Descobrix el nou Passeig poètic

Tenim el plaer de comunicar-vos que l’alumnat de l’escola ha participat en la creació d’alguns dels poemes que formen part d’aquest passeig poètic. Aquestos poemes seran llegits per l’alumnat de l’escola en aquest acte, per la qual cosa, vos animem a participar en aquesta activitat cultural en família.

El govern espanyol no derogarà la LOMCE sinó els “aspectes més controvertits” de la llei del PP

La ministra Celaá assegura que deixar sense efecte completament la normativa “no resoldria els problemes plantejats”

La ministra de Justícia, Isabel Celaá, ha admés aquest dimecres que la reforma de la LOMCE que impulsa el seu executiu no és una “derogació” de la llei educativa del PP sinó una modificació que afecta 93 articles. Aquesta modificació encara “no està tancada” i pot incorporar “propostes” d’altres formacions.

Celaá ha fet aquestes manifestacions en la Comissió d’Educació del Congrés, on ha assegurat que una derogació completa de la LOMCE “no resoldria els problemes plantejats”, sinó que “introduiria una situació jurídica contrària a la desitjable claredat que han de perseguir les normes jurídiques”.

Segons la ministra, l’executiu ha mantingut els aspectes “pacífics i no qüestionats” de la norma i des del punt de vista del seu contingut “ens limitem a modificar els aspectes més controvertits” de la LOMCE.

https://www.diarilaveu.com/noticia/86093/govern-espanyol-no-derogara-la-lomce-sino-aspectes-mes-controvertits-llei-pp

Educación aplaza un año las votaciones para ratificar la jornada escolar continua en Alicante

El 1 de abril solo votarán los padres de los colegios que por primera vez quieran cambiar el horario escolar

Victoria Bueno 19.10.2018 | 01:03

Educación ha fijado ya la fecha de las votaciones para los centros que quieran cambiar el horario escolar, excluyendo mediante una circular interna de última hora a todos aquellos que debían ratificarla este curso, a los que da otro año de moratoria con la intención, según señala el comunicado, de evaluar los resultados antes.

El 1 de abril están convocados los padres de los colegios que por primera vez quieren sumarse a la jornada continua. Estos centros tendrán que enviar a Educación la correspondiente solicitud, cuyo plazo acaba el 1 de diciembre de este año.

Según las previsiones de la conselleria el 7 de marzo se publicará el censo provisional de votantes y el 12 de marzo el definitivo, para que puedan votar las familias, que al día siguiente deberán saber ya si su respectivo colegio cambia o no el horario.

La resolución publicada por Educación en el DOGV concreta que el plan de centro debe incluir mejoras en el ámbito pedagógico, de convivencia, de coordinación, de coeducación en la igualdad de género, de conciliación con la vida familiar y laboral, y de salud. Además, el profesorado tiene que implicarse en la supervisión de las actividades extraescolares, de oferta obligatoria aunque voluntarias para los alumnos.

La normativa de la jornada continua exige concreción sobre la financiación de cada actividad extraescolar y sigue dejando en manos de los colegios, desde sus fondos económicos para el funcionamiento ordinario, la posibilidad de que haya algún taller de pago sin que se excluya a ningún alumno por razones económicas.

Igualmente se señala que deben incluirse actuaciones formativas dirigidas a los padres sobre la aplicación de esta jornada.

Moratoria

Los colegios que ya llevan tres años con la jornada escolar continua y a quienes correspondía renovarla este curso, aplazarán dicha votación al curso que viene, según una circular de última hora remitida por Educación a los propios centros.

En dicha notificación se indica que la normativa que demora dicha votación se publicará mediante decreto, incluyéndola en el que está previsto desarrollar para actualizar el funcionamiento de los centros de Infantil y Primaria.

Los directores de toda la Comunidad, liderados desde este año por el presidente de la provincia de Alicante, Ginés Pérez, habían pedido a la conselleria evitar estas votaciones al menos en las localidades donde todos los centros escolares habían escogido la jornada continua.

También le habían pedido actualizar la normativa que rige a los centros de Infantil y Primaria.

La conselleria ha decidido a última hora atender estas peticiones y demorar unas votaciones que en la provincia de Alicante movilizan al 70% de los colegios y que prácticamente iban a coincidir con el proceso electoral autonómico.

Alumnos/as sordos de Alzira se movilizan para pedir intérpretes

Más de 500 firmas apoyan la petición a la Generalitat de los cinco estudiantes del instituto de FP Luis Suñer

Una iniciativa de un alumno sordo del Instituto de formación profesional Luis Suñer de Alzira para reclamar la asignación al centro de intérpretes de lengua de signos ha reunido en pocos días más de 500 firmas -259 a primera hora de la tarde de ayer en una plataforma digital y la otra mitad en papel- que se dispone a entregar en la conselleria.

