Jornada pruebas diagnósticas. FAPA-Valencia

Sábado, 16 de mayo de 2015 de 9’30 a 14’00 horas

Les Naus. Espacio de Innovación y Creación
C/ de Juan Verdeguer 16 (València)

Dirigidas a: familias, profesores y alumnos y a la ciudadanía en general.
Hexágono: Animar a todo vuestro personal docente a asistir a las Jornadas
Autobuses: 2 y 3 (Plaza de España),19 (Marqués de Sotelo-Ayuntamiento).


Abierta la Inscripción en la web
  

Campanya Tria Escola Pública

L’objectiu de la campanya és fer difusió dels valors de l’educació pública per aconseguir que les famílies matriculen els seus fills i filles en el sistema educatiu públic. Hem fet una exposició en positiu dels valors que té l’educació pública amb una definició.

Finalitat: Convèncer a les families a inscriure els seus fills I les seues filles en l’escola pública. 

Descripció: La Confederació Gonzalo Anaya pretén en aquesta campanya fer allò que no fa el govern de la Generalitat que es destacar els aspectes que diferencien i son exclusius de l’escola pública. L’Administració mai parla en positiu de l’escola pública i sembla que hagut interés en convertir l’escola en un focus de conflictes entre famílies, docents i diverses administracions. Lluny d’açò nosaltres proposem els valors de l’escola pública: 
+OBERTA. On tots i totes tenim cabuda, tots i totes podem estar sense cap tipus de discriminació.
+INTEGRADORA. L’ integració és la base del respecte als demes i a nosaltres mateixos. 
+ACOLLIDORA. Es té en compte allò que és més beneficiós per l’alumne i amb docents qualificats. Els entorns educatius han de ser segurs i saludables, protegir els infants, comptar amb professorat qualificats, materials adequats i reunir unes condicions físiques, emocionals i socials que promouuen l’aprenentatge. 
+PARTICIPATIVA. Les famílies participem activament de la vida del centre escolar, de les decisions del Consell Consell Escolar. Les AMPA dinamitzen la vida de la escola i promouen la participació de les famílies com a valor essencial en l’educació.
+PROPERA: La escola com a vertebradora del teixit social del barri i de l’entorn. Ens relacionem, nosaltres i els nostres fills en l’escola i fora de ella en la resta de les famílies i en el barri.
+CRÍTICA. On la reflexió ajuda a la presa de decisions i la resolució de conflictes.
+PLURAL. La diversitat enriqueix a l’Escola Pública com un valor afegit a l’educació dels nostres fills. La diversitat és la resposta a una societat cada vegada més plural. 
+EQUITATIVA. En la que se li done a cada alumne el que necessita en funció de les seues capacitats i de les seues necessitats.
+GRATUÏTA. L’única que garanteix la gratuïtat de l’ensenyament. Les famílies de la pública no pagues dues vegades.
EN VALENCIÀ. Sols l’Escola Pública garanteix l’ensenyament en València.
—————————————————————————————————————
Volem dir a les famílies que l’educació és un dret bàsic i l’escola és servei públic, l’escola no és un mercat per això no es pot desregular i desplanificar en base a un concepte de demanda “social”, que ens porta a engany. La demanda social és altra cosa. La definim com tot allò que volen les famílies per millorar els seus centres. 
A més volem dir que els efectes de les polítiques educatives que han impulsat la privatització de l’ensenyament, ha significat un trasbals de l’alumnes cap als centres concertats; cosa que evidencia que la política d’escolarització sols ha servit per assegurar una volum d’alumnes als centres privats sufragats amb fons publics.
A més d’assegurar el negoci per als concerts, la política d’escolarització ens ha portat conseqüències nefastes per al sistema educatiu públic. Les families ens sentim utilitzades o estafades amb la falsa llibertat d’elecció de centre i la zona única decretada en la nova admissió per la Conselleria d’Educació. Sols ens ha portat majors desequilibris. 
Considerem necessari derogar el Decret d’Admissió d’alumnes així com les normatives que el desenvolupen per dissenyar una nou sistema d’admissió que tinga en compte la planificació educativa municipal i, al mateix temps, delegue en les Comissions Municipal d’Escolarització.

