Educació permetrà en el currículum de Primària que els alumnes del nivell bàsic tinguen més anglés

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha acceptat els aclariments de la Generalitat Valenciana sobre el Decret de Plurilingüisme Dinàmic després que la Conselleria d’Educació li fera saber que modificarà el currículum de Primària perquè els centres educatius que havien triat el nivell bàsic puguen comptar amb hores de lliure configuració per a dedicar-les a l’anglés, tal com ho recull Europa Press.

El passat 10 de març, el departament que dirigeix Méndez de Vigo va enviar una carta a la Conselleria d’Educació —abans, però, havia amenaçat amb dur als tribunals el Decret de Plurilingüisme Dinàmic— en què fa diferents observacions i peticions d’aclariment sobre el text normatiu que atenyen als articles 9, 10, 11, 13, la disposició addicional cinquena i els articles 17.3 i 20.3, segons els document a què ha tingut accés Europa Press. L’administració valenciana va respondre a cadascuna d’elles amb una altra carta amb data del 29 de març.

El ministeri assenyalava que la vinculació del valencià i l’anglès pot ser un “element discriminatori” per a l’alumnat. Així, per exemple, es pot donar el cas que els alumnes que vulguen cursar un nivell avançat d’anglès no necessiten l’avançat de valencià perquè ja compten amb ell o que els alumnes de centres de zones castellanoparlants, com és “lògic” , escullen el nivell bàsic de valencià i es queden sense la possibilitat d’accedir a nivells superiors d’anglès.

La Generalitat Valenciana assenyala que el Programa d’Educació Plurilingüe “no discrimina en cap cas” l’alumnat, sinó que “genera oportunitats” i “compleix” amb el principi d’igualtat d’oportunitats, encara que explica que s’està tramitant la modificació parcial del currículum de Primària, la qual cosa permetrà als centres educatius que opten per una major proporció del castellà dins del Programa d’Educació Plurilingüe que puguen donar dues hores i mitja més d’anglés a la setmana, tal com es desprèn de la carta enviada al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a la qual ha tingut accés Europa Press.

La conselleria d’Educació ha volgut calmar encara més el popular Méndez de Vigo en dir-li que, “amb la finalitat de donar encara més tranquil·litat al dubte plantejat, en coherència amb el principi de descentralització i per a dotar de major autonomia als centres, estem tramitant una modificació parcial del decret pel qual s’estableix el currículum d’Educació Primària, en el qual es regularà que els centres disposaran del 10% del total de l’horari com a hores de lliure configuració (2 hores i 30 minuts) per a dedicar-les a les àrees de coneixement que consideren més adequades”.

Així, indica que aquest serà l’espai horari “més adequat” perquè aquests centres educatius incrementen la presència de l’anglès i recomana “especialment” l’augment de la comunicació oral en aquesta llengua.

Més certificació

El Ministeri d’Educació demana a l’administració valenciana que aclarisca què va a fer amb els alumnes que vulguen obtenir una certificació d’anglès superior i diferent a la qual li correspon pel nivell triat a fi “d’evitar una possible discriminació”. Sobre aquets assumpte, la Conselleria assenyala al ministeri que “tot l’alumnat podrà optar a obtenir una certificació superior a la qual li correspon pel nivell cursat”.

També fa observacions als articles 10, 11 i 12 del decret en relació al fet que en l’ESO i Batxillerat del nivell avançat, es deixe a elecció del centre l’assignatura en castellà com a llengua vehicular. En aquest punt, el departament de Méndez de Vigo demana a la conselleria que recomane als centres que, a més de Llengua castellana i Literatura, s’impartisquen també en castellà una assignatura troncal, “atès que va a ser l’única matèria no lingüística que l’alumnat reba en la llengua oficial de l’Estat”.

La Conselleria d’Educació assenyala que en els projectes presentats pels centres s’està fent de la manera que indica el ministeri, encara que incorporarà en l’ordre que desenvolupe el decret la “recomanació preferent que siga una matèria troncal”.

