Educació recupera l’enquesta específica sobre l’ús del valencià a la Generalitat

La direcció de Política Lingüística presenta els resultats d’una recerca que no es feia des de 2004

La Conselleria d’Educació presenta hui [23 maig 2017] el resultats de l’enquesta sobre l’ús del valencià a l’administració. El document és fruit del primer sondeig que es fa amb l’enfocament renovat del govern del Botànic, ja que la que es va presentar l’any passat sobre l’ús social del valencià –l’última que va fer pública era de 2010– “heretava” el sistema que s’havia seguit amb l’administració sota el govern del PP.

[…]

 

 

El 2004, un 90% dels funcionaris apostava perquè en el futur tots els treballadors de l’administració conegueren i utilitzaren la llengua pròpia

De l’enquesta “Coneixement i ús social del valencià 2015” s’extreia que el 85% de la població creia que el valencià s’hauria d’usar igual o més que en l’actualitat. En una compareixença conjunta, Marzà i Trenzano van subratllar l’actitud positiva de la ciutadania envers el valencià. “La societat valenciana no veu cap problema en la llengua; el conflicte lingüístic no existeix tal com han volgut centralitzar alguns en el seu discurs polític”, va expressar el conseller.

https://www.diarilaveu.com/noticia/73979/enquesta-us-valencia-generalitat

¿Quién rinde cuentas? ¡Queremos saber su opinión!

unnamedEn su país, ¿cómo rinden cuentas los gobiernos sobre las promesas que hacen en materia de educación?

¿Cuán importante es el papel de las empresas privadas en la educación en su país? ¿Le rinden cuentas a alguien?

¿Le parece justo que se evalúe los maestros en base a los resultados de los exámenes de los estudiantes?

20Acabamos de lanzar una breve encuesta porque queremos saber qué piensa sobre este tipo de preguntas. Sus respuestas se incluirán en nuestro próximo informe anual, que se centra en la Rendición de Cuentas en la Educación.

Exploraremos quién son los responsables de proporcionar una educación equitativa y de calidad y cómo comunican lo que están haciendo para llevar a cabo su trabajo. Lo que es más importante, estamos examinando si lo que hacen y cómo lo comunican ayuda a garantizar una educación de buena calidad para todos.

16Todas las opiniones nos interesan porque creemos que todos desempeñan un papel: ¡maestros, directores, estudiantes, padres, profesores, funcionarios gubernamentales, proveedores del sector privado, la sociedad civil, la comunidad internacional, así como las personas que han asistido a la escuela y aquellas que nunca han ido!

¿ustedes son los responsables de alguna actividad además de sus responsabilidades de enseñanza? ¿Cuánto tiempo dedican a asuntos administrativos?

Estudiantes, ¿alguna vez les han pedido que evalúen a sus maestros? ¿O la calidad de las comidas que se proporcionan? ¿Su evaluación contribuyó a algún cambio?

Padres, ¿qué tan eficaces son las reuniones de padres y maestros para saber más sobre el aprendizaje de sus hijos?

Queremos escuchar las opiniones de personas de todo el mundo.

¡Sus enfoques y opiniones cuentan! Por favor contribuya a nuestro próximo Informe GEM completando esta encuesta.

https://educacionmundialblog.wordpress.com/2017/04/18/quien-rinde-cuentas-queremos-saber-su-opinion/

El pròxim curs començarà a aplicar-se el nou model lingüístic educatiu valencià

El pròxim curs començarà a aplicar-se el nou model lingüístic educatiu valencià, que s’establix en el Decret 9/2017 de 27 de gener. El model preveu tres nivells en l’aplicació del Plurilingüisme a les nostres escoles: Bàsic (1 i 2), Intermedi (1 i 2) i Avançat (1 i 2), que responen al grau d’aplicació i integració del valencià, castellà i anglès en les activitats curriculars del centre.

Al CEIP Pare Jofré estem elaborant el nostre Projecte Lingüístic de Centre per optar al nivell Avançat 1. La proposta s’aprovarà en el pròxim Consell Escolar. Rebreu notícies al respecte a través d’aquesta via.

ENQUESTA SOBRE L’ÚS DE LES LLENGÜES

Us demanem la vostra col·laboració per tal d’emplenar una enquesta sobre l’ús de les llengües en l’àmbit familiar. Recollirem les dades obtingudes per avaluar la situació sociolingüísitca en la què es troba el centre, com a part del Projecte Lingüístic de Centre que estem elaborant. La trobareu a les motxilles dels vostres fills aquesta vesprada. És necessari que l’empleneu i l’entregueu a l’escola abans del dijous 2 de març.

Gràcies per la vostra col·laboració!! enquesta_us_llengues

Direcció CEIP Pare Jofré

Enquesta socis de l´AMPA sobre estudi assetge escolar. 2015-2016

Amb la finalitat de conèixer en major profunditat la incidència i gravetat dels casos d’assetjament escolar, així com les respostes oferides tant des dels centres educatius com des de les famílies, CEAPA va a realitzar un estudi intern entre les seues federacions i les seues AMPA.
Per a açò, hem elaborat un qüestionari anònim a emplenar per les famílies amb diferents preguntes relacionades sobre l’assetjament escolar. L’enquesta l’heu d’enviar a FAPA-VALÈNCIA una vegada emplenada. La data límit per a rebre les enquestes és el 15 d’abril.
Comisión Ejecutiva
FAPA-VALENCIA
fapa_valencia_valenciano correos
 

 

Pròximament els enviarem les enquestes.

