Els xiquets d’educació especial del CEIP J. Balmes

Guillermo Quintás

Cal guardar silenci quan es té l’oportunitat de fer saber a uns altres la situació per la qual passen persones que han de ser ateses; pot considerar-se que este tipus de coses passen i consolar-se amb tan dèbil i parca justificació. Però eixe silenci està carregat de contingut: és pura connivència amb el mal fer, l’arbitrarietat o la corrupció. Esta és la situació en la qual em trobe, doncs acabe de firmar un document dirigit al Síndic de Greuges en el qual es manifesta una queixa que és especialment punyent. El text de la queixa diu el següent: «Els xiquets amb necessitats educatives del CEIP Jaume Balmes de València han estat dos mesos en escolarització ordinària i quatre en l’aula CyL, sense educador, amb la gravetat que molts d’ells no han pogut assistir amb normalitat a les seues classes de referència, en perjuí de la seua inclusió, no s’han portat els Programes d’Autonomia i han perdut oportunitats d’aprenentatge». El que es denuncia no precisa comentaris i solament vol ser una aportació limitada.

La queixa al Síndic es dirigix després d’haver urgit l’arribada dels educadors davant les institucions més variopintas i, per descomptat, davant la Inspecció Educativa i el director general de Política educativa, Jaime Fullana. La petició al Síndic també sol·licita alguna cosa elemental: modificació dels processos perquè en set dies siga adjudicat educador, que els professors remesos al centre tinguen «formació adequada per a tractar amb xiquets de necessitats educatives especials, dotar al centre públic de ferramentes necessàries per a una verdadera educació inclusiva i de qualitat i dotar de continuïtat l’activitat dels professionals per a facilitar l’entorn estructurat que precisen». Valore el lector el que demanen estos pares d’un centre públic d’educació situat a València i quasi centenari.

La demanda és tan sagnant que desqualifica a l’administració que ha d’atendre este col·lectiu. La demanda és tan senzilla que solament demana que en set dies s’adjudique el professor especialista. Açò em recorda que fa molts anys i dirigint l’IB d’Alaquás ja vaig pactar amb el company Paniagua que els professors substituts accediren a la suplència set dies abans de produir-se la baixa del professor titular perquè el nou professor poguera conéixer i valorar amb proximitat el mitjà escolar en el qual anava a treballar; una simple cridada activava un procés que en ulteriors dies complia amb tota les formalitats.

No eixirà en el telenotícies, però seria raonable que esta falta d’atenció («dos mesos en escolarització ordinària») dels xiquets que precisen educació especial servira, almenys, de motiu d’escàndol per a l’administració educativa. Ningú és responsable d’esta deficiència? Espere que la nova televisió autonòmica s’ocupe del tema i trasllade el malestar d’estos pares.

http://val.levante-emv.com/opinion/2018/05/09/ninos-educacion-especial-ceip-j/1715128.html

Anuncis

Sobre avaluacions, exàmens, educació i desobediència

Reconec la colonització del món per la ideologia neoliberal, que mesura resultats, èxit i jerarquització social. Però jo m’he passat la vida treballant en i per l’educació pública, i tinc una altra idea del que han de fer les escoles i per a què han de servir les avaluacions.

Tinc un veí que és enginyer nuclear i actua com un autèntic analfabet de les cures familiars. També sé d’un altre que és un alt executiu en una important empresa d’alimentació i es passa els diumenges en xandall treballant i si me’l trobe amb pinganillos a les orelles és que està reunit, encara que diuen que té un bon sou. També tinc una altra veïna que és farmacèutica però haurien de sentir-la parlar d’art, economia o política, veure com cuida el seu cos, com relata els seus viatges i quin estil de relació més amorós té amb els seus clients i amics. Vinc a dir això perquè tots van passar els seus exàmens per aconseguir les seves titulacions; és més, van passar per la vida acadèmica bàsicament aprovant exàmens, però gens d’això va garantir que acabessin sent unes persones educades. Unes sí, uns altres no.

Sí, sí, però sóc enginyer, em dirà el meu veí. I aquí entra en conflicte la nostra mirada sobre la vida i sobre el sentit i finalitat de l’educació. Reconec la colonització del món de la vida per la ideologia neoliberal, que mesura resultats, èxit, jerarquització i classificació social. I segurament, l’obsessió per les proves externes, exàmens i revàlides té a veure amb aquesta necessitat de etiquetatje social i jerarquització de centres educatius en funció dels resultats. Des d’aquesta òptica, guanya el meu veí, que mira l’educació com a valor de canvi (potser per això porta a les seves filles a un col·le de monges on els pares i les mares posen cara de clientela tranquil·la). Però jo m’he passat la vida treballant en i per l’educació pública, i tinc una altra idea del que han de fer les escoles i per a què han de servir les avaluacions.

Crec que les escoles, per mandat constitucional, a més, són les úniques institucions la funció de les quals és ajudar als infants a  que creixin en el ple desenvolupament de la seva personalitat, això diu l’article 27. Jo ho puc dir amb altres paraules, les escoles (públiques) estan al servei de l’emancipació dels éssers humans, i han de posar el coneixement científic al servei d’aquest projecte emancipador. Les escoles (públiques) obren les seves portes a una complexa diversitat humana i han de posar-se al servei del creixement de subjectes i pobles des del reconeixement d’aquesta diversitat. Les escoles (públiques) saben que aquella colonització neoliberal que anteriorment citava necessita la reproducció de la desigualtat social, el triomf d’uns per al fracàs d’uns altres, i per això assumeixen el compromís social no solament de compensar sinó de combatre aquesta desigualtat des dels seus projectes educatius.

