L’Escola d’Estiu Cultural i l’Escola Esportiva, El Puig

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE L’OFERTA D’OCI MUNICIPAL. Amb la finalitat d’afavorir que les famílies que desitgen usar tant l’Escola d’Estiu Cultural com l’Escola Esportiva puguen organitzar-se (segons el tipus d’activitat que els agrada als menuts o la seua edat), s’han coordinat les entrades i eixides a les dues escoles.
Escola Esportiva: Entrada 9,30 h./ Eixida: 13,30 h.
Escola Cultural: Entrada 9,45 / Eixida: 13,45 h.
En cas de fer ús del menjador, els xiquets i xiquetes usuaris de les dues escoles s’arreplegaran al mateix lloc.