La erradicación de la pobreza se pone en peligro ya que más de 13 millones de niños y adolescentes de América Latina y el Caribe no están en la escuela por Informe GEM

El nuevo documento político del Informe GEM y del Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) plantea que si todos los adultos del mundo completaran la educación secundaria, la pobreza global se reduciría a más de la mitad del nivel actual. Es decir, más de 420 millones de personas saldrían de la pobreza, como vemos en la estadística más abajo.

1El estudio muestra que hay una desaceleración bastante preocupante del ritmo al que los niños y adolescentes se integran en los sistemas nacionales de educación. Durante ocho años seguidos, la tasa mundial de no escolarización en la enseñanza primaria ha permanecido tenazmente en el 9%, en el primer ciclo de la educación secundaria en el 16% y en el segundo ciclo de la secundaria en el 37%. En América Latina y el Caribe, el porcentaje de jóvenes no escolarizados está al 5% en la primaria, al 8% en el primer ciclo de la secundaria y al 24% en el segundo ciclo de la secundaria. Como la educación y la pobreza son fenómenos dinámicos con potentes efectos intergeneracionales, si no se actúa ahora se pone en peligro el futuro de varias generaciones.

Es más, el número total de niños, adolescentes y jóvenes no escolarizados se ha mantenido a los mismos 264 millones de los últimos tres años, del cual 13,1 millones están en América Latina y el Caribe. En esta región, 2,9 millones de niños en edad de cursar en la enseñanza primaria, 2,9 millones en edad de cursar en el primer ciclo de la enseñanza secundaria y 7,5 millones en edad de cursar en el segundo ciclo de la enseñanza secundaria no están escolarizados. Como vemos en las estadísticas, es más probable ver a los jóvenes fuera de la escuela que a los niños. A escala mundial, la probabilidad de ver a un joven (de 15-17 años) no escolarizado es cuatro veces mayor que la de un niño (de 6-11 años) y dos veces mayor que la de un adolescente (de 12-14 años). Leer más de esta entrada

Fuente: Blog  de la Educación Mundial

https://educacionmundialblog.wordpress.com/2017/07/05/la-erradicacion-de-la-pobreza-se-pone-en-peligro-ya-que-mas-de-13-millones-de-ninos-y-adolescentes-de-america-latina-y-el-caribe-no-estan-en-la-escuela/#more-2043

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil en la perspectiva del derecho a la educación

En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12/06), niños, niñas y jóvenes de todo el mundo todavía son utilizados como esclavos domésticos o sexuales, en la agricultura, en la minería, en la construcción etc. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay 168 millones de niños, niñas y jóvenes involucrados en trabajo infantil en el mundo, mientras 120 millones de ellos tienen entre cinco y 14 años de edad. Este fenómeno es uno de los desafíos más serios para que los niños y niñas vayan a – y se queden en – la escuela.

El trabajo infantil deja su marca no sólo en la infancia y juventud de millones de personas en todo el mundo, pero también deja sus huellas en la vida adulta de los individuos: un estudio de la OIT (“Child labour and education: progress, challenges and future directions”) en 12 países muestra que hay una correlación del trabajo infantil a la probabilidad de tener trabajos precarios como adulto.

Sobre todo en regiones con mucha desigualdad y pobreza, es más difícil acabar con el trabajo esclavizado infantil contemporáneo. Dentro de los países con bajos ingresos, los niños y jóvenes de familias más pobres son los más vulnerables al trabajo infantil. Son los más desfavorecidos los que tienen más probabilidades de empezar a trabajar con una edad temprana, a menudo por poco o ningún dinero, por no decir ilegalmente y sin protección.

Según la OIT, entre 20 y 30% de los niños y jóvenes de países pobres entran en el mercado de trabajo antes de los 15 años. Esto se comprueba con un análisis del Informe de Seguimiento de la Education en el Mundo 2015, que identificó que en el 2012, 23% de los niños, niñas y jóvenes en países pobres trabajaban, comparado con un sólo 6% en países ricos.

