Termini per lliurar la documentació de les Beques de Menjador per al curs 2016-2017. Sol.licitud. Annex I.

El CEIP Pare Jofré ha habilitat un termini per lliurar la documentació de les Beques de Menjador per al curs 2016-2017, entre dilluns 18 i el divendres 22 de juliol. Podeu consultar la web del centre per tindre més informació sobre la documentació que s´ha de d´aportar.

BORRADOR de RESOLUCIÓN del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convoca la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados para el curso escolar 2016-2017.

BORRADOR de Resolución del Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas individuales para el servicio de transporte escolar para el curso 2016/2017

Formulari: Sol.licitud. Annex I

http://intercentres.edu.gva.es/intercentres/46006835/index_arxius/annex_I_16_17.pdf