Atenció! Publicat hui el Decret de baixada de ràtio

DECRET 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim d’alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana. [2016/3472]

El Premi Sambori es converteix en un dels més importants concursos d’Europa

Vora 1.200 persones assisteixen al lliurament de guardons del Concurs de Literatura en Valencià Sambori
 
Sandra Serrano / València.
Els 1.200 assistents al lliurament de guardons del XVIII Concurs de Literatura en Valencià i el XIII Concurs Sambori Universitari omplin el Palau de les Arts. Gràcies a la qualitat de les obres presentades pels 130.857 participants del País Valencià i Catalunya en l’actual edició dels Premis Sambori, el jurat ha cregut necessari atorgar un bon nombre de mencions especials a banda dels tres reconeixements habituals. L’actor i escriptor Joan Alamar ha conduït l’acte, que ha comptat amb les actuacions d’Assaig Animat i la Coral Giner de la Societat Coral el Micalet de València, dirigida per Miquel Juan.
El Palau de les Arts s’ha impregnat de literatura. La Fundació Sambori ha atorgat en aquest marc els premis de la XVIII edició del Premi de Literatura en Valencià i la XIIIa del Concurs Universitari de Narrativa Curta. Els dos certàmens han aconseguit una participació que frega els 131.000 estudiants procedents de 679 centres i la implicació d’un miler de docents de tots els nivells d’ensenyament, des del primer cicle d’infantil fins a la universitat, a més de les escoles oficials d’idiomes i els centres de formació professional. Amb aquestes xifres el Premi Sambori acarona l’edició més nombrosa i compromesa amb la creació de lletres valencianes en els 18 anys d’existència del concurs i, a hores d’ara, és el major premi de literatura de tot Europa.
Més de 1.200 assistents al lliurament dels Premis Sambori omplin, per primera vegada, un espai públic cedit pel Consell. S’ha hagut de produir un canvi de govern perquè el Concurs de Literatura en Valencià Sambori, que dignifica la llengua i la cultura i agermana els pobles valencians, puga lliurar els guardons a unes instal·lacions que depenen del Govern valencià. Així ho ha fet constar la presidenta de la Fundació Sambori, Laura Font: “l’anterior Consell ens impedia l’entrada a nosaltres i a tots vosaltres, és a dir, a tots els qui hem estat i estem compromesos amb la nostra llengua, la nostra cultura i l’educació dels nostres fills.”