FAMPA-València amb la vaga feminista del 8M

La federació d’AMPA de l’escola pública fa una crida a pares i mares a unir-se a la reivindicació del moviment feminista per tal de visibilitzar tot el treball que fan les dones i reivindicar la igualtat real entre homes i dones.

FAMPA-València anima a les seues AMPA, davant la pròxima celebració del Dia Internacional de la Dona, a secundar la vaga feminista, laboral, de cures, d’estudiants i de consum i a participar en  tots els actes que es convoquen pel moviment feminista en tots els municipis i ciutats.

FAMPA-València denuncia la desigualtat a la qual estan sotmeses les dones ja que són les que pitjors condicions materials i de vida tenen des d’abans de la crisi. No ocupen llocs de responsabilitat al mateix nivell que els homes, discriminadament cobren sous més baixos, l’anomenat sostre de cristall, i això que les dones constitueixen més de la meitat de la població mundial i realitzen les dos terceres parts del treball que es fa al món.

En aquest sistema el treball a la llar, el treball de cura, recau de manera molt majoritària en la dona. Aquest és un treball no reconegut, amagat, sense cap remuneració i sustenta la societat. El sistema en trau un gran benefici. Al damunt és considerada una tasca inferior relegada a un rol només femení i d’àmbit privat. La dona queda relegada a l’àmbit privat i domèstic, exempta de reconeixement i per a l’home es reserva la part pública i el reconeixement.

Però allò pitjor i més sagnant és que són objectiu principal de la violència de gènere, una lacra a la nostra societat a la qual els diferents governs no han donat suficient resposta i a la què cal destinar tots els recursos i esforços per a poder erradicar-la.

Com a famílies compromeses en l’educació per la igualtat dels seus fills i filles, FAMPA-València diu no a la violència contra les dones, i manifesta que vol contribuir a que esta igualtat siga real i que es visibilitze, d’una vegada i per totes, que si el treball de les dones es para, es para el món.

http://www.fampa-valencia.org/fampa-valencia-vaga-feminista-8m/