Menú octubre ja disponible en la web

http://mestreacasa.gva.es/web/parejofre/36

Anuncis

Agricultura prioritzarà el finançament de fruita ecològica, de proximitat i amb segell de qualitat que es consumisca en els col·legis

La conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural concedirà ajudes per al desenvolupament del programa de Fruita en les Escoles, que enguany prioritza el finançament de compra de fruita ecològica, de proximitat i amb segell de qualitat diferenciada reconeguda per la UE amb reglaments específics (amb garantia d’origen DOs, IGPs…).

Este programa finança a més activitats educatives d’acompanyament per a la conscienciació del consum conscient i responsable, i per a posar en valor el paper de l’agricultor en la qualitat de l’alimentació i en la conservació del territori: preus dignes dels productes agroalimentaris, hàbits alimentaris saludables, cadenes alimentàries locals, producció sostenible i ecològica, lluita contra el canvi climàtic i balafiament d’aliments.

Este serà un dels aspectes més destacats de l’orde que ultima la Conselleria per a definir les noves bases reguladores per a desenvolupar l’aplicació a la Comunitat Valenciana de la normativa de la Unió Europea en relació amb el programa escolar de consum de fruites, hortalisses i llet. Este programa destinarà 1,4 milions d’euros per al curs escolar 2017-2018.

En concret, esta iniciativa discriminarà positivament aquelles propostes que incloguen en la distribució, i en les propostes de mesures d’acompanyament, productes de proximitat, ecològics i emparats per figures de qualitat agroalimentàries diferenciades, obtinguts per mitjà de fórmules més respectuoses amb el medi ambient, i tinguen com contingut la necessitat de consum de productes més saludables i lluita contra l’obesitat infantil.

De manera específica i per a este curs escolar, l’activitat objecte de subvenció, la convocatòria del qual es preveu realitzar a partir del mes d’octubre, consistix en el subministrament de fruites i hortalisses, fruites i hortalisses transformades i productes del plàtan, a l’alumnat dels centres escolars.

Les ajudes comprendran el cost dels productes subministrats en el marc del Programa i entregats en els centres escolars per al seu consum en el centre escolar (costos d’adquisició, lloguer o arrendament financer d’equips utilitzats en el subministrament i distribució dels productes), el de les mesures educatives d’acompanyament directament vinculats a l’aplicació del programa (organització de classes de degustació, preparació i manteniment de jardins dels centres escolars, organització de visites a explotacions agrícoles i activitats semblants destinades a reconnectar als xiquets amb l’agricultura, costos de les mesures destinades a educar els xiquets sobre l’agricultura, els hàbits alimentaris saludables, les cadenes alimentàries locals, la producció ecològica, la producció sostenible i la lluita contra el balafiament d’aliments), així com els costos de publicitat i divulgació del programa.

En este sentit, la mesura s’orienta a proveïdors dels esmentats productes, organismes públics i privats que tinguen com a objecte social la realització d’activitats dirigides a la millora dels hàbits de consum cap a productes més saludables.

A més, una altra novetat del programa és que contempla la possibilitat de territorialització de la distribució, al permetre presentar solictitudes per lots que integren la distribució en una o unes quantes comarques limítrofes.

D’esta manera, la Conselleria posa en marxa les accions previstes en 2017 per a donar complimento a la seua política de foment dels productes de qualitat diferenciada de la CV i també del primer Pla Valencià de la Producció Ecològica.

http://www.agroambient.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=718284

Informació relativa a la convocatòria de Beques Municipals del Menjador Escolar per al curs 2017/2018

Ajuntament El Puig: Informació relativa a la convocatòria de les Beques Municipals de Menjador Escolar per al curs 2017/2018.

El termini de sol·licitud serà del 20 de juny al 10 de juliol.

Accedeix  http://www.elpuig.es/sites/default/files/images/6.-acta_jgl_29.05-1.pdf

 

 

Normativa publica respecte a les ajudes de menjador escolar, transport i banc de llibres

Als següent links trobareu la normativa publica esta setmana respecte a les ajudes de menjador escolar, transport i banc de llibres.

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4366.pdf

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4443.pdf

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4445.pdf

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf

Extracte de la Resolució de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4587.pdf

FAMPA Valencia

La jornada continua pone en duda la viabilidad del comedor escolar

Un informe de la Conselleria de Educación constata la caída del 29% de los comensales hasta 2015-2016

Los directores confirman que baja la inversión en becas de comedor

Uno de los grandes debates que se abrió en paralelo al de la conveniencia o no -pedagógicamente hablando- de la jornada continua en los colegios fue el del comedor escolar. ¿La jornada continua acabaría con el servicio de comedor? Es decir, si la concentración de clases por la mañana facilita a muchos alumnos comer en sus casas, ¿podría acabar siendo deficitario un servicio con pocos comensales? Y sobre todo, ¿cerrarían estos comedores sin demanda en colegios públicos con jornada continua?

