La llei d’educació de 2011 a Suècia

La llei d’educació de 2011 a Suècia estableix que l’alimentació en menjadors escolars de totes les etapes ha de ser gratuïta i nutritiva. Estableix que s’ha de finançar amb taxes municipals independentment que la cuina siga pròpia o siga catering.

Enllaç en anglès. Nota: 5900 corones sueques són uns 600 euros.

http://www.livsmedelsverket.se/en/food-habits-health-and-environment/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/

Més recent:

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.compareyourcountry.org%2Fadult-skills%3Fcr%3Doecd%26lg%3Den%26page%3D0%26charts%3Dc1466427128067%2520c1465293241698%2520c1466427128067%26template%3D6&h=-AQHUrVrD