Conecta Familia: “hemos hablado de las elecciones a Consejos Escolares, que se celebran este jueves con la Confederació d’APAs Gonzalo Anaya y Màrius Fullana.”

En el programa Conecta Familia hemos hablado de las elecciones a Consejos Escolares, que se celebran este jueves con la Confederació d’APAs Gonzalo Anaya y Màrius Fullana.

En http://www.cvradio.es/conecta-familia-201117/

La comunitat educativa es dividix davant el debat sobre els deures als xiquets

Les associacions de pares de l’escola pública donen suport a la prohibició de les tasques a casa “per llei” mentre que els de la catòlica defenen els deures “proporcionals a l’edat”

Els deures dels xiquets tornen a eixir a la palestra. La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives li va preguntar als xiquets quins aspectes els agradaria que arreplegara la nova Llei d’Infància ja que, per primera vegada, se’ls considera “ciutadans de ple dret”. I els menors van mostrar la seua preocupació pels deures i per la falta de temps lliure. Per això, la nova Llei d’Infància i Adolescència que prepara la direcció general del mateix nom, arreplegarà que els xiquets tinguen menys deures ja que l’oci es reflectix com un dels seus drets fonamentals. Precisament perquè són xiquets. El debat està servit.

Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAMPA). “Aplaudim la iniciativa de la Direcció general d’Infància, encara que pensem que haurien de fer un pas més i prohibir els deures per llei, com ocorre en altres països com França. L’any passat participem en una campanya de ‘vaga de deures‘ perquè els xiquets necessiten jugar perquè són, precisament, xiquets i els professors no es coordinen a l’hora d’establir les tasques. Els exàmens s’han de dur a terme a determinades edats, però els deures és un tema que ja s’ha portat fins al Congrés dels Diputats i la nostra postura és, directament, deures no”, afirma el president de FAPA, Marius Fullana.

Associació de professors de Primària. “Perquè els xiquets tinguen deures la coordinació del professorat ha de ser màxima, i no ho és. D’entrada, fins als 8 o els 9 anys no haurien de tindre tasques a casa i, quan es posen han de ser per un temps mínim (no més de mitja hora). Nosaltres apostem per la lectura com a tasca per a casa o un altre tipus d’activitats com comparar la factura de la llum (veure si s’ha pagat més o menys que el mes anterior), realitzar l’arbre genealògic o esbrinar quina professió tenien els avis o avantpassats. Els alumnes de Primària tampoc haurien de tindre més d’un control al dia. L’objectiu és que no odien l’escola i gaudisquen aprenent. Perquè per cuidar el seu futur perdem el seu present”, afirma Eva Tarín.

Federació catòlica d’Associacions de pares d’alumnes (Fcapa). “Nosaltres estem en contra tant de la regulació com de la supressió dels deures. Per una qüestió pedagògica. És el mestre qui ha de valorar el que el xiquet necessita. No podem restar-li autoritat al professor, una altra cosa és que li exigim que els deures siguen proporcionals a la seua edat i que les matèries es coordinen. Però que la Llei d’Infància arreplegue la regulació dels deures em pareix fora de lloc”, assegura el president de Fcapa, Vicente Morro.

Stepv. Des del Sindicat de treballadors i treballadores de l’ensenyament del País Valencià (Stepv) afirmen que el problema dels deures “es deu als currículums que se li marca al professorat perquè per a seguir la programació i complir els objectius han de manar tasques per a casa. Si no, no complixen. Si a això se sumen les extraescolars… ens plantem amb un xiquet que es posa a fer els deures a les huit de la nit i això és tremend. Amb la jornada contínua els xiquets tindrien més temps per a unes tasques coordinades”.

Comissions Obreres. Des de CCOO. Xelo Valls aplaudix que l’oci dels menors aparega com un dret en la Llei d’Infància, i assegura que els professors s’atabalen perquè no poden cumpolir amb els objectius que planteja la Lomce i això és el que cal revisar. “Cada comunitat educativa ha de decidir i planificar si posa deures i per a reforçar què perquè els xiquets ja no tenen temps ni de jugar”.

