El Consell aprova un decret llei sobre plurilingüisme per a garantir la normalitat a l’inici de curs

El Ple del Consell ha aprovat el Decret llei que regula el programa lingüístic que s’aplicarà el curs 2017-2018 en el primer curs del segon cicle d’Educació Infantil, és a dir, a les aules d’Infantil de tres anys i en les aules experimentals de dos anys. La resta de cursos d’Educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat continuen en els programes educatius que tenien establits en el curs 2016-2017.

El Decret llei compleix els objectius que la Generalitat ha volgut assolir: seguretat en l’inici de curs per a l’alumnat, les famílies i el professorat valencians i el compliment de les decisions judicials.

El Consell ha determinat aquesta mesura per a garantir a l’alumnat, a les famílies i als docents un inici de curs amb normalitat, que no els supose fer cap canvi. És un instrument normatiu per a garantir l’elecció del centre educatiu que havien triat les famílies d’alumnes d’aules experimentals de dos anys i d’Infantil de tres anys en el període de matriculació, i també un element per a garantir la bona organització interna per part dels equips directius i docents. És, per tant, una norma que assegura l’inici de curs amb seguretat jurídica tant per a les famílies i l’alumnat com per al professorat.

Aquesta mesura, a més, s’ha pres complint les determinacions judicials que han derivat en la suspensió cautelar del Decret 9/2017, aprovat en Ple del Consell el 27 de gener de 2017.

El Decret llei entrarà en vigor en el moment de la seua publicació en el DOGV. Les Corts valencianes tenen 30 dies naturals per a convalidar la norma i ho faran abans que l’alumnat valencià inicie el curs escolar. Així mateix, estarà en vigor durant el curs 2017-2018.

Contingut del Decret llei

Els tres programes lingüístics que recull la norma responen a la tria de centre i la distribució curricular que van realitzar les famílies en la matriculació dels seus fills i filles de dos anys en aules experimentals i en Infantil de tres anys.

En aquest sentit, a cada escola sostinguda amb fons públics amb aules experimentals de dos anys i aules de tres anys li correspon un dels programes establits en aquest Decret llei. La relació dels 1.385 centres educatius es troba en l’Annex 1 d’aquesta norma.

El Programa plurilingüe A s’assigna als centres que han ofertat en la matrícula del pròxim curs en aules experimentals de dos anys i en Infantil de tres anys una distribució curricular que conté entre 16 hores 30 minuts i 18 hores 30 minuts en valencià; 4 hores en castellà, i de 0 a 2 hores en anglés. Aquest programa s’establirà en les aules de dos i de tres anys del 54% dels centres educatius.

El Programa plurilingüe B correspon als centres que han ofertat entre 8 i 9 hores en valencià; entre 11 hores 30 minuts i 14 hores i 30 minuts en castellà, i de 0 a 2 hores en anglés. Aquest programa s’establirà en les aules de dos i de tres anys del 30% dels centres educatius.

El Programa plurilingüe C s’assigna a les escoles que imparteixen 4 hores en valencià; entre 16 hores 30 minuts i 18 hores 30 minuts en castellà, i de 0 a 2 hores en anglés. Aquest programa s’establirà en les aules de dos i de tres anys del 16% dels centres educatius.

Pel que fa a la resta de cursos a partir de quatre anys, segueixen vigents per al curs 2017-2018 els programes que es van desenvolupar durant el curs passat.

http://www.ceice.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=718833