Coincidimos con el colectivo de profesores de filosofía en pedir que en secundaria la asignatura de valores éticos no se reduzca a una hora a la semana

Las familias de la escuela pública coincidimos con el colectivo de profesores de filosofía en pedir que en secundaria la asignatura de valores éticos no se reduzca a una hora a la semana, ya que está frecuencia no es la adecuada para la asimilación de contenidos y para el óptimo funcionamiento del profesorado.

Queremos que valores éticos aparezca en el currículo segregada de religión para que todos los alumnos de secundaria reciban al menos una asignatura que fomente el pensamiento y el análisis crítico. En este sentido, y coincidiendo también con el colectivo de docentes de filosofía, consideramos que es importante que haya al menos una asignatura obligatoria en secundaria, valores éticos, o la desaparecida Educación para la Ciudadanía, que fomente el pensamiento y el análisis crítico entre los estudiantes.

En nuestro objetivo de reivindicar una educación totalmente laica, manifestamos nuestro desacuerdo en que el borrador del currículo de bachiller incluya para el próximo curso 3 horas de religión a la semana, cuando hasta ahora se impartían 2 horas a la semana. Apostamos por un currículo de bachiller sin la asignatura de religión, máxime cuando esta asignatura es puntuable para calcular la media de la nota de bachiller del alumno o alumna.

Uno de los puntos favorables que queremos destacar en este borrador es el referido al incremento de horas de refuerzo en educación secundaria obligatoria. Por primera vez, se oferta como optativa a lo largo de todos los cursos, talleres de refuerzo para los alumnos que lo necesitan. Para las familias este cambio en el currículo supone un paso hacia adelante en la mejora de la calidad educativa, como lo es también el haber destinado una hora más a la semana al aprendizaje de la primera lengua extranjera, que pasa de tener 3 horas a 4 horas semanales, siendo una de ellas para la competencia comunicativa oral.

Además, de las enmiendas indicadas, valoramos positivamente que el borrador del currículo para secundaria y bachillerato sea tan amplio y específico, pero a la vez, para que los alumnos y alumnas puedan elegir de un modo real la opción que mejor se ajuste a su itinerario curricular, pedimos a Conselleria que destine más recursos a los centros educativos.

Confederación Gonzalo Anaya

http://www.gonzaloanaya.com/es/2018/01/15/volem-mes-assignatures-que-fomenten-pensament-critic-secundaria-batxiller/

Molines: “El currículum és androcèntric, les xiquetes aprenen que són el sexe de segona”

Miriam Bouiali Catarroja 13.12.2017 | 12:46

Molines: "El currículum és androcèntric, les xiquetes aprenen que són el sexe de segona"

Molines: “El currículum és androcèntric, les xiquetes aprenen que són el sexe de segona”

Sandra Molines dóna classes de Magisteri a Florida Universitària i, junt amb la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Castelló, porta a terme un projecte coeducatiu en diverses escoles.

Experta en coeducació i igualtat d’oportunitats. Doctora en Psicologia amb un anàlisi dels patis escolars, Sandra Molines (Carcaixent, 1975) dóna classes de Magisteri a Florida UniversitàriaJunt amb la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Castelló, porta a terme un projecte coeducatiu en diverses escoles. Un dels objectius és erradicar el sexisme i els conflictes dels patis escolars, i introduir més activitats a banda del futbol, que ocupa el 75 % de l’espai comú.

Com es desenvolupa el projecte en les escoles de Castelló?

El curs passat férem l´experiència pilot i plans coeducatius en tres centres. Va ser molt positiu i enguany ho hem traslladat a més escoles.

De quina situació es partix?

Fem un pla coeducatiu en els centres amb un diagnòstic de què passa en el pati; així després sabem si una intervenció és exitosa o no. El pati i el menjador són els majors espais de socialització i observar què passa és molt interessant, perquè els xiquets i les xiquetes tenen diferents experiències socialitzadores. Dins de l’aula està tot molt controlat.

Què passa abans d’aplicar el pla coeducatiu?

Fem triangulació metodològica: arreplegue què creu el professorat que passa al pati quan no tenen formació; passem una enquesta a tot l’alumnat sobre amb qui i a què juguen i què els agrada; i després, la persona coordinadora d’igualtat i convivència me fa una observació sistemàtica (on juguen els xiquets i les xiquetes, si les agrupacions són mixtes, qui ocupa el camp de futbol, quines dimensions té respecte a la totalitat del pati…). Generalment, el resultat del diagnòstic mostra que hi ha un repartiment desigual del poder i de l´espai en el pati.

Quins espais ocupen els xics i quins altres les xiques?

Normalment es dóna prevalença a les pistes esportives de futbol i generem una situació en la qual els xiquets estan més empoderats i socialitzats cap a eixe esport i a qui no li agrada, queda fora d’eixe espai, on no hi ha qualsevol altra activitat. Ens podem trobar que, en un pati, un 75 % de l’espai està ocupat per pistes esportives i per un 15 o un 20 % de l´alumnat, generalment xic. La resta de xiquetes i xiquets aprenen la submissió, perquè tampoc reivindiquen res diferent.

Prima la llei del més fort?

Sí, la llei del més fort i del que privilegia l’escola, que és un esport. Qui el practique bé té el privilegi i el control. Si un col·le donara la preferència a una pista de ball, probablement les xiquetes controlarien més.

Es pot dir que el pati és un reflex d’allò que passa en la societat?

Sí, el pati i l’escola són un reflex i es privilegia una activitat respecte altres, perquè hi ha poques opcions. En els plans coeducatius oferim noves accions de jocs i en tots els col·les funciona: la foto del pati canvia. Quan eduques en el pati -perquè educar és això, intervenir si creus que està repartit de manera injusta-, has d’instaurar mesures, si no no estem educant.

És un espai educatiu oblidat?

Està concebut com a joc lliure i sembla que la llibertat està descarregada dels aprenentatges, però en el pati es practica a diari el control, el poder, la submissió… i amb una marca de gènere important. Els xiquets i les xiquetes no tenen la mateixa socialització i si reforces unes activitats respecte altres, també reforces un dels sexes.

A banda del futbol, què més hauria de canviar a les escoles?

