LListat d’admesos curs 2017-2018

Ja està disponible el llistat d’admesos per al curs 2017-2018. Consultar el tauló d´anunci de l´escola.

Anuncis

Calendari d’admissió de l’alumnat per al curs 2017-2018

Publicat el calendari d’admissió de l’alumnat per al curs 2017-2018.

Presentació de sol·licituds, del 22 al 29 de maig.

Podeu trobar més informació al següent enllaç:
http://mestreacasa.gva.es/web/parejofre/25