El projecte de l’escoles públiques és llavors un projecte polític compromès amb l’emancipació. I aquest projecte polític necessita una avaluació, és a dir, necessita d’un diàleg públic dirigit a la comprensió critica i millora del que ens passa. Aquest projecte d’avaluació és complex perquè posa en relació els aprenentatges dels nens i les nenes amb les polítiques educatives, les pràctiques de formació docent i els sabers professionals, les estratègies de gestió, l’administració de recursos, les polítiques de finançament, els contextos culturals, etc. És, certament, una altra cosa molt diferent al que volen fer les polítiques educatives neoliberals amb la imposició burocràtica i autoritària d’exàmens finals, revàlides, i proves externes. Com a bones polítiques neoliberals, a més, externalitzen el procés i això ens costa una pasta afegida als qui no ens beneficiem per res d’aquests controls, perquè cal subratllar-ho, a nosaltres (un nosaltres en el qual incloc a nens i nenes, les mestres i els mestres) aquestes proves no ens serveixen per res.

L’escola està cada vegada més colonitzada per normes administratives que regulen el conjunt d’actes en el seu interior, i crec que era Habermas qui explicava molt bé com la generalització de les accions instrumentals a poc a poc anul·la la possibilitat del diàleg, la comunicació, i l’enteniment entre els subjectes; una manera de colonització pel qual cada vegada tenim menys espais de llibertat per a l’expressió i la construcció social autònoma. L’avaluació pública que necessita l’escola pública, la que ens ajudaria des del diàleg a créixer com a subjectes, com a institució, i com a professionals, es fa més difícil si s’incrementa una manera aparentment banal d’entretenir-nos amb la norma administrativa. Un dia ens van dir que havíem de programar per objectius, un altre dia van pretendre fer-nos constructivistes, i quan ens els vam creure van arribar les competències per tornar als objectius; encara que jo vaig continuar programant pensant sobretot en la qualitat i el sentit de les activitats que proposava a l’aula. I explicava allà on podia la meva negativa a programar segons un model imposat d’una manera burocràtica, perquè una de les característiques, a la meva manera de veure, de la desobediència és el seu caràcter públic, deixant testimoniatge d’una consciència política que busca en la confluència amb els altres i les altres la possibilitat del canvi.

Per això em sumo ara al generós esforç dels qui es neguen a complir amb el mandat administratiu de l’avaluació neoliberal, finalista i punitiva, amb la consciència que de no fer-ho, cada dia perdrem capacitat d’autonomia, i de creació d’un subjecte docent amb capacitat i voluntat per respondre pels seus actes. Si ens deixem fer, ens fan a la seva manera i conveniència. Davant aquesta pressió, política, només se m’ocorre una resposta política: la desobediència.

http://diarieducacio.cat/sobre-avaluacions-examens-educacio-i-desobediencia/

Por qué Alemania decide qué niños son aptos para la Universidad cuando tienen 10 años

Con una tasa de abandono escolar del 10%, la mitad que España, y del 7% de paro juvenil, el éxito del país germano es la Formación Profesional Dual
Dusseldorf

En el sistema educativo alemán, cuando los niños cumplen once años se les divide en tres grupos en función de sus notas y de su velocidad de aprendizaje. Los que cuentan con mejores resultados académicos continúan su formación en  el gymnasium, que les conduce al bachillerato y les prepara para la prueba de acceso a la Universidad. Al resto, se les prepara para profesiones más técnicas. “Valoramos si tienen iniciativa propia o si tienen que recibir directrices. A los 10 años no son del todo maduros y es una decisión complicada”, explica Detlev Flottmann, director del colegio público Astrid Lindgren, en la localidad de Marienfeld, a dos horas de Düsseldorf. Flottmann opina que lo ideal sería que todos permaneciesen juntos hasta los 16 años para que los más inteligentes motivasen a los más rezagados. Pero los “buenos” se relajarían y no llegarían a los niveles de excelencia requeridos, señala. 

En función de las notas, los profesores elaboran un informe en el que determinan si el estudiante tiene las capacidades para ir al gymnasium, al realschule o al hauptschule. Estas últimas dos opciones son escuelas de nivel medio que finalizan con 16 años y que les conducen a profesiones más técnicas, fundamentalmente a módulos de Formación Profesional (FP) y FP Dual, que consiste en compaginar durante dos años los estudios con prácticas en una empresa, de forma intercalada. El modelo es flexible y permite a los alumnos del realschule y hauptschule presentarse a la prueba de acceso a la Universidad, pero en lugar de hacerlo a los 18 años, lo pueden hacer a los 21: deben realizar un curso de dos años que les prepara para el bachillerato, y luego matricularse en el bachillerato durante tres años. La velocidad de aprendizaje es distinta.

