CEAPA presenta les dades d’inici de curs escolar 2016-17 i la campanya “A l’escola cal una assignatura: El meu temps lliure”

En una roda de premsa celebrada en el dia d’avui, CEAPA ha expressat les preocupacions de les famílies en l’inici del curs escolar, com ara la incertesa sobre la implantació de les revàlidades, la continuïtat d’alguns estudis LOE, el canvi dels llibres de text per la LOMCE, la pèrdua de matèries relacionades amb les humanitats i la creativitat, la reducció de la despesa educativa en els últims anys i la jornada escolar, entre altres temes.

S’han presentat les dades sobre el preu del menú escolar i les ajudes als llibres de text en les diferents comunitats (s’annexen els arxius corresponents).

Així mateix, CEAPA ha presentat una nova campanya contra els deures amb el lema “A l’escola cal una assignatura: El meu temps lliure”, la webwww.educacionsindeberes.orgAquesta campanya comença avui i es desenvoluparà durant els propers mesos.

D’altra banda, s’han avançat algunes conclusions d’un estudi sobre l’assetjament escolar i un altre sobre els drets dels xiquets, presentades en els seus corresponents resums executius (que s’annexen). Els estudis complets seran penjats a la web de CEAPA el més aviat possible.

PDF icon Precio menú escolar en las CCAA 2016-17.pdf   Preu menú escolar a les CCAA 2016-17.pdf

PDF icon Informacion complementaria comedor 2016-17 CEAPA.pdf   Informació complementària menjador 2016-17 CEAPA.pdf
PDF icon Informacion becas libros de texto 2016-17 CEAPA.pdf   Informació beques llibres de text 2016-17 CEAPA.pdf
PDF icon Estudio de CEAPA sobre Acoso Escolar – resumen ejecutivo.pdf  Estudi de CEAPA sobre Assetjament Escolar – resum executiu.pdf
PDF icon Estudio de CEAPA sobre Derechos de la Infancia – resumen ejecutivo.pdf Estudi de CEAPA sobre Drets de la Infància – resum executiu.pdf
Més informació:

El concepte Multilingüisme i Plurilingüisme

Multilingüisme: es refereix al context social o educatiu configurat per tres o més llengües que funcionen de manera independent.

Plurilingüisme: es refereix a la circumstància personal, social o escolar en la qual s’adquireix i s’utilitzen tres o més llengües de manera integrada, amb interación entre elles.

del RESUM PROJECTE DECRET DEL CONSELL SOBRE EL MODEL LINGÜÍSTIC EDUCATIU VALENCIÀ (Confederació d´AMPAS Gonzalo Anaya)

FE CCOO PV demana ‘més implicació’ d’Educació per garantir els drets lingüístics de l’alumnat

La Federació d’Ensenyament del sindicat CCOO PV considera un “avanç enriquidor” l’aspecte multilingüe i multicultural de la proposta realitzada per l’Administració Educativa.

La Federació d’Ensenyament de CCOO PV ha valorat aquest dijous en un comunicat que “aquest tipus de normativa –en referència a l’esborrany del decret plurilingüisme presentat aquesta setmana per la Conselleria d’Educació- s’ha de basar en un consens ampli de la ciutadania si realment s’ha d’assolir una promoció i defensa del valencià real i efectiva”.

En aquest sentit, FE CCOO PV apunta que ha aconseguit que l’Administració Educativa allargue el termini de negociació del model lingüístic i fa una crida a la comunitat educativa “per a un esforç participatiu en l’anàlisi, crítica i elaboració de propostes per a l’esborrany plantejat”.

“Avanços” de la proposta de la Conselleria

“Deixant de banda els aspectes tècnics” -que seran objecte de treball posterior i valoració a les properes reunions-, FE CCOO PV assegura que veu com a “avanços a nivell general” els següents aspectes de la proposta:

– Canviar l’enfocament del model a una preocupació en l’eficàcia per assolir competències lingüístiques en lloc d’una lluita pel pes relatiu de cada llengua vehicular.

– Garanteix la universalitat pel que fa a la distribució geogràfica i a la titularitat dels centres del model.

– Proposa un model multicultural i multilingüe en el qual la diversitat lingüística és una riquesa.

Pel que fa a les crítiques de més abast en la definició del model, CCOO PV expressa les següents valoracions:

– La millora en la qualitat educativa del model lingüístic en cada centre es fia a la competència entre centres per millorar i es deixa de banda la coordinació a l’àmbit del CEM i també l’obligació de l’Administració Educativa de garantir els drets lingüístics i educatius de l’alumnat més enllà dels interessos diferents de cada centre.

