de gènere, orientació o identitat sexual, raça, religió o incapacitat, així com les que tenen com a víctimes a l’alumnat més vulnerable es consideraran faltes molt greus que comportaran l’expulsió temporal o definitiva del centre.

També es tracta en aquestes instruccions  la qüestió de l’horari dels centres, que, des d’aquest moment serà aprovat per l’equip directiu del centre. L’horari tipus segueix sent de 9 a 17 hores, tal com s’especifica en el Decret d’Infantil i Primària recentment aprovat, i les modificacions se sol·licitaran a la Direcció territorial abans que finalitze el curs.

Es manté la vigència de 6 anys per als llibres de text i materials didàctics, tenint en compte les següents excepcions:

-En els cursos afectats per l’aplicació de la LOMQE, els centres orientaran els seus esforços a reutilitzar els materials dels quals ja disposa l’alumnat. No obstant açò, si consideren que no és possible podran sol·licitar el seu canvi, reflectint en l’acta corresponent  la motivació d’aquest

-En els cursos no afectats, es requerirà l’aprovació de la direcció territorial per a canviar aquests materials abans que finalitze el període de sis anys.

Per a acabar amb l’apartat de les modificacions referides a la PGA, les activitats complementàries i extraescolars si que requeriran l’aprovació del Consell Escolar; i a més, quan aquestes activitats impliquen desplaçament del personal docent fóra del centre escolar, tindrà dret a indemnització que serà a càrrec del pressupost del propi centre.

Un altre aspecte important recollit per aquestes instruccions és la catalogació dels llocs de treball docent, amb el requisit lingüístic de valencià.

S’incorporen les modificacions respecte a l’assignatura de Religió ja arreplegades en el Decret d’Infantil i Primària, per als cursos de primer, tercer i cinquè de primària.

Finalment, cal assenyalar que, a diferència d’altres anys, en aquestes instruccions es reflecteixen qüestions referides als drets laborals del professorat, concretament, al tema de les faltes d’assistència, la seua justificació, i les deduccions sobre les seues retribucions que poden aplicar-se’ls. També es tracta la prevenció de riscos laborals per al professorat.

FAPA Valencià