Programa d´activitats CECV a la primavera educativa

Ets una peça clau 


Data: 13 de maig (09.00-14.00)
Lloc: Al pati del Centre Cultural de la Beneficiència (València)
Resum: aquesta activitat consisteix en el muntatge d’una instal·lació a partir de peces que contenen imatges i missatges que combaten la desigualtat entre homes i dones.
#SERigual8M
Podeu trobar tota la informació a:
Bones pràctiques de Consells Escolars Municipals 
Data: 13 de maig (09.00-14.00)
Lloc: a la Capella del Centre Cultural de la Beneficiència (València)
Resum: aquesta activitat consisteix en una mostra de bones pràctiques de CEM seleccionades a partir de vídeos de 90 segons. 
#practica
Podeu trobar tota la informació a:
Espais d’aprenentatge 
Data: 14 de maig (09.00-14.00)
Lloc: Al pati i a la capella del Centre Cultural de la Beneficiència (València)
Resum: aquesta activitat consisteix en un taller guiat per José Pico fent ús de la metodologia Design Thinking amb la intenció de repensar els espais d’aprenentatges.
#onaprenc
Podeu trobar tota la informació a: