Recomanacions per a l´Estiu. Segon de primària

Curs 2015-2016. Segon de primária

  • Lectura diària.
  • Quadern: Vacances amb VACACIONES SANTILLANA. Repàs 2n
  • Expressió Escrita:
  1. Copiar amb bolígraf, sense errors i amb bona lletra
  2. Dictats
  3. Textos lliures de 6 a 8 línies (diàrio)
  • Repasar les taules, Cáculo mental (monedes, canvis i hores)

Mirar l’enllaç de recursos localitzat al final de la pagina web.

Èxit de la 2a fase del Xarxa Llibres

Prop de 200.000 sol·licituds registrades per participar en aquest programa i la creació del Banc de Llibre

RedactaVeu / València.

La iniciativa, posada en marxa a principis del curs escolar pel departament que dirigeix Marzà, està superant les previsions més optimistes. Bona mostra d’aquest èxit és que ja s’han registrat 198.615 sol·licituds per participar en la segona fase de #XarxaLlibres i en la creació del Banc de Llibres.

Concretament, les sol·licituds rebudes per participar en la segona fase del programa han sigut 163.688 i per participar en el Banc de Llibres, les 34.927 restants.

Les famílies que matriculen els seus fills i filles en 1r de Primària només hauran de sol·licitar la participació en el Banc de Llibres i rebran, en el seu moment, el lot corresponent al curs que inicien.

Funcionament de #XarxaLlibres

El programa #XarxaLlibres està dirigit a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics del País Valencià.

Els bancs de llibres són la finalitat d’aquest programa. Gràcies a aquests es podrà garantir la gratuïtat dels llibres i diferents materials curriculars, alhora que s’involucra l’alumnat tota la comunitat educativa a participar en el bon ús dels materials. A més, també s’inculquen valors com la solidaritat i la coresponsabilitat. Amb els bancs de llibres constituïts, sols caldrà repetir la dinàmica cada curs, quan els estudiants tornen el material.

La quantia individual de l’ajuda per alumne/a es va establir en un màxim de 200 euros, que es lliuren en dues fases: els 100 primers es reben amb l’aportació del justificant de compra en l’ajuntament corresponent, mentre que els 100 euros restants es fan efectius en tornar els llibres, en bon estat, en acabar el curs.

Les famílies que no van sol·licitar l’ajuda també tenen la possibilitat de participar en el banc de llibres, per a la qual cosa només han de depositar en el centre els llibres que han utilitzat els seus fills i filles aquest curs. D’aquesta manera, ja poden beneficiar-se del banc de llibres del seu centre el pròxim curs.

En el cas dels cursos de 1r i 2n de Primària, com que necessiten un material molt específic, en cada centre s’emetrà un xec-llibre per a cada alumne, que s’entregarà a les famílies perquè puguen adquirir els llibres de text. L’import màxim abonat serà de 160 euros.

La samarreta del 75è aniversari: per actes, activitats i excursions

L´Ampa subvenciona amb 2 euros la compra als seus soci/sòcies la samarreta del 75è aniversari.

Comicole, l´empresa dels nostre Menjador, també subvenciona amb una ajuda econòmica per tot l´alumnat.

Recordeu de pagar

  • 1 euro pels socis/sòcies de l´AMPA
  • 3 euros per la resta

Per favor fer arribar l´import mitjançant les tutores i tutors.

PETICIONS DE SAMARRETES PER ADULTS:

  • 5 euros

 

Punt i seguit

En acabant el meu periode com a director de l´escola.

Pares, mares, famílies:

Vaig arribar a aquesta escola l’any 2003 i, un parell d’anys més tard, l’any 2005, vaig començar a exercir com a director del centre. Ara, en acabar aquest curs 2015/2016, deixe la direcció del centre per tornar a ser-hi exclusivament tutor al meu grup de Primària.

Aquests cursos a la direcció del centre han estat intensos, ben intensos. El projecte d’escola que imaginàvem allà per l’any 2005 n’era ambiciós i ens ha exigit molta energia. N’estic satisfet. La dita ens ensenya que “No hem de penedir-nos dels errors sinó d’allò que no hem intentat“. Per això he d’agrair que aquests anys en la direcció del centre m’hagen permès viure l’educació des d’una perspectiva més global i m’hagen facilitat exercir amb més ambició el meu compromís per una educació pública de qualitat.

Crec que aquesta comunitat educativa pot acreditar una imatge d’escola oberta i participativa. Eixe és un tret que us he d’agrair a totes i tots, i molt especialment als pares i mares compromesos a l’AMPA (em plau simbolitzar-ho ací citant els noms de les seues representants aquests anys: Alicia Gallego, Rosa Flores, Isabel Alvarez, Mª José Gimeno).

No m’allargaré molt més, però és necessari que reconega ací la complicitat, i sovint la comprensió i la paciència, dels meus companys i companyes dels claustre de professorat. Per gust, i per justícia, he de citar els noms dels qui han estat membres del meu equip directiu aquesta dotzena d’anys. Les seues virtuts han estat un regal i un estímul: el compromís pedagògic i ideològic d’Amparo Piquer, la polifacètica sensibilitat de Joanen Broseta, l’extraordinària generositat i capacitat de treball de Dolors Martínez.

