Participa en el Taller Interactiu de comunicació familiar que es va a impartir a través de l’Escola de Pares i Mares de l’AMPA Guillem d´Entença.

Participa en el Taller Interactiu de comunicació familiar que es va
a impartir a través de l’Escola de Pares i Mares de l’AMPA Guillem d´Entença.

Inscríbite abans del dimarts 26 d’abril. Envia les següents dades a
ampa@ampaguillem.com:

Nom i cognoms:
Email:
Telèfon:
Servei de guarderia: SÍ/NO