Bases reguladores de les ajudes municipals per a estudis musicals 2016/2017

L’objecte de les presents bases és la regulació de les Ajudes Municipals per a Estudis Musicals en el període comprés d’Octubre de 2016 a Juny de 2017. Les ajudes s’atorgaran a l’alumnat que, simultàniament, curse assignatures de llenguatge musical i instrument o dos instruments.

Més informació en:IMG-20161024-WA0025.jpg

http://www.sumpuig.com/ajudes-municipals-als-estudis-music

http://www.elpuig.es/es/report/estudios-musicales-subvencionados-por-ayuntamiento