La Comissió de “Fibrociment, No Gràcies” convoca concentració contra l’amiant en les escoles el 28 d’abril, dia de la salut laboral A més el dia 26 ha organitzat una taula rodona al CEIP Sector Aereo

Exigim a Conselleria un pla urgent de detecció i retirada de materials que continguen o puguen contenir amiant per a preservar la salut del professorat, personal complementari, alumnat, personal de manteniment i neteja, etc

Des de la Comissió de fibrociment hem constatat que només en la província de València tenim més de 165 centres educatius sospitosos de contenir en les seues instal·lacions i elements constructius amiant, un material tòxic i altament perillós per a la salut. 
Convoquem a tota la comunitat educativa a la concentració que tindrà lloc el proper 28 d’abril, dia internacional de la salut laboral, a la plaça de Manises a les 18h. Animem a participar tant als centres que tenen detectat amiant en les seues instal·lacions com a tota la comunitat educativa solidària amb aquest problema.
No volem que assumisca la Comunitat educativa els riscos derivats de l’exposició d’aquest material que genera malalties tan greus com: mesoteliomas, càncer de pulmó i asbestosis. 
L’Administració té l’obligació d’aplicar el principi de precaució i actuar abans que dins de 10, 20 o 50 anys comencen a emmalaltir els nostres professors, el nostre alumnat, el nostre personal dels centres, perquè l’asbesto té un període de latència des de la primera exposició molt llarg. A més, s’ha comprovat que ja han mort docents i alumnes en països de la Unió Europea per l’exposició a aquest material sense que ho hagueren manipulat, ni ells ni cap dels seus familiars directes, és a dir únicament per la presència d’aquest material en les edificacions.
La Conselleria d’Educació no pot retardar per més temps la labor d’identificació de materials que continguen amiant en les instal·lacions dels nostres centres educatius a causa de les contrastades evidències científiques que classifiquen a l’amiant com un potent cancerígen per a la salut humana. 
Convoquem a tot el professorat, a les AMPAS, als col·lectius que col·laboren amb l’educació i als moviments socials a la mobilització per la retirada de l’amiant de tots els centres educatius, i a organitzar-se en la Comissió “Fibrociment? No, gràcies” per conjuminar esforços i solidaritat en aquesta lluita col·lectiva.