La recerca ens diu que el material curricular és androcèntric, hi ha poques referències femenines exitoses i sembla que els avanços i la història els han dut el sexe masculí, quan no és cert. Si el professorat no ho corregix, les xiquetes aprenen que són el sexe de segona categoria. També parlem amb un llenguatge masculinitzat i les xiques han de suposar-se dins. A més, el sistema escolar està molt carregat d’heteronormativitat quan es parla de famílies, de relacions afectivosexuals i amoroses i d’expressió del gènere. En general, el professorat no té formació en coeducació i així és molt difícil detectar el sexisme. Falten ferramentes i coneixements, però hi ha suficient sensibilitat i quan mostres la realitat, immediatament es sumen.

Quins canvis hi ha en el pati quan s’aplica el pla coeducatiu?

Sempre són positius. Disminuix la segregació, perquè no predominen les competicions esportives, i quan privilegies el joc tranquil i més reposat (espai d’Art, jocs de taula…) tots els companys i companyes es relacionen i compartixen diferents interessos, pel que l’alumnat està més feliç. També es reduix la conflictivitat, que la majoria de vegades és pel futbol.

Com es pot influir en el pati, que és el temps lliure de l’alumnat i on es suposa que el professorat no mana?

No es tracta de donar ordres. L’alumnat sol estar content quan té alternatives, perquè molts no s’identifiquen en els jocs privilegiats. I en el cas que s’obligara, educar significa posar normes, fer una intervenció ètica i crítica a la socialització. Quan no fem una intervenció, no estem educant.

Funciona llevar la pilota als alumnes i prohibir el futbol?

Quan es fa una intervenció, cal explicar-la, no vivim bé les imposicions. El pla coeducatiu és tant de sentit comú, que la gent se suma.

Quines activitats han comprovat que funcionen i haurien d’adoptar totes les escoles?

El bibliopati està funcionant en tots els col·les i també els jocs tradicionals i de taula. Quan dones alternatives al pati, l’alumnat ls’utilitza i també responen els que solen quedar-se fora dels grups, perquè hi ha més diversitat. Alguns centres limiten el futbol només a uns dies de la setmana.

També hi ha una divisió del pati entre l’alumnat més menut i el més major de l’escola?

El pati s’ha d’ordenar perquè els privilegis dels majors no afecten l´experiència de joc dels menuts. Dividim l’espai per sectors, per exemple per cicles, i si hi ha zones molt desitjades, s’establix un ordre.

Un pati diferent pot influir en el funcionament de les classes?

Sí, està totalment relacionat amb la convivència i amb les relacions que es generen. De fet, els informes diuen que l’espai de major homofòbia és el pati, per exemple.

Els patis han canviat amb el pas del temps?

Un en què no hi ha intervenció és el mateix pati de fa 30 anys i passaran, probablement, les mateixes coses: dominis, submissions i injustícies.

http://val.levante-emv.com/aula/2017/12/13/molines-curriculum-androcentric-les-xiquetes/1653808.html

Educació permetrà en el currículum de Primària que els alumnes del nivell bàsic tinguen més anglés

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha acceptat els aclariments de la Generalitat Valenciana sobre el Decret de Plurilingüisme Dinàmic després que la Conselleria d’Educació li fera saber que modificarà el currículum de Primària perquè els centres educatius que havien triat el nivell bàsic puguen comptar amb hores de lliure configuració per a dedicar-les a l’anglés, tal com ho recull Europa Press.

El passat 10 de març, el departament que dirigeix Méndez de Vigo va enviar una carta a la Conselleria d’Educació —abans, però, havia amenaçat amb dur als tribunals el Decret de Plurilingüisme Dinàmic— en què fa diferents observacions i peticions d’aclariment sobre el text normatiu que atenyen als articles 9, 10, 11, 13, la disposició addicional cinquena i els articles 17.3 i 20.3, segons els document a què ha tingut accés Europa Press. L’administració valenciana va respondre a cadascuna d’elles amb una altra carta amb data del 29 de març.

El ministeri assenyalava que la vinculació del valencià i l’anglès pot ser un “element discriminatori” per a l’alumnat. Així, per exemple, es pot donar el cas que els alumnes que vulguen cursar un nivell avançat d’anglès no necessiten l’avançat de valencià perquè ja compten amb ell o que els alumnes de centres de zones castellanoparlants, com és “lògic” , escullen el nivell bàsic de valencià i es queden sense la possibilitat d’accedir a nivells superiors d’anglès.

La Generalitat Valenciana assenyala que el Programa d’Educació Plurilingüe “no discrimina en cap cas” l’alumnat, sinó que “genera oportunitats” i “compleix” amb el principi d’igualtat d’oportunitats, encara que explica que s’està tramitant la modificació parcial del currículum de Primària, la qual cosa permetrà als centres educatius que opten per una major proporció del castellà dins del Programa d’Educació Plurilingüe que puguen donar dues hores i mitja més d’anglés a la setmana, tal com es desprèn de la carta enviada al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a la qual ha tingut accés Europa Press.

La conselleria d’Educació ha volgut calmar encara més el popular Méndez de Vigo en dir-li que, “amb la finalitat de donar encara més tranquil·litat al dubte plantejat, en coherència amb el principi de descentralització i per a dotar de major autonomia als centres, estem tramitant una modificació parcial del decret pel qual s’estableix el currículum d’Educació Primària, en el qual es regularà que els centres disposaran del 10% del total de l’horari com a hores de lliure configuració (2 hores i 30 minuts) per a dedicar-les a les àrees de coneixement que consideren més adequades”.

Així, indica que aquest serà l’espai horari “més adequat” perquè aquests centres educatius incrementen la presència de l’anglès i recomana “especialment” l’augment de la comunicació oral en aquesta llengua.

Més certificació

El Ministeri d’Educació demana a l’administració valenciana que aclarisca què va a fer amb els alumnes que vulguen obtenir una certificació d’anglès superior i diferent a la qual li correspon pel nivell triat a fi “d’evitar una possible discriminació”. Sobre aquets assumpte, la Conselleria assenyala al ministeri que “tot l’alumnat podrà optar a obtenir una certificació superior a la qual li correspon pel nivell cursat”.