– No apareix cap referència a la riquesa cultural o lingüística que aporten altres variants de la nostra llengua parlades en altres entorns geogràfics que comparteixen sistema lingüístic.

–  L’horitzó del model hauria de ser la immersió lingüística en valencià i per tant l’objectiu de la norma garantir el màxim nombre d’hores possibles en la llengua pròpia. En aquest aspecte, es queda curta.

– Hi ha massa rigidesa en la definició de quines àrees han de ser impartides en quines llengües.

– Hi ha un excés de nivells i subnivells que no veiem necessaris ni efectius educativament.

– No promou suficientment i en detall la promoció del valencià en nivells educatius no obligatoris.

– El model d’avaluació no és coherent en tota la proposta i no és suficientment participada ni global.

– El calendari d’aplicació és massa lent i no contempla l’obligació de millorar la seua qualitat educativa de cada centre.

En resum, i sempre segons FE CCOO PV, “un model que parteix de principis educatius i socials compartits per la comunitat educativa i dels supòsits de preservar i promocionar la riquesa lingüística; però que pot arribar a ser ineficaç per abandonament de la necessària implicació de l’Administració perquè els centres avancen cap a la garantia que l’alumnat assolirà les plenes competències en les dues llengües cooficials del País Valencià”.

http://www.laveupv.com/noticia/22194/fe-ccoo-pv-demana-mes-implicacio-deducacio-per-garantir-els-drets-linguistics-de-lalumnat?id_butlleti_enviar=1434&utm_source=butlleti_article&utm_medium=butlleti&utm_campaign=fe-ccoo-pv-demana-mes-implicacio-deducacio-per-garantir-els-drets-linguistics-de-lalumnat

Pares i mares d’alumnes inicien una ‘vaga de deures’

Es negaran a que els seus fills facin deures en protesta pel que consideren un problema per a les famílies
EFE | MADRID

L’organització de pares Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (Ceapa) ha emprès una campanya contra els deures, que inclou la negativa a que els fills hagin de fer tasques escolars a casa almenys durant els caps de setmana de novembre per començar a conscienciar sobre el que consideren un problema per a alumnes i famílies.

I això, entre altres motius, perquè el 48,5% dels pares consideren que els deures dels fills afecten de forma negativa a la seva vida familiar, segons un estudi sobre els drets de la infància realitzat per Ceapa, majoritària a l’escola pública .

L’objectiu és que els deures desapareguin en la seva “totalitat”, ha emfatitzat en roda de premsa el president d’aquesta organització, José Luis Pazos.

Com a senyal d’anar avançant per aquest camí, aquests pares s’han proposat que els professors no encarreguin tasques per als caps de setmana del mes esmentat.

Si no fos així, les famílies es negarien, ha plantejat Pazos, i lliurarien els dilluns al centre escolar un document explicant els motius pels quals els fills no han realitzat les tasques.

CEAPA ha presentat el “resum executiu” de l’estudi citat, elaborat amb les respostes de 1.748 pares i 472 menors durant el primer semestre de l’any, més del 90% d’ells pertanyents a les escola pública.

El 20,24% dels pares indiquen que els alumnes dediquen més de dues hores diàries als deures (superior a 10 hores setmanals).

El 39,44% denuncien que els deures entren en conflicte sovint amb les necessitats dels nens.

El 29,41% dels menors situen el temps dels deures per sobre de les dues hores.

Quatre de cada deu nens pensen que no respecten sempre el seu temps de jugar i descansar, i el 65,67% asseguren que no fer els deures els perjudica.

http://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2016/09/22/pares-dalumnes-inicien-vaga-deures/380157.html

El País

Las familias de la escuela pública llaman a boicotear los deberes en noviembre

http://politica.elpais.com/politica/2016/09/22/actualidad/1474533128_295291.html

Levante -EMV

Los padres convocan una «huelga» de deberes

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/09/23/padres-convocan-huelga-deberes/1470601.html

Declaració d´Alaquàs: V Jornada Escola Pública i transformador

V Jornada Escola Pública i transformadora celebrada els dies 6 i 7 de maig de 2016