El modelo suscita polémica entre los expertos por segregar a los alumnos a una edad tan temprana. Sin embargo, Alemania tuvo una tasa de abandono escolar (jóvenes de entre 18 y 24 años que no siguen estudiando y que cuentan, como mucho, con la educación secundaria) del 10,1% en 2015, inferior a la media europea que se situó en el 11% y muy por debajo de la española, del 20%, según datos de Eurostat. Las principales causas del abandono escolar, según la Comisión Europea, son los problemas personales o familiares, las dificultades en el aprendizaje, una situación socioeconómica frágil o las relaciones entre profesores y alumnos. 

“No se puede afirmar que el sistema educativo alemán es eficiente por su tasa de abandono escolar, porque otros países como Polonia que emplean un modelo comprensivo, en el que los estudiantes permanecen juntos hasta los 16 años, tienen indicadores más bajos (un 5,3%)”, señala Enric Prats, profesor del departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona. Desde el punto de vista pedagógico, explica Prats, se desconoce cuál es la mejor edad para dividir a los niños en función de sus capacidades y del recorrido académico que encaja con cada uno. 

“El sistema educativo alemán tiene  una vinculación muy directa con el modelo laboral, funciona porque el sector empresarial cree en él y lo apoya”, añade Prats. La clave del éxito del modelo es, según el docente de la UB, su sistema de orientación académica: saber identificar en qué tipo de estudios encaja cada niño. “En España sería un fracaso absoluto. Es una cuestión de cultura: cuando tienen ocho años ya saben que se tomará la decisión y se preparan para ello”. 

Otros expertos consideran que ese sistema condiciona las expectativas que los niños tienen sobre sí mismos y que, incluso, puede mermar su autoestima. “Esos niños van a vivir durante toda su vida en una sociedad diversa y la escuela tiene que prepararles para ello, la desigualdad no puede ser el precio a pagar por la eficacia académica”, sostiene Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema -centrada en la difusión de nuevas pedagogías- y coatura del Libro Blanco de la Profesión Docente, un encargo del Ministerio de Educación. A su juicio, las condiciones socioeconómicas de la familia determinan, en la mayoría de casos, el rendimiento académico de los niños y es la escuela la que debe luchar contra ese desequilibrio. 

Para Ingo Winter, graduado en Economía Pedagógica y director del FEDA en Madrid -sede del centro oficial alemán para la promoción de la FP-, el sistema se adecua a la perfección a las necesidades de los niños e impide que se frustren al no ser capaces de llegar a un determinado nivel. “La ventaja del sistema es que es abierto: el estudiante siempre puede continuar estudiando, incluso si quiere llegar a la universidad. No importa que unos tarden cinco años más”, indica. 

La baja tasa de desempleo juvenil entre los menores de 25 años en Alemania, un 6,2% en 2017 -la española se situó en el 37,4%- es otro de los indicadores del éxito de su modelo. El Gobierno alemán reconoce que la Formación Profesional Dual es clave en la obtención de ese resultado. Desde que se implantó en 1969, el 50% de la fuerza laboral del país se ha formado en FP Dual. “La sociedad alemana necesita estudiantes que se decanten por esa opción, y de ahí la selección que se hace en primaria”, señala Enric Prats.

La línea marrón muestra la evolución de los alumnos alemanes matriculados en FP Dual y la azul discontinua los inscritos en la universidad
La línea marrón muestra la evolución de los alumnos alemanes matriculados en FP Dual y la azul discontinua los inscritos en la universidad
 

El 68% de los alumnos de FP Dual consiguen un contrato una vez que finalizan el programa. En el curso 2016-2017, un total de 520.000 estudiantes la cursaron y 80.000 se quedaron sin plaza, un 13% de los solicitantes. El 21% de las empresas alemanas participan y capacitan a más de medio millón de nuevos aprendices cada año, según datos de la Oficina Federal Estadística alemana. Los estudiantes pueden escoger entre 327 profesiones y ganan una media de 800 euros al mes durante los dos años que duran los estudios, que se compaginan con las prácticas. 

Ursula Frank, directora de desarrollo de Beckhoff, una empresa alemana de automatización con 3.800 empleados en todo el mundo, cree que la ventaja de los alumnos de FP Dual frente a los universitarios es que aprenden desde el primer día a desempeñar su trabajo. “La Universidad aporta más métodos científicos, pero de ellos solo utilizarán una pequeña fracción en la empresa, no les sirve de mucho”. Frank critica que los egresados universitarios tardan hasta tres años en desarrollar correctamente su trabajo. De los 30 aprendices de FP Dual que se forman cada año en su compañía, contratan al 100% de ellos. 

La Fundación Bertelsmann es una de las organizaciones implicadas en la promoción de la FP Dual en Alemania, una actividad a la que destinan 40 millones de euros al año. El grupo Bertelsmann, propietario de empresas como la editorial Penguin Random House o la cadena de televisión Fox, forma cada año a 100 estudiantes de dual, de los que finalmente contrata al 88%. Además, tienen sus propias escuelas de formación, y el 50% de sus alumnos se formaron en el gymnasium y rechazaron ir a la Universidad para acceder antes a un puesto de trabajo. 

Anastasia Ritter en su clase en la escuela del grupo Bertelsmann.
Anastasia Ritter en su clase en la escuela del grupo Bertelsmann.
 

Anastasia Ritter, de 19 años, es una de ellas. “Tuve unas notas muy buenas en primaria y mis profesores me recomendaron el gymnasium. Mis padres querían que llegase a la Universidad, pero al terminar el bachillerato me di cuenta de que no sabía a qué quería dedicarme y he preferido estudiar y trabajar en una empresa a la vez para salir de dudas”, explica. Ritter cree que en Alemania todavía hay quienes subestiman a los aprendices -alumnos de FP Dual-, sobre todo entre la generación de sus padres. 