També fa observacions als articles 10, 11 i 12 del decret en relació al fet que en l’ESO i Batxillerat del nivell avançat, es deixe a elecció del centre l’assignatura en castellà com a llengua vehicular. En aquest punt, el departament de Méndez de Vigo demana a la conselleria que recomane als centres que, a més de Llengua castellana i Literatura, s’impartisquen també en castellà una assignatura troncal, “atès que va a ser l’única matèria no lingüística que l’alumnat reba en la llengua oficial de l’Estat”.

La Conselleria d’Educació assenyala que en els projectes presentats pels centres s’està fent de la manera que indica el ministeri, encara que incorporarà en l’ordre que desenvolupe el decret la “recomanació preferent que siga una matèria troncal”.

Finalment, sobre l’elecció del projecte educatiu en funció de la llengua, que el decret estableix que ha de ser aprovat pel consell escolar del centre (articles 17.3 i 20.3), el ministeri indica que açò “pot entrar en col·lisió” amb les competències del director i recorda que el Consell escolar té la funció “d’avaluar” els projectes i no d’aprovar-los. “Al claustre la correspondria l’aprovació de les concrecions curriculars derivades del projecte lingüístic autoritzat en el centre”, recorda en la seua carta.

En resposta a això, des d’Educació assenyalen que són “conscients” que el projecte educatiu és competència de la direcció del centre, però que el que aquest decret regula és el projecte lingüístic, que, al seu judici, ha de ser aprovat per majoria qualificada de dos terços del consell escolar del centre, amb l’objectiu de “potenciar el màxim consens de la comunitat educativa en la presa de decisions prèvia”.

“Eixa majoria qualificada promou el consens entre el claustre i els representants de pares i mares entorn de l’apartat del projecte educatiu del centre sense menyscapte de la competència de la direcció del centre en l’aprovació d’aquest projecte”, aclareix Educació.

http://www.diarilaveu.com/noticia/72483/educacio-modificara-el-curriculum-de-primaria-perque-els-alumnes-del-nivell-basic-tinguen-

Debemos eliminar las herramientas de enseñanza estereotípicas

El sesgo de género en los libros de texto es uno de los obstáculos mejor camuflados y más difíciles de mover en el camino hacia la igualdad de género en la educación. A través de representaciones estereotipadas y desbalanceadas de hombres y mujeres en sus historias e ilustraciones, los libros de texto socavan valores y actitudes conducentes a la igualdad y el empoderamiento de género, una piedra angular de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Nuestro documento de política más reciente, al cual hemos dedicado una extensa serie de blogs en las últimas semanas, ha examinado detalladamente el contenido de los libros de texto. Esta semana nos centraremos en la manera en que abarcan los temas de género y los derechos de las mujeres, para contribuir  a una discusión en línea de WikiGender con la OCDE y la UNESCO. Los socios de la discusión incluyen a la UNGEI (Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas), el FAWE (Foro de Mujeres Educadoras Africanas) y el Consejo de Europa. Únete a nosotros esta semana, en línea, a través del sitio web, o sintonizando el Hangout de Google este viernes a las 15:00 (hora central europea). Todo está listo para una discusión fascinante.   Leer más de esta entrada

https://educacionmundialblog.wordpress.com/2017/01/19/debemos-eliminar-las-herramientas-de-ensenanza-estereotipicas/#more-1660

VIDEO- WEBINAR

[yoututch?v=vIR2UYG8BOk&w=739&h=416]be https://www.youtube.com/wa

http://www.wikigender.org/online-discussion-addressing-gender-stereotypes-in-the-classroom/

Deures sí o deures no, arriba el debat al País Valencià

‘El gruix de treball escolar s’ha de fer a l’aula no a casa’, M. Ángeles Llorente del Moviment de renovació pedagògica

Sixto Ferrero / València.

¿Quantes famílies havien planejat fer una activitat de cap de setmana i de cop i volta els fills han de fer una feina de Coneixement del Medi en grup o de manera individual? O, ¿quants alumnes de primària realitzen de forma paral·lela a l’educació obligatòria, altres formacions acadèmiques com música, llengües, etc., activitats extraescolars que d’alguna manera perllonga la jornada escolar i en arribar a casa han de fer deures? Hi ha altres supòsits com el que manté FAPA-València, qui apunta a través del seu portaveu Màrius Fullana que “els deures es fan en horaris on els xiquets estan amb les famílies”, i en aquest sentit “la carta dels drets dels infants i la Constitució espanyola contempla el dret al jeure dels infants”, argumenta el professor, qui posa com a exemple, “Canàries, on els deures són abusius” però també al País Valencià, on segons Fullana “hi ha centres on no escolten les reivindicacions de pares i mares i estan fent deures de manera excessiva”. Apel·la als estudis fets en educació secundària “que indiquen que l’horari que fan els alumnes és el doble del que es fa als centres educatius” i això fa que els xiquets “acumulen jornades de 50 o més hores”.

Des de FAPA-València es posicionen de bestreta amb un “no als deures” i no és aquesta una negació aïllada, sinó que “el no als deures va junt a la reivindicació d’oposició a la LOMCE, les revàlides, etc.,”, envers al sistema educatiu plantejat unànimement pel PP.. “Reivindiquem un sistema educatiu en valors, amb activitats extraescolars enllaçades amb l’escola, volem un sistema educatiu que eduque unes persones perquè tinguen eines i puguen canviar la societat”. Des del col·lectiu ja estan treballant al voltant del debat dels ‘deures sí o no’ i el 19 de novembre faran una jornada de formació amb experts, amb la presència confirmada de Jose Luis Pazos, amb alumnat i les famílies “per a debatre”.

El debat ha arribat al País Valencià, perquè des de la Conselleria s’ha anunciat que “estem preparant una jornada de reflexió i anàlisi sobre els deures escolars, amb experts i representants de la comunitat educativa”, una jornada que segons ha informat Educació “es realitzarà abans que finalitze 2016”.

De moment però, FAPA-València, qui ha estat convidada, s’hi presenta a priori amb un “deures no” tot i que com concloïa Màrius Fullana “saludem la iniciativa de la Conselleria i ens asseure’m a escoltar i debatre”.

