Ha eixit publicada la convocatòria d’eleccions a Consell Escolar de centre


CALENDARI ORIENTATIU D’ACTUACIONS
Actuacions i calendari d’eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.
– El director o directora elabora els censos electorals.
– El director o directora organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de la junta electoral, que aprovarà els censos electorals.
– Constitució de la junta electoral: fins al 16 d’octubre de 2015.
– La junta electoral fixa el termini d’admissió de candidatures dels diferents sectors.
– Publicació de la llista provisional de candidats: fins al 16 de novembre de 2015.
– Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 17 de novembre de 2015.
– Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: fins al 18 de novembre de 2014.
– ELECCIONS: 26 de novembre de 2015.
– Proclamació dels candidats electes: fins al 4 de desembre de 2015.
– Remissió de l’acta de proclamació de candidats electes a la Direcció territorial d’Educació: en el termini de 24 hores a partir de la proclamació.
– Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 14 de desembre de 2015.
FAPA València

FAPA-València: Cursos dirigits a pares i mares sobre diversos temas

Us comuniquem que durant el mes d’octubre es van a impartir en FAPA-València, cursos dirigits a pares i mares sobre diversos temes que s’impartiran en mesos esdevenidors i que les *ampa esteu encara en període obert de Sol·licitud.
 
Com ja sabeu l’assistència als cursos és gratuïta, l’única cosa que es demana és que confirmeu la vostra assistència a través d’un correu electrònic, indicant vostra AMPA i un telèfon de contacte.
FAPA València

Convocatòria ajudes individuals per al servei de transport escola


Voreu que s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds únicament per a aquell alumnat que, no havent presentat amb anterioritat la sol·licitud, es troba inclòs entre els possibles beneficiaris a causa de la present modificació. Aquest termini serà de deu dies hàbils a explicar des de l’endemà al de la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint el trajecte accessible i segur de menor distància). Este termini finalitza el 5 d’octubre.


FAPA-València

Nota informativa sobre menjador escolar. Curs 2015/2016

L´encarregada del Menjador Escolar els atendrá en la clase de 3r Primària els dimarts de 13 a 14 h.

 • El preu del menú per alumne  i dia és de 4,25 euros.
 • Si un alumne/a, usuari habitual del Menjador, té previst no assistir  algun dia haurá de comunicar-ho a l´encarregada.
 • Es pot utilitzar el servei de Menjador ocasionalment. A aquests usuaris ocasionals se´ls carregará l´imprt dels dies que han utilizat al menjador a mes vençut.
 • Quan un xiquet/a s´incorpore tard a escola i tinga previst utilitzar el Menjador, haureu d´avisar per telèfon a l´encarregada o, en su defecte, a la tutora o direcció. Es molt important que feu aquest avís abans de les 10:30 hores.
 • Cada més rebran el full informatiu del menú corresponent. El menú inclou pa, ensalada i aigua mineral. També hi ha menú de régim si algun alume/a ho necessita.
 • L´alumnat amb necessitats especifiques deurá acreditar-ho amb el justificant mèdic corresponent.
 • Quan hi hi haja eixides estraescolars se´ls lliurarà als comensals un pic-nic que constade: entrepà calent, un altre fred, una botella d´aigua i una peça de fruita.
 • També els recordem que l´escola ofereix entrepans per a esmorzar a tots els/les alumnes que ho sol.liciten, siguen o no del Menjador.

Classes extraescolars 2015-2016

Rebran el formulari d’inscripció aquest pròxim divendres.

1.- MÚSICA

L´Escola de Música Santa Maria del Puig ofereix de nou les classes extraescolars de música al CEIP Pare Jofré.

Les classes van dirigides a alumnes des de 1er. d´Infantil a 2on. de Primària, i es faran al col.legi en horari de menjador.

Els grups són:

1.- Alumnes 1er-2on Infantil. Divendres: 14:15 a 15h.

2.- Alumnes 3er Infantil-1er. Primària. Divendres: 15 a 15:45h.

3.- Alumnes 2on Primària: 45´al col.legi + 30´ al local de la Societat Musical.  Dimarts: 14:15 a 15h.

Dia/hora instrument: a determinar. 

