¿Per què participen les families a l´escola?

Tote les famílies participen de la mateixa manera?

Quins són els pares i mares més actius?

Si hi ha una gran diversitat de famílies, per què unes tenen més facilitat per a involucrar-se en l´organització escolar i d´altres no s´hi senten convidades?

Hi ha condicionants interns de la participació, relacionats amb l´estructura familiar, el nivells d´estudis, la clase social  l’origen dels pares?

O tots els condicionants provenen del propi sistema educatiu?

Com es pot incentivar la seua participació?

La majoria de recerca diu que la implicació de les famílies en la vida escolar és cabdal a l’hora de determinar l’èxit o fracàs escolar dels fills. Però la participació familiar també és un factor clau de la qualitat educativa, que reverteix en la satisfacció i el compromís dels professors i afavoreix el centre educatiu en general […]

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/IB_49.pdf

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/DossierpremsaIB49_0.pdf

 

 

Eleccions per a la junta directiva d´AMPA

Es comunica a tota la Comunitat Eductaiva del CEIP Pare Jofré que s´obri el període  de presentació de candidatures per a les eleccions a la Junta Directiva, finalizant el termini el proper dia 18 de Novembre 2016. Els càrrecs a cobrir són els següents:

  • President/a (1)
  • Vicepresident/a (1)
  • Tresorera (1)
  • Vocals (2)

Les candidatures es poden formalitzar depositant directament la vostra presentación a les eleccions a la bústia de l´AMPA o bé mitjaçant un correo electrónic ampaparejofre@gmail.com.

La vostra col.laboració és importantíssima. Anima´t!

La participació pressuposa disposar de temps per realitzar les tasques necessàries per a portar endavant les activitats programades i les tasques fixes de la gestió.