DECLARACIÓ D’ALAQUÀS

Les persones que estem disposades a defensar una educació per a la Vida centrada en el desenvolupament emocional i intel·lectual per al benestar de les persones, dels pobles i del nostre mitjà, en pro d’un món més just i sostenible,

Rebutgem:

 • L’adhesió a acords internacionals (ZETA-TTIP-TISA) que signifiquen una amenaça per al gaudi dels nostres drets i per a la provisió de serveis públics universals i de qualitat.
 • Les decisions que ens impliquen en accions militars, despeses en armament i amenaça d’accions que posen en perill les nostres vides i la del planeta. Treballem per la desmilitarització de la societat.
 • La lògica mercantil imposada a l’educació que prima gestió, competència i resultats exaltant el talent, l’excel·lència i la jerarquització.
 • Privatitzacions o aliances públicoprivades que beneficien operadors privats i converteixen l’educació en negoci, tal com ho denuncia Nacions Unides.
 • Cessions de patrimoni públic que comprometen material i socialment les condicions necessàries per a l’efectiu exercici del dret a l’educació pública, gratuïta i de qualitat.
 • Retallades en la inversió en educació pública i mesures que afavorisquen la xarxa concertada.
 • L’actual llei d’educació (LOMCE) i els continguts curriculars ressaltant el rebuig al seu caràcter mercantil i confessional.
 • El decret d’educació superior (3+2) que redueix a tres els anys de grau i amplia a dos els de màster resultant cada vegada més elitista i segregadora.
 • A tot futur acord que no trenque amb les línies actuals en matèria educativa.

Defensem:

 • L’educació pública com a dret humà fonamental, com un bé públic i com a assumpte de totes les persones. Una educació:
 • Integradora i inclusiva, centrada en valors d’igualtat, equitat, justícia social, solidaritat i pau.
 • Democràtica, més directa i participativa, de respecte, convivència i no segregació per raons d’origen, llengua, cultures, gènere i capacitats.
 • Aliena a adoctrinaments i nodrida de sabers científics i populars, des de la creativitat, el pensament crític i l’aprenentatge significatiu, que contemple les perspectives humanista, científica, tecnològica i ecològica i que conree les diferents manifestacions artístiques i culturals.
 • Que recupere la història que ens ha estat negada per a reconstruir els passos donats pels nostres pobles en la contínua defensa de la seua dignitat i d’una veritable democràcia.
 • Com a espai de participació real i de treball conjunt de la comunitat educativa i d’ella amb el seu entorn.

Reivindiquem:

 • Revertir retallades que permeten immediatament reduir ràtios i comptar amb el professorat necessari entenent aquest aspecte primordial per començar a pensar en una educació de qualitat.
 • Garantir un finançament adequat que aconseguisca a mig termini la mitjana europea i que perseguisca l’objectiu del 7% del PIB.
 • Assegurar alimentació, material escolar i transport a l’alumnat pertanyent a col·lectius desfavorits i vulnerables.
 • Augmentar la inversió en infraestructures i garantir els recursos adequats per al professorat i alumnat.
 • Treballar per una nova llei d’educació participada, en la qual la comunitat educativa i la ciutadania col·laboren en conjunt, informades i a través d’un debat genuí.
 • Professorat format i compromès, amb condicions laborals que permeten un acompliment professional d’acord amb la seua responsabilitat.
 • Implicació de les famílies en la defensa de polítiques públiques que garantisquen una escolarització adequada, un ensenyament concorde a les exigències actuals i una educació integral per al seu desenvolupament emocional i intel·lectual.
 • Integrar l’educació de 0 a 6 anys i garantir la gratuïtat en totes les etapes, en moments en què la crisi ha empobrit i precaritzant una gran part de la població.
 • Garantir l’autonomia dels centres impulsant la col·laboració i coordinació entre els mateixos que permeti intercanviar experiències que conjuguin la recerca i la innovació pedagògica.
 • Generar una nova dinàmica de participació i de decisió efectives que al costat dels consells escolars assumisca el debat obert sobre els diferents aspectes de la vida del centre, infraestructures sostenibles, temps escolars, projecte educatiu, activitats.
 • Consells escolars amb participació estesa a l’entorn, a la ciutadania i als moviments, coordinats amb consells escolars municipals i les decisions dels quals resulten vinculants.
 • Treballar considerant les necessitats i el context de l’alumnat en les diferents etapes, infantil, primària i secundària.
 • Formular trajectòries de formació professional rigoroses que impliquen un adequat desenvolupament professional i una coherent promoció de l’ocupació digna,.
 • Facilitar l’accés i permanència en l’educació superior del jovent i treballar per una universitat pública desmarcada de la lògica mercantil i de la producció de coneixement per a les empreses i el mercat laboral.
 • Garantir els recursos per a una política de R+D en línia amb el 3% del PIB para 2020, al costat d’un pla de tornada per a joves de les nostres universitats que van ser forçats a emigrar per falta d’oportunitats.
 • Una política científica orientada a desenvolupar recerques i coneixements que milloren les vides de les persones i contemplen la salvaguarda del nostre medi ambient. Seguir profunditzant i treballant per una agricultura i una alimentació respetuosa amb la salut de les persones i del planeta.