[…]  leer más en https://educacionmundialblog.wordpress.com/2017/06/13/el-dia-mundial-contra-el-trabajo-infantil-en-la-perspectiva-del-derecho-a-la-educacion/#more-2000

Informe

EDUCATION FOR ALL 2000-2015: achievements and challenges

El Consell Escolar Valencià promou una jornada lúdica per a incentivar la lectura en família

Entre les activitats hi ha tallers i actuacions musicals del ‘contacançons’ Dani Miquel

El Consell Escolar Valencià promou, dins del Pla de Foment del Llibre i la Lectura ‘Llegim, llegim, llegim’, una jornada familiar educativa i lúdica per al proper dissabte 3 de juny amb el nom “#KDDLectura: Llegim en família llibres… i més”. L’activitat està organitzada en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, l’Ajuntament de València, la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), la Fundació Bromera, l’Associació Unentretants, Fesord, ONCE i la Biblioteca del Museu d’Etnografia de València.

La jornada tindrà lloc a l’Espai d’Innovació Las Naves de València i, entre les activitats, destaca la comunicació sobre la lectura en família de la professora Gemma Lluch i un degoteig d’actuacions del ‘contacançons’ Dani Miquel. Posteriorment, tindran lloc fins a catorze tallers adreçats als lectors de totes les edats (llegim mostres, contalles, espais, còmics, exposicions, àlbums il·lustrats, partitures, aplicacions mòbils, amb bebés, amb les mans, des d’Instagram i amb pensament filosòfic). També es faran emissions de ràdio en directe per internet i televisió. La darrera activitat col·lectiva crearà un bosc de recomanacions lectores amb l’ús de cudols i globus.

La “KDD Llegim en família llibres… i més” és la continuació de la primera campanya “Un Tràiler de lectura en equip” feta amb l’objectiu d’investigar els hàbits de lectura dels menuts i adolescents amb el suport del grup ERI de la Universitat de València. Els resultats del primer informe concloïen que cal prendre mesures per a dissenyar accions que promocionen la lectura diversificada, en valencià i en família, aprofitant per a introduir els clàssics.

El Consell Escolar Valencià elaborarà un informe de recomanacions a l’Administració educativa amb les dades obtingudes mitjançant les inscripcions, els tallers i les enquestes que s’hi faran. El programa dels tallers i el formulari d’inscripció es troba al web de mestre a casa.

https://www.diarilaveu.com/noticia/74098/consell-escolar-lectura-kdd

Desfer la teranyina del gènere: un repte en la millora de la formació de mestres

En la formació de mestres es viu un excés de tolerància davant les desigualtats de gènere. Les absències en els plans d’estudi d’assignatures i continguts sobre igualtat i gènere s’acompanyen d’altres problemes no resolts

Isabel Carrillo Flores

Aquest és un fet tangible a les universitats i en la formació de mestres, com es va posar en relleu en el XXXV Seminari Interuniversitari de Teoria de l’Educació sobre Democràcia i l’Educació en la Formació de Mestres, que va dedicar una de les ponències al gènere. En aquest espai es van exposar els resultats d’un estudi sobre 44 universitats espanyoles que imparteixen els graus d’educació infantil i educació primària, constatant una anecdòtica presència de continguts sobre igualtat i gènere. Només 11 universitats incorporen assignatures amb continguts explícits. En 9 d’elles l’assignatura és obligatòria.

Si bé les universitats han anat desplegant les unitats d’igualtat i s’han creat centres d’estudi de dones i gènere i organitzat grups de recerca, el discurs de la igualtat no ha impregnat de forma plena ni les concepcions ni les pràctiques docents. La teranyina del gènere present en les societats del món globalitzat també guarneix els centres universitaris, i passa que tant pel que es fa, com pel que no es fa, es contribueix a reproduir una cultura arrelada en el binomi sexe-gènere que s’oposa al principi de justícia. No serveixen les raons de les pedagogies de la igualtat i la diferència, ni tampoc les de la pròpia normativa, de manera que els continguts de la llei queden en el paper i, davant el no compliment, sembla que no passa res, o més aviat el que passa és una no reacció o reacció de to baix per part de la pròpia comunitat universitària reforçada per la permissivitat política.