Ferran Vicent Garcia, de la Federació d’Ensenyament de CCOO al País Valencià, indica que, de bestreta, el posicionament del sindicat és de “revisar evidentment els deures”, i apel·len al consens de la comunitat educativa perquè és el camí que “totes les propostes educatives siguen fortes”. Davant el debat de deures sí o no, o una revisió si més no, des de la FECCOOPV es mostren oberts i predisposats a “debatre” i més “si des de qualsevol àmbit educatiu s’ha plantejat”.

“L’educació no s’acaba en l’aula, ni en el professor, sinó que és una tasca compartida” explica Garcia com a anàlisi prèvia al debat suscitat des de la Conselleria, “veiem un problema de sobrecàrregues acadèmiques i estem d’acord a parlar-ho, perquè estem d’acord que hi ha un problema, una sobrecàrrega amb els deures i entenem tot el que es diu des de les famílies”. Conclouen dient que “no som partidaris d’acabar l’activitat a l’aula, cal parlar però de quantitats i del tipus d’acció educativa que es farà fora de l’aula”.

Francisco Javier González, coordinador d’ensenyaments públics de la FSP-UGT, igualment saluda la proposta de l’administració capitanejada per Marzà, i en principi el sindicat s’hi mostra prudent, ja que “és el professorat qui s’ha de pronunciar sobre els deures”, perquè aquests, “formen part de l’activitat professional i està en les seues mans que utilitzen eixa eina”. Ara bé, apunta González, “cal revisar el temps escolar, i sí que seria interessant revisar perquè la conciliació entre l’horari de l’escola i el de fora de l‘escola siga compatible, uns temps amb altres i no hi haja sobrecàrrega”, conclou Francisco Javier González.

Finalment, Marc Candela de l’STEPV, aporta a aquest debat previ que des del sindicat “pensem que el que està fent la conselleria està en la nostra línia de fer un debat per analitzar els deures en educació i, a partir d’ací, s’han de detectar les necessitats de reforços fora de l’àmbit escolar, perquè la casuística és tan gran que potser necessiten un reforç fora de l’aula”. En el mateix sentit, Candela aposta per redefinir el concepte de deure perquè, per exemple “la lectura de l’aula no és el típic deure”.

Tot plegat “cal debatre i racionalitzar el tema dels deures” perquè “no és presentable que els xiquets estiguen des de  les 9 fins a les 21, que fins i tot superen la jornada laboral d’una persona adulta” exclama Candela, qui conclou afegint que la posició de l’STEPV respecte als deures “està en línia amb els moviments de renovació pedagògica”.

Què s’entén per deure?

El Moviment de renovació pedagògica (MRP) és taxatiu amb el concepte de deure. Per a fer el diagnòstic previ apel·len a canvis previs com la reforma del sistema educatiu. Tanmateix, Mari Ángeles Llorente és contundent quan parla del que cal entendre per deure i afirma que “el gruix de treball escolar s’ha de fer a l’aula, no a casa”.

“Per a parlar de deures cal parlar primer del sistema. Cal canviar el currículum dels centres i l’estructura, per a canviar després el tema de deures”, afirma tot referint-se a l’actual sistema educatiu esdevingut amb la LOMCE. Ací “si hi ha proves com la revàlida o la selectivitat, proves que potencien la memorística, ens trobem que al centre no hi ha temps” per cobrir la quantitat de conceptes que cal memoritzar.

Suposem que el canvi del sistema no està encara a les nostres mans, però, sí abordar des del nostre territori, com proposa la conselleria, trobar una solució als deures. Primer, diu la pedagoga, “depèn del que s’entenga per deures, perquè la paraula és confusa. Una cosa és que un mestre faça treballar a casa i demane una petita feina a casa”, però “una altra cosa és que s’agafe un llibre de text i després l’alumne estiga amb ell 2 o 3 hores fent deures a casa”. Davant això, des dels Moviments de renovació pedagògica (MRP) demanen “cordura”.

Els xiquet d’infantil i primària no haurien de dur deures repetitius i sense sentit”, segueix Llorente, i pel que fa a primària, “no estem en contra que duguen algun tipus de tasca per fer recerca d’informació”, per exemple, però el treball ha d’anar en “la línia que complemente la tasca escolar, que no supere l’hora de feina i que els pares puguen ajudar, però tot allò que siga repetitiu, no”. Dóna més exemples, com ara bé si un docent “està treballant un projecte sobre l’entorn, puc manar una petita enquesta al barri que els pares els puguen acompanyar, però mai 500 sumes i restes o un resum sobre una lliçó”.

“No es pot manar per a casa coses per a les quals el xiquet no estiga preparat de bestreta, perquè no podem descarregar en les famílies coses per les quals no estiguen preparades, és a dir, si el xiquet necessita un professor particular per fer una tasca, no té sentit manar eixe deure”, per tant, el deure ha de complir diversos preceptes com “la racionalitat i el sentit, mai massa, i ha de servir per completar una tasca que en gran mesura s’haja treballat en l’àmbit escolar”.

Tanmateix, pel que fa al deure per als més menuts, Llorente apunta que “com menys deures hi haja a casa millor, alguna feina de continuïtat que quede ben acabada és suficient”.

Pel que fa als alumnes de secundària, argumenta la pedagoga que ací “no seria entès com a deure sinó que hi ha temes que s’han d’estudiar”, però adverteix: “Un xaval no es pot endur treball per a fer tantes hores a casa com al centre”.

De moment, el debat al voltant del deure, les tasques, els treballs, o les feines a casa està servit i ben acollit per la comunitat educativa valenciana.

http://www.laveupv.com/noticia/23051/deures-si-o-deures-no-arriba-el-debat-al-pais-valencia

¿Y por qué no discutimos el curriculum?

“El curriculum es lugar, espacio, territorio. El currículum es relación de poder. El currículum es trayectoria, viaje, recorrido. El currículum es autobiografía, nuestra vida, currículum vitae. En el currículum se forja nuestra identidad. El currículum es texto, discurso, documento. El currículum es documento de identidad”. (Tadeu da Silva, 2001, Espacios de identidad: nuevas visiones sobre el curriculum p. 187)

No hay debate sobre el curriculum. Como si el asunto fuera una cuestión técnica, de expertos, que no nos atañe como docentes, padres, madres, ciudadanos. Las reformas curriculares que se han ido sucediendo, todas superficiales, han acudido a intereses corporativos y disciplinares: más de esto, menos de aquello.