(Estos alumnes,primer, aniran a l´Escola de Musica a coneixer i triar el instrument. Avisarem per email.) 


Els recordem que, al menys, un dels pares del alumne haurà de ser soci de la Societat Musical, a la qual pertany l´Escola. La quota anual de soci és de 20 euros.


Abans de començar les classes, avisarem a tots els pares dels alumnes per a la reunió d´inici de curs.

2.- INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I IOGA

La felicitat i l’èxit no sols va associat a uns bons resultats acadèmics, si no que també és necessari un adequat desenvolupament emocional.


Una persona amb l’intel·ligència emocional desenvolupada posseeix autoestima, habilitats socials, confiança, recursos per a la solució de conflictes i capacitat reflexiva. A més, millora l’atenció i l´aprenentatge i per tant, els resultats escolars.

Nosaltres, proporcionem als nens un espai en el què se li ensenye a identificar, expressar i manejar adequadament les seves emocions a través del Ioga com un joc, aconseguint així la reducció de l’estrès i augmentar de la capacitat de concentració.

DURADA: 1 hora setmanal.
Dimarts a les 14:00- 15:00

3.- TENNIS

El començament de l’activitat serà el DIMARTS 6 D’OCTUBRE i els monitors s’encarregaran d’arreplegar als alumnes a l’eixida de classe.

PER Als ALUMNES D’INFANTIL I 1º DE PRIMÀRIA

Es dividiran en grups de *pre-tennis i iniciació 1º grau.

Els alumnes de 3 i 4 anys treballaran fonamentalment la coordinació i psicomotricitat mitjançant jocs d’aprenentatge relacionats amb el tennis i començaran a familiaritzar-se amb alguns colps, com la dreta i la volea.

Amb els alumnes de 5 anys i 1º de primària treballarem també la coordinació i la lateralitat, començaran a moure’s en la pista i aprendran tots els colps bàsics del tennis.

PER Als ALUMNES DE 2º A 6º DE PRIMÀRIA:

Es dividiran en grups d’iniciació de 2º grau i avançats.

Aquestes classes seran més especialitzades i tècniques sent els grups inferiors a 8 alumnes per monitor.


NOTA INFORMATIVA PER A TOTS ELS ALUMNES
Els grups es realitzaran en funció del nivell i l’edat de l’alumne.

Tots els alumnes inscrits disposen de 3 o 4 dies de prova totalment gratuïts transcorreguts els quals se’ls donarà d’alta en l’activitat.


4.- ANGLÈS – Smart Learning Center  –  www.smartlc.org
Programa de Inmersión en Inglés para Niños de Infantil y Primaria Music & Movement (3 a 5 años)
Nuestro programa de inmersión al inglés para los más pequeños utiliza la música y el baile como instrumento para la adquisición de este segundo idioma. En este sentido, somos centro certificado para impartir el programa estadounidense Kindermusik. A través de canciones, cuentos, bailes y juegos los niños no sólo se divierten, sino que también adquirieren el idioma inglés de forma natural. 

Los niños que participan en este programa también adquieren destrezas a nivel: 

Lenguaje & Alfabetización 

 • Prepara al niño para las habilidades necesarias para el colegio: lenguaje, escucha y alfabetización. 
 • Desarrolla destrezas comunicativas. 
 • Provee rutinas estructuradas dando cabida a la flexibilidad. 

Físico

 • Promueve el desarrollo físico. 
 • Desarrolla la psicomotricidad fina y gruesa. 
 • Prepara al niño para un futuro activo físicamente. 

Creativo

 • Desarrolla un amor por la música y el aprendizaje para toda la vida. 
 • Expresa y explora de forma creativa las fortalezas individuales de cada niño: arte, canto, baile y actividades con instrumentos. 
 • Motiva la curiosidad y la imaginación. 

Social & Emocional 

 • Desarrolla habilidades sociales a través de la interacción grupal. 
 • Desarrolla la autoestima.  Aprende a colaborar con el grupo. 

Cognitivo 

 • Estimula el desarrollo cognitivo a nivel espacial y de razonamiento. 
 • Desarrolla la memoria y la habilidad para aprender información nueva. 
 • Desarrolla la habilidad de seguir instrucciones y aprender secuencias.