El riesgo de que la respuesta a todas estas cuestiones fuese positiva llevó a la propia Conselleria de Educación a exigir el mantenimiento del comedor en su norma que abrió la puerta a que cualquier colegio se acogiese al horario intensivo. Sin embargo, la realidad es que los efectos de la implantación de la jornada continua vuelven a poner en duda la viabilidad del comedor. Y ello, porque un informe de la actual Dirección General de Política Educativa, que avanzó ayer Magisterio, constata una caída generalizada de los comensales en la primera treintena de centros que fueron pioneros al adoptar a partir del nuevo horario en el marco del programa experimental iniciado por el PP.

Desde la Conselleria se matizó que a día de hoy no se puede valorar el funcionamiento real de la jornada continua porque la mayoría de los 300 colegios que la tienen comenzaron con ella en septiembre. En todo caso, el citado informe se hace eco de la evolución en el uso del comedor hasta el curso 2015-2016, cruzando los datos de la aplicación para las ayudas de la Dirección General de Centros.

Así, si para el conjunto de los centros analizados la media de comensales era de 5.219 en el curso 2011-2012, esta cifra ha descendido hasta los 3.702 para el curso 2015-2016. Esto implica una bajada del 29,1% del número de alumnos que se queda al comedor.

Además, el documento de la Conselleria incluye las valoraciones de los directores, claustros y familias de los colegios recogidas mediante encuestas. Sobre la cuestión del comedor, se aprecia lo siguiente: «Se reduce el número de comensales y, por tanto, la inversión de la Conselleria en becas de comedor». Por otra parte, «supone el ahorro del servicio de comedor para las familias que pueden recogerlos [a los hijos] a las 14h».

Mejoras “poco significativas”

En lo que el informe no se atreve a sacar conclusiones es en lo relativo al rendimiento académico del alumnado. En primer lugar, se observan los resultados académicos en los últimos tres años, es decir, la media del expediente que logran los escolares. «Durante el primer año de experimentación de la jornada continua, los centros mejoran los resultados, mientras que los que todavía no trabajan de esta manera bajan los resultados». Pero al año siguiente, cuando todos los centros analizados han pasado ya al horario continuo, «mejoran los resultados: los que ya llevaban un año trabajando de esta manera lo hacen de una forma poco significativa mientras que los que acaban de comenzar lo hacen de una manera más significativa». La mejora, sin embargo, de tres décimas «resulta muy poco significativa».

Ocurre lo contrario con las evaluaciones diagnósticas que realizaba la Conselleria, aunque de nuevo el informe descarta la posibilidad de ver una «tendencia clara». Mientras la competencia lingüística empeora ligeramente desde 2013 (-1,8 puntos), la matemática mejora (7,67), aunque únicamente de 2013 a 2014 (luego vuelve a caer). «Sí que se ha observado que la tercera parte de los centros han mejorado significativamente en alguna de las dos competencias (o ambas), mientras que sólo cuatro centros han empeorado significativamente alguna de las dos competencias (o ambas)».

Els centres educatius comptaran amb 20 milions extra per a despeses i menjadors

Educació i Hisenda signen una transferència de crèdit per a destinar els diners sobrants del Xarxa Llibres a aquests capítols

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport destinarà un total de 19.971.828 euros del sobrant del programa Xarxa Llibres a despeses de funcionament ordinari i de menjador escolar de centres públics. Així consta en un acord de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) pel qual s’autoritzen determinades transferències de crèdit entre capítols i seccions per un import global de 19,9 milions.

En el curs escolar 2016/2017, Educació havia destinat un total de 5,5 milions d’euros al programa de banc de llibres per a centres privats concertats, en el cas d’ensenyament Primari, i de 3,1 milions, per a ensenyament Secundari. Una vegada celebrada la convocatòria de subvencions, s’ha produït un sobrant de 2,4 milions en Primària i d’1,5 en Secundària.

En el cas dels centres públics, el programa Xarxa Llibres del curs 2015/2016 va generar unes disponibilitats pressupostàries de 7,4 milions d’euros en el cas de Primària –s’havien destinat 10 milions– i de 5,5 en el cas de Secundària –s’havien aportat 6,2 milions–.

El sobrant llançat tant en centres privats concertats com en públics –que ascendeix a 19.971.828 euros– es destinarà, segons consta en l’acord, a despeses de funcionament ordinari i de menjador escolar de centres públics corresponents al quart trimestre. Del total, 13,6 milions seran per a Primària i 6,2 per a Secundària.