Sin embargo, como dice Tadeu da Silva, el curriculum define nuestro camino por el conocimiento y forja nuestra identidad. No es una cuestión banal, y menos todavía puramente técnica. Es una cuestión política, sometida a los intereses distintos y enfrentados de culturas y grupos sociales. Quién decide el curriulum, cómo se decide y diseña, qué lo regula y concreta, son preguntas que deberíamos hacernos cuando cada día al abrir la puerta del aula, iniciamos un tema, una lección, un proyecto o actividad curricular. (En mis clases del grado de Educación Social esta era una pregunta que iniciaba el primer proyecto de investigación del curso: ¿quién y cuándo se “invento” esta asignatura? ¿Cómo se decidió su contenido?).

A pesar del autismo o la ignorancia de las administraciones educativas encargadas de regular el currículo, las tradiciones de renovación pedagógica vienen plateándole problemas desde hace mucho tiempo. Recuperaré y actualizaré algunos, a modo de síntesis de lo que pudiera ser un guión para el debate político.

En primer lugar, una propuesta radicalmente freinetiana: las relaciones entre el curriculo y la vida. Decía Freinet que la pedagogía escolástica separa la enseñanza de la experiencia vital, ignorando o despreciando lo que a cada uno nos pasa e ignorando como cada uno interpretamos lo que nos pasa. Si la educación es un derecho, en el periodo de escolarización obligatoria el curriculum debería ser el instrumento que nos permite crecer como seres humanos que van desarrollando su capacidad para interpretar críticamente la experiencia vital. Freire llamaba alfabetización al aprendizaje de la lectura crítica de la realidad.

Lo que aprendemos en la escuela debería ser una herramienta analítica para descifrar discursos: quién habla, de qué habla, para qué, a quién le interesa, qué hay detrás, qué se oculta, que prácticas regula, qué prácticas impide… Saber que las monocotiledóneas son una clase de plantas angiospermas de hojas con nervios longitudinales, cuyo embrión tiene un solo cotiledón, como el lirio, la orquídea o la palmera, puede ser importante en sí mismo, con Freinet o sin el. Pero la cuestión aquí es si esa clasificación botánica de las plantas  y el modo en que se estructura y presenta para su aprendizaje acerca al niño o a la niña a una comprensión global, compleja y científica de la relación entre su vida y la Naturaleza. Porque ese es el mandato educativo y su derecho humano: que el saber de las ciencias naturales (en este caso) le ayude en su desarrollo integral como persona.

Una segunda cuestión problemática tiene que ver con la fragmentación disciplinar. Venimos de una tradición que sitúa el concepto de capital cultural o crecimiento educativo y cultural en la acumulación de contenidos de aprendizaje, que delimita o define la Academia en su tradicional división disciplinar: las asignaturas o materias del curriculum escolar. Acumular conocimiento significaba y significa para esta tradición superar con éxito los exámenes o pruebas que medían el conocimiento acumulado. Es cierto que cada disciplina tiene una especificidad conceptual y metodológica, que proporciona un lenguaje propio con el que leer la realidad.

Recuerdo ahora a Bruner que en 1960 ya pedía identificar los principios o conceptos básicos que estructuran una disciplina. Sin despreciar estas ideas elementales de la Didáctica -no hay aprendizaje sin contenido, y cada contenido tiene una estructura específica (conceptual, procedimental…)- la cuestión es si el modo de trabajar esto en al escuela tiene que ser el mismo con el que trabaja, investiga y se especializa la Academia en un determinado campo de conocimiento.

Mi criterio, bueno, y el de Edgar Morin, entre otros autores, es que el crecimiento humano es dialógico y que  la escuela debe facilitar en el diálogo inter y multidisciplinar esa posibilidad de crecimiento dialógico, que no enfrenta sino que complementa y pone en relación saberes. Y una de las aportaciones mas sugerentes de Morín es precisamente que es la dificultad de explicar la que reclama un pensamiento complejo que abra diferentes puertas y busque en el diálogo entre saberes diversos la posibilidad de acercamiento a una comprensión siempre compleja de la realidad. Obviamente, una idea como esta se aleja bastante del actual modelo curricular donde tiempos, espacios, disciplinas y tareas se fragmentan y separan exageradamente impidiendo cualquier tipo de diálogo y pensamiento complejo.

La tercera cuestión problemática tiene que ver con la concreción de ese modelo curricular disciplinar en el libro de texto. Aunque algunas administraciones educativas estén por su gratuidad y pretendan hacer pasar la medida como progresista, deberíamos preguntarnos qué hay detrás de lo que aparece a simple vista como un “recurso” para la enseñanza. El libro de texto, cualquier libro de texto concreta una teoría pedagógica y las concreciones curriculares y didácticas de esa teoría.

Muchas teorías pedagógicas de la Escuela Nueva, por ejemplo, rechazan de plano el libro de texto. También detrás del libro de texto hay una correspondiente teoría del trabajo docente, de la formación y el conocimiento práctico del docente. Con el libro el profesorado “aplica” un modelo didáctico que no ha creado y al que tampoco le han enseñando a analizar. Es curioso que siendo su herramienta de trabajo fundamental, no existan en la formación inicial materias específicas para su análisis y diseño. Y me pregunto si entre las ofertas de formación permanente de las Administraciones o de los sindicatos hay alguna dedicada específicamente a este análisis.

Pero también el libro de texto es un discurso, un modo de poner en relación lenguajes y prácticas institucionales, que hacen que las percepciones ideologizadas de la experiencia social de la enseñanza, se conviertan en algo natural. De modo que acabamos naturalizando y asumiendo como nuestras lo que no son más que imposiciones de un modelo hegemónico de entender las relaciones de los sujetos con el conocimiento en el interior de las instituciones educativas.

