Algunes qüestions sobre jornada continua que hem de saber

PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA ESCOLAR.

Algunes qüestions bàsiques que hem de saber.

*1.      **Base de l’ordre 25/2016 de 13 de juny de 2016.- Resolució instruccions per curs 2017-18 del 14 de desembre del 2016

*2.      **Art.8 Procediment.- Inicia el Consell Escolar (ANNEX II) amb UNA PROPOSTA DE nou horari a l’Ajuntament, que fa l’informe i dóna compte a l’Ajuntament. L’informe de l’Ajuntament és preceptiu però no d’obligat compliment. Aquest comunica al centre (ANNEX IV). És necessari escoltar al Consell Escolar Municipal per a fer l’informe. El centre convoca claustre per presentar el pla específic del centre, que ha de ser aprovat per 2/3 del total dels seus membres i al Consell Escolar que també haurà de ser aprovat per 2/3 del total dels seus membres.

*3.      **Les famílies no participem en l’elaboració del Pla Específic d’Organització, l’única manera que tenim les famílies de donar la nostra opinió és a través del Consell Escolar.  L’ordre no obliga a més.* Es pot demanar que participem les famílies en l’elaboració però no és d’obligat compliment. Us recomanem que ho demaneu.

* El pla ha d’incloure totes les mesures que es plantegen per a millorar la qualitat educativa del centre. Se suposa que el canvi horari es una cosa més, però no pot ser l’únic canvi. Les activitats de millora NO han ser fetes per monitors/es que no tinguen la formació adient. Cal tindre professionals preparades per a estar amb l’alumnat tant durant l´horari lectiu com després.  S’han de garantir a més els drets laborals dels professionals i els voluntaris (assegurances de responsabilitat civil, etc). Si només canviem l´horari lectiu, no estem millorant l´educació dels nostres fills i filles, només millorem les condicions laborals del professorat (amb la qual cosa estem d’acord però no d’aquesta manera) i la conciliació d’algunes famílies que es poden emportar els seus fills i filles a casa abans (que està molt bé però no pensem que siga suficient). El projecte cal que tinga en compte tot l´alumnat, també l’infantil, l’alumnat amb necessitats educatives…..*

*4.      **El pla, que s’entrega com a màxim el 28 de gener a la Conselleria, és el que s’aprovarà o no segons els resultats de les votacions dels pares i mares. La consulta a les famílies serà a l’abril. És la Conselleria la que demanarà les millores necessàries del projecte presentat pel centre. No ens val que ens diguen els equips directius que és un projecte i que es pot millorar. El pla de treball definitiu és el que s’envia.*

*5.      **Com a màxim el 15 de març remissió als centres dels informes de la Direcc. Gral. Política Educativa sobre valoració del pla.*

*6.      **29 de març publicació del cens provisional i informació pública a les famílies del pla específic d’organització de la Jornada escolar (ANNEX  VIII).*  IMPORTANT! En la resolució publicada el 23 de gener de correcció de errades desapareix este punt. Hem de anar l’ordre, al Art. 8 apart .5  on es parla de Informació  les famílies , que es produirà a partir del informe favorable per part de Conselleria.

*7.      **Es crearà una comissió de coordinació, seran 4 membres, director, 2 pares/mares del CE i secretari del CE, màxim 5 dies desprès de l’informe favorable.*

*8.      **El 4 d’abril es consulta a les famílies (ANNEXOS IX I X).*

*9.  **El 5 abril remissió resultats a Conselleria.*

*10.  **El resultat es farà públic abans del període d’admissió dels alumnes.*

*11. ** El procés s’acaba d’iniciar, fins el 4 d’abril és necessari que tota la comunitat educativa estiga informada i formada dels avantatges i inconvenients de la jornada continua.

http://www.fapa-valencia.org/questions-sobre-jornada-continua-que-hem/

FAMPA-València demana a la Conselleria qualitat educativa en la implantació de la jornada continua

Pares i mares de l’escola pública demanen a la Conselleria d’Educació que no admeta projectes de jornada continua on les activitats gratuïtes de la vesprada no continguen criteris pedagògics.

FAMPA-València ha manifestat el seu malestar este matí davant el procediment “urgent i premeditat” en el qual estan immersos els centres públics davant la sol·licitud i autorització de canvi de jornada que està provocant desinformacions a les famílies. La resolució, per la qual es regula el procés d’autorització de la jornada,  va ser publicada el 21 de desembre, pràcticament en vacances de Nadal, el que ha provocat que ara mateix s’estiguen convocant consells escolars extraordinaris sense que les AMPA coneguen els projectes que han de votar. “Cap marge per a poder explicar a les famílies quina és la proposta pedagògica que volem saber si millorarà la qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge dels nostres fills i filles”, explica Màrius Fullana, president de FAMPA-València.

La federació des del principi ha demanat que s’informe bé a les famílies per a decidir el sí o el no al canvi de jornada escolar i que es compte amb les AMPA per a l’elaboració dels projectes.  Així mateix ha demanat que es garantisca el menjador i les extraescolars de qualitat i a partir d’ahí que cada comunitat educativa decidisca.

La preocupació és que este canvi d’horari, que es pot generalitzar al sistema educatiu,  no està essent resultat d’un debat profund en la comunitat educativa, si no més bé, està generant enfrontaments entre AMPA i professorat perquè la Conselleria, publicant precipitadament la resolució de jornada continua, no facilita que als centres escolars es debata el que realment importa que és si la jornada continua millora la qualitat de l’ensenyament de l’alumnat.

“Volem que en el procés s’avalue la millora que suposa el canvi de jornada i hem demanat a la Conselleria els criteris d’avaluació trimestrals i anuals que s’apliquen per a conéixer en què millora el sistema educatiu ”,explica Màrius Fullana.

FAMPA-València forma a les AMPA en jornada continua

En estos moments, des de l’àrea de formació de FAMPA-València, s’informa a les AMPA, mitjançant cursos i xarrades, perquè volem que les famílies voten amb el coneixement de tota la informació i així garantir un vot responsable quan arribe el moment de la votació.

FAMPA-València considera que hi ha moltes qüestions urgents que cal abordar en l’educació pública i que parlar d’horaris quan està vigent la LOMQE, no té cap sentit.

Per això fem una crida a totes les AMPA federades a que es posen en contacte amb la federació per tal d’aclarir dubtes al respecte. “Com sempre són els nostres fills i filles als que els afectarà el possible canvi d’horari escolar que és el més important”, conclou Fullana.

València, 20 de gener de 2017

http://www.fapa-valencia.org/fampa-valencia-demana-conselleria-qualitat-educativa-implantacio-jornada-continua/