Los cinco alumnos con problemas de audición matriculados convierten al instituto alcireño en el centro con más estudiantes de estas características de toda la C. Valenciana fuera de València ciudad, según fuentes del propio instituto, que el año pasado contaba con dos intérpretes para tres alumnos aunque en el presente curso había pedido tres que no se han llegado a incorporar. Algunos de los estudiantes han dejado de asistir a clase y reclaman los intérpretes para ejercer el derecho a la educación.

El intento de la Administración por regular la bolsa de intérpretes ha demorado la asignación, que ha empezado a normalizarse en las provincias de Valènica y Castellón.

https://www.levante-emv.com/ribera/2018/11/24/alumnos-sordos-alzira-movilizan-pedir/1799721.html

Asamblea General Ordinaria y Extraordinarias 1 de diciembre. FAMPA Valencia

http://www.fampa-valencia.org/es/asamblea-general-ordinaria-y-extraordinaria-1-diciembre/

Per la present es convoca a la vostra associació, a la celebració de l’Assemblea General Ordinària de FAMPA-VALÈNCIA que tindrà lloc dissabte dia 1 de desembre de 2018, a les 9:30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, en el saló d’actes de l’IES Isabel de Villena, c/ Isabel de Villena, 6 de València.

Famílies i escola: un repte educatiu compartit de tota la comunitat

L’escola i la família són dos grans blocs d’aprenentatge que hem d’entendre com a àmbits complementaris perquè la transferència d’un context a l’altre dona solidesa a tots els aprenentatges. Per això mateix, cal impulsar la cooperació entre l’escola i la família, perquè d’aquesta manera afavorirem tots els aprenentatges.

Moltes són les demandes que es fan, en aquests moments i de manera recorrent, a la participació de les famílies en el procés educatiu de les criatures. Això no vol dir i no hauria d’interpretar-se que no se’n cuiden ni eduquen de forma apropiada. Aquesta demanda de major participació no es centra en el què realment fan cada dia i a tota hora sinó en la seva implicació amb el centre educatiu que, tampoc, no vol dir que no valorin les accions que es fan en els centres. Per això és important aclarir alguns termes i mirar què és el que seria apropiat per tal de no afegir tensions, sentiments de culta, estereotips i perjudicis.

Aquesta demanda, sovint, respon al desig de millorar els processos d’aprenentatge de l’alumnat i es busquen tots els agents implicats per tal d’enfortir les relacions que, sens dubte, poden millorar aquests processos. Però, sempre hi ha alguns matisos que massa vegades queden camuflats o que fan invisibles aspectes que, fins i tot, poden ser més importants que el que estem defensant i promovent.

Una primera consideració seria distingir, malgrat l’estreta vinculació i interacció que hi ha entre educació i aprenentatge, que també caldria considerar els diferents contextos en els que es donen (famílies, escola, entorn, activitats múltiples) i el seu valor. L’educació és un procés de llarg recorregut i guiat perquè totes les persones, especialment la població infantil, adolescent i jove, pugi seguir un procés de maduresa, socialització i creixement.

Recuperem  el tema dels aprenentatges per tal de posar llum als diferents contextos en que cal aprendre i les responsabilitats especifiques de les persones adultes de cada context sense una mirada  on es posi a l’escola en el centre en lloc de les persones i de forma especial els infantis, adolescents i joves.

A l’escola cal, lògicament, el guiatge professional per seguir els processos específics i els múltiples aprenentatges: conceptuals, raonaments i informacions de manera que pugin ser significatives en el marc individual i de grup.  Cal valorar la complexitat de l’escola inclusiva i diversa considerant les individualitats amb tota les seves riqueses no sols perquè hi ha criatures amb necessitats especifiques sinó pel fet que no hi ha cap criatura igual, que hi ha diversos ritmes de maduresa i per tant cal pensar en el 100% de l’alumnat.

A la família es dóna l’altre gran bloc d’aprenentatges. Aquells que, sovint minimitzat,  estan vinculats a la vida quotidiana, tant en el context domèstic, que en molts casos tenen prou complexitat (organització del temps, cura de les persones, economia, compra, tasques, materials, responsabilitats, cooperació…),  com els que estan implicats en totes les gestions,  responsabilitats i necessitats  de cada un dels seus membres: infants, gent gran, que cal fer durant tota la vida i que cal aprendre per poder ser membres actius de la societat, participar, col·laborar  i assumir els reptes i no sols esperar que algú ja ho resoldrà.