Dilluns i Dimecres a les 14 -15:00 h.

Grupos/Horarios: 3-5 años – 2 días (Lunes y miércoles) – 14:00-15:00h 
Precios: 18€/mes (1hr/sem – 54€/trimestre) 25€/mes (2hr/sem – 75€/trimestre)


5.- CAPOEIRA
Un art marcial brasiler que combina facetes de dansa, música i acrobàcies, així com expressió corporal. En estimular la percepció dels xiquets, treballa les seues habilitats i capacitats d’interpretació i organització de les informacions, la qual cosa és molt important en el seu procés de construcció del coneixement sobre si mateix i de l’entorn.

6.- FRANCÈS

El Centre de Llengua Francesa “100×100*français”, és un centre de formació especialitzat en llengua francesa amb professorat natiu i format en *FLE (francés llengua estrangera), amb experiència en formació en Institut de formació professional, en la Universitat de València, en la Universitat Politècnica de València, en Centres d’Educació bilingüe i, en empreses de diferents sectors (naviliera, tèxtil, distribució, comerç, agrícola, biotecnologia, industrial, alimentària).

Amb la fi que puguen estudiar la introducció de formació en francès per a escolars, pares i professors, els proposem el següent;
* Classes de francès diferenciades per edats, es proposen 2 grups;
Grup 1: edats de 5 a 6.
Grup 2: edats de 7 a 10.
* La metodologia a utilitzar li l’indiquem en el document adjunt: Cada edat té el seu mètode.
* Les classes són dinàmiques i participatives .

7.– PROJECTE EDUCATIU “ ESCOLA DE FELICITAT”

La felicitat és fruït de les circumstàncies que ens envolten, però també depén de la nostra pròpia voluntat. Per aquest motiu es necessari potenciar les nostres fortaleses per a aconseguir un estat d´ànim i una actitut positiva de cara la vida.


És important que aprengam a transformar les situacions que se ens donen en la vida, i prendre-les com aprenentatges ( vore la part positiva de les situacions menys agradables que experimentem).

D´aquesta forma, quan reflexionem, analitzem la situació i el nostre comportament davant aquesta i arribem a una conclusió en la que trobem un aprenentatge que ens valga per a la pròxima vegada que ens passe algo semblant ( assaig-errada), dismunueix el nostre nivell de frustració, de còlera i de rabia.

FORTALESES QUE TREBALLAR:

1- Creativitat                             6-Gratitut

2-Optimisme                              7-Tolerància

3-Inteligència Emocional            8-Auto-control

4-Lideratge                               9-Asertivitat

5-Treball en equip                     10- Respete per mi i per la resta

Per a dur a terme aquest projecte farem ús de la Psicología Positiva, que busca arribar a una millor calitat de vida mitjançant les nostres emocions positives. Realitzarem debats, dinàmiques grupals, activitats individuals ( concentració, meditació i auto-coneixement), jocs…. per a aumentar les nostres fortaleses positives. 
Aquest taller és ideal per a xiquets/es de a partir de 6 anys.

8.- PROJECTE EDUCATIU “ TEATRE INFANTIL”
En el projecte educatiu destaquen les potencialitats i l´interés de la introducció al teatre com activitat complementaria, ja que per les seues dimensions cultural i educativa, pot contribuir decididament a la formació integral de l´alumne/a.

El teatre ajuda als xiquets/es a comunicarse de forma plena i lliure, millorant la seua autoestima, reforzant la confianza amb ells/es, i estimulant capacitats bàsiques com la lectura i l`expressió oral en públic.