El libro de texto -en el supuesto de que esté bien elaborado-, resulta una coherente concreción de una pedagogía nacida en los monasterios de la Edad Media, institucionalizada por las órdenes religiosas de los jesuitas y salesianos, principalmente, y universalizada con el desarrollo del capitalismo, las revoluciones burguesas y la creación de los estados nacionales. Utilicé anteriormente el término “pedagogía escolástica”, también como homenaje a Celestin Freinet, que así gustaba de nombrar a esta pedagogía en sus sencillos pero contundentes escritos.

Como quedó señalado, una característica central de este modelo pedagógico es la separación entre la experiencia del sujeto y el conocimiento que se quiere construir. Otra, también fundamental: la separación entre la vida social y cultural del sujeto y la experiencia institucional de la escuela. La totalidad de lo que debe ser pensado y debe ser aprendido en la escuela gira dentro en un círculo cerrado. El saber escolar se presenta pre-elaborado según el código curricular hegemónico de la fragmentación disciplinar. En ese modelo de catequesis es necesario un recurso que compendie el resumen de lo importante, a menudo en forma de preguntas y respuestas. El libro de texto es el catecismo de la pedagogía escolástica. En ningún caso debería entenderse como progresista subvencionar, reforzándolo, este modelo pedagógico.

Finalmente, otra cuestión problemática es la actual obsesión por definir el curriculum y su evaluación en términos de estándares de competencias. Se nos dice que un mundo globalizado exige de la educación estándares globales frente a tradiciones locales. Que capitalizar culturalmente un país significa dotar a los estudiantes de  una alfabetización científica basada en competencias dirigidas a la comprensión científica de conceptos y procesos así como a su aplicación en diferentes campos de la experiencia cotidiana. Bueno, este es el discurso PISA, en su mejor versión, al que se vienen apuntando informes y expertos de diferente condición.

Quizá valga la pena correr un poco menos para valorar mejor las consecuencias que, para el proyecto educativo de un país, tienen discursos tan aparentemente lógicos o indiscutibles. Porque la que se nos está viniendo encima, creo yo, es una potente y radical transformación del sentido profundo de la educación.

Como he señalado, venimos de una tradición que sitúa el concepto de capital cultural o crecimiento educativo y cultural en la acumulación de contenidos de aprendizaje, que delimita o define la Academia en su tradicional división disciplinar: las asignaturas o materias del curriculum escolar. Acumular conocimiento significaba y significa para esta tradición superar con éxito los exámenes o pruebas que medían el conocimiento acumulado.  Frente a esta tradición lo que los nuevos discursos vienen a plantear es que la educación hoy consiste en desarrollar y entrenarnos en las competencias con las que se adquiere capital humano.  Este es un cambio muy significativo: frente al debate sobre lo básico de cada asignatura, así como qué asignaturas son básicas (¿recuerdan aquellos de las “marías”?) el debate sobre el dominio de competencias que nos doten  de capital humano, según estándares que marcan organismos transnacionales como la OECD y otros.

Pero ¿es esta la única posibilidad de cambio? Es cierto que el tradicional enfoque de los contenidos de la educación como acumulación de conocimiento fragmentado en disciplinas tiene poco sentido, si no es el de mantener la vieja estrategia social de utilizar la escuela como doble vía de selección social temprana. Pero ¿nos parece bien que la alternativa sea que instituciones y expertos de organismos transnacionales dirijan la educación de cada pais focalizada en la formación en capital humano? Las instituciones locales (autonómicas o estatales) pueden permanecer en un estado de incertidumbre durante décadas, mientras que se deconstruyen y se van despojando de su legitimidad. Y se va preparado el terreno para un cambio profundo de conformidad con las estructuras de PISA.

Por eso es relevante situar el curriculum en el núcleo del debate político por la educación. Y si no es la propia ciudadanía, las asociaciones sociales y profesionales, de renovación e investigación pedagógica, las que toman en sus manos el debate, los “técnicos” de PISA lo harán por nosotros.  Y quizá la pregunta radical, la cuestión fundamental es cómo dar el salto en un modelo curricular basado en el conocimiento como valor de cambio (acumulación de credenciales) a un modelo que toma el conocimiento como valor de uso, que es algo así como preguntarnos por el sentido emancipador que como seres humanos tiene el conocimiento que construir en a escuela.

Jaume Martínez Bonafé. Universitat de València. Foro de Sevilla.

http://eldiariodelaeducacion.com/2016/11/03/no-discutimos-curriculum/

Les Universitats critiquen que l’esborrany de decret de plurilingüisme mantinga l’exempció

Fan públic l’informe encomanat per la conselleria a la UV i la UA amb l’anàlisi i suggeriments de canvis en el futur decret

RedactaVeu / València.

La Unitat per a l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant i la Universitat de València de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) ha fet públic el seu informe sobre l’esborrany de decret de plurilingüisme, fet públic per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

En aquest, les universitats públiques comencen amb unes consideracions preliminars al voltant de la llengua i la seua situació actual a les aules. Així, en aquests apunts previs, afirmen que “el desplegament de la LUEV ha estat lent, parcial i desequilibrat, sobretot perquè l’administració educativa no hi ha donat suport”. Igualment, recorden que la LUEV “va nàixer en un context molt diferent de l’actual, en una societat encara analògica, amb una situació de bilingüisme substitutiu”, i per això, i tenint en compte que hui vivim en una “societat-xarxa”, com ho qualifiquen, “caldria avançar envers una llei d’igualtat lingüística”.

“L’esborrany de decret sobre el model lingüístic educatiu valencià que ha donat a conèixer la Conselleria”, expliquen que “naix amb el llast d’uns condicionants sociopolítics i legals que n’enterboleixen els objectius i en dificulten la valoració estrictament pedagògica”.

Posteriorment, i abans d’entrar en l’anàlisi, deixen clar que “les Unitats per a l’Educació Multilingüe (UEMs) de la Universitat Jaume I, la Universitat d’Alacant i la Universitat de València vam conformar un equip de treball, coordinat pel pedagog Vicent Pascual, que, a requeriment de la Conselleria, elaborà un informe”, el qual és el que n’estem informant,“sobre la regulació del multilingüisme al sistema educatiu valencià”. Reconeixen que “molts dels plantejaments d’aquest informe han inspirat l’esborrany del decret” i citen com a exemple “la proposta d’un programa multilingüe únic i la consideració dels programes d’ensenyament en valencià com a model òptim per a l’aprenentatge de llengües”, però es desvinculen d’allò que recull l’esborrany com el disseny per nivells i l’assignació d’hores a cada llengua, no són els que proposàvem les UEMs, que vam suggerir un ús vehicular del valencià mínim per a les àrees no lingüístiques del 50%, en el cicle segon d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat i per a tot el territori valencià sense exclusions”.

