La Confederació Gonzalo Anaya desaconsella l’avaluació de 3r de Primària

– Eva Grimaltos : “Aquestes proves són ineficaces i tot un fracàs perquè no serveixen per millorar els centres i només serveixen per filtrar i estigmatitzar els escolars de 8 anys i als centres “


– Per detectar necessitats educatives proposem l’observació de la família, del mestre, del psicòleg, de logopeda, de la pediatra, de l’educador social i tots els serveis i mitjans coordinats per vetllar perquè tots els xiquets i les xiquetes tinguen les mateixes oportunitats educatives i que hui per hui no tenen els centres.
Des de la Confederació d’ AMPAS Gonzalo Anaya -integrada per FAPA -València , FAPA Castelló Penyagolosa i FAPA Enric Valor Alacant- es dirigeixen a les AMPAS associades i a les famílies per desaconsellar la prova de 3 er de Primària que ja té data en el calendari escolar ( publicació oficial avui en la web de la Conselleria) . Com a mares i pares estem en contra de les proves Wert de 3r de Primària per què només pretenen fer una selecció dels alumnes als 8 anys (els guanyadors i els perdedors) i això va en contra del nostre model d’escola pública fonamentat en la inclusió i les oportunitats per a tothom.
Estem en contra d’un sistema educatiu que avalue un dia puntual a l’alumnat mitjançant unes proves estàndards i externes perquè com a mares i pares entenem que el millor instrument és l’avaluació contínua i formativa. “Considerem un fracàs que la Conselleria faça una prova individualitzada per detectar necessitats educatives dels escolars amb una selectivitat als 8 anys perquè qualsevol problema s’ha d’identificar en el dia a dia amb l’observació de la família, del mestre, del psicòleg, de logopeda, de la pediatra, de l’educador social i des de tots els serveis que haurien d’estar coordinats per vetllar perquè tots els xiquets i les xiquetes tinguen les mateixes oportunitats educatives “, ha destacat Eva Grimaltos, presidenta de la Confederació Gonzalo Anaya.
A més, manifestem que la prova només amaga la política de desinvertir a l’escola pública i de no posar els mitjans a disposició dels centres com poden ser els psicòlegs escolars (un per centre), l’augment d’hores de tutoria i flexibilitat d’horaris per coordinar escola-família i la formació permanent en pràctiques innovadores del professorat. De fet, argumenta “continuen en vigor les mesures contra el dèficit públic (ratis alumnes/professorat) i les retallades no s’han revertit .
Estem en contra aquest tipus de proves perquè en comptes d’introduir la cooperació entre escolars i centres educatius, la interacció i l’enriquiment mutu, introdueixen la competitivitat i la rivalitat entre centres i escolars en fer públics els resultats. Com que no hi programes ni partides pressupostàries que acompanyen aquestes proves, desconeixem les mesures de suport al centre, a l’alumnat, professorat i família que destinessin en cas de resultats desfavorable.
A més, aquest tipus de proves són d’ineficàcia demostrada i no milloraren el sistema educatiu, tal com demostren els informes de National Ressearch Council dels EUA a 2011 va determinar que els sistemes de rendició de comptes són ineficaços.
Al mateix temps, considerem una regressió pedagògica i una involució, ja que les proves només avaluen matemàtiques i llengua i obvien les habilitats per crear pensament crític, indagació, innovació, reflexió, avaluació i aprenentatge autònom, treball en equip i cooperació, etc. i 3a de Primària serà un curs d’entrenament per fer exàmens.

Jornada sobre la Prova Diagnòstica i individualitzada. Dissabte 16 de maig de 2015

Información de los ponentes de la Jornada del pasado 16 de mayo del presente.

  • Pedro Sigler Vizcaino, es la persona designada por la Directora General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística para participar en esta jornada como representante de la Conselleria de Educación. Es Jefe del Servicio de Evaluación y Estudios de la Conselleria y responsable de la formulación y operativización de las pruebas diagnósticas en nuestra comunidad autónoma.
  • Francesc Jesús Hernàndez i Dobon. Doctor en Filosofia, Ciències de l’Educació i Sociologia. Professor d’Educació Secundària de Filosofia y de Llengua i Literatura Valenciana actualmente en excedencia. Professor titular de la Universitat de València en el Departament de Sociologia i Antropologia Social. També secretari de l’Institut de Creativitat i Innovació Educativa de la Universitat de València. Membre del grup de recerca sobre Sociologia de l’Educació de la Federació Espanyola de Sociologia. Ha fet estades com a professor convidat a universitats de: Alemanya, Àustria, Brasil, Colòmbia, Irlanda, Mèxic i Uruguai.
  • Vicent Garcia Martinez. Professor Associat Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura Facultat de Magisteri. Universitat de València. Licenciado en Filología Hispánica, actualmente está finalizando la Tesis Doctoral titulada La educación literaria ante los retos de la cultura digital y la rendición de cuentas. En su disertación, aborda el papel que la literatura debe ocupar en la educación (desde infantil a secundaria, y también la universidad) de la ciudadanía. Su máximo interés se centra en los condicionantes sociales que afectan a los procesos de aprendizaje y de generación de discursos sobre los procesos educativos. Estudioso del cine y las series de TV como herramienta educativa.

Consultar:

Document principal de FAPA-València sobre proves diagnòstiques i individualitzades
Breu guia sobre les proves diagnòstiques
Resum de la jornada celebrada el dissabte 16 de maig
Documents elaborats per CEAPA per a manifestar la vostra disconformitat en la realització de les proves dirigits tant al Consell Escolar com a la Direcció del centre
Justificant absència alumnat
Power point de la ponència de Francesc J. Hernàndez
Departament de Sociologia i Antropologia Social


http://www.fapa-valencia.org/principal.php