Ajudes de transport i menjador, ajudes bo infantil y calendari escolar 2019-2020

Podeu consultar-la a continuació:

Ajudes transport i menjador
http://www.fampa-valencia.org/atencio-ajudes-transport-menjador-escolar/
 
Ajudes bo infantil
http://www.fampa-valencia.org/atencio-ajudes-lalumnat-educacio-infantil-0-3-anys-escolaritzat-centres-especifics-municipals/
 
Calendari escolar 2019-2020
http://www.fampa-valencia.org/publicat-docv-calendari-escolar-curs-2019-2020/

Reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020

El DOCV publica hui la Resolució de 7 de juny de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a destinar a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2019-2020. Teniu les resolucions i resum de la normativa a la nostra web.
 

Accés a la resolució del DOCV

Accés resolució centres concertats del DOCV

Resum resolució

BEQUES D’EDUCACIÓ 2018/19 | El Puig

S’ha publicat el llistat provisional de persones beneficiàries de les ajudes municipals de llibres.


Més informació al següent enllaç.
http://www.elpuig.es/va/page/beques-deducacio-201819

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES D’ADJUDES MUNICIPALS DE LLIBRES PRIMÀRIA. CONVOCATÒRIA MARÇ 2019. CURS 2018-2019

RELACIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS ADMESES D’ADJUDES MUNICIPALS DE LLIBRES D’EDUCACIÓ INFANTIL. CONVOCATÒRIA MARÇ 2019. CURS 2018-2019

http://www.elpuig.es/sites/default/files/llistat_definitiu_infantil.pdf

BECAS MUNICIPALES DE COMEDOR ESCOLAR 2018/2019

CIRCULAR INFORMATIVA – Resumen

BASES BECAS MUNICIPALES DE COMEDOR ESCOLAR 2018-2019 DE LAS BECAS MUNICIPALES DE COMEDOR ESCOLAR 2018/2019

ANEXO III – MANIFESTACIÓN EXPRESA DE CONSENTIMIENTO DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE COMEDOR

ANEXO II. AUTORIZACION ACCESO DATOSONSULTA DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ANEXO I. SOLICITUDL DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2018/2019

Bases http://ayuntamientodeelpuig.sedelectronica.es/transparency/db9d60e1-7607-4a00-8463-047067ae74a6/

 

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019

Persones beneficiàries
Podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes per al curs escolar 2018-2019, segons s’estableix en els articles 9 i 27 de l’ordre de bases, i sempre que complisquen amb el que s’estableix en l’ordre de bases i en aquesta convocatòria:
a) L’alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en escoles municipals, de la Comunitat Valenciana.
b) Les escoles municipals de la Comunitat Valenciana, tant de gestió directa com indirecta, per a l’escolarització de l’alumnat de 2 a 3 anys.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5659.pdf

Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2018-2019.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5674.pdf

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2018-2019

La present resolució té com a objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, ajudes econòmiques per al finançament total o parcial del cost del servei de menjador escolar, de l’alumnat escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d’aquest servei complementari, durant el curs 2018-2019.

L’alumnat beneficiari d’ajudes de menjador escolar per al curs 2018-2019 percebrà el mòdul per dia següent:

 • Per a Educació Infantil, Educació Primària i ESO Fins a 4,25 €
 • Per a Educació Especial Fins a 5,44 €
 • Per a escola llar Fins a 12,25 €

L’alumnat que no es trobe en cap de les situacions de les previstes en l’apartat 5.1a podrà participar en la present convocatòria d’ajudesassistencials de menjador sempre que la renda de la unitat familiar durant l’any 2017 no supere els imports següents:

 • Famílies de dos membres: 24.089,00 
 • Famílies de tres membres: 32.697,00 
 • Famílies de quatre membres: 38.831,00
 • Famílies de cinc membres: 43.402,00 
 • Famílies de sis membres: 46.853,00
 • Famílies de set membres: 50.267,00
 • Famílies de huit membres: 53.665,00
 • A partir del huité membre s’afegiran 3.391 euros  a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5652.pdf

Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2018-2019.

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5708.pdf

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2018-2019

Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2018-2019, destinades a finançar el transport escolar de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat, d’acord amb els articles següents.

Les secretaries dels centres educatius receptors de les sol·licituds, una vegada comprovat que les sol·licituds complisquen els requisits, mecanizarán los datos facilitados por los solicitantes a través de la aplicación ITACA.
En los casos en que la solicitud se tramite mediante el procedimiento de borrador y se haya firmado por las personas interesadas, el centro confirmará los datos facilitados que ya estarán incorporados en el programa informático. Esta tarea se llevará a término durante el período de formalización de las matrículas.

Més al:
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5657.pdf

Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2018-2019

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5707.pdf

📚AJUDES LLIBRES DE TEXT INFANTIL📚

La Regidoria de Cultura ha publicat la convocatòria per sol·licitar ajudes per la compra de llibres de text per al curs 2017/2018 per a l’alumnat d’Educació Infantil. Les sol·licituds hauran de presentar-se al centre cultural La Marina fins el 4 de juny.

Abiertas las ayudas de libros de Infantil, Bachillerato, FP y transporte universitario y de ciclos formativos para el curso 2017/18 | El Puig
http://www.elpuig.es/es/report/abiertas-ayudas-libros-infantil-bachillerato-fp-transporte-universitario-ciclos-formativos-para-curso-201718