Fundamentació: 
El teatre comporta el treball en equip, el que afavoreix el treball de resolució de conflictes, aprenen a ressoldre aquests desde el respete, el diàleg i no desde la violència. També es un mig per a descobrir i alimentar l´interés per l´art. Teatre és educació i diversió.
Per a fer teatre no és necessari que el xiquet/a siga un artiste/a o tinga una qualitat innata, tan sols cal que tinga ganes de divertirse, inventar històries i fer amics i amigues.
Els beneficis del teatre són:
1- Ajuda al procés de socialització. 
2-Millora la conncentració i l´atenció. 
3-Transmiteix e inculca valors. 
4-Promou la reflexió en els xiquets/es.
5- Fomenta l´ús dels sentits.
6- Estimula la creativitat i la imaginació.
7-Aumenta la seguretat en ells/es.
8-Els ajuda a jugar en la seua fantasía.
Matèries: 
1- Expressió corporal: S´impartirà el primer trimestre, on coneixerem millor el nostre cos, treballarem el sentit del ritme i potenciarem el desenvolupament motor.
2- Emocions: Parlarem d´elles en el segon trimestre. Apendrem a identificar les nostres emocions, a compendre-les i gestionar-les. D´aquesta manera, sabent el que sent, puc decidir que fer amb el que sent i com ho expresse. 
3-Teatre: Ho treballarem en el tercer trimestre. Possarem en pràctica el que hem après en els dos anteriors, les nostres emocions expressades corporalment.

Objectius: 
1- Pendre conciència del nostre cos.
2- Desenvolupar la coordinació, l´equilibri i la concentració.
3- Afavorir el desenvolupament motriu.
4- Despertar l´interés per la música, i l´art en general.
5- Identificar el nostre estat d´ànim, compendre i regular.
6- Ficar en pràctica l´expressió del nostre cos i saber expressar les emocions i sensacions que envolten el nostre personatge. Treballar la EMPATÍA.
7-Gaudir.
8- Treballar la quietud en els xiquets/es.
Metodologia: 
El projecte es portarà a terme mitjançant activitats grupals. Al estar enfocat per als xiquets/es d´infantil treballarem mitjançant jocs, danses, contes, dinàmiques grupals i la pedagogia del moment. És a dir, que les activitats que estiguen programades se duràn a terme o no depenent de les necessitats que eixe dia tinga el grup. Per exemple, si un dia están molt moguts farem jocs on ells/es puguen desfogar-se. Si un altre dia estàn més cansadets, el que farem serà o be llegir un conte i fer una activitat posterior o fer una dinàmica grupal com pot ser de autoestima. En la meua opinió la programació d´activitats està molt be tindre-la, però de vegades si el grup té unes necessitats pot ser contraproduent, ja que ells/es no estaràn motivats per seguir l´activitat i no apendràn res.
Aquest taller és ideal per a xiquets/es de 3-6 anys.

Dimarts i Dijous a les 14 -15:00 H.

9.- DIBUIX I PINTURA  – Smart Learning Center  –  www.smartlc.org

Draw and Paint (Niños a partir de 6 años)
Con nuestro programa Draw and Paint para niños/as a partir de primero de primaria queremos brindar la posibilidad de que los participantes desarrollen sus habilidades de psicomotricidad fina a la vez que practican y aprenden el idioma inglés. 
Los/as niños/as se reunirán una vez por semana durante una hora para aprender diferentes técnicas artísticas como pintura, escultura, dibujo, manualidades, origami, entre otras… 
Nuestro programa no sólo pretende estimular la adquisición del idioma, sino también: 
 • Proporcionar estímulo físico y mental,
 • Ayudar a desarrollar la coordinación mano-ojo y destrezas motoras finas. 
 • Estimular la concentración mental, 
 • Ofrecer un desafío a nivel cognitivo al seguir instrucciones y aprender nuevas destrezas y actividades, 
 • Activar la memoria, 
 • Desarrollar el pensamiento no verbal,
 • Mejorar la atención, 
 • Desarrollar la comprensión tridimensional y 
 • Estimular la imaginación, 
 • Contribuir a la mejora de la autoestima, 
 • Contribuir a la relajación.
Grupos/Horarios: Grupo de Primaria: 1 día (viernes) – 15:00 a 16:00 Cuota: 18€/mes (1hr/sem – 54€/trimestre) 

La Plataforma per l’Educació Pública comença el curs demanant la derogació de la LOMCE

Aprofitant l’acte del començament del curs escolar, des de FAPA-València i en nom de la Plataforma per l’Educació Pública, a través d’un manifest han anunciat que “portarem a terme una sèrie d’activitats coordinades des de la Plataforma amb la intenció de manifestar el rebuig a la LOMCE i exigir al pròxim govern una veritable llei de qualitat educativa”.

