Períodes de vacances i festius del curs 2016-2017

Segons la Resolució de 7 de juny de 2016, els dos gran períodes de vacances d’aquest curs escolar 2016-2017 seran els següents:

Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017, ambdós inclusivament.

Vacances de Pasqua: des del 13 al 24 d’abril de 2017, ambdós inclusivament.

Després, pel que fa als festius estatals durant el curs escolar, afectaran els dies següents: 12 d’octubre; 1 de novembre, Festa de Tots Sants; 6 de desembre, Dia de la Constitució espanyola; 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció, i 1 de maig, Festa del Treball.

A aquest llistat de festius caldrà afegir-li també aquells que afecten el 2017 dins del tram autonòmic, com ara els dies festius de les Gaiates de Castelló o les Falles de València.