Resolució sobre bancs de llibres per al curs 2018-2019

RESOLUCIÓ de 4 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2018-2019.

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-04_Resoluci%C3%B3-de-ajudes-reposici%C3%B3-i-renovaci%C3%B3-llibres-curs-2018-2019.pdf

REPOSICIÓ I RENOVACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR PER AL CURS ESCOLAR 2018-2019

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/REPOSICI%C3%93-I-RENOVACI%C3%93-DE-LLIBRES-DE-TEXT-I-MATERIAL-CURRICULAR-PER-AL-CURS-ESCOLAR-2018.pdf

Important! El que han de saber les famílies sobre banc de llibres (Xarxa Llibres). FAMPA

xarxallibres20172018

Més informació

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf


Más información

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2017, de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se establece el procedimiento para asignar una dotación económica en los centros de titularidad de la Generalitat para reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el curso escolar 2017-2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf

http://www.fampa-valencia.org/es/informat-sobre-xarxa-llibres-curs-2017-2018/

Educació destinarà 29,8 milions al programa Xarxa Llibres el proper curs

La Generalitat augmenta un 3% el pressupost per a les ajudes econòmiques destinades a la reposició i renovació del material curricular

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports ha publicat aquest divendres al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les resolucions que regulen i aproven les ajudes econòmiques per a fer front a les despeses de reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al proper curs. El pressupost total per al curs 2017-2018 serà de 29.842.593 euros, la qual cosa suposa un augment del 3% respecte del curs anterior.

D’acord amb el programa Xarxa Llibres, les famílies han de tornar el material als centres educatius i, a canvi, quan comencen de nou les classes, l’alumnat disposarà dels llibres de text gratuïts que li corresponen. Les famílies dels alumnes de 1r i 2n de Primària rebran un xec llibre d’un import màxim de 160 euros per al proper curs al seu centre perquè puguen adquirir el material als establiments de venda, ja que en cada curs els llibres d’aquesta etapa es reposen per complet.

Els centres educatius són els encarregats de comprar els manuals de reposició necessaris per als seus bancs de llibres. Aquestes ajudes per al manteniment dels bancs podran ser sol·licitades per tots els centres docents sostinguts amb fons públics i seran assignades en funció de les necessitats de reposició i renovació de cada centre.

Les dotacions econòmiques que es concediran a cada centre es determinaran en funció de les necessitats que manifesten; no obstant això, està previst que els centres que així ho requerisquen puguen fer la compra de lots complets, el preu estimat dels quals serà d’entre 175 euros en Primària i 278 euros en Secundària.

Pel que fa a aquells centres que ja estaven treballant amb bancs de llibres amb anterioritat a la implantació del programa Xarxa Llibres en el curs 2015-2016, tindran una dotació màxima d’un 10% en Primària i d’un 15% en Secundària, calculada en funció de l’alumnat participant en cada etapa i del valor estimat del lot complet de llibres. La dotació per a la resta de l’alumnat que no es preveu en els apartats anteriors serà d’un 6% en Educació Primària i d’un 11% en Educació Secundària Obligatòria, calculada també en funció de l’alumnat participant en cada etapa i del valor estimat del lot complet de llibres.

https://www.diarilaveu.com/noticia/74083/educacio-xarxa-llibres

Normativa publica respecte a les ajudes de menjador escolar, transport i banc de llibres

Als següent links trobareu la normativa publica esta setmana respecte a les ajudes de menjador escolar, transport i banc de llibres.

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4366.pdf

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4443.pdf

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4445.pdf

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf

Extracte de la Resolució de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4587.pdf

FAMPA Valencia

Els centres educatius comptaran amb 20 milions extra per a despeses i menjadors

Educació i Hisenda signen una transferència de crèdit per a destinar els diners sobrants del Xarxa Llibres a aquests capítols

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport destinarà un total de 19.971.828 euros del sobrant del programa Xarxa Llibres a despeses de funcionament ordinari i de menjador escolar de centres públics. Així consta en un acord de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) pel qual s’autoritzen determinades transferències de crèdit entre capítols i seccions per un import global de 19,9 milions.

En el curs escolar 2016/2017, Educació havia destinat un total de 5,5 milions d’euros al programa de banc de llibres per a centres privats concertats, en el cas d’ensenyament Primari, i de 3,1 milions, per a ensenyament Secundari. Una vegada celebrada la convocatòria de subvencions, s’ha produït un sobrant de 2,4 milions en Primària i d’1,5 en Secundària.

