Campanya: Per què sóc de FAPA-València?

Per què sóc de FAPA-València?

– Perquè defense una escola pública, plural, inclusiva, laica, en la nostra llengua, participativa, democràtica…
– Perquè vull que em representen en l’administració pública.
– Perquè la unió fa la força en la defensa de l’educació pública.
– Perquè vull informar-me i formar-me.
– Perquè vull saber què fan altres AMPA, coordinar esforços.

Campanya: Per què sóc d’una AMPA?

Per què sóc d’una AMPA?
– Perquè sóc corresponsable de l’educació que els nostres fills/as reben en el col·legi.
– Per a defensar i vetlar pel dret a una educació de qualitat i democràtica.
– Per a promoure la participació de pares i mares en la vida del centre. 
– Per a crear espais de trobada i reflexió compartida sobre l’educació dels nostres fills i filles. 
– Per a participar en la gestió del col·legi. 
– Perquè estic compromés/a amb la societat.

FAPA-València exigeix a la Conselleria que baixe la ràtio a les aules

La federació de pares i mares de l’escola pública insta a que l’oferta a l’escola pública no contemple aules saturades

La presidenta de FAPA-València, Eva Grimaltos, ha fet una crida a la Conselleria d’Educació perquè en el procés de matriculació d’alumnat l’oferta pública compte amb aules equilibrades en nombre d’alumnes i que la ràtio no supere els 25 alumnes per aula en infantil i primària “Eixa és l’oferta pública que volem, la que elimine aules saturades que han justificat la retallada d’unitats i llocs de treball i que han mermat la qualitat de l’ensenyament dels nostres fills i filles”, denuncia Grimaltos. A més la federació d’AMPA demana es garantisca el dret de l’alumnat a estudiar en valencià ja que l’oferta és insuficient.
Així mateix des de FAPA-València demanen l’eliminació de la zona única que provoca rànquing de centres, guetos i desviament d’alumnat a la concertada en ple procés de matrícula. En este sentit la federació exigeix la vertadera llibertat d’elecció de centres que és aquella que consisteix en que l’oferta de l’escola pública siga real tant a l’alumnat que vol estudiar en valencià com en castellà sense tenir que desplaçar-se a un altre centre lluny del seu entorn.
“És hora de recuperar el prestigi de l’escola pública i apostar per ella i eliminar totes les mesures adoptades per la Conselleria amb la finalitat de desmantellar-la durant estos anys i potenciar l’escola concertada-privada”, conclou Eva Grimaltos.