En entrar a l’anàlisi, qualifiquen les línies del PP com “dos programes plurilingües, que sancionaven una dualitat lingüística innecessària” i a més “partia d’una fal·làcia  evident: considerar que el valencià estava ja plenament normalitzat”. Seguidament, palesen els percentatges del Programa dinàmic i com aquest equipara els nivells amb el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MCERL), una estructuració que destaquen per la “discriminació fina quant als diversos estadis de competència lingüística efectiva”, però alhora “resulta prolixa i costarà d’entendre als no iniciats i introdueix una complexitat afegida”.

“Es troba a faltar en el  decret la inclusió de garanties per a la salvaguarda dels drets  lingüístics de tots els ciutadans, sense menysteniment de la sobirania dels centres”, continuen.

L’esborrany també “s’aparta  de  les  recomanacions  que formulàrem  les  UEMs” pel que fa a la “regulació del multilingüisme en les poblacions que són de predomini lingüístic castellà, d’acord amb la divisió sancionada per la LUEV”, sobre això diuen que  “les  UEMs  subscrivim  el  parer  reiteradament  exposat  per  col·lectius cívics, com El Tempir d’Elx i investigadors qualificats”. En aquest sentit diuen que “no incorporar un percentatge mínim del 50% de docència en valencià permetrà que en les referides zones es puga continuar amb la concessió d’exempcions. Això mantindrà una fractura  social  lesiva  per  als  interessos  generals  del  valencians  i  discriminarà  els  ciutadans d’aquelles comarques, que s’hi veuran privats d’una escolarització en valencià adequada”.

L’informe susdit no es limita a indicar els avantatges i les millores, sinó que aporten “modificacions del decret”. N’aporten fins a set, que passen per: “simplificar  i  reestructurar  l’escala  de  nivells  del  PPED”, és a dir ,  “la supressió dels nivells bàsic I  i  bàsic  II  i  el  manteniment  de  la  nomenclatura  de  l’esborrany amb altres equivalències”; “Considerar la possibilitat que l’oferta inicial de centres  de  nivell  avançat  satisfaça  la  demanda,  almenys,  de  la  meitat  de  la  població  a escolaritzar”; “En  la  regulació  de  la  tria  de  nivell  lingüístic  per  part  del  consell  escolar” demanen “precisar  que  la  Conselleria  puga  revocar  la decisió  quan  entre  en  conflicte  directe  amb  els  informes  de  l’assessoria  de  llengües  i  la inspecció educativa”; “Revisar  els  procediments  que  regulen  la concessió  d’exempcions,  sobretot  en  batxillerat.  Una  lectura  inclusiva  de  l’article  24.2  de  la LUEV  pot  emparar  una  ordenació  diferent  del  multilingüisme.  Com  hem  dit,  mentre  no disposem d’un nou marc legal, i mentre no es faça un enorme esforç de pedagogia lingüística, encara  hi  haurà  valencians  que  seguiran  mantenint  actituds  de  desafecció  envers  el  valencià, que s’hauria de percebre com a patrimoni compartit sense excepcions”; “Incrementar  el  paper  que  haurien  de  tenir  les  llengües  estrangeres  segones  en  un  disseny educatiu  autènticament  plurilingüe”; “Reduir el calendari d’implantació del nou model d’ensenyament multilingüe, el PPED, de set a quatre anys”; i “iniciar  l’elaboració  d’un  mapa  del  multilingüisme  al  sistema  educatiu  valencià”.

Podeu llegir tot l’informe complet ja que el tenen adjunt a aquest notícia.

Borrador de Orden de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato

Versión:  V6 23.09.2016

Articulo 9. Fechas máximas para la realización de las evaluaciones. 1. Las pruebas que constituyen la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2016-2017 en la convocatoria única deberán finalizar antes del día 24 de junio. Los resultados de las mismas deberán ser publicados antes del 15 de julio.

 […] El borrador señala que determinar los contenidos de las pruebas se seguirá lo indicado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato.  […]

[…] El borrador señala que las pruebas de evaluación final de ESO correspondientes al curso 2016-17 en convocatoria única deberán finalizar antes del 24 de junio y los resultados deberán ser publicados antes del 15 de julio. Las de Bachillerato deberán finalizar antes del 10 de junio y los resultados deberán ser publicados antes del 24 de junio.

También cabe una convocatoria extraordinaria anterior al 8 de julio cuyos resultados deben publicarse antes del 23 o, en el caso de hacerse en septiembre, antes del 9 y cuyos resultados se publicarían antes del 23  […]

Fuente: Magisterio 

http://www.magisnet.com/noticia/24080/en-abierto/la-prueba-de-bachillerato-no-sera-necesaria-este-curso-para-titular-pero-si-para-acceder-a-la-universidad-segun-el-borrador-del-ministerio.html

Disposición adicional segunda. Validez de la evaluación final para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

1. Conforme a la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad.

2. El alumnado que finalice sus estudios de Bachillerato en el curso 2016- 2017 deberá obtener una calificación igual o superior a 4 puntos en la evaluación final de Bachillerato para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

3. La calificación para el acceso a estudios universitarios de este alumnado se calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la evaluación final y un 60 por 100 la nota media del expediente académico del alumno en Bachillerato. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos.

