Marzà defensa la proposta d’arranjament escolar 2016-2017

El conseller d’Educació compareix per iniciativa pròpia en la Comissió d’Educació de les Corts Valencianes per explicar la proposta d’arranjament escolar conjunt

“L’arranjament global garanteix una visió de conjunt de les unitats en el context educatiu d’un barri o ciutat, de manera que s’autoritzen unitats o no amb una visió global dels municipis; augmenta la capacitat d’elecció per part de les famílies i redueix la incertesa a l’hora de triar centre pel fet que la matriculació a les escoles es duu endavant conjuntament independentment de la titularitat del centre”, assegura el titular d’Educació.
El conseller Vicent Marzà ha comparegut per iniciativa pròpia en la Comissió d’Educació de les Corts Valencianes per explicar als grups parlamentaris la proposta d’arranjament escolar per al curs 2016-2017. En la seua exposició el responsable d’Educació ha deixat patent “la incongruència” fins ara de fer dos processos diferenciats de planificació educativa d’unitats dels centres públics i dels centres concertats .
Vicent Marzà ha exposat dos criteris sobre els quals s’ha basat la proposta d’arranjament per a tots els centres sostinguts amb fons públics: garantir la qualitat educativa i atendre les necessitats d’escolarització. En primer terme s’han fixat les mateixes condicions per a tots, siguen públics o concertats, d’una manera estrictament pedagògica. També s’han aplicat els elements d’economia i eficiència en l’ús dels recursos públics.
“Estem molt satisfets dels resultats, perquè dins del que són els límits dels nostres recursos i considerant la situació heretada, hem aconseguit planificar una oferta educativa suficient i de qualitat que reverteix les retallades, que garanteix el dret a elegir de les famílies, augmenta la qualitat educativa a les aules amb davallades importants de ràtios i, en definitiva, garanteix el dret a la educació de totes i tots i l’accés en igualtat de condicions», ha argumentat el conseller d’Educació i ha afegit: “En el conjunt del nostre territori les dades són molt positives. Hem recuperat en un any les retallades que l’antic govern havia fet al llarg de l’ultima legislatura, i ho hem fet amb un balanç positiu de 404 noves unitats. Vam dir que veníem a posar les persones al centre de la política i a reduir les desigualtats, i ací tenen el resultat”.
El conseller Vicent Marzà ha fet esment a les 606 unitats públiques suprimides entre 2012 i 2015 per l’antic govern: “La intenció del Govern del Botànic és deixar de banda les retallades i garantir els drets fonamentals dins del que són les possibilitats dels nostres recursos i esperant que el nostre territori tinga finalment el finançament que li pertoca”.
La baixada progressiva de nombre d’alumnes per aula i l’augment de la plantilla docent i l’estabilitat dels treballadors i les treballadores de l’ensenyament han estat dos elements determinants per a iniciar el camí de garantir la qualitat educativa com a servei públic real per a tota la ciutadania valenciana.
El responsable d’Educació també ha volgut fer esment a les crítiques fetes pels antic gestors d’Educació “sense fonament” a la proposta d’arranjament que diuen que suposa un atac als centres concertats. En aquest sentit ha volgut “deixar ben clar que amb aquesta proposta no ataquem ningú, ben al contrari, defenem per damunt de tot el dret de totes les famílies a assegurar-los un ensenyament de qualitat i en condicions a tots els centres sostinguts amb fons públics”.
“És per això – ha explicat Marzà- que m’adrece també a famílies que porten els seus fills i filles a centres concertats, perquè el que hem fet és assegurar-los que els seus xiquets i xiquetes vagen a classes amb el nombre d’alumnes que està estipulat i que cap centre incorpore més xiquets a una aula que els que pertoquen. Així evitem la massificació d’aules en aquells centres concertats que no estaven respectant el dret de les famílies a rebre un ensenyament digne i amb un nombre concret d’alumnes”.
 
>