Finalment, sobre l’elecció del projecte educatiu en funció de la llengua, que el decret estableix que ha de ser aprovat pel consell escolar del centre (articles 17.3 i 20.3), el ministeri indica que açò “pot entrar en col·lisió” amb les competències del director i recorda que el Consell escolar té la funció “d’avaluar” els projectes i no d’aprovar-los. “Al claustre la correspondria l’aprovació de les concrecions curriculars derivades del projecte lingüístic autoritzat en el centre”, recorda en la seua carta.

En resposta a això, des d’Educació assenyalen que són “conscients” que el projecte educatiu és competència de la direcció del centre, però que el que aquest decret regula és el projecte lingüístic, que, al seu judici, ha de ser aprovat per majoria qualificada de dos terços del consell escolar del centre, amb l’objectiu de “potenciar el màxim consens de la comunitat educativa en la presa de decisions prèvia”.

“Eixa majoria qualificada promou el consens entre el claustre i els representants de pares i mares entorn de l’apartat del projecte educatiu del centre sense menyscapte de la competència de la direcció del centre en l’aprovació d’aquest projecte”, aclareix Educació.

http://www.diarilaveu.com/noticia/72483/educacio-modificara-el-curriculum-de-primaria-perque-els-alumnes-del-nivell-basic-tinguen-

Les tres federacions participaren al debat sobre temps escolars de la universitat

Experts de diferents àmbits van reflexionar sobre la jornada escolar en un acte celebrat en la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.

Les famílies de la Gonzalo Anaya, representades en les seues tres federacions, La FAMPA Enric Valor d’Alacant, la FAMPA-València, i la Fampa Penyagolosa de Castelló, van manifestar les seues inquietuds i van reivindicar una major presència de les famílies en els temes educatius.

L’acte va ser inaugurat pel Vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, Ramón López; pel President del Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogos, Enrique Castillejo i pel Director General de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Jaume Fullana. Tots ells van crear el marc informatiu que va servir d’avantsala a les intervencions dels experts.

El denominador comú de les intervencions dels experts va ser aportar dades sobre l’organització de la jornada escolar per a oferir a les famílies i assistents informació més precisa sobre com repercuteixen els diferents temps en l’aprenentatge, en el somni, en la nutrició, en l’organització de la matèria a impartir, en l’organització de la famílies fóra ja de l’horari escolar.

Al llarg del torn de paraules es van ser succeint els pros i contres de la jornada contínua i partida, encara que en la seua majoria, van anar els contra els quals van tenir una major notorietat en el discurs dels participants.

També les organitzacions, institucions, col·lectius relacionats amb els temps educatius van participar en l’última part de l’acte. Entre ells, les tres federacions que conformen la Confederació Gonzalo Anaya.

Francisco Pacheco, com a representant de la federació Enric Valor d’Alacant va manifestar una posició equidistant, amb la qual reclamava un major finançament per a aplicar la normativa i garantir la qualitat de l’ensenyament.

D’altra banda, Esther Concepción, en presentació de FAMPA València, es va centrar en procediment per al canvi de jornada escolar. “Molt ràpids, deixant de costat aspectes molt importants, com els propis alumnes o el paper de les famílies des de l’inici del procés. També ha destacat els interessos particulars als quals obeeix el canvi de jornada i com ha dividit a la comunitat educativa”.