Probablemente esas expectativas de las familias de que sus hijos se gradúen en la Universidad está influyendo en el cambio de tendencia que registran desde 2005, cuando se empezó a producir un aumento exponencial de las matriculaciones en la Universidad y un descenso en las de FP Dual. “Hay una tendencia academicista, las empresas tienen cada vez más problemas para encontrar alumnos de dual que se quieran formar en sus plantas”, advierte Clemens Wieland, director de proyectos de la Fundación Bertelsmann en Alemania. 

“El cambio demográfico hace que cada vez tengamos menos jóvenes y que los que hay quieran ir a la Universidad”, lamenta Peter Poggengerd, propietario de Poggender Gmbh, una empresa de automatización con 40 empleados que factura 40 millones de euros al año. El salario de entre 2.300 y 3.000 euros que perciben los aprendices una vez que son contratados no parece ser suficiente. Las aspiraciones intelectuales de los jóvenes pueden hacer peligrar el modelo alemán. 

https://elpais.com/economia/2018/04/20/actualidad/1524221355_445266.html

Un nuevo modelo educativo: “Soy el novio de la muerte”

Ver al ministro de Educación cantando “soy el novio de la muerte” no es una anécdota, es una categoría. Forma parte de todo un planteamiento, de la propuesta de un nuevo modelo educativo, en el que la convivencia apenas tiene cabida.

Pedro Uruñuela17/4/2018

Entre las imágenes de la pasada Semana Santa se nos ha quedado grabada, de manera especial una de ellas: el ministro de Educación y Cultura, y portavoz del Gobierno, asistiendo al traslado del Cristo de la Buena Muerte, cantando el himno de la Legión y, en concreto, “soy el novio de la muerte”. Esta imagen nos hace preguntarnos por el significado de la presencia del máximo responsable de la educación en nuestro país, acompañado por otros miembros del Gobierno: ¿se trata de una anécdota o, más bien, es toda una categoría?

Puede parecer una anécdota más o menos simpática, reflejo de conductas ya superadas. Pero a muchas personas nos resulta muy difícil aislar este hecho del contexto histórico que acompaña a la Legión, olvidando quién fue su fundador, sus planteamientos respecto de la cultura, su enfrentamiento con Unamuno y otros intelectuales y otras características de estos soldados. Pero, más allá del episodio concreto, analizando su relación con otros acontecimientos y sucesos recientes, es fácil concluir que estamos más ante la aparición de un nuevo modelo educativo, con características y prioridades propias, muy alejado de lo que muchas personas entendemos que debe ser la función de la escuela de cara a la educación para la convivencia y la paz, en el marco de un Estado aconfesional que respeta las diversas manifestaciones religiosas sin optar por ninguna de ellas.

Justo en estos días se ha presentado el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado. En ellos, los fondos dedicados a Defensa aumentan un 7%, mientras que los propios de Educación apenas llegan al 3%, un incremento que hace imposible la recuperación de los recursos humanos y materiales perdidos con la crisis. A la vez, algo que ha pasado casi inadvertido, el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha el Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2020, dedicando este año 600.000 euros a la promoción de una cultura militar que busque la identificación de la sociedad con sus Fuerzas Armadas, garantes y salvaguarda de los intereses nacionales.

Con todo, lo más importante de estos días ha sido el conocimiento del proyecto “Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en los centros educativos”, que recoge una serie de unidades y materiales curriculares dirigidos a los centros de educación primaria, dentro de la materia de Valores, alternativa a la religión católica. Culmina este proyecto unas acciones iniciadas tres años atrás y que han tenido diversas concreciones en acuerdos con determinadas organizaciones de los centros privados, ACADE entre ellos.

El proyecto recoge diez unidades didácticas, de las que merece la pena detenerse en las dos primeras, “Convivimos todos” y “Respeto y me respetan”. Tras enumerar en la primera de ellas los valores necesarios para vivir en una sociedad democrática, con apenas una página en su desarrollo, el resto de la unidad se dedica a explicar el papel de las Fuerzas Armadas y la misión que les adjudica la Constitución de cara a la convivencia de los españoles con los demás pueblos, detallando cuáles son los Ejércitos y sus funciones. Pero ¿qué es convivir? ¿Qué entendemos por convivencia? Es una de las muchas preguntas que quedan sin contestar. Lo mismo que sucede en el segundo capítulo en el que, tras analizar el valor del respeto y de la dignidad personal, tal y como se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pasa a explicar cómo estos están también presentes en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, finalizando con un recuerdo al alumnado de cuáles son sus obligaciones como estudiantes.

Una de las cosas que más llaman la atención es lo recogido en la unidad 5: “Amenazas que ponen en riesgo nuestros valores”. Entre estas, y al mismo nivel que el terrorismo o el crimen organizado, se sitúan los flujos migratorios irregulares, que ponen en riesgo la política de seguridad, a pesar de reconocer los problemas económicos, sociales o políticos de los países de origen que impulsan estos flujos migratorios. Algo que contradice claramente lo expuesto en los capítulos anteriores respecto de la convivencia y la dignidad de toda persona.