L’excedent es deu al fet que, al principi, els centres van preveure unes necessitats de reposició de llibres de text majors a les que finalment s’han produït, per la qual cosa una partida important ha pogut retornar a cobrir les despeses de funcionament, han explicat a Europa Press fonts de l’administració educativa.

http://www.laveupv.com/noticia/24974/els-centres-educatius-comptaran-amb-20-milions-extra-per-a-despeses-i-menjadors

Jornada continua: solo el 25% de los alumnos participa en extraescolares

Por Pablo Rovira. Magisterio
Martes 21 de febrero de 2017, 09:49h

Un descenso no concluyente de los resultados académicos en las evaluaciones diagnósticas, un mínimo repunte en las solicitudes de matriculación, un notable descenso en los alumnos usuarios del comedor escolar y una escasa participación en las actividades extraescolares, tanto de alumnos como de profesorado.

Éstas son las principales conclusiones que se pueden extraer del Informe sobre Jornada Escolar del curso 2015-16 realizado por la Conselleria de Educación valenciana que publica en exclusiva MAGISTERIO, con el que la Administración evaluó el programa experimental iniciado en el curso 2013-14 en centros valencianos y en el que se basó la Conselleria en la normativa que desde este curso ha generalizado la jornada continua en esta autonomía.

En la cuestión de los resultados académicos, hay que distinguir entre los propios del centro y los de éste en las evaluaciones diagnósticas. Sobre las evaluaciones en el centro, el informe señala que “ambos grupos (los primeros nueve centros que aplicaron la continua y los segundos 22 centros que lo hicieron un año más tarde) han mejorado una medida de casi tres décimas respecto a la media de notas desde la implantación de la jornada continua”. Aunque, señala el informe, “una mejora de tres décimas tampoco resulta muy significativa”.

Diferentes son los resultados en las diagnósticas, aunque tampoco, a juicio de la Conselleria, concluyentes. El informe reconoce que en la última evaluación realizada, en mayo de 2015, los centros valencianos con jornada continua empeoraron los resultados en las competencias lingüística y matemática. No obstante, no se encuentra una tendencia clara, señala el informe, en los resultados de las evaluaciones en los últimos cuatro años, además de que las variaciones “tanto en Competencia Matemática como en Competencia en Comunicación Lingüística, son mínimas, 7,67 y 1,8 respectivamente”. “Además, los centros que llevan dos años con la experimentación, aunque mejoran los resultados en la prueba diagnóstica de Competencia Matemática del año siguiente al inicio de la experimentación, lo hacen de la misma manera que los que solo llevan dos años, y al año siguiente los dos vuelven a bajar de la misma manera. También se ve que ambos grupos tienen la misma bajada de notas en la prueba diagnóstica en la Competencia Lingüística”, resume el informe. Esta falta de claridad lleva a la Administración a señalar que “no hay ninguna relación entre la jornada continua y los resultados en las pruebas diagnósticas”.

No fue ésta la misma conclusión a la que llegó la Conselleria un año antes, cuando la Comisión de Seguimiento de este programa experimental realizó un primer informe de este plan y señaló que los nueve centros públicos de Primaria que implantaron la jornada continua en el curso 2012-13 empeoraron una media de 37 puntos en la evaluación diagnóstica de 2014 y ocho de los nueve centros empeoraron su rendimiento académico. Este fue el informe que motivó la decisión de la Administración valenciana de no extender la jornada continua en la Comunidad a otros centros durante el curso 2015-16.

Parecida indefinición recoge este informe, al que ha tenido acceso MAGISTERIO, en cuanto a la variación del nivel socioeconómico y cultural (ISEC) de los centros participantes, donde “las diferencias observadas son mínimas, ya que en general el índice baja 68 diezmilésimas, lo que es imperceptible y no aporta ninguna información al estudio”. Así,14 centros suben su ISEC y 16 lo bajan, pero con oscilaciones por debajo del 0,3.

El comedor baja un 30%
Mucho más significativa es la incidencia de la jornada continua en el uso del comedor escolar por parte de los alumnos. El uso del comedor escolar baja más de un 30% en el grupo de centros que aplicaron la jornada continua a partir del curso 2014-15 y de más del 18% en los del curso 2013-14. Un porcentaje que en la realidad puede ser mayor si se tiene en cuenta, como señala el informe, que a partir del curso 2015-16, último curso de referencia, el comedor también se abre los meses de septiembre y junio. Tal y como valoran directores, docentes y familias, “se reduce el número de comensales y, por tanto, la inversión de la Conselleria en becas de comedor”.

El informe también cuantifica