Finalment el president de la Confederació, Màrius Fullana, va arreplegar el relleu de l’exposat durant la jornada fent una crida a escoltar a la comunitat educativa per a dur a terme canvis tan importants. Va tornar a insistir en la necessitat de comptar amb les famílies i va destacar el concepte de centres oberts per a treballar junts en l’objectiu d’aconseguir incrementar la qualitat de l’ensenyament públic.

http://www.fampa-valencia.org/tres-federacions-participaren-debat-sobre-temps-escolars-universitat/

Informem a les famílies sobre el procés de votació de la jornada escolar

Els centres escolars tindran demà una taula de votació que estarà formada per tres membres, un de l’equip directiu que actuarà com a president, i dos membres més que són representants dels pares i mares que estiguen en el cens i que han sigut designats per sorteig 5 dies abans. Segons l’ordre emesa per Conselleria, l’horari que s’ha previst per a realitzar la votació serà d’un mínim de 10 hores i un màxim de 14 hores, iniciant el procés a les 9h, amb el començament de l’horari lectiu. Cada centre triarà l’horari d’acord a aqueix màxim i mínim d’hores.

Les famílies que decidisquen acudir a votar demà, han de fer-ho amb la papereta que li ha facilitat el centre. Amb el vot es pot dir Sí a la jornada contínua o No a la jornada contínua. El vot en blanc indica que ha participat en el procés però no està a favor que s’implante la contínua en el seu col·legi, igual que el vot nul, que tampoc se sumarà al total de vots positius. El vot nul i en blanc solament es tindrà en compte per a calcular els índexs de participació en el procés. Perquè el centre puga implantar la jornada contínua, el 55% dels quals formen el cens han d’haver votat que sí a la jornada contínua.

Una altra dada que han de tenir en compte les famílies és que el vot és directe i secret. “Hem de garantir que no es realitza cap irregularitat en el procés de votació, incitant als pares o mares feia un vot o un altre i respectant el caràcter secret del mateix” .”Durant aquests dies alguns centres educatius han fet visibles missatges a favor o en contra d’una de les jornades amb l’objectiu, més que d’informar, de dirigir la intenció de vot”. Esperem que demà aqueixes irregularitats no tinguen lloc per a garantir que el procés siga just. Les famílies han de disposar de tota la informació necessària per a triar lliurement la jornada que consideren millor”. Des de la Confederació Gonzalo Anaya hem estat al costat de les famílies resolent els seus dubtes i oferint-los les informació necessària perquè participen en aquest procés des de la responsabilitat.

D’altra banda, cada pare, mare o tutor legal de l’alumne ha d’emetre un sol vot, excepte en les famílies monoparentals, que han d’emetre dos vots.

Si a més de participar en la votació com a pare o mare eres supervisor de la votació has de tenir en compte que en finalitzar la votació es realitzarà el recompte de vots als quals s’afegirà el vot diferit enviat per correu o lliurat a l’adreça del centre fins al 3 d’abril.
Com a supervisor també pots sol·licitar un certificat amb el contingut de l’acta.
La Comissió de coordinació del procés ha de publicar l’acta amb el resultat en el tauler d’anuncis del centre una vegada resoltes les reclamacions si s’han presentat contra les actuacions de la taula de votació.

Si les famílies detecten alguna irregularitat en el procés que no s’haja contemplat com a reclamació, han de comunicar-ho a la seuaampa perquè ho dirigisca a l’inspector de zona.

L’acta definitiva es traslladarà al Consell Escolar del Centre, al claustre de professors i al Consell Escolar Municipal.

http://www.fampa-valencia.org/informem-families-sobre-proces-votacio-jornada-escolar/

Forma’t en jornada continua!

Com a pares i mares hem de tenir tota la informació sobre els temps escolars per a saber quina opció és la millor per als nostres fills i filles.

-Demana cursos de formació a FAMPA-Valencia.

-Consulta materials de formació.

Normativa Temps Escolars

L’escola  que volem

Presentació temps escolars setembre 2016

-Visualitza el vídeo per a tindre información.

-Informació sobre el vot el dia 4 d’abril.