En el cas dels centres públics, el programa Xarxa Llibres del curs 2015/2016 va generar unes disponibilitats pressupostàries de 7,4 milions d’euros en el cas de Primària –s’havien destinat 10 milions– i de 5,5 en el cas de Secundària –s’havien aportat 6,2 milions–.

El sobrant llançat tant en centres privats concertats com en públics –que ascendeix a 19.971.828 euros– es destinarà, segons consta en l’acord, a despeses de funcionament ordinari i de menjador escolar de centres públics corresponents al quart trimestre. Del total, 13,6 milions seran per a Primària i 6,2 per a Secundària.

L’excedent es deu al fet que, al principi, els centres van preveure unes necessitats de reposició de llibres de text majors a les que finalment s’han produït, per la qual cosa una partida important ha pogut retornar a cobrir les despeses de funcionament, han explicat a Europa Press fonts de l’administració educativa.

http://www.laveupv.com/noticia/24974/els-centres-educatius-comptaran-amb-20-milions-extra-per-a-despeses-i-menjadors

Las Ampa denuncian que en 50 institutos las familias han pagado parte de los libros

Reclaman a Educación que abone a los padres adheridos al banco público de manuales escolares el desembolso que han realizado para completar los lotes

La principal confederación autonómica de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) de la C. Valenciana, la Gonzalo Anaya, insiste en reclamar a la Conselleria de Educación la gratuidad total de los libros de texto prometida a través del programa XarxaLlibres.

El presidente de la Gonzalo Anaya, Màrius Fullana, revela que al menos 50 Ampa de Institutos públicos de Educación Secundaria (IES), «30 de Valencia más otras 20 de Castelló», se han quejado de que las familias han tenido que pagar parte de los manuales de sus hijos, especialmente los de segundo y cuarto de ESO que se han cambiado todos al implantarse en estos niveles la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce).

La Gonzalo Anaya, aunque en un comunicado valora la puesta en marcha del banco público de libros de texto «por el gran ahorro que ha supuesto para las familias», considera «insuficiente» el dinero para hacer frente a los gastos de reposición y renovación de libros. Sostiene que dicha inversión «se ha quedado por debajo de las necesidades reales de los alumnos de los centros públicos, obligando a las familias, sobre todo a las de la ESO, a tener que reponer ellas, parte del coste de los libros».

Fullana señala que no van a dejar de reclamar a Educación «que abone a las familias de XarxaLlibres el coste que han tenido que hacer para comprar los libros que no han aportado los centros». Algo que será complicado, pues la misma confederación admite que la conselleria una vez en marcha el banco de libros no tiene previsto convocar este curso nuevas subvenciones a las familias para la compra de libros.

Más de 33 millones de euros

Educación ha destinado ya 33,2 millones de euros a la reposición y renovación de los libros de los centros educativos públicos. A los 20,2 millones presupuestados en julio, sumó en agosto otros 13 millones avanzados a los centros en concepto de gastos de funcionamiento con el fin de que pudieran cubrir las necesidades de reposición.

El departamento del conseller Vicent Marzà fijó un tope de 100 euros por alumno de 2º y 4º de ESO, cuando el precio del lote completo se estima en 278 euros. Fuentes de la conselleria sostenían que más de la mitad de los libros no era necesario cambiarlos pese a implantarse la Lomce, entre ellos los de Lengua castellana, Inglés, Valenciano y Geografía e Historia. No obstante, la Gonzalo Anaya incide en que muchos IES los cambiaron todos.

La conselleria emitió el 27 de julio una instrucción a los institutos y colegios públicos en las que ordenaba que «para asegurar el buen funcionamiento del banco de libros, los centros harán uso del dinero disponible de los gastos de funcionamiento para comprar y avanzar el pago de los libros hasta que reciban la dotación económica».

No obstante cuando llegó dicha circular, varios IES ya habían decidido en consejo escolar, con la aprobación de los padres incluida, que las familias costearan los libros que los centros no podían pagar con la dotación de XarxaLlibres.

De hecho, aún un mes y medio después de la instrucción todavía había centros como el IES Maria Enríquez de Gandia que, una semana después del inicio de las clases, el 16 de septiembre, comunicaron a las familias que con la dotación de conselleria solo habían podido llegar a cuatro libros por alumno, con lo que los que faltan «lamentamos comunicar que el centro no puede realizar más dotación y que las familias deberán conseguir el resto de libros para sus hijos».

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/10/20/ampa-denuncian-50-institutos-familias/1481627.html