Proposem:

Una convocatòria oberta per a la creació d’un observatori per a l’efectiu exercici del dret a l’educació pública. Un espai en el qual es trobe àmpliament representada la ciutadania (comunitat educativa i moviments socials) i que el seu objectiu consistisca a analitzar, avaluar i proposar mesures que tendisquen a aprofundir aquest dret i a millorar els diferents aspectes que li competeixen, com també a realitzar denúncies quan es prenguen decisions o s’executen accions que atempten contra l’efectiu exercici del dret a l’educació pública i les resolucions de la qual contemplen la possibilitat de ser vinculants.

I ens comprometem, com a ciutadania activa, a:

Seguir debatent i reflexionant col·lectivament. A treballar i defensar una escola pública, laica i en valencià: que ensenye des del coneixement científic, que defense la llibertat de pensament i de consciència, que ajude a assumir la pluralitat i la diversitat i que eduque críticament en valors democràtics.

Alaquàs, maig de 2016

V Jornada Escola Pública i transformadora. Documents

V Jornada Escola Pública i transformadora celebrada els dies 6 i 7 de maig de 2016. iv-jornad-alaq-dossier-valen-revisat-3

Continguts

Divendres 6 de maig

 • Presentació de les jornades

La presentació de les jornades va estar a càrrec de Francesc García, president de FAPA -Horta Sud, Elvira García Campos, Alcaldessa de la ciutat d’Alaquàs, Fran Evangelista, Regidor d’Educació d’Alaquàs i Maria Ángeles Espert directora de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs

 • Síntesi de les exposicions i dels debats posteriors

Divendres, 6 de maig

“Acte de solidaritat amb els refugiats i pel no a la guerra: pobles amb coratge i governs sense vergonya”

La mesa és presentada per Amparo Botella, mestra del CEIP “Ciutat de Cremona”.

Intervenen: Riad Lakkis, metge libanès i referent de l’Associació Hispà-Àrab, Elena Núñez mestra voluntària a Idomeni, Carlos Barranco del Moviment per la Desmilitarització i la Pau, Antonio Pérez Collado com a representant de les Marxes per la Dignitat i la politòloga Gabriela Levato.

Dissabte 7, de maig

Primera mesa:

 “Experiències que viuen les escoles a través dels denominats projectes innovadors”.

La mesa és presentada per Manuel Navarrès, pare de l’AMPA del CEIP “Ciutat de Cremona” de la ciutat d’Alaquàs.

Intervenen: Marta Murciano directora del CEIP “Ciutat de Cremona”, Jorge Esteve mestre del mateix centre, Estefanía Reina mare de l’AMPA Cremona, Javier Antúnez de la Torre, Treballador Social i Eva Reina Professora de Treball Social a la Universitat de València.

Segona taula:

 “Diversitats en conflicte: discriminació i assetjament”. Educació especial i poble romaní.

La mesa és presentada per Francisco Marín membre del Consell Assessor de FAPA Horta Sud.

Participen: Demetrio Gómez activista i formador especialitzat en interseccionalidad, drets humans i minories. Juan Miguel Esteve  pare i  Alejandro Andujar  Educador de ADISTO.

Tercera Taula:

“Filosofies i polítiques a l’educació pública actual. Llums i ombres del present educatiu”.

La taula és presentada per Manuel Navarro.

Intervé: Gabriela Levato. Politòloga.

Quarta taula:

 “Atenció i educació. La dimensió socioeducativa dels menjadors”.

La taula és presentada per Amparo Botella.

Intervenen: Alfons Domínguez: Enginyer tècnic de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i Javier Montero, pare de l’AMPA del CEIP “Vicente Plá” de Sedaví.

DECLARACIÓ D’ALAQUÀS