Les absències en els plans d’estudi d’assignatures i continguts sobre igualtat i gènere s’acompanyen d’altres problemes no resolts. Entre altres, l’escassa inclusió de referències bibliogràfiques d’aportacions de dones en assignatures no específiques de gènere; la naturalització de la feminització de l’ofici de mestres, especialment a infantil i primària; la debilitació de l’anàlisi específica de les situacions de desavantatge que viuen les dones a nivell global, com és el cas d’una major negació del dret a l’educació de les nenes; o la perpetuació d’una normativa de gènere que nega les identitats plurals. Aquests fets s’acompanyen i es reforcen mitjançant els usos d’un llenguatge que exclou la diferència sexual. La conseqüència és que en la formació de mestres es viu un excés de tolerància davant les desigualtats de gènere.

No hi ha educació neutral. Les absències mostren buits que expressen el que intencionalment està i el que també es procura que no estigui. Ser conscients del rerefons ideològic obre la possibilitat de (re)pensar política i èticament la formació universitària de mestres, perquè les persones que decideixen caminar per l’educació, i desenvolupar-se en l’ofici de mestres, necessàriament han de viure processos formatius que mostrin les parts visibles i invisibles dels impactes negatius de gènere, una realitat injusta que no és normal, ni natural, i resulta intolerable. Les desigualtats de gènere no són de segon ordre i no haurien de quedar excloses de la presa de decisions política i pedagògica.

En aquesta orientació des del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF) el grup de treball de Gènere ha elaborat el document Relacions de poder, violències i altres formes de relació abusiva. La transversalitat del gènere que proposa que en els graus de formació de mestres d’infantil i primària es revisin els fonaments i orientacions pedagògiques amb la finalitat d’adoptar un enfocament ètic, de drets humans i de justícia social. És una proposta oberta i flexible que planteja definir en la formació quatre blocs de continguts referents a dimensions de l’educació que es complementen entre si.

  • La dimensió relacional de l’educació, que s’ocupa del significat de les relacions educatives com a relacions de poder en una doble orientació. D’una banda, com a relacions que poden ser abusives i fer ús de violències. D’altra banda, com a reconeixement que el poder no només és el que se’ns imposa, oprimeix i subordina, sinó també el que posseïm. Aquest poder, que moltes vegades desconeixem, és expressió d’apoderament que pot orientar-se individual i col·lectivament a la transformació de les desigualtats.
  • La dimensió d’interrelació de les diferències que suposa corregir en els plans d’estudi el fet de parlar de la diferència sexual només com una dada biològica fixa, perquè no ho és. És necessària una formació que expliqui com des del moment de néixer aquesta dada queda associada a un gènere que prescriu com ser i com actuar, i com la diferència sexual en interacció amb altres prescripcions que imposen la classe, l’ètnia, la cultura, l’edat, el territori on es viu, entre altres, obliguen a adoptar identitats no lliurement desitjades.
  • La dimensió política i ètica de l’educació és un altre dels continguts a incorporar en la formació, allunyant, com ja s’ha dit, l’ombra de les falses neutralitats. El compromís ètic docent ha de ser compromís per l’equitat i la responsabilitat individual i col·lectiva. En aquesta orientació el compromís ètic ha de formar part d’un ofici que s’impregna dels valors dels drets humans i contribueix a transformar les desigualtats, no a reproduir-les.
  • La dimensió pràctica de l’educació és l’espai de confluència dels eixos anteriors. L’objectiu és projectar una formació en l’acció complexa que no aïlla les assignatures en espais impermeables a continguts que es considera són aliens, menors o no necessaris en la formació, com sovint passa amb els continguts relatius a les teories de gènere i els feminismes. En les transicions de la teoria a la pràctica i de la pràctica a la teoria cal obrir les fronteres disciplinàries per conformar pensaments i accions integradores, i aquest procés demana un canvi en les concepcions sobre els principis organitzadors del coneixement que generen aquestes fronteres.