Ajudes per a la promoció de l’ús del valencià

Aquesta setmana s’ha publicat al DOCV la resolució que convoca les ajudes per a la promoció de l’ús del valencià. Les associacions sense ànim de lucre poden demanar aquestes ajudes per a la realització d’activitats promoció del valencià però no s’inclouen ni les agendes ni la documentació oficial de l’entitat. Són activitats subvencionables:

  • Cursos de valencià per a persones adultes: Han de ser almenys de 60 hores lectives i tindre entre 15 i 40 alumnes. Els nivells han de correspondre’s amb els de la JQCV: elemental, mitjà i superior.

  • Activitats de promoció i difusió del valencià: publicacions, webs… (el cost de l’activitat ha de ser com a mínim de 2000 euros)

  •  Funcionament d’oficines o servicis de l’entitat de promoció del valencià.
  • El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils comptats des del dia 2 d’abril de 2014.

FAPA
descargar en http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/01/pdf/2014_2727.pdf
________________________________________ 

Educació destina 100.000 euros per a la promoció de l’ús del valencià

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes per valor de 100.000 euros per a associacions sense ànim de lucre que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià en els seus respectius àmbits d’actuació.


RedactaVeu / València

L’objectiu d’aquestes ajudes és col·laborar amb aquelles entitats cíviques que, al llarg del País Valencià, realitzen activitats diverses, d’acord amb l’especificitat de cada associació, però que tenen “una característica comuna, i un objectiu molt clar: potenciar l’ús del valencià en alguna de les activitats que desenvolupen, o en totes”.


Entre les activitats subvencionades destaca l’organització de cursos de coneixements de valencià destinats a persones adultes. Per a rebre les ajudes, aquesta activitat tindrà una durada mínima de 60 hores i a més, tindrà un mínim de 15 alumnes i un màxim de 40.

També es concediran ajudes a les associacions que pretenguen afavorir, difondre i promoure l’ús del valencià en l’entitat o en la població en general. Se subvencionen les despeses referides a l’edició en valencià del material de difusió, divulgació i d’informació sobre l’entitat i les seues activitats com llibres, catàlegs, programes, fullets, cartells, revistes i elaboració de pàgines web.
En el cas de les pàgines web, seran subvencionables els costos de l’elaboració, del domini i de l’allotjament de la pàgina web. Quedarà exclosa de la subvenció l’adquisició de material inventariable, així com d’objectes publicitaris tals com a samarretes, banderoles, pancartes o bolígrafs.
També es concediran subvencions per a la creació o funcionament d’oficines de l’entitat des de les quals es promocione l’ús del valencià.
Entre les activitats que han de desenvolupar aquestes oficines, destaca la programació i la realització d’activitats de sensibilització i promoció de l’ús del valencià i normalització lingüística, dinamitzar i impulsar l’ús del valencià a l’interior de l’entitat i facilitar assessorament en els aspectes lingüístics i de llenguatge específics; donar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions així com l’organització de cursos.

Un model d’escola inclusiva amb qualitat democràtica

FAPA Penyagolosa Castelló, FAPA València i FAPA Enric Valor Alacant acordaren com a eix de treball de 2014 fer difusió de les comunitats d’aprenentatge i crear una xarxa de centres educatius de qualitat democràtica

“Volem una escola pública que destaque per la qualitat democràtica, que destaque per ser inclusiva amb tot l’alumnat i que promoga una participació activa i real de les famílies i de l’entorn”, ha destacat Loli Tirado presidenta de la Confederació Gonzalo Anaya.

RedactaVeu / València

La Confederació d’AMPAs Gonzalo Anaya, integrada per FAPA Castelló Penyagolosa, FAPA-València i FAPA Enric Valor Alacant, informarà i formarà sobre les comunitats d’aprenentatge i les actuacions d’èxit educatiu del programa ‘Includ-ed’; – investigació científica sobre el sistema escolar realitzada per més de cent investigadors de catorze països de la UE i que aporta estratègies i actuacions per aconseguir la inclusió i la cohesió social des de l’escola-. Les comunitats d’aprenentatge han despertat interès en l’organització d’AMPAs per ser un model d’escola que persegueix que tots els alumnes tinguen les mateixes oportunitats educatives i puguen assolir l’èxit educatiu i perquè considera la família, la seua participació i formació com un sector clau per a la millora de l’escola i dels resultats del conjunt de l’alumnat.

Des de la Confederació Gonzalo Anaya “considerem important donar a conèixer aquest model d’escola científica i inclusiva i les actuacions d’èxit educatiu que la fan possible a totes les AMPAs i col·laborar amb aquelles associacions que ja formen part de les comunitat d’aprenentatge, donant a conèixer les experiències educatives”.
A proposta de FAPA-València, i lligada també a les comunitats d’aprenentatge, l’assemblea de la Confederació Gonzalo Anaya va aprovar la creació d’una Xarxa de centres amb qualitat democràtica, que destaquen per la participació decisiva i activa de tota la comunitat educativa, en contraposició a la LOMQE que buida de competències els consells escolars i delega totes les decisions en la figura del director.
“Volem una escola pública que destaque per la qualitat democràtica, que destaque per ser inclusiva amb tot l’alumnat i que promoga una participació activa i real de les famílies i de l’entorn”, ha destacat Loli Tirado presidenta de la Confederació Gonzalo Anaya.
L’organització ha sotmés a valoració i votació la memòria i balanç 2013 i ha presentat el projecte i pressupost econòmic 2014, documentació que ha comptat amb la aprovació unànime de l’assemblea.