La religión dejará de ser asignatura computable en la nota media

“Propongo la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos”, explica la ministra Celaá en el Congreso

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, comparece esta mañana por primera vez en la Comisión de Educación del Congreso, donde explica cómo va a revertir algunas de las medidas del anterior Gobierno del PP que provocaron recortes en las aulas.

Celaá ha confirmado la intención del Gobierno de que la asignatura de religión deje de ser computable en la nota, tanto para la media como para la beca, aunque no ha aclarado cuando será efectivo.  “Propongo la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas”, ha explicado.

Derogará los itinerarios

El Gobierno derogará los itinerarios que marcaba la Lomce a partir de los 13 años pues, según Celaá, “condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento”. También se suprimirán las reválidas contempladas en la Lomce -el anterior ministro, Íñigo Méndez de Vigo, las paralizó- y se recuperarán Programas de Diversificación Curricular para apoyar al alumnado con más dificultades de rendimiento.

Celaá ha manifestado, no obstante, que se recuperarán las evaluaciones diagnósticas, en concreto, en cuarto de Primaria y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Colegios concertados

La ministra ha defendido el modelo igualitario en las escuelas y, por ello, ha afirmado que abrirá “un diálogo” con los centros que segregan por sexo, es decir, separan a las niñas y los niños. Según Celaá, ello va en contra de algunos principios generales de la educación como es la enseñanza inclusiva.

“Abriré un tiempo de diálogo con estos centros que han optado por este modelo”, ha subrayado la ministra, que ha enfatizado: “podremos acordar que el modelo más igualitario aporta más valor” para una educación inclusiva.

__________________________

Además, Celaá se ha comprometido a recuperar “la participación de la comunidad educativa” en los Consejos Escolares, que recuperarán su “papel decisorio” en los centros tras la derogación del artículo 122 de la LOMCE, según ha asegurado la ministra, que ha confirmado que la asignatura de religión dejará de contar para la nota media.

http://cadenaser.com/ser/2018/07/11/sociedad/1531299079_260200.html

RESULTATS DE LES ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ PARCIAL DEL CONSELL ESCOLAR.

Ahir es van realitzar les votacions per a la renovació parcial consell escolar de la nostra escola.

Cal assenyalar que que la participació va ser del 32% dels pares i mares, un percentatge molt superior a la mitjana de participació general en la Comunitat Valenciana.

Agraïm la implicació de les candidatures que s’han presentat i fecilitem a la comunitat educativa per la participació en aquest procés.

CEIP Pare Jofré

informant resultats eleccions 2017

Conecta Familia: “hemos hablado de las elecciones a Consejos Escolares, que se celebran este jueves con la Confederació d’APAs Gonzalo Anaya y Màrius Fullana.”

En el programa Conecta Familia hemos hablado de las elecciones a Consejos Escolares, que se celebran este jueves con la Confederació d’APAs Gonzalo Anaya y Màrius Fullana.

En http://www.cvradio.es/conecta-familia-201117/

Candidatures. ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 23 NOVEMBRE 2017

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari lectiu, etc.

Calendari i procés

http://www.parejofre.com/ en el apartado Consell Escolar/eleccions.

eleccions2017consellNaiara.jpg

eleccions2017consellMarisa

eleccions2017consellMarise

eleccions2017consellJosep

La Conselleria convoca eleccions a Consells Escolars per al 23 de novembre

Avui s’ha publicat la convocatòria de les eleccions als consells escolars. Serà el pròxim 23 de novembre.

NOTA DE PREMSA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics a participar el pròxim 23 de novembre en les eleccions a consells escolars, on es triaran els representants del major òrgan col·legiat de govern en els centres docents no universitaris.

A les eleccions estan cridats tant els centres d’Infantil i Primària com de Secundària i Batxillerat, Educació Especial, ensenyaments de règim especial i educació de persones adultes.

Cal recordar que el consell escolar és la via de participació dels diversos sectors de la comunitat educativa en els centres. Mitjançant aquests organismes es creen diferents comissions en què es regula el bon funcionament dels centres.

El consell escolar dels centres públics està compost pel director del centre, que n’és el president; el cap d’estudis; un regidor o representant de l’ajuntament al terme municipal on es trobe el centre; un nombre de professors i professores que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell, triats pel claustre i en representació d’aquest; un nombre de pares, mares i d’alumnes, triats per ells i entre ells, respectivament, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell; un representant del personal d’administració i serveis del centre, i el secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu i sense vot.

Un dels representants dels pares en el consell escolar serà designat per l’associació de pares més representativa del centre. Els alumnes podran ser triats membres del consell escolar a partir del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria. Els alumnes del tercer cicle d’Educació Primària podran participar en el consell escolar, amb veu, però sense vot.

Respecte a la propaganda electoral, les persones que dirigeixen els centres permetran als candidats i candidates que puguen donar a conéixer les seues propostes electorals. Respecte d’això, es facilitaran en especial locals per a reunions als membres de les candidatures dels sectors de pares i mares i d’alumnat.

Els membres de les associacions o organitzacions de pares i mares i d’alumnes podran accedir als centres per a exposar els programes de les seues respectives organitzacions. Aquestes activitats es duran a terme en l’horari que determine la direcció del centre, sense que puga alterar-se el desenvolupament normal de les activitats acadèmiques.

D’altra banda, el calendari d’eleccions a consells escolars indica que el director o directora del centre és qui elabora els censos electorals i organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de la junta electoral, que aprovarà els censos electorals.

La publicació de la llista provisional de candidats es realitzarà fins al 7 de novembre i el termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats serà fins al 9 de novembre.

Per la seua banda, el termini per a resoldre aquestes reclamacions està previst que finalitze el 13 de novembre. La proclamació dels candidats electes es durà a terme fins a l’1 de desembre, i la sessió constitutiva del nou o del renovat consell escolar, fins al 15 de desembre.

http://www.fampa-valencia.org/conselleria-convoca-eleccions-consells-escolars-23-novembre/