Extraescolars: S’amplia l’oferta  “d’Escola de Rock” per al grup de 3r d’infantil

NOVETAT:  S’amplia l’oferta  “d’Escola de Rock” per al grup de 3r d’infantil.  Podeu tornar a enviar la inscripció on line o deixar el formulari en paper en la bústia de l’AMPA. Teniu de plaç fins al dimecres 4 d’octubre per fer arribar l’inscripció.

Qualsevol aclaració que necessiteu podeu escriure al nostre e-mail: ampaparejofre@gmail.com

La Conselleria convoca eleccions a Consells Escolars per al 23 de novembre

Avui s’ha publicat la convocatòria de les eleccions als consells escolars. Serà el pròxim 23 de novembre.

NOTA DE PREMSA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics a participar el pròxim 23 de novembre en les eleccions a consells escolars, on es triaran els representants del major òrgan col·legiat de govern en els centres docents no universitaris.

A les eleccions estan cridats tant els centres d’Infantil i Primària com de Secundària i Batxillerat, Educació Especial, ensenyaments de règim especial i educació de persones adultes.

Cal recordar que el consell escolar és la via de participació dels diversos sectors de la comunitat educativa en els centres. Mitjançant aquests organismes es creen diferents comissions en què es regula el bon funcionament dels centres.

El consell escolar dels centres públics està compost pel director del centre, que n’és el president; el cap d’estudis; un regidor o representant de l’ajuntament al terme municipal on es trobe el centre; un nombre de professors i professores que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell, triats pel claustre i en representació d’aquest; un nombre de pares, mares i d’alumnes, triats per ells i entre ells, respectivament, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell; un representant del personal d’administració i serveis del centre, i el secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu i sense vot.

Un dels representants dels pares en el consell escolar serà designat per l’associació de pares més representativa del centre. Els alumnes podran ser triats membres del consell escolar a partir del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria. Els alumnes del tercer cicle d’Educació Primària podran participar en el consell escolar, amb veu, però sense vot.

Respecte a la propaganda electoral, les persones que dirigeixen els centres permetran als candidats i candidates que puguen donar a conéixer les seues propostes electorals. Respecte d’això, es facilitaran en especial locals per a reunions als membres de les candidatures dels sectors de pares i mares i d’alumnat.

Els membres de les associacions o organitzacions de pares i mares i d’alumnes podran accedir als centres per a exposar els programes de les seues respectives organitzacions. Aquestes activitats es duran a terme en l’horari que determine la direcció del centre, sense que puga alterar-se el desenvolupament normal de les activitats acadèmiques.

D’altra banda, el calendari d’eleccions a consells escolars indica que el director o directora del centre és qui elabora els censos electorals i organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de la junta electoral, que aprovarà els censos electorals.

La publicació de la llista provisional de candidats es realitzarà fins al 7 de novembre i el termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats serà fins al 9 de novembre.

Per la seua banda, el termini per a resoldre aquestes reclamacions està previst que finalitze el 13 de novembre. La proclamació dels candidats electes es durà a terme fins a l’1 de desembre, i la sessió constitutiva del nou o del renovat consell escolar, fins al 15 de desembre.

http://www.fampa-valencia.org/conselleria-convoca-eleccions-consells-escolars-23-novembre/

Aclariment sobre la pre inscripció a les activitats de música realitzada a l’Escola de Música en el mes de juny

Recordar que la pre-inscripció realitzada a l’Escola de Música en el mes juny és per a les activitats de la pròpia escola.

ATENCIÓ: Les extraescolars d’AMPA Pare Jofré –de Jardí Musical 1, Jardí Musical 2 i Iniciació a la Música– el termini d’inscripció acaba el proper dia 26 de setembre.

PODEU OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI ACCEDINT A L’ENLLAÇ QUE REBREU EN L’ADREÇA ELECTRÒNICA QUE CONSTA EN LA NOSTRA BASE DE DADES o al enllaç 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8famzjybipZfPXsNwnOj1dBksaYhWoG2tsL0_TYPzV_aGFg/viewform?usp=sf_link[Cal emplenar les dades obligatòries personals perquè el formulari els deixe passar a la següent pàgina d’extraescolars.] 

Extraescolars CEIP Pare Jofré: Cal lliurar del 22 al 26 de setembre

Data d’Inici: Setmana del 2 d’octubre de 2017

EL CRITERI D’ADMISSIÓ EN L’ACTIVITAT SERÀ PER ORDRE RIGORÓS DE PRESENTACIÓ D’AQUEST FORMULARI A L’AMPA.

Data d’inscripció: Es podran lliurar de22 al 26 de setembre en la biblioteca del centre de 9:10 a 9:30 /// 12:45 a 13:15 /// 14:30 a 15:00 hores.

NOVETAT! TAMBÉ PODEU OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI ACCEDINT A L’ENLLAÇ QUE REBREU EN L’ADREÇA ELECTRÒNICA QUE CONSTA EN LA NOSTRA BASE DE DADES o al enllaç 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8famzjybipZfPXsNwnOj1dBksaYhWoG2tsL0_TYPzV_aGFg/viewform?usp=sf_link[Cal emplenar les dades obligatòries personals perquè el formulari els deixe passar a la següent pàgina d’extraescolars.] 

SI TRIEU AQUESTA OPCIÓ NO SERÀ NECESSÀRI ENTREGAR-LO EN FORMAT PAPER. (queda registrat la data i hora del lliurament.)

Més información en https://ampaparejofreblog.wordpress.com/activitats-extraescolars/

Protocol d’intervenció davant de supòsits d’assetjament escolar i ciberassetjament

#ViolènciaEscolar: L’assetjament escolar pot adoptar distintes manifestacions: l’exclusió i la marginació socials, l’agressió verbal i física, les amenaces o el xantatge. Consulteu el protocol d’intervenció davant de supòsits d’assetjament escolar i ciberassetjament.

Llegiu més: http://ow.ly/WqaA30eWAzw
Protocols de convivència i igualtat: http://ow.ly/Bsrl30eWADs

Eduquen en igualtat: Jornades de formació en gènere

Inscripcions:
Via telefònica 96 120 61 50
Aforament limitat

Info
Entrada oberta a públic en general
Per al professorat, certifica el CEFIRE
Entrada gratuïta

Dades
Dijous de 15:30 a 17:30
OCTUBRE / NOVEMBRE 2017

Organitza
CIC (Coordinació d´Igualtat i Convivència)
IES Dr FAUSTÍ BARBERÀ. ALAQUÀS

Col·labora
Col·lectiu Entre Iguals

21316540_1441273882576420_672910659270479362_o

Curs online: d’assetjament escolar i ciber-assetjament

“Moltes vegades, els pares i mares no sabem com prevenir, com detectar i com tractar els casos d’assetjament escolar i ciber-assetjament. Per açò en Save the Children hem creat aquest curs on, Jose Antonio Luengo (psicòleg educatiu i expert en prevenció de la violència en la infància) ens donarà claus que ajuden als pares i mares a protegir als seus fills.”

Apunta’t al curs

Mireu la guia en https://ampaparejofreblog.wordpress.com/bullying/  en la secció ALTRES.