Junto con todo esto, es también oportuno preguntarse por el desarrollo del Plan Estratégico de Convivencia, anunciado a bombo y platillo por el Ministerio de Educación el curso pasado. ¿En qué se ha concretado dicho Plan? ¿Qué medidas se han puesto en marcha? ¿Cómo está llegando a los centros? Las respuestas a estas preguntas son desoladoras. Salvo el teléfono para el acoso entre iguales, que al final termina derivando los posibles casos a las comunidades autónomas correspondientes, no sabemos de ninguna otra iniciativa que se haya puesto en marcha.

¿Cuándo ha sido convocado el Observatorio Estatal de Convivencia, recientemente regulado en un nuevo Real Decreto? ¿Qué ha pasado con el equipo responsable del Plan Estratégico, al parecer retirado de su gestión y sustituido por una sola persona? ¿Qué dinero ha sido previsto en los Presupuestos para el desarrollo del Plan Estratégico de Convivencia? Siguen siendo preguntas sin respuesta.

Ver al ministro de Educación cantando “soy el novio de la muerte” no es una anécdota, es una categoría. Forma parte de todo un planteamiento, de la propuesta de un nuevo modelo educativo, en el que la convivencia apenas tiene cabida, por mucho que se adorne de palabras y de citas como las recogidas anteriormente.

Las últimas leyes educativas, y en concreto la LOMCE, recogen como uno de los principios básicos del sistema educativo “la educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar” (art. 1). Y entre sus fines “la educación en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia (art. 2, c) … y la formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos … (art. 2, e).

¿Dónde quedan estos principios y fines educativos, de educación para la paz, en las situaciones y declaraciones vistas anteriormente? No cabe duda de que el papel lo aguanta todo y que ya es habitual por parte de determinadas personas apropiarse y adueñarse de ideas y palabras, aunque sus conductas y hechos contradigan claramente lo recogido en dichas ideas. La propuesta de ambos ministerios para su tratamiento en la etapa de Primaria es un buen ejemplo de ello.

Por todo ello seguiremos insistiendo en la necesidad de educar desde la escuela en la paz y la convivencia positiva, rechazando todo tipo de violencia, tanto física y directa como estructural y cultural. Educar a nuestro alumnado en una cultura de convivencia pacífica en la escuela sigue siendo una tarea fundamental e imprescindible. Esto exige el desarrollo de las competencias de pensamiento, emocionales, sociales y éticas que hacen posible y viable la convivencia. En otras palabras, se trata de poner las bases y fundamentar la convivencia en la capacitación del alumnado, no sólo en la imposición de sistemas normativos u otros planteamientos reactivos dirigidos al control del alumnado.

Tres grandes líneas estratégicas marcan las líneas de desarrollo de la convivencia: mantener la paz, hacer la paz, construir la paz. O, lo que es lo mismo, eliminar la violencia, actuar pacíficamente y crear una mentalidad pacífica. Algo muy alejado de los planteamientos que priman en estos momentos entre los responsables del Ministerio y sus políticas. Seguiremos trabajando en esta línea, denunciando y poniendo de manifiesto las insuficiencias y contradicciones de sus propuestas. Y, en este contexto, el ministro de Educación debería dimitir, ya que proclamarse a sí mismo “el novio de la muerte” es el modelo más negativo que nos puede proponer para la convivencia y la educación pública en una sociedad democrática y laica.

Pedro Mª Uruñuela. Asociación CONVIVES

http://eldiariodelaeducacion.com/convivenciayeducacionenvalores/2018/04/17/un-nuevo-modelo-educativo-soy-el-novio-de-la-muerte/

 

El Constitucional rechaza el veto del Gobierno a la propuesta del PSOE para paralizar la LOMCE

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Congreso de los Diputados en el conflicto de atribuciones presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy para pedir que se anulase la paralización del calendario de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el Parlamento empezó a tramitar pese a la disconformidad del Ejecutivo. La decisión del Tribunal, que ha desestimado el escrito de disconformidad del Gobierno, no solo abre la vía a que la oposición recurra los casi 70 vetos que ha impuesto al Ejecutivo con el argumento de que las propuestas del resto de partidos suponen una desviación presupuestaria. También ha provocado fricciones entre el PP y La Moncloa.

La Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación parlamentaria de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios. En opinión del portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, el Gobierno no ha subrayado suficientemente ese argumento en su escrito de disconformidad. En consecuencia, el también integrante de la dirección nacional ha pedido “argumentaciones más sólidas” en futuros escritos contra iniciativas de la oposición.

“Lo que confirma la sentencia es que el Gobierno tiene capacidad constitucional para vetar determinadas iniciativas”, ha dicho Hernando durante una rueda de prensa en la Cámara Baja. “Argumenta que en este caso no se justificó adecuadamente el gasto”, ha seguido. “Le pido al Gobierno que en próximas veces haga argumentaciones más sólidas”.

“Es un correctivo muy importante para el Gobierno”, ha opinado la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles. “Esto va a dar oxígeno a la legislatura”, ha añadido.

A la vista de la sentencia, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha confiado en que el PP y Ciudadanos “cesen en el empeño de paralizar los debates” de leyes de la oposición y en concreto ha pedido a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que debata en el Pleno su proposición de ley sobre las pensiones a la mayor brevedad posible.