Acabe ja. Sóc mestre de l’escola pública des de l’any 1987. Crec que l’Estat ha de garantir un sistema educatiu públic i que aquest és un pilar bàsic per una societat que aspire ser millor, més igualitària, més justa. No puc concebre l’escola pública sinó com un instrument de creixement personal, de cohesió comunitària, de transformació social. Com a mestre, em dec a eixes finalitats.

M’estime molt aquesta escola. Dels gairebé trenta anys d’ofici que en porte, quasi la meitat els he desenvolupat ací. No cal dir que aquest projecte forma part central de la meua vida professional, de la meua vida. Ací continue i ací em teniu pel que necessiteu. El final d’aquest període en la direcció de l’escola només suposa un punt i seguit.

Una abraçada.

Xavier Lluch

13 Cuentos animados en distintas lenguas indígenas (videos)

Durante siglos el valor de las lenguas indígenas en México fue debilitándose. Pero hoy las redes sociales e internet nos demuestran que existe un auténtico interés por conocerlas. Obviamente esto es algo que debe celebrarse, sobretodo si consideramos que “Cuando muere alguna lengua entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta. Un asomarse de modo distinto a las cosas humanas y las divinas”, según advierte uno de los trece cuentos del proyecto “Sesenta y ocho voces, sesenta y ocho corazones”.

http://masdemx.com/2016/06/13-cuentos-animados-en-distintas-lenguas-indigenas-sesenta-y-ocho-voces-sesenta-y-ocho-corazones/

 

 

Educació publica l’ordre que regula la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics: la nota de premsa que ha elaborat la Confederació Gonzalo Anaya amb el resum de l’Ordre

RECORDAR LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA CONTÍNUA ENVIADA RECENTMENT PER L’EQUIP DIRECTIU DE L’ESCOLA PARE JOFRÉ.

Educació publica l’ordre que regula la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics
– Es tracta de la primera normativa que estableix un procediment públic, transparent i amb criteris pedagògics per als centres que vulguen sol·licitar canvis en la jornada en igualtat d’oportunitats.

– Les modificacions de la jornada escolar tindran caràcter extraordinari, seran fruit del consens de la comunitat educativa i garantiran els serveis de transport i menjador, així com l’obertura de les instal·lacions des de les 9.00 hores fins a les 17.00.

– La consulta a les famílies se celebrarà el dia 15 de setembre

 (15/06/2016) La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat l’ordre per la qual es regula el procediment d’autorització d’un Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial valencians. Es tracta de la primera normativa que estableix un procediment públic i transparent perquè els centres, en l’exercici de la seua autonomia, puguen sol·licitar canviar el seu horari en igualtat d’oportunitats.

L’ordre estableix que les modificacions de la jornada escolar tindran un caràcter extraordinari i hauran d’anar acompanyades d’un pla específic d’organització de la jornada escolar que incloga activitats extraescolars gratuïtes per a garantir l’obertura de les instal·lacions fins a les 17.00 hores, així com la planificació dels serveis complementaris de menjador i transport que han de quedar garantits.>

El procediment està dissenyat tenint en compte criteris pedagògics, de manera que els canvis en l’horari garantisquen també la qualitat educativa. Quant al calendari, la consulta a les famílies es realitzarà el 15 de setembre en tots els centres i les modificacions en la jornada escolar es podran aplicar en el mes d’octubre, tan aviat com comence la jornada habitual en els centres.

Calendari per a modificar la jornada escolar

El consell escolar del centre en el cas dels centres públics o el titular del centre en el cas dels privats-concertats realitzaran una sol·licitud de modificació de la jornada escolar, la qual ja contindrà una proposta. Aquesta sol·licitud es traslladarà en l’ajuntament de la localitat que, prèvia consulta al consell escolar municipal, emetrà un informe. L’informe, sense ser preceptiu, serà tingut en compte en el procediment.

Posteriorment, el centre redactarà el pla específic d’organització de la jornada escolar i se sotmetrà a votació en el si del claustre del centre. Per a aprovar-ho seran necessaris, almenys dos terços de vots favorables de tots els seus integrants. El mateix percentatge que necessitarà posteriorment, quan siga sotmès a votació en el consell escolar de centre. Aquesta primera part del procediment ha de quedar acabada al llarg del mes de juny.

Una vegada aprovat el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar, l’adreça o titular del centre educatiu enviarà a la direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, la documentació pertinent abans de l’1 de juliol. La direcció territorial, mitjançant la Inspecció, realitzarà un informe i ho enviarà, al costat de la resta de documentació, a la direcció general de Política Educativa, que emetrà en els centres educatius un informe que, en cas que siga favorable, els autoritzarà a iniciar el procés de consulta a les famílies. Aquest informe ho rebran els centres abans del 15 de juliol i podran preparar la consulta a les famílies, que se celebrarà en tornar de vacances.