Informació sobre vot diferit-directe jornada escolar

 

http://www.fampa-valencia.org/format-jornada-continua-2/

La FAMPA denuncia el «copia y pega» en la elaboración de los proyectos de jornada continuada

La federación de AMPA en Castelló dice que los padres se sienten «indignados» con que los profesores dijeran estar trabajando en la redacción de planes originales y hayan sido «calcados»

Nerea Soriano | Castelló 04.04.2017 | 12:05

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Castelló (FAMPA Castelló Penyagolosa) ha denunciado el «copia y pega» realizado por «bastantes» colegios de la provincia a la hora de realizar el proyecto de jornada continua. Tal como aseguró ayer la presidenta de la FAMPA, Silvia Centelles, los padres y madres dicen sentirse «indignados» por la actitud de los profesores que aseguraban estar «trabajando» en la confección de este proyecto que, al final, resulta ser «una copia». Las familias que tienen al menos un hijo matriculado desde infantil hasta quinto de Primaria en los 67 colegios autorizados a votar la jornada continua están llamadas a participar hoy en la consulta sobre si desean implantar la jornada intensiva.

Centelles explicó ayer que los padres han realizado un importante «trabajo de investigación» que han dejado en evidencia que la mayoría de los proyectos analizados comprenden «párrafos y hojas enteras» redactadas «exactamente igual». Además, Centelles apunta que en algunos casos se ha copiado un proyecto de un colegio de Alicante, y también hay uno copiado de un colegio de Asturias, pero que la mayoría son copias de entre los colegios de la provincia de Castelló. «En este caso, los padres y madres hemos hecho una exhaustiva labor de indagación», afirma la portavoz de las AMPAS.

Centelles añade que estos proyectos, pese a que no han tenido en cuenta las características y el alumnado específico de cada centro, no supondrá ningún agravio a la hora de planificar la jornada continua ya que, básicamente, lo que se propone es la reducción del horario de 9.00 a 14.00. «Los proyectos plantean, principalmente, el horario compacto, no abordar la metodología ni contenidos», apostilla. No obstante, desde FAMPA Castelló Penyagolosa han mostrado su malestar con que los profesores hayan expuesto que han estado trabajando en la confección de un proyecto y, realmente, no ha sido así, «no son proyectos originales», denuncian desde la federación. «Se adaptan a lo que ordena la normativa, y ya está», apostillan.

Esta circunstancia de «copia y pega» ha conllevado a que casi todas las modificaciones solicitadas por la Conselleria de Educación hayan sido las mismas en todos los casos. Estas modificaciones han sido, principalmente, la supresión del segundo patio, que se planteaba en algunos proyectos para adecuarse a las necesidades nutritivas y de descanso de los niños y niñas y la gestión de las extraescolares. En este último caso, según apuntan desde la FAMPA, los centros están optando por acordar con las empresas de comedor la programación de los talleres que se realizarán durante el tiempo del comedor para adaptarlas al nuevo horario y poder garantizar así la gratuidad de las actividades extraescolares que exige la ley para poder aplicar la jornada continua. En este sentido, las AMPA piden que se cumplan unos requisitos mínimos de calidad en las actividades extraescolares que ocuparán el tiempo de los niños y niñas hasta la finalización del horario escolar a las 17.00 horas.

Además, las AMPA se han quejado a la federación que algunos centros han presentado las modificaciones sin aprobarlos ni informar al consejo escolar. Aunque, según la normativa, no es obligatorio, las AMPA consideran que se debería informar a toda la comunidad educativa porque «todas y todos formamos parte de la escuela y trabajamos en un proyecto común».

http://www.levante-emv.com/castello/2017/04/04/fampa-denuncia-copia-pega-elaboracion/1550204.html

XXX Trobada d´Escoles en Valencià a al Albalat dels Sorells.

Diumenge 2 d´abril
Animeu-vos a participar!
Podeu trobar-nos a:

  • La Cercavila, ales 10:30 h des del Carrer Cantavella. Busqueu la nostra pancarta.
  • Els tallers, a partir de les 11 h, als voltants de la plaça del Castell. Recordue que, en acabar, al migdia, si us abelleix, ens quedarem a dinar per gaudir tots junts/es (porteu entrepà).

Vos esperem!