“La sentencia no solo sienta un precedente, sino que le da un tirón de oreja al Gobierno del señor Mariano Rajoy para que no se extralimite en sus funciones en cuanto a vetos o paralizaciones de proyectos de ley, que no teniendo acepción presupuestaria, intentan, a través de esta herramienta constitucional, ejercer un poder de gobierno a la antigua usanza”, ha asegurado la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez.

Sin embargo, la Mesa del Congreso ha avalado precisamente este martes, y gracias a la mayoría que forman PP y Ciudadanos, dos vetos presentados por el Gobierno a una proposición sobre la ley de aguas y a otra sobre discapacidad, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/17/actualidad/1523973190_033050.html

Los profesores exigen a Marzà menos niños por aula en Infantil

UGT y CC OO reclaman 5, 10 y 15 alumnos de 0 a 3 años de edad frente a la ratio actual de 8, 13 y 20 pequeños por clase

Victoria Bueno 17.04.2018 | 05:11

Los representantes del profesorado en los sindicatos de UGT y CC OO coinciden en exigir a la conselleria que dirige Vicent Marzà una significativa reducción del número de niños por aula entre las clases de Infantil para los niños más pequeños de 0 a 3 años de edad.
 

La actual ratio que fija 8 niños de 0 a 1 año, 13 niños de 1 a 2 años y 20 niños de 2 a 3 años en las aulas del primer ciclo de Infantil, quieren los docentes que se reduzca sensiblemente a 5, 10 y 15 alumnos por aula respectivamente.

La delegada de CC OO en l’Alacantí, Mada Macià, recuerda que hace quince años un mismo educador atendía a 14 niños de dos años en la misma aula, por lo que la actual conselleria está dando pasos atrás en la calidad de la enseñanza porque «exponen que en las escuelas infantiles se podrán matricular ahora hasta 20 niños por aula para un solo educador».

Por eso, de entrada, este sindicato lo que reclama es la vuelta a las ratios de 2003, mientras que desde UGT añaden que los cambios introducidos en la normativa la «constriñen y limitan», por lo que demandan «un tutor por cada grupo de alumnos, con refuerzos y apoyos necesarios» que explicitan en al menos dos educadores más por cada escuela. «Tampoco cuentan legalmente las Escuelas Infantiles de la Generalitat con reducciones de ratio por alumnado que presenta necesidades educativas específicas, ni tampoco reciben personal de apoyo adicionales en tales situaciones», critican los delegados de UGT, que exigen «una orden que contemple las necesidades reales de esta etapa educativa y mejore la actual».

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2018/04/17/profesores-exigen-marza-ninos-aula/2010028.html

Náquera reclama que el col·legi nou estiga acabat el pròxim curs L’AMPA anuncia noves mobilitzacions per a reclamar que es desbloquegen les obres

L’AMPA anuncia noves mobilitzacions per a reclamar que es desbloquegen les obres
R.L.V. 13.04.2018 | 13:22

Náquera reclama que el col·legi nou estiga acabat el pròxim curs
 

L’Associació de Mares i Pares del CEIP  Emilio Lluch de Náquera, amb suport de l’Ajuntament de Náquera, va acordar dijous passat un calendari de mobilitzacions per a reclamar el desbloqueig de les obres del nou centre educatiu, que s’han vist ralentides per les modificacions d’obra dutes a terme per l’empresa constructora i que estan pendents del vistiplau de la Conselleria d’Educació. L’associació va celebrar dijous passat una assemblea informativa per a analitzar la marxa de les obres del nou col·legi.

La alentització de les obres, en les quals hi ha hagut setmanes on solament hi havia cinc operaris, ha dilatat els terminis d’execució del centre. Encara que en les últimes setmanes s’ha ampliat el nombre d’operaris, l’AMPA dubta que el col·legi puga estar acabat el pròxim curs, com es va anunciar. Tot esperant que la Conselleria d’Educació confirme la data per a una reunió amb els representants dels pares i de l’ajuntament, l’asocación ha decidit posar en marxa diverses mobilitzacions per a reclamar que les obres del  col·legi recobren el ritme normal i s’acaben com més prompte millor.

Les mares i pares de l’Emilio Lluch lamenten la falta d’informació per part de Conselleria d’Educació i volen fer patent la seua preocupació per esta nova aturada en les obres. «Els xiquets i xiquetes de Nàquera es mereixen anar a un col·legi digne, a un col·legi de veres i no estar amuntegats en barracons», subratllen.

Entre les accions que s’han anunciat per a reclamar que es desembossen les obres del col·legi s’inclou una concentració dimecres que ve, 18 d’abril, a la plaça de l’Ajuntament de Nàquera, així com una recollida de firmes i una telefonada a tota la comunitat educativa de Nàquera a sumar-se a les reivindicacions a través de el hashtag  #NaqueraColeYa.

http://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-de-turia/2018/04/13/naquera-reclama-colegio-nuevo-acabado/1703681.html

Ofensiva silenciosa contra la concertada

Las clases de refuerzo sólo para institutos públicos se suman al goteo de medidas que diferencian según el tipo de centro | Educación sólo contrata auxiliares de inglés para los públicos, limita la formación docente en el extranjero e impide adelantar la escolarización

JOAQUÍN BATISTAValencia
Cuando el conseller Vicent Marzà dijo en 2015 que se había acabado la «barra libre» de conciertos educativos, en el sector se interpretó como un aviso a navegantes de cara a la legislatura que comenzaba. Pasados los cursos y más allá de los recortes de aulas, en algunos casos rectificados al calor de las protestas más multitudinarias a las que se ha enfrentado el Consell del Botánico, lo cierto es que la estrategia para poner a la red pública en el centro de la política educativa se ha materializado en un goteo de medidas, más que en grandes anuncios, con un punto en común: el beneficio de las escuelas de titularidad de la Generalitat. Lógicamente esta línea de acción ha provocado malestar en la escuela concertada, que al fin y al cabo también se sostiene con fondos públicos. El último proyecto consiste en crear clases de refuerzo únicamente en los IESgracias a un programa del Gobierno.