Confederació Gonzalo Anaya

III Jornades per l’Escola Pública.Educació en moviment ens transformem per a transformar. Pensament i acció – compromesos amb el canvi

Alaquàs, 24 i 25 d’abril 2015


Organitza: 

  • INTERAMPA d’Alaquàs
  • Plataforma en Defensa de l’Educació Pública d’Alaquàs- Aldaia- Barri del Crist.
PER LA DIGNITAT DE L’ESCOLA PÚBLICA !!! 
Les III Jornades en Defensa de la Educació Pública que se celebraran a Alaquàs els propers 24 i 25 d’abril mostren una vegada més el nostre compromís col·lectiu en la defensa i la transformació dels espais que considerem pilars d’una societat justa i igualitària. 
Ho fem amb la convicció que la informació, la reflexió i el debat que acompanyen les accions quotidianes constitueixen una condició necessària per a moure’ns amb més consciència i més contundència en un present que necessita sumar voluntats per a fer realitat el canvi. 
Volem trobar-nos per reafirmar una vegada més el nostre rebuig a un model que ens empobreix i ens colonitza material i intel·lectualment, amb lleis i tractats que situen allò públic al servei de beneficis privats, amb valors que incentiven la competència i l’individualisme salvatge. 
Però també, ens reunirem per recordar que l’educació és un dret humà fonamental, que és un assumpte públic i comú, i que per això pensem que és imprescindible una participació àmplia i efectiva en la construcció d’un model alternatiu que assumisca valors diferents basats en la cooperació i la solidaritat, i que prioritze formes de viure des d’altres perspectives econòmiques, socials, culturals, científiques i ecològiques. 
Són aquestes premisses les que ens han mobilitzat per a organitzar les jornades i invitar-vos a participar i a avançar col·lectivament davant els reptes presents i futurs. 
PROGRAMACIÓ 
Divendres 24 d’abril: Castell d’Alaquàs 
18’00h. Acte apertura 
18’20h. Memòria històrica 
18’45 – 19’20h. Ponència: Educació Emancipatòria 
(Gabriela Levato, Politòloga) 
19’30 – 21’20h. Taula Rodona: Col·lectius en lluita 
o Plataforma Tots Som Cremona (Mónica) 
o Moviment 15-M (Versus) 
o Associació de Veïns i Veïnes Barri del Crist (Gregori) 
o Moviment estudiantil 
Dissabte 25 d’abril: CEIP “Vila d’Alaquàs “MOMENTS D’INTERPEL·LACIÓ.DE LA UNITAT A LA MULTIPLICITAT. SABER I PRÀCTIQUES PER AL CANVI” 
10’00 – 11’45h. Taula Rodona: 
LES DESIGUALTATS PRESENTS: ELS REPTES DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DAVANT LES BRETXES SOCIALS I COGNITIVES 
o Pobresa i Exclusió: la injustícia social com a impediment per a l’exercici dels nostres drets. 
o Gènere i Educació: visions i perspectives emergents des d’una història d’invisibilitats. 
o Ciència i Tecnologia: desinversió monopolis i patents, la necessitat de transformar el coneixement. 
11’45 – 12’30h. Recés (Sucs i fruita ecològica) 
12’40 – 14’20h. Taula Rodona: 
LES ASSIGNATURES PENDENTS PER A SER CONSEQÜENTS EN L’ACCIÓ 
o Laïcisme; la qüestió religiosa: en la societat i en l’escola. 
o Pacifisme; reptes de l’educació en una Europa bel·ligerant. 
o Ecologia; respecte o harmonia amb la natura. 
o Sobirania alimentària; salut i alimentació 
DINAR (Paella ecològica)