CSIF. Des de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), “considerem que eixa nova normativa sobre la infància hauria d’escoltar i comptar amb l’opinió dels docents i de la comunitat educativa en general abans de promulgar-se. El sindicat respecta la capacitat pedagògica i la llibertat d’ensenyament de cada professional per a organitzar les seues classes i manar o no més o menys deures als seus alumnes segons considere oportú. Eixe professional és qui millor coneix les necessitats del seu alumnat i el seu objectiu consistix a potenciar les seues habilitats i ampliar els seus coneixements”, afirma el president, Artemio Almonacid.

ANPE. Des del sindicat independent de docents, Laureano Bárcena assegura que incloure la regulació de deures en la nova Llei d’Infància és “una miqueta irresponsable”. “Una cosa és demanar la racionalitat i adequació de les tasques, pitjor sempre des del respecte al docent. Els deures tenen per objectiu inculcar l’hàbit d’estudi, ajuden el xiquet a planificar-se i reforcen el que s’ha donat en l’aula. Així que, realitzar una llei així sense contra amb el professorat no pareix el més correcte. Necessitem el consens de tota la comunitat educativa”, explica.

 http://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/21/comunidad-educativa-divide-debate-deberes/1644420.html

[Las familias] instan a flexibilizar aún más los horarios escolares y abrir más de dos modelos de jornada

CARMEN HERNÁNDEZ

  • Los padres consideran que de nuevo, la normativa del Consell “vuelve a brillar por su ambigüedad”
  • Algunas propuestas: Convertir algunas tardes en lectivas o un horario escolar que se prolongara de 9 a 13,30 horas y de 14 a 15,30 horas

La anunciada modificación de la normativa que rige el horario escolar en la Comunidad Valenciana, recogida en la Orden 25/2016 de 13 de junio, es decir hace poco más de un año, ha vuelto a abrir la caja de los truenos en la comunidad educativa. El pago, la subvención o la gratuidad de las actividades extraescolares, la necesidad de fijar los votos con el censo o los posibles (por los dos votos de las familias monoparentales) centra la polémica en esta actualización de la normativa que, a juicio de los representantes de los padres de los alumnos de la Comunidad Valenciana «vuelve a brillar por su ambigüedad».

No obstante, dejando de lado la defensa a ultranza de las actividades extraescolares gratuitas y de calidad que realizan los representantes de los padres, lo que llama poderosamente la atención es que en la pasada reunión de la Mesa de Padres, la Confederación Gonzalo Anaya, que aglutina a las federaciones de padres de las tres provincias, plantea una flexibilización total en los horarios escolares.

Tal y como destacan en el documento de propuesta al proyecto de orden sobre la regulación del plan específico de organización de la jornada escolar entregado por la Gonzalo Anaya a la Conselleria de Educación «planteamos la opción de estudiar y dar posibilidad a otros modelos de jornada distintos a los planteados hasta el momento».

En este sentido, responsables de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Castellón (FAMPA),que asistieron a esta Mesa de Padres, han asegurado que existen propuestas con diferente horario de entradas y salida y de organización de las actividades lectivas y entre ellas se barajan algunas como la de convertir algunas tardes en lectivas o un horario escolar que se prolongara de 9 a 13,30 horas y de 14 a 15,30 horas.

«La actual norma solo habla de que solo se permite elegir entre dos modelos rígidos», insisten en su propuesta desde la Gonzalo Anaya, solicitando así la participación de expertos de diferentes áreas relacionadas para valorar las diferentes opciones de horario escolares.

A juicio de miembros de la FAMPA de Castellón «si se recoge en la nueva normativa esta opción de flexibilizar los horarios escolares, los centros educativos tendrán más autonomía para elegir su jornada escolar y adaptarla verdaderamente a las necesidades de la comunidad educativa». La propuesta horaria de cada centro escolar debería, según estas mismas fuentes, plantearse en el Claustro y votarse en el Consejo Escolar y por parte de los padres de los alumnos.