A les portes del CEIP Santo Ángel de la Guarda de la ciutat de València, aprofitant l’inici de curs, FAPA-València, i en nom de la Plataforma per l’Educació Pública, han fet públic el manifest on recullen bona part de la feina feta fins ara, alhora que han mostrat una sèrie de demandes que defineixen el “model d’escola que volen i que necessita el País Valencià”.

No obstant açò, el manifest comença recordant que “no podem permetre més agressions a l’educació. Des de fa anys estem treballant per una educació pública, laica, inclusiva, democràtica, participativa i en valencià. Ens hem oposat amb fermesa a les polítiques educatives dels governs valencià i espanyol d’aquests darrers anys”.

La Plataforma “valora positivament les mesures anunciades pel nou govern ja que suposen donar passes importants pel canvi educatiu que tant s’ha estat demandant”. Ara bé, “volem posar l’accent en la necessitat de derogar la impopular i antidemocràtica LOMCE, cosa que s’ha de fer des del govern estatal”. Aprofitant aquest acte, anuncien que “portarem a terme una sèrie d’activitats coordinades des de la Plataforma amb la intenció de manifestar el rebuig a la LOMCE i exigir al pròxim govern una veritable llei de qualitat educativa”.

Segons consta en el manifest, el model d’escola que es desitja i que “li cal al País Valencià”, passa per “una xarxa pública d’oferta obligatòria de 0-3 anys, centres educatius públics amb unes infraestructures en bones condicions, recuperar i millorar les condicions laborals del professorat i un nou acord de professorat interí, més i millors plantilles de professorat en totes les etapes educatives, una matriculació equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives especials en tots els centres sostinguts amb fons públics, derogar el districte únic i recuperar la zonificació anterior, reducció de les ràtios d’alumnat, un model plurilingüe real i efectiu que permeta que l’alumnat domine les llengües oficials i siga capaç de comunicar-se en una llengua estrangera on el valencià siga l’eix central d’aquest model plurilingüe, recuperar la capacitat de decisió i participació de la comunitat educativa en els centres, ampliar beques de transport i menjador des d’Infantil a Batxillerat, gratuïtat de tots els materials curriculars, l’eliminació dels concerts a centres que segreguen per raons de sexe o socioeconòmiques i a les etapes no obligatòries (Formació Professional i Batxillerat), prioritzar el manteniment d’unitats en la xarxa pública, millors pressupostos i transparents basats en els pilars fonamentals com la Sanitat i l’Educació que garantisquen l’estat del benestar, derogar la LOMCE i un pacte educatiu entre les forces polítiques i socials no condicionat a la conjuntura política del moment i una escola laica”.

Resum sobre eñ Projecte #XarxaLlibres presentat ahir (01/09/2015)

Te un pressupost de 100 milions d’euros que es finançarà a parts iguals entre la Generalitat, Diputacions i Ajuntaments.
Cóm s’ha de demanar l’ajuda?
1.    Durant el primer trimestre, els pares han de sol·licitar la devolució dels 100 primers euros en el seu Ajuntament presentant el justificant de compra dels llibres. Estem pendents de quan s’obrirà el termini per a presentar la documentació, us avisarem.
2.    Al finalitzar el curs, en junys, tot aquell que aporte els llibres al centres en bones condicions, se’ls pagarà fins a 100 euros, de forma que l’import total serà de fins 200 € per alumne.
Un exemple, si els llibres tenen un cost de 170 € a l’inici de curs, es donaran 100 i al lliurar els libres al centre a final de curs, els 70€ restants.
Amb estos llibres es crearà el Banc de llibres que permetrà la gratuïtat dels llibres per al curs 2016/2017
A qui va adreçada?
– Alumnes d’ensenyament obligatori en centres sostinguts amb fons públics (públics i concertats)
– Els que no utilitzen llibres també rebran l’ajuda en concepte de matèria curricular (tablets…)
Què passa si algú no vol participar?
Res, pagarà els seus llibres i no rebrà cap ajuda.FAPA