La igualtat té encara molt camí per recórrer, també en la formació de mestres. No tot està dit i està fet per incorporar termes com coeducació, equitat, o inclusió –encara que aquest últim terme no és habitual en els discursos sobre diferència sexual–.

El debat no està tancat i es fa necessari reactivar espais de reflexió compartida a les universitats i a les escoles, en la formació inicial i en la formació permanent, durant el curs i a les escoles d’estiu, que permetin mostrar aquelles parts no visibles del gènere que històricament no han estat resoltes. En aquesta orientació, la recent publicació Desfer la teranyina del gènere des de l’educació vol contribuir a l’anàlisi crítica del joc de les aparences de la igualtat formal. També vol desvetllar la presa de consciència sobre el fet que les realitats no estan determinades i que cal desfer l’entramat de les resistències de gènere que s’oposen a les transformacions justes. Aquest és un repte irrenunciable per a la millora de la formació de mestres.

http://diarieducacio.cat/desfer-teranyina-genere-repte-millora-formacio-mestres/?utm_source=Butllet%C3%AD+web&utm_campaign=74ac2a9123-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_24&utm_medium=email&utm_term=0_1792201920-74ac2a9123-157767465

¿Quién rinde cuentas? ¡Queremos saber su opinión!

unnamedEn su país, ¿cómo rinden cuentas los gobiernos sobre las promesas que hacen en materia de educación?

¿Cuán importante es el papel de las empresas privadas en la educación en su país? ¿Le rinden cuentas a alguien?

¿Le parece justo que se evalúe los maestros en base a los resultados de los exámenes de los estudiantes?

20Acabamos de lanzar una breve encuesta porque queremos saber qué piensa sobre este tipo de preguntas. Sus respuestas se incluirán en nuestro próximo informe anual, que se centra en la Rendición de Cuentas en la Educación.

Exploraremos quién son los responsables de proporcionar una educación equitativa y de calidad y cómo comunican lo que están haciendo para llevar a cabo su trabajo. Lo que es más importante, estamos examinando si lo que hacen y cómo lo comunican ayuda a garantizar una educación de buena calidad para todos.

16Todas las opiniones nos interesan porque creemos que todos desempeñan un papel: ¡maestros, directores, estudiantes, padres, profesores, funcionarios gubernamentales, proveedores del sector privado, la sociedad civil, la comunidad internacional, así como las personas que han asistido a la escuela y aquellas que nunca han ido!

¿ustedes son los responsables de alguna actividad además de sus responsabilidades de enseñanza? ¿Cuánto tiempo dedican a asuntos administrativos?

Estudiantes, ¿alguna vez les han pedido que evalúen a sus maestros? ¿O la calidad de las comidas que se proporcionan? ¿Su evaluación contribuyó a algún cambio?

Padres, ¿qué tan eficaces son las reuniones de padres y maestros para saber más sobre el aprendizaje de sus hijos?

Queremos escuchar las opiniones de personas de todo el mundo.

¡Sus enfoques y opiniones cuentan! Por favor contribuya a nuestro próximo Informe GEM completando esta encuesta.

https://educacionmundialblog.wordpress.com/2017/04/18/quien-rinde-cuentas-queremos-saber-su-opinion/

Quiénes son los responsables de la educación?

No falta mucho para la Semana de Acción Mundial, la cual abordará el tema de la Responsabilidad en la Educación. Este, como tal vez sepa, también es el tema de nuestro próximo Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, que se publicará el 24 de octubre.

responsableeducacionLa palabra “responsabilidad” no es particularmente convincente, como se discutirá en las próximas semanas. Cómo se entiende depende mucho del contexto, y definitivamente del lenguaje. También se puede cuestionar si realmente se entiende. ¿Tal vez usted tampoco está muy seguro de su significado completo? Pensamos que convendría aprovechar el énfasis que se le está dando al tema durante la Semana de Acción Mundial (25-29 de abril) para mostrar por qué la responsabilidad en la educación es importante. A esto le daremos seguimiento con una explicación de lo que puede significar el término en diferentes países.

