RESULTATS DELS “BERENARS’18”

Estimades famílies,
Allà pel gener de 2018 es començà a formar la Comissió Mixta d’Anglès. En aquesta comissió formada per famílies, mestres, ex-alumnat de l’escola i escoltades les aportacions que l’alumnat feia des de les aules, començàrem a pensar/somiar en la millora de l’àrea de dita llengua.
I un d’aquests somnis va ser fer per ajudar a que tot l’alumnat de 3r i 4t puguera anar a la Setmana d’Immersió Lingüística programada per al mes de juny. No volíem que cap alumn@ es quedara apartat de dita activitat per una qüestió econòmica.
Moltes van ser les idees que van eixir a la comissió per tal d’aconseguir donacions i financiar al màxim possible la quantitat econòmica necessària, però finalment ens vam centrar en una. Organitzat per l’AMPA de l’escola i amb la col·laboració de l’Ajuntament d’El Puig, es posà en marxa l’oferiment de berenars a la porta de l’escola. La idea era fomentar la col·laboració entre la Comunitat Educativa, que hauria de ser solidària amb l’alumnat de 3r i 4t.
Finalment, després de 12 berenars i una rifa, s’han recaptat 2.085€ gràcies a la vostra PARTICIPACIÓ en dites activitats. Això repercuteix en que cada alumn@ dels 40 participants va a rebre 52€.
Ara és temps d’avaluar i pensar en com millorar, però el que està clar és que…
HEU TIRAT UNA MÀ
HEU PARTICIPAT
HEU FET COMUNITAT
Només ens queda animar-vos a participar en tots els espais que l’escola ofereix (grups interactius, comissions mixtes, volta a peu/bici, col·laborant amb l’AMPA, etc.), perquè tenim el mateix objectiu (la formació d’elles i ells) i perquè TOTS JUNTS FEM ESCOLA!
Ací deixem un vídeo resum del que ha donat de sí aquesta activitat.

MOLTES GRÀCIES A TOTS/ES PER LA VOSTRA AJUDA I PARTICIPACIÓ!

EL CURS QUE VE, MÉS!

Patios escolares coeducativos con el objetivo de reducir el sexismo en las escuelas

En el proyecto Patios coeducativos han formado 206 profesores, 2.410 alumnos de primaria, así como 203 familiares.

Con esta experiencia se pretende hacer realidad el objetivo de reducir y eliminar el impacto del sexismo e introducir la perspectiva de género dentro del ámbito educativo.

Los colegios castellonenses Sanchis Yago, Ripollés, Carlos Salvador, Benadressa, Lluís Revest, Obispo Climent, Blasco Ibáñez, Sebastián Elcano y Ramiro Izquierdo han finalizado el programa de Patios coeducativos que impulsa la Concejalía de Igualdad, dirigida por Ali Jamba, y que cuenta con la intervención en los centros de la experta en igualdad Sandra Molines.

Todas estas escuelas han trabajado su proyecto coeducativo de centro, que es el documento en el que se explicitan, con criterios objetivos y medibles, las actuaciones de revisión y de intervención a nivel educativo conducentes a proponer un sistema que corrija las desigualdades provocadas por el género de las personas.

Las escuelas y el profesorado dinamizan este proyecto en las aulas siempre de forma asamblearia, contando con la opinión de los niños y niñas, y empiezan a introducir los cambios que creen oportunos convirtiendo el patio en la excusa para introducir la coeducación en la escuela . Además, también se incide en la sensibilización a las familias sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género en la vida cotidiana.

En concreto se realizan cinco sesiones:

  • 1ª, reunión de trabajo con la dirección del centro;
  • 2ª, jornada de formación en sensibilización;
  • 3ª, volcado de datos del diagnóstico y propuestas en el patio;
  • 4ª, dirigida al desarrollo y redacción de un Plan coeducativo de Centro;
  • 5ª, taller dirigido a las familias.

Con este proyecto se han formado profesorado (206), alumnado (2.410) de primaria han experimentado esta intervención en sus patios y han recibido formación coeducativa por parte de su profesorado, y hasta 203 familiares han asistido con el fin de implicarse con el centro y conocer el proyecto coeducativo.

Patios coeducativos persigue dotar al claustro de los conocimientos necesarios en materia de educación para favorecer la eliminación de los roles y estereotipos de género con el objetivo de potenciar el desarrollo personal e integrado del alumnado. Además, busca incorporar medidas en los tiempos del patio escolar para que el uso del espacio y la tipología de juegos del alumnado pueda ser más equitativa y justa.

 

https://tribunafeminista.elplural.com/2018/05/patios-escolares-coeducativos-con-el-bojetivo-de-reducir-el-sexismo-en-las-escuelas/

Aquesta fitxa jurídica explica les obligacions legals específiques que la legislació internacional sobre drets humans imposa als estats per eliminar estereotips de gènere nocius i estereotips de gènere il·legals

Els estereotips de gènere i els estereotips de gènere reforcen o agreugen molts dels obstacles s’enfronten per dones i nenes a gaudir del seu dret a l’educació.

http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/RTE_Gender_%20stereotypes_and_the_right_to_education_2017_En.pdf