Resum sobre eñ Projecte #XarxaLlibres presentat ahir (01/09/2015)

Te un pressupost de 100 milions d’euros que es finançarà a parts iguals entre la Generalitat, Diputacions i Ajuntaments.
Cóm s’ha de demanar l’ajuda?
1.    Durant el primer trimestre, els pares han de sol·licitar la devolució dels 100 primers euros en el seu Ajuntament presentant el justificant de compra dels llibres. Estem pendents de quan s’obrirà el termini per a presentar la documentació, us avisarem.
2.    Al finalitzar el curs, en junys, tot aquell que aporte els llibres al centres en bones condicions, se’ls pagarà fins a 100 euros, de forma que l’import total serà de fins 200 € per alumne.
Un exemple, si els llibres tenen un cost de 170 € a l’inici de curs, es donaran 100 i al lliurar els libres al centre a final de curs, els 70€ restants.
Amb estos llibres es crearà el Banc de llibres que permetrà la gratuïtat dels llibres per al curs 2016/2017
A qui va adreçada?
– Alumnes d’ensenyament obligatori en centres sostinguts amb fons públics (públics i concertats)
– Els que no utilitzen llibres també rebran l’ajuda en concepte de matèria curricular (tablets…)
Què passa si algú no vol participar?
Res, pagarà els seus llibres i no rebrà cap ajuda.FAPA