L’Acadèmia Valenciana de la Llengua redueix la llista d’accents diacrítics a 15 paraules

La institució estatutària segueix les passes de l’Institut d’Estudis Catalans, que va fixar el llistat de mots en què cal posar l’accent per a diferenciar el seu significa

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) ha reduït el llistat de paraules que necessiten accent diacrític a 15 casos. La modificació ortogràfica, segons ha informat aquest dimecres la institució estatutària en un comunicat, s’ha pres amb l’objectiu d’atendre una preocupació àmpliament expressada per molts lingüistes, escriptors, docents, tècnics i usuaris de la llengua i també amb la finalitat de confluir en aspectes de la normativa lingüística amb altres territoris que comparteixen la llengua. Per tot això, ha aprovat la simplificació de l’accentuació diacrítica.

La confluència en aspectes ortogràfics i gramaticals és un dels principis bàsics de la Gramàtica normativa valenciana, inspirada en la idea del policentrisme convergent propugnada pel professor Manuel Sanchis Guarner i en la doctrina gramatical dels mestres Josep Giner, Carles Salvador i Enric Valor. La simplificació de l’accentuació diacrítica té com a resultat la reducció als casos següents: bé-béns, déu-déus, és, mà, més, món, pèl-pèls, què, sé, sí-sís, sòl-sòls, té, ús i vós.

D’aquesta manera, el llistat de mots amb accentuació diacrítica fixats per l’AVL recull les mateixes paraules que va establir amb la mateixa finalitat l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), un procés que va entrar en vigor a finals de 2016. 

Paraules normalitzades

A banda de la reducció d’accents diacrítics, l’AVL, amb la intenció d’evitar divergències entre els centres codificadors i amb la finalitat de cooperar mútuament, ha reconegut com a normatives les formes escrites valencianes de les lletres de l’alfabet acabades en e: efe, ele, eme, ene, erre, esse. Aquest pas permetrà visibilitzar les propostes inclusives de les lletres proposades per la institució normativa valenciana, explica la institució.

L’AVL ha incorporat també com a normatius, al costat de les solucions vigents, alguns retocs ortogràfics menors, com ara l’ús sense dièresi dels derivats cultes acabats en -al (laical, helicoidal, ovoidal, etc.), la supressió del guionet en alguns compostos (correcuita, cuitacorrents, matadegolla, etc.) i l’ús del guionet quan un prefix precedeix una locució o una paraula que ja portava guionet (pro-drets humans, ex-director general, anti-nord-americà), així com també en casos susceptibles de confusió (ex-pres).  A més més, la institució encarregada de normativitzar la llengua ha acceptat la duplicació de la r (rr) en casos en què apareix entre vocals precedit d’un prefix o d’un radical culte:  arrítmia, corresponsable, erradicar o cefalorraquidi.

Finalment, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua establirà un període de tres anys durant el qual seran vigents tant la forma tradicional com la nova de simplicació dels accents diacrítics, ja que la finalitat és permetre’n la difusió i afavorir-ne l’adaptació dels usuaris. En la resta dels punts (dièresi, guionet, duplicació de la r), l’AVL, en tres anys, revisarà i consensuarà les decisions normatives amb les altres institucions corresponents de l’àmbit lingüístic, amb l’objectiu d’aconseguir unes regles comprensibles i aplicables.

https://www.diarilaveu.com/noticia/82439/avl-accents-diacritics

Subvenció pel foment normalització lingüística del valencià

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-07_Resoluci%C3%B3-7-de-juny-ajudes-Ampa-normalitzaci%C3%B3-ling%C3%BCistica.pdf

Extracte de la Resolució de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-07_Extracte-Resol.Ajudes-norma.ling%C3%BCistica.pdf

FAMPA-València alerta a l’Ajuntament de València de la necessitat de neteja de les escoles durant els mesos d’estiu

La Federació majoritària de pares i mares replega el malestar de les AMPA de València ciutat qui demanden una neteja continuada perquè les escoles estiguen en condicions quan arribe l’inici de curs.

 FAMPA-València ha manifestat este matí, davant la queixa de moltes AMPA de València ciutat, la seua preocupació davant la falta de neteja de les escoles durant els mesos d’estiu. Un any més les empreses de neteja, contractades per l’Ajuntament de València, acomiaden les treballadores, privant-les de drets laborals, vacances pagades i temps de cotització laboral, fregant, a més, la il·legalitat, com ha manifestat en diverses ocasions la Unión Progressista de Inspectors de Treball. Açò suposa que fins el setembre els centres no es netegen, situació que s’agreuja per la falta de desinfecció trimestral que segons les AMPA ha de ser una pràctica obligatòria una vegada al trimestre i no s’està fent.

“Aquesta circumstància no sols repercuteix en les condicions de neteja, ja que no hi ha temps material per a netejar els centres a fons abans de l’inici de curs, si no, també s’estan minvant les condicions laborals dels treballadors i treballadores ja que no tenen cap dret a gaudir de vacances a l’estiu”, subratlla Màrius Fullana, president de FAMPA-València.

FAMPA-València insta a l’Ajuntament a que revise els contractes amb les empreses de neteja per poder esmenar estos perjudicis i regular amb més precisió estes qüestions i mire si cal fins i tot cancel·lar aquets contractes per incompliment. Una altra solució que seria econòmica i estaria en la línia de la defensa dels serveis públics seria la municipalització d’aquest servei que és públic. “Volem centres escolars nets i garantia de drets laborals per als treballadors i treballadores del sector, l’administració té en les seues mans la cerca de solucions”, conclou Fullana.

http://www.fampa-valencia.org/fampa-valencia-alerta-lajuntament-valencia-necessitat-neteja-escoles-durant-mesos-destiu/

 

Pren nota del calendari escolar 2018-19.

Educació infantil i primària comença el curs el 10 setembre i acaba el 20 de juny.

Educació secundària i batxiller comença el 10 de setembre i acaba el 18 de juny.

Formació Professional comença el curs el 10 de setembre i acaba el 18 de juny.

Dies festius dins del calendari escolar:

  • 2 de novembre de 2018 
  • 7 de desembre de 2018 
  • 18 de març de 2019

Calendari_2018-10-22_09-43-18

Resolució sobre bancs de llibres per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-04_Resoluci%C3%B3-de-ajudes-reposici%C3%B3-i-renovaci%C3%B3-llibres-curs-2018-2019.pdf

REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR PER AL CURS ESCOLAR 2018-2019

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/REPOSICI%C3%93-I-RENOVACI%C3%93-DE-LLIBRES-DE-TEXT-I-MATERIAL-CURRICULAR-PER-AL-CURS-ESCOLAR-2018.pdf