A continuación, verá algunas infografías que hemos creado para incitarle a pensar en quién cree que debe rendir cuentas sobre varios problemas en la educación. Puede consultar la lista completa en nuestra nueva página web para el próximo Informe GEM 2017/8. Esperamos que sean útiles para cualquier persona que quiera involucrarse en la Semana de Acción Mundial, y que necesite algunos insumos para las discusiones en línea.

La nueva página web también contiene una lista, actualizada regularmente, de noticias relacionadas con la responsabilidad en la educación en todo el mundo, para que pueda tener una idea de cómo se desarrolla este tema en la vida cotidiana de las personas. Esta semana, por ejemplo, la Junta Estatal de Educación de Connecticut en los Estados Unidos votó por la eliminación del requisito de incluir los puntajes estandarizados de los exámenes en la evaluación de los maestros. En Níger, un Ministro está investigando el descubrimiento de que se han gastado 7 millones de euros por año en maestros ficticios. Y una noticia en Bélgica se centra en el hallazgo de que uno de cada tres maestros reclutados en el último año y medio en la educación secundaria no tiene una formación adecuada para enseñar su materia.

De ahora hasta el lanzamiento de nuestro Informe utilizaremos el hashtag #WhosAccountable?, porque queremos incitar a la gente a pensar en el tema cuando refleccionen sobre el trabajo que queda por hacer antes de alcanzar nuestros compromisos del ODS4. Nuestro Informe, que se publicará el 24 de octubre, ayudará a responder a esta pregunta. Puede inscribirse ahora para recibir el Informe GEM 2017/8 en su buzón electronico cuando se publique.

https://educacionmundialblog.wordpress.com/2017/04/13/quienes-son-los-responsables-de-la-educacion/

¿Cómo sufriría la educación sin ayuda de los Estados Unidos?

gasto militar en 54 000 millones de dólares, tomando fondos de programas nacionales y de la ayuda externa para pagar la cuenta. ¿Qué significaría un recorte total de toda la ayuda para la educación de los Estados Unidos?

En 2014, EE UU fue el cuarto mayor donante a la educación, después del Reino Unido, Francia y Alemania, asignando un poco más de mil millones de dólares al sector. Asignó el 88% de sus fondos totales a la educación básica, convirtiéndolo en el mayor donante para la educación básica, seguido por el Reino Unido en segundo lugar.

2

Por lo tanto, si EE UU cancela completamente su financiamiento, esta clasificación cambiará dramáticamente. También cambiará la situación de muchos beneficiarios de la ayuda, que han contado con una fuerte financiación de los Estados Unidos durante varios años, y en particular para la educación básica, tal como se muestra en este gráfico. […]
3

Más información en el Blog Educación Mundial

https://educacionmundialblog.wordpress.com/2017/03/15/como-sufriria-la-educacion-sin-ayuda-de-los-estados-unidos/#more-1781

Educació valida l’acord per recol·locar el professorat dels centres privats i concertats

Té vigència per al curs 2016-2017 i es podrà prorrogar per a cursos posteriors mentre les parts així ho decidisquen

Imatge de l’acord.

RedactaVeu / València.

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha firmat la ratificació de l’acord amb les organitzacions empresarials FECEVAL i Educació i Gestió, així com amb les organitzacions sindicals FSIE-CV, FETE-UGT, STEPV-IV i CCOO-PV, per a la recol·locació del professorat dels centres privats-concertats afectats per la reducció d’unitats o per l’extinció del concert.

El preacord es va firmar el passat mes de juliol i amb la firma de hui ha quedat ratificat i podrà ser aplicat en la seua totalitat, després d’haver finalitzat tota la tramitació administrativa. Per tant, té vigència per al curs 2016-2017 i es podrà prorrogar per a cursos posteriors mentre les parts així ho decidisquen.