No son pas contradictoris aquests dos grans blocs sinó, ben al contrari, són complementaris ja que la transferència d’un context a l’altre és el que dona fortalesa i significativitat a tots  aprenentatges i en mostra la necessitat. L’oportunitat i, a la vegada, la complexitat. Però està clar que cal, per afavorir tots aquests aprenentatges, la cooperació entre l’escola i la família i que és  facin tots aquests aprenentatges a cada context. No cal que l’escola assumeixi els que són pròpiament del context familiar i segurament ens cal revisar que, tampoc,  les persones adultes de la família hagin de fer els aprenentatges escolars.

A casa hi ha  competències i recursos per resoldre i ensenyar a aprendre tot el que es necessita perquè ja fa molts anys que ho realitzen i malgrat augmenti la complexitat ho aniran fent i educaran a les seves criatures simultàniament  malgrat els horaris laborals i els possibles models educatius.

Evidentment l’educació és un repte compartit per tota la comunitat: les famílies, l’escola, les activitats fora escola, pediatria, treball social, cultural, esports i totes les agències que tenen relació amb les persones  i de manera especial amb la població més jove. Està clar que cal incloure-hi el teixit social, des de les polítiques que cal fer, les decisions econòmiques per dotar de recursos i el teixit empresarial per tal d’oferir oportunitats laborals dignes. Estem parlant com la societat s’implica en la millora del seu futur a través de l’educació focalitzant-la en el col·lectiu jove.

Aquest és el gran valor dels Espais de Debat Educatiu en que es posa la mirada i el reconeixement de totes les persones, es recupera el saber de tothom en relació a l’Educació i es poden compartir idees, reflexions, coneixements des de l’equitat i la igualtat i no des de l’expertesa que dóna lliçons. És molt ben rebut  per les famílies i per a totes les persones  el missatge educatiu (no escolar) per entendre el desenvolupament de les criatures a nivell cognitiu, socialització, sensibilitats, llenguatges diversos, perquè com a comunitat tothom educa i també ensenya.   Ben segur que hi ha, a més, molt interès de les famílies per compartir idees si hi ha reconeixement i respecte que es podrà donar de forma reciproca sempre que no s’ignorin les condicions laborals i familiars que determinen moltes actuacions.

Aquest és el repte en considerar que l’èxit escolar es fonamenta en l’educació i maduresa  i la responsabilitat especifica ha de ser, progressivament,  de la criatura perquè tant l’escola com  la família afavoreixen que hi hagi implicació valorant, motivant als seus fills i filles perquè responguin adequadament als requeriments del professorat. També cal que l’escola respecti els horaris famílies i el fet que la criatura no és sols escolar (6 hores al dia) sinó persona (18 hores al dia) i cal valorar la complexitat de la vida familiar (persones, necessitats domèstiques, laborals, etc..) per no jutjar, exigir  la seva implicació interpretant la seva menor resposta presencial com a manca de motivació o de  responsabilitat educativa. Cal evitar la  mirada classista i etnocèntrica que no que faciliti que les famílies es sentin jutjades o menystingudes per la seva diferent participació a algunes activitats que es realitzin.

L’èxit educatiu sols es pot donar en el marc del sentiment de pertinença  de tots plegats que afavorirà la millor relació fet que no vol dir ocupar tothom el mateix lloc però si tenir el reconeixement, respecte i valoració per part de tota la comunitat.

[ Maria Jesús Comellas intervindrà al XXIXè Fòrum Local d’Educació “El treball amb les famílies des del món local” que es durà a terme el proper 26 de novembre.  Aquí podeu trobar més informació i la butlleta d’inscripció. ]

Margaret Mead: antropóloga cultural y poeta estadounidense

“Las niñas y los niños tienen que ser enseñados sobre cómo pensar, no qué pensar”. Margaret Mead

Margaret Mead (16 de diciembre de 1901 – 15 de noviembre de 1978) fue una antropóloga cultural y poeta estadounidense. 
Fue la precursora en la utilización del concepto «género» ampliamente utilizado posteriormente en los estudios feministas.

Margaret Mead (1901-1978).jpg

La Gonzalo Anaya denuncia falta de profesorado en muchos centros

La confederación de ampas critica que el conseller no responde a su petición de reunión – La conselleria asegura que el tiempo en resolver las sustituciones se ha reducido

El presidente de la Confederació de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya, Txomin Angós, ha denunciado que “muchos centros” de la Comunitat Valenciana están “faltos” de profesores y educadores y ha exigido a la Conselleria de Educación “medidas urgentísimas” porque “la solución puede retrasarse, pero los exámenes finales no se retrasan”.