ANEXO I. Matrices de especificaciones de las materias de Educación Secundaria Obligatoria

Bloque de asignaturas troncales generales − Geografía e Historia − Lengua Castellana y Literatura − Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas − Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas − Primera Lengua extranjera: alemán − Primera Lengua extranjera: inglés − Primera Lengua extranjera: italiano − Primera Lengua extranjera: francés − Primera Lengua extranjera: portugués

Bloque de asignaturas troncales de opción Enseñanzas aplicadas − Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional − Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial − Tecnología Enseñanzas académicas − Biología y Geología − Economía − Física y Química − Latín

Bloque de asignaturas específicas − Artes Escénicas y Danza − Cultura Científica − Cultura Clásica − Educación Plástica, Visual y Audiovisual − Filosofía − Música − Segunda Lengua extranjera: alemán − Segunda Lengua extranjera: inglés − Segunda Lengua extranjera: italiano − Segunda Lengua extranjera: francés − Segunda Lengua extranjera: portugués − Tecnologías de la Información y la Comunicación

Educación Secundaria Obligatoria

Bloque de asignaturas troncales generales por tipo de enseñanza

Enseñanzas aplicadas

Documento borrador en http://www.magisnet.com/pdf/EvaluacionesFinales.pdf

Sócrates, castigado de cara a la pared por la reválida

El profesorado de Filosofía defiende los «valores instrumentales» que aporta al desarrollo de los jóvenes esta asignatura frente a la marginación de la misma en las sucesivas reformas educativas

Valencia vivió el pasado 7 de octubre la primera manifestación espontánea en toda España contra las reválidas de ESO y Bachillerato de este curso. vicent m. Pastor

El despropósito de la nueva reválida del Bachillerato Lomce, en la que miles de estudiantes valencianos se examinarán de Filosofía un año después de haber estudiado esta asignatura, llega tras un cuarto de siglo de reformas y contrarreformas educativas en las que tanto PSOE como PP han ido marginando cada vez más a la «madre de todas las ciencias».

¿Quién teme a la filosofía? ¿Qué pánico despierta en nuestros gobernantes, no sólo en Madrid sino también en el Palau de la Generalitat, para que en las cuatro reformas y contrarreformas educativas que se han lanzado tanto el PSOE como el PP en los últimos 25 años la madre de todos los saberes tenga un papel cada vez más marginal en el Bachillerato? La respuesta que ofrece el director del departamento de Filosofía de la Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació de la Universitat de València (UV), el catedrático Vicente Sanfélix, es en sí un lamento: «La educación en España ha sido una guerra constante entre el PP y el PSOE, y en esa contienda los filósofos hemos tenido la mala suerte de que la Filosofía haya sido el frente de batalla al identificarla como una asignatura ideológicamente cargada».

«El PP -prosigue- siempre ha visto la Filosofía como la correa de transmisión de los valores del PSOE, mientras este último partido ya desde los tiempos de Julián Besteiro es eminentemente positivista y por tanto refractario a la filosofía, cuando no hostil, al anteponer por delante de la misma a todas las ciencias sean del tipo que sean».

«No hay que olvidar que el gran hachazo a la enseñanza de la Filosofía se lo dio la Logse socialista», la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990) del tercer gobierno de Felipe González, apunta Juan Armenteros, profesor de esta asignatura en el Instituto público de Educación Secundaria (IES) El Saler de Valencia que lleva 30 años impartiendo esta asignatura.

Sanfélix califica de «socrático» el maltrato al que se está sometiendo la filosofía en Bachillerato al recordar que Sócrates, el padre de la Filosofía, «fue perseguido por los tiranos pero condenado a muerte por los demócratas». «Los filósofos somos incómodos para los políticos», apunta Agustín Zaragozá, profesor de Filosofía del IES Sanchis Guarner de Silla.

Rampante «deinde philosophari»

Sanfélix, Armenteros y Zaragozá encabezan la revuelta de los filósofos valencianos contra este deinde philosophari rampante que, de momento, se ha plasmado en una carta al conseller de Educación, Vicent Marzà, que en apenas 10 días han suscrito más de 150 profesores de Filosofía de Secundaria de toda la Comunitat, así como de este grado que imparte la UV y de los grados de Humanidades de la Universidad de Alicante (UA) y de la Jaume I (UJI) de Castelló.

La misiva rechaza el despropósito de que en la reválida del Bachillerato de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce) del PP, que se estrenará el próximo junio, miles de estudiantes valencianos se examinarán de Filosofía tras un año entero sin estudiarla. Una crítica que hacen extensible también a la Conselleria del Educación del tándem Compromís-PSPV por no haber impedido dicho sinsentido convirtiendo la optativa de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato en una troncal obligatoria, como sí han hecho la mayoría de autonomías contrarias a la ley Wert.

Este manifiesto en defensa de la Filosofía, aparte del profesorado de la materia, también ha suscitado la adhesión de más de 400 docentes de otras asignaturas e incluso el respaldo en bloque de todo el claustro de tres IES.

Sanfélix reivindica que la Filosofía vuelva a tener un papel protagonista en Secundaria con una cita del Fausto de Goethe: Lo que tus padres te dejaron en herencia, hazlo ganancia propia que puedas poseer. «La herencia de nuestros antepasados es la cultura, y educar es apropiarse de dicho legado, en el que la filosofía es una parte fundamental». «Tan importante es Homero como Platón, Shakespeare como Locke», subraya.

Valores instrumentales

Estos tres docentes defienden los «valores instrumentales» que aporta la filosofía al «aprender a aprender» que debe ser la educación. «Mejora la capacidad de lectura profunda, así como la capacidad de argumentación al trabajar cuestiones conceptualmente abstractas y complejas, lo que permite desmontar los argumentos falaces», dice Armenteros. Zaragozá añade que «aumenta la inteligencia individual y colectiva» y ayuda a luchar «contra los prejuicios con que los alumnos vienen cargados de casa». Sanfélix matiza que «no se trata de negar los prejuicios, sino de sacarlos a la luz y reflexionar sobre ellos, pues esa es la esencia de la filosofía». Y aquí, incide el catedrático, «es donde está el problema, que vivimos en una sociedad donde la reflexividad no está al alza, ni siquiera en los políticos». «Reflexión equivale a sentido crítico», recalca Zaragozá.

Hay quien sostiene que la Lomce, gestada en plena crisis económica, relega la filosofía porque no la ve útil para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. «Eso es una falacia», replica Armenteros: «Las destrezas que enseña la filosofía son muy útiles, hasta para el emprendimiento que se quiere potenciar, pues razonar bien para la praxis es importantísmo». Y todo esto, concluye Sanfélix, sin olvidar lo que aporta «al desarrollo humano».

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/10/23/socrates-castigado-cara-pared/1482992.html