FAMPA Valencia imparte cursos para las familias del AMPA Pare Jofré. MIREU

PARTICIPEU.  Información al https://ampaparejofreblog.wordpress.com/escola-de-families-formacio/

  • Motivació i Tècniques d’Estudi_______________20 i 27 de febrer (Dos sessions: Tècnica de Motivació i Tècnica d´Estudis)
  • Com fomentar l’autocontrol ________________6 març
  • Habilitats Socials_________________________17 abril
  • Animació Lectora _________________________8 maig.

  • Motivación y Técnicas de Estudio_______________20 y 27 de febrero (dos sesiones: Técnica de Motivación y Técnica de Estudios)
  • Como fomentar el autocontrol ________________6 marzo
  • Habilidades Sociales_________________________17 abril
  • Animación Lectora _________________________8 mayo.