La Confederación Gonzalo Anaya ha calificado los planteamientos de la nueva normativa de jornada escolar como ambiguos y por lo tanto ha demandado más claridad a la Conselleria de Educación, así como también ha solicitado a la administración educativa que le informe con más tiempo de la convocatoria de la Mesa de Padres al objeto de poder consultar con las Ampas su opinión sobre temas tan importantes como este de la jornada escolar.

Educació nega que la modificació de la jornada contínua obligue a pagar les extraescolars

La Conselleria atén la petició d’algunes AMPA que havien sol·licitat poder pagar per les extraescolars, però establirà mecanismes perquè no hi queden exclosos alumnes per motius econòmics

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha negat que la proposta de modificació de l’ordre que regula la jornada escolar incloga “l’obligació” de les famílies a pagar les activitats extraescolars si la comunitat educativa, en el procés de decisió de canvi de jornada, acaba decidint per votació que opta per la jornada intensiva. Des del departament dirigit per Vicent Marzà se subratlla que la proposta té com a objectiu “optimizar” la normativa després de la seua aplicació durant dos cursos, amb l’objectiu d’incloure diferents aspectes.

Tal com ha explicat el conseller Marzà als mitjans de comunicació durant la presentació de la programació de l’IVAM per al 2018, “la proposta de modificació de la normativa el que fa és ajustar-se a la realitat que s’ha manifestat als centres educatius i a les demandes de les famílies, sense renunciar al nostre objectiu clar”. Segons ha expressat Marzà, l’objectiu és que no s’excloga cap alumne de les activitats extraescolars per raons econòmiques. “Cada centre pot estimar que es paguen activitats extraescolars, però sense deixar ningú fora. Proposem que s’incloga que hi haja possibilitat de pagament si la comunitat educativa del centre ho estima, però sense deixar ningú exclòs si no té els recursos suficients”, ha dit. 

Així, i segons la proposta de modificació de la normativa que ha fet pública la Conselleria, s’inclouen tres punts a tractar en diferents Taules abans de ser aprovada de forma definitiva. La primera modificació és de l’article 2, apartat 1 (activitats extraescolars fora de l’horari lectiu). L’ordre anterior deia que les activitats seran gratuïtes, d’oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies. La modificació que planteja Educació diu que les activitats no tindran caràcter lucratiu, seran d’oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies. La CEICE establirà les mesures necessàries per a garantir que cap alumne en quede exclòs per motius econòmics. “Açò significa que en la pràctica les famílies podran pagar per la realització de les activitats. En unes instruccions que redactarà la Direcció General de Política Educativa s’indicarà com evitar que cap alumne quede exclòs. Els centres amb plans ja autoritzats amb activitats gratuïtes podran demanar el canvi a no lucratives seguint unes instruccions que dictarà la DGPE”.

També està damunt de la taula la modificació de l’apartat 2 del mateix article (nombre de votants). L’ordre anterior deia que per a l’autorització serà necessari un mínim del 55% de vots favorables de la totalitat del cens. La modificació diu que per a l’autorització serà necessari un mínim del 55% de vots favorables de la totalitat dels vots possibles. “Queda explicitat així que una mare o un pare monoparental puga votar dues vegades encara que només aparega una vegada al cens”, expliquen en un comunicat.

També es modificarà l’apartat 3 de l’article 2, que fa referència a l’interval entre matí i vesprada. L’ordre actual diu que existirà, si correspon, un interval mínim de dues hores entre el període de matí i el de la vesprada. La modificació diu que l’interval mínim entre matí i vesprada serà d’1,5 hores.

Així mateix, s’afegeix un apartat en l’article 6, pel que fa a la repetició de la votació. La modificació diu que “el resultat de la votació, tant si és favorable com si no, tindrà una validesa de tres cursos acadèmics”. S’incorpora també una disposició transitòria en què s’indica que aquesta modificació s’aplicarà en les modificacions de jornada que es duguen a terme a partir del curs 2018-2019.

https://www.diarilaveu.com/noticia/77826/modificacio-jornada-continua