Refuerzos de verano contra el abandono de la pública

La conselleria oficializará en los próximos días el nuevo taller de refuerzo en verano para la ESO. Destinado a alumnos con dificultades para superar las asignaturas básicas, consistirá en organizar grupos reducidos de repaso previos a las recuperaciones. Tendrán cuatro horas semanales entre mayo y junio y los centros que quieran implantarlos recibirán profesorado adicional. Sólo pueden participar en la convocatoria los institutos públicos pese a que el objetivo al que se aspira es compartido por todas las redes, más allá de la titularidad: reducir el abandono prematuro de los estudios.

Además, para el curso que viene se prevé una iniciativa similar, no limitada al verano, así como cursos para fomentar nuevas metodologías de aprendizaje y para ayudar al alumnado recién llegado en el dominio del castellano y el valenciano. También se prevén talleres para los centros públicos de personas adultas.

Todos estos planes se financian a través del programa de coorporación territorial Proeducar

Todos estos planes se financian a través de un programa de cooperación territorial del Ministerio de Educación, Proeducar. Fuentes del departamento estatal explicaron ayer que no se ha establecido ninguna limitación en función de la titularidad de las escuelas. De hecho, la comunidad de Murcia ya ha aprobado un taller de refuerzo similar que sí incluye a los concertados.

Cambios en las estancias en el extranjero, pero limitados

Educación acaba de lanzar la nueva convocatoria para que los profesores de Infantil, Primaria y Secundaria puedan participar en estancias intensivas de un mes en el Reino Unido e Irlanda con los gastos pagados. La idea es que refuercen su competencia oral en inglés.

La del año pasado se limitó sólo a docentes de la escuela pública, pero en esta ocasión sí se permite la concurrencia de los de centros concertados. Eso sí, se establece un orden de prioridad que limita, y mucho, su participación. Primero se atienden las solicitudes de los funcionarios (con destino definitivo, en expectativa, en prácticas e interinos) y luego las de la red privada concertada, que tendrán que esperar a que no se cubra la demanda. El año pasado se sacaron 600 plazas y se recibieron 3.600 solicitudes. Aunque este año los puestos se elevan a mil, parece complicado que quede alguno libre para los docentes a los que se les asigna en último lugar.

La ‘batalla’ de los auxiliares de conversación

Ha sido la medida que más malestar ha generado en la concertada, con el argumento de que pese a tener que cumplir las mismas exigencias en materia de plurilingüismo no tienen acceso a los mismos recursos que la pública. Se trata de un programa del ministerio, y con la llegada del Botánico se cambió la asignación de auxiliares de conversación, que hasta entonces también llegaban a algunos concertados. Educación alegó que fue a raíz de una reclamación del propio Gobierno.

Sin embargo, el curso pasado se anunció una drástica ampliación del plan, de manera que estos refuerzos -nativos que ayudan a los docentes a fomentar las destrezas orales- no llegarían a una muestra pequeña, sino a todos los Ceips, pagando la conselleria los auxiliares necesarios. Las patronales concertadas se quejaron, con anuncios de recurso de por medio, sin olvidar la presión de los sindicatos como Fsie. Consideran que si se han destinado recursos autonómicos para llegar a todos los públicos sólo se necesita voluntad política para hacerlo también con los concertados, algo que sí sucede en otras autonomías. Además, el PP valenciano denunció que el ministerio no impide la concurrencia de la red en este programa.

El adelanto de la escolarización gratuita

La apertura de aulas para niños de dos años en colegios públicos de Infantil y Primaria permite adelantar la escolarización gratuita un curso, pues lo habitual es hacerlo a los tres. Además de los innegables beneficios pedagógicos, implica una fidelización del alumnado, que con toda seguridad continuará en el mismo centro durante los siguientes ejercicios, pues tienen acceso directo al segundo ciclo de Infantil.

Además de los innegables beneficios pedagógicos, implica una fidelización del alumnado

La concertada también ha seguido este camino, pues son muchos los centros que tienen unidades de dos años, aunque completamente privadas. No existe prioridad de acceso a las aulas de tres y no hay gratuidad, pues se rigen por el bono infantil que financia parcialmente la plaza en función de la renta. Las patronales pidieron participar en el plan, sin éxito. También el sector de guarderías privadas, muy mayoritario, se ha mostrado crítico.

Diferentes permisos de maternidad y paternidad

El sindicato mayoritario en la escuela concertada, Fsie, ha reclamado en la mesa de negociación del sector que la ampliación del permiso de paternidad a seis semanas se aplique ya, sin esperar al 1 de enero de 2019 como pretende la Generalitat. Al fin y al cabo, los docentes de la pública lo disfrutan desde hace meses. También se ha pedido que el permiso de maternidad retribuido desde la semana 37 de gestación aprobado para la función pública docente llegue también a sus maestras.