En tornar de vacances, els centres podran publicar el cens provisional fins al 8 de setembre i procedir a informar a les famílies sobre la celebració de la consulta. De manera extraordinària, en aquelles poblacions en què el dia 8 siga festiu, el termini es desplaça fins al següent dia de classe lectiu. La publicació del cens definitiu es produirà 48 hores després de la publicació del cens provisional.

Finalment, la consulta se celebrarà en tots els centres el dia 15 de setembre. L’endemà es remetran els resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies a la direcció general de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de l’escrutini a la conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, entre el 19 i el 23 de setembre, l’autorització definitiva perquè cadascun del centres educatius aplicació el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar que ha presentat. Les modificacions es podran aplicar a partir d’octubre, coincidint amb el canvi a l’horari habitual de tot el curs.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. L’avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.

Educación publica la orden que regula la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos– Se trata de la primera normativa que establece un procedimiento público, transparente y con criterios pedagógicos para los centros que quieran solicitar cambios en la jornada en igualdad de oportunidades

– Las modificaciones de la jornada escolar tendrán carácter extraordinario, serán fruto del consenso de la comunidad educativa y garantizarán los servicios de transporte y comedor, así como la apertura de las instalaciones desde las 9.00 horas hasta las 17.00

– La consulta a las familias se celebrará el día 15 de septiembre

(15/06/2016) La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la orden por la que se regula el procedimiento de autorización de un Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial valencianos. Se trata de la primera normativa que establece un procedimiento público y transparente para que los centros, en el ejercicio de su autonomía, puedan solicitar cambiar su horario en igualdad de oportunidades.

La orden establece que las modificaciones de la jornada escolar tendrán un carácter extraordinario y deberán ir acompañadas de un plan específico de organización de la jornada escolar que incluya actividades extraescolares gratuitas para garantizar la apertura de las instalaciones hasta las 17.00 horas, así como la planificación de los servicios complementarios de comedor y transporte que deben quedar garantizados.

El procedimiento está diseñado teniendo en cuenta criterios pedagógicos, de manera que los cambios en el horario garanticen también la calidad educativa. En cuanto al calendario, la consulta a las familias se realizará el 15 de septiembre en todos los centros y las modificaciones en la jornada escolar se podrán aplicar en el mes de octubre, tan pronto como empiece la jornada habitual en los centros.

Calendario para modificar la jornada escolar

El consejo escolar del centro en el caso de los centros públicos o el titular del centro en el caso de los privados-concertados realizarán una solicitud de modificación de la jornada escolar, la cual ya contendrá una propuesta. Esta solicitud se trasladará en el ayuntamiento de la localidad que, previa consulta al consejo escolar municipal, emitirá un informe. El informe, sin ser preceptivo, será tenido en cuenta en el procedimiento.

Posteriormente, el centro redactará el plan específico de organización de la jornada escolar y se someterá a votación en el seno del claustro del centro. Para aprobarlo serán necesarios, por lo menos dos tercios de votos favorables de todos sus integrantes. El mismo porcentaje que necesitará posteriormente, cuando sea sometido a votación en el consejo escolar de centro. Esta primera parte del procedimiento debe quedar terminada a lo largo del mes de junio.

Una vez aprobado el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar, la dirección o titular del centro educativo enviará a la dirección territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la documentación pertinente antes del 1 de julio. La dirección territorial, mediante la Inspección, realizará un informe y lo enviará, junto al resto de documentación, a la dirección general de Política Educativa, que emitirá en los centros educativos un informe que, en caso de que sea favorable, los autorizará a iniciar el proceso de consulta a las familias. Este informe lo recibirán los centros antes del 15 de julio y podrán preparar la consulta a las familias, que se celebrará al volver de vacaciones.

Al volver de vacaciones, los centros podrán publicar el censo provisional hasta el 8 de septiembre y proceder a informar a las familias sobre la celebración de la consulta. De manera extraordinaria, en aquellas poblaciones en que el día 8 sea festivo, el plazo se desplaza hasta el siguiente día de clase lectivo. La publicación del censo definitivo se producirá 48 horas después de la publicación del censo provisional.

Finalmente, la consulta se celebrará en todos los centros el día 15 de septiembre. Al día siguiente se remitirán los resultados del escrutinio de la consulta a las familias a la dirección general de Política Educativa.

Una vez enviados los resultados del escrutinio a la conselleria, el director general de Política Educativa dictará, entre el 19 y el 23 de septiembre, la autorización definitiva para que cada uno del centros educativos aplique el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar que ha presentado. Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

Bases reguladoras de las Becas Municipales de Guardería 2016/2017

Las bases reguladoras de las Becas Municipales de Guardería 2016/2017. Se van a publicar hoy en la página web y en los tablones de anuncios municipales, por lo que el plazo de solicitud se inicia mañana y finaliza el 30 de junio.