Asimismo, ha criticado que pidieron una reunión con el conseller del ramo, Vicent Marzà, a principios del mes de octubre y han recibido “la callada por respuesta”, lo que consideran “una falta de respeto”.

Así se ha pronunciado el también presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAMPA) de Alicante en una rueda de prensa celebrada hoy, junto a la vicepresidenta de la Gonzalo Anaya y presidenta de FAMPA-Penyagolosa de Castelló, Silvia Centelles, y el secretario de organización de la Confederació y presidente de FAMPA-València, Màrius Fullana.

Angós ha lamentado que “muchos centros” están “faltos” de profesores y, aunque ha reconocido que “se va corrigiendo”, ha afirmado que “ya estamos en noviembre y se tenía que haber previsto” porque “en determinados cursos hay chavales sin profesor”. Por ello, ha demandado “medidas urgentísimas” y “explicaciones” a la Conselleria de Educación. “Las disculpas y las gaitas surgen en cualquier momento, pero los cursos empiezan siempre en septiembre”, ha agregado en este sentido.

Matemáticas y valenciano

El presidente de la Gonzalo Anaya ha explicado que esta falta de profesorado es “especialmente sangrante” en el sur de Alicante y también en el norte de Castelló y que las materias en las que las carencias de profesorado son más notables son matemáticas y valenciano. En este sentido, se ha preguntado “cómo se va a dar un 25 por ciento de clases en valenciano si tenemos un cero por ciento de profesorado para valenciano”.

Fullana, por su parte, ha apuntado que otro “tema sangrante” es el de la falta de educadores especiales, sobre lo que llevan “mucho tiempo reclamando una solución”, ha subrayado. El presidente de FAMPA-València ha señalado que “si queremos una escuela inclusiva, hacer una ley es muy bonito, pero necesitamos recursos” y ha indicado que en el proceso para cubrir las plazas de educadores “intervienen dos consellerias y el proceso se hace mucho más lento”.

Así, ha sostenido que sí “se ha puesto solución a las sustituciones anuales”, pero “si una de estas falla hay dificultades para cubrirla”, debido a que “falta personal”. Por ello, ha reclamado que “se estudie legalmente una medida transitoria, como cuando hay una catástrofe, para cubrir esas sustituciones”.

Sobre esta cuestión, en la rueda de prensa también ha intervenido Juani del Olmo, de la AMPA del Colegio Público de Educación Especial Ruiz Jiménez de València, que ha asegurado que en este centro “faltan cinco educadores y cubrir media jornada de Audición y Lenguaje, Educación Física y Fisioterapia”, lo que provoca que los niños “no están bien atendidos”. Del Olmo ha puesto de relieve que “la inclusión de la que presumimos deja mucho que desear” y ha expresado que quiere “un futuro para los niños”, pero lo ve “muy difícil” porque “cada día hay más obstáculos”.

Jornada continua

Por otro lado, la presidenta de FAMPA-Penyagolosa de Castelló ha afirmado que Educación ha enviado un correo electrónico a centros educativos que adoptaron la jornada continua en el que les comunica una moratoria de un año en esta medida -de tres a cuatro años-, lo que supone que este año la evaluación de este plan no pase por los consejos escolares y no se vote su continuidad.

Centelles ha dicho no saber “a qué se debe esta moratoria” que significa “un año más sin poder hacer una valoración” al respecto y ha cuestionado “quién no nos dice que la moratoria se pueda prorrogar el año que viene una vez más”. Ante la pregunta de si consideran que esta prórroga puede estar motivada por la proximidad de las elecciones autonómicas, Fullana únicamente ha agregado que les parece “curioso”.

La conselleria descarta “una problemática generalizada”

Por su parte, desde la Conselleria de Educación aseguran que el proceso de sustitución en los centros educativos “ha mejorado muchísimo en esta legislatura”. “Antes se tardaba una media de 23 días, ahora las bajas se cubren entre cinco y nueve días. El objetivo es preservar el derecho a la educación del alumnado”, apuntan desde el departamento de Vicent Marzà.

Según explican fuentes de la conselleria, la adjudicación de plazas ahora ha pasado a realizarse de una a tres veces a la semana. Insisten en que en Infantil y Primaria “no hay ningún problema en la cobertura de plazas”.

Sin embargo, reconocen que hace un mes tuvieron dificultades en algunas especialidades de Secundaria, concretamente en Valenciano, Matemáticas, Física y Química e Inglés. “Eso está ya resuelto a través del procedimiento para cubrir plazas de difícil cobertura”.

Por tanto, Educación descarta que haya “una problemática generalizada en escuelas e institutos”.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/11/21/gonzalo-anaya-denuncia-falta-profesorado/1798485.html