La polémica de las actividades extraescolares

La conselleria permite que los centros públicos y concertados con horario intensivo incluyan actividades extraescolares de pago para completar la jornada escolar (tras el comedor y hasta la salida). Eso sí, en los públicos, los alumnos con beca de comedor pueden participar hasta en dos de estas de manera gratuita. El coste lo asume el centro y si es necesario se le transfieren fondos adicionales. Los becarios de la concertada no tienen esta opción.

La ratios de 23 alumnos, en los tribunales

La patronal Escuelas Católicas llevó a los tribunales la normativa que permite, en determinados municipios con baja natalidad, reducir la ratio máxima en las aulas de tres años a 23 alumnos, una minoración que se consolida en los siguientes niveles hasta 6º de Primaria. Se considera que esto puede provocar, a la larga, dificultades para la renovación de conciertos en otras etapas, donde se exige un mínimo de alumnos (por ejemplo 25 en Bachillerato), por lo que se aboga por otras medidas de mejora de la calidad. El curso que viene serán 33 los municipios que se podrán acoger.

Diferente peso de la experiencia en las oposiciones

El nuevo baremo de los méritos de los aspirantes a las próximas oposiciones, que se deriva de la regulación del ministerio, también implica una diferenciación en el trato, pues penaliza la experiencia docente previa de aquellos profesionales que han trabajado en aulas concertadas o privadas. Para un aspirante interino -el que ha trabajado en un centro público temporalmente- cada año acumulado le suma 0,7 puntos, pudiendo acreditar hasta diez ejercicios. Es decir, puede llegar a unmáximo de siete sobre un tope de diez en caso de optar a una plaza de su especialidad, que es lo habitual.

En cambio, en este mismo escenario un profesor de la concertada o de la privada que quiera opositar a la función pública parte de una situación diferente, pues sólo acumulará 0,15 por año trabajado. Por lo tanto, con los mismos ejercicios en su haber sumará 1,5 puntos frente a los siete del interino, lo que supone que los servicios prestados de este pesan tres veces más.

El sindicato USO ha anunciado medidas legales contra el cambio impulsado por el ministerio, pues agranda la diferencia respecto a la regulación anterior, mientras que Fsie ha pedido a la conselleria que no aplique el nuevo baremo estatal.

http://www.lasprovincias.es/comunitat/ofensiva-colegios-concertados-20180412161915-nt.html

Educación ofrecerá repaso gratuito en matemáticas y lengua para alumnos de ESO

Invertirá casi medio millón de euros en talleres de refuerzo con 24 horas de clases para prevenir el abandono escolar temprano en la enseñanza pública

Rafel Montaner València 13.04.2018 | 08:48 LV

 La Conselleria de Educación invertirá 481.657,06 euros en desplegar ya este final de curso en los Institutos públicos de Educación Secundaria (IES) talleres de refuerzo en áreas instrumentales básicas(Matemáticas, Castellano y Valenciano).

Este repaso, que será gratuito para las familias, va destinado al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en riesgo de abandono escolar y que presentan dificultades de aprendizaje.

El departamento del conseller Vicent Marzà denomina estas clases de apoyo como «Taller de refuerzo en verano» porque parte de esta actividad, que tendrá lugar entre el 14 de mayo y el 30 de junio, se desarrollará una vez acabe el curso el viernes 22 de junio.

El objetivo de esta propuesta es doble. Por un lado, reducir el abandono escolar temprano, pues uno de cada cinco valencianos de entre 18 y 24 años – 700.000 jóvenes- no estudia más allá de la enseñanza obligatoria. La segunda meta es «reforzar las competencias clave y las aptitudes necesarias en las áreas instrumentales» con el fin de garantizar «el éxito escolar» y evitar así la repetición de curso.

La tasa de repetición en la Comunitat es del 35 % del total del alumnado de 15 años, porcentaje que multiplica por tres la media de la UE (11 %) y está cuatro puntos por encima del promedio español (31 %).

Los talleres, de entre cuatro y seis semanas de duración, suman un máximo de 24 clases de apoyo (cuatro horas semanales) sin ningún coste para las familias de los alumnos. El único requisito que se les exige a los padres es el «compromiso de asistencia» de los adolescentes a la actividad.
Grupos de entre 8 y 15 estudiantes

Los IES tienen hasta el 24 de abril para solicitar estos «talleres de verano». Cada centro puede elegir entre talleres del ámbito científico-tecnológico y de ámbito sociolingüístico. Pueden solicitar más de un taller del mismo o de diferentes ámbitos. Cada taller se dividirá en dos grupos reducidos, de entre 8 y 15 alumnos.

La carga horaria de cada grupo será de 4 horas semanales, con un máximo de dos horas al día fuera del horario de las enseñanzas obligatorias. Es decir, que los talleres supondrán que el alumno participante tenga que quedarse un día o dos a la semana por las tardes a partir de las 14 horas.

Las instrucciones de la conselleria especifican que los docentes «deben realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo, proporcionando hábitos de organización del tiempo, planificación del trabajo y estrategias en elaboración y expresión de los resultados».

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/04/13/educacion-ofrecera-repaso-gratuito-matematicas/1703526.html