D’aquesta manera, el professorat dels centres concertats està cobert per aquest acord si es generen situacions de reajustaments. D’una banda, pot acollir-se a la recol·locació per mitjà d’una borsa de treball, a la qual recorreran les organitzacions empresarials de l’ensenyament privat-concertat per a contractar personal; d’una altra, poden optar per l’acomiadament amb indemnització.

Totes les parts fomentaran la borsa de treball per a prevaldre la primera opció de recol·locació. Respecte d’això, s’han pactat actuacions que garanteixen l’accés del professorat a possibles nous llocs de treball, tant en el seu centre d’origen com en altres centres concertats.

A més, cal recordar que continua vigent la possibilitat de la inclusió voluntària dels treballadors i treballadores en la borsa d’interins de l’ensenyament públic en els termes que estableix aquesta borsa.

L’acord compleix amb el compromís que té la Conselleria d’Educació amb el professorat dels centres privats-concertats en què preval la recol·locació i no l’acomiadament amb indemnització.

Las claves de la huelga educativa

¿Por qué se ha convocado el paro? ¿Cuáles son las peticiones? ¿Cuándo tendrán lugar las protestas?

La Plataforma Estatal para la Defensa de la Escuela Pública ha llamado este jueves a estudiantes y profesores de todos los niveles educativos a “vaciar las aulas”. Estas son las claves de la huelga:

La Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública ha llamado a la comunidad educativa a “vaciar las aulas” con el objetivo de pedir la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La plataforma exige, asimismo, el fin de los recortes educativos que han llevado a la pérdida de 30.000 docentes y a la reducción en el importe de las becas que reciben los alumnos con menos recursos.

¿Quién convoca el paro?
La huelga ha sido impulsada por la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, integrada por organizaciones de padres, estudiantes y sindicatos de profesores. Hay 10 organizaciones convocantes. Los convocantes son la confederación de padres de la escuela pública CEAPA, los sindicatos docentes STES, CC OO, UGT y CGT, los Movimientos de Renovación Pedagógica y tres asociaciones de alumnos: FAEST (Federación de Asociaciones de Estudiantes, Frente de Estudiantes y Sindicato de Estudiantes).

¿Qué partidos políticos la apoyan explícitamente?
La jornada de protesta cuenta con el apoyo explícito de Podemos e Izquierda Unida. El pasado martes, en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para el pacto educativo, los diputados de Unidos Podemos trasladaron su respaldo a la huelga a los representantes sindicales que intervinieron como ponentes. Por su parte, PP y Ciudadanos les afearon la convocatoria porque coincide con el inicio del proceso de diálogo para el acuerdo.

¿Quiénes están llamados a la huelga?
Están llamados a participar en la huelga alumnos y profesores de todas las etapas de la educación, desde infantil hasta la enseñanza universitaria.

¿Cuántas huelgas en educación se han convocado?
Es la huelga número 24 que se convoca desde 2012 y la tercera en la que participan las familias, además de docentes y estudiantes.

¿Cuándo son las manifestaciones?
Se han convocado manifestaciones en muchas ciudades españolas este jueves. En Madrid, los estudiantes han convocado una marcha desde Atocha hasta la Puerta del Sol a las 12 y, por la tarde, hay otra manifestación desde Neptuno a Sevilla. En Barcelona, la manifestación partirá de la plaza de la Universidad; en Bilbao, desde Arriaga; en Sevilla, desde Las Setas; y en Valencia, desde la Facultad de Historia. Por la tarde, todas las organizaciones de la Plataforma por la Escuela Pública junto a la marea verde madrileña celebrarán una protesta, que comenzará a las 18.00 en la Plaza de Neptuno de Madrid.

¿Cuál es la postura del Ministerio de Educación?
Según el Ministerio de Educación, dirigido por Íñigo Méndez de Vigo, antes de paralizar la ley “debe haber otra porque esa situación dejaría en la cuneta educativa a 8,1 millones de alumnos y 680.000 profesores”. El ministro ha pedido que se desconvoquen las manifestaciones porque “no existe una situación que exija una huelga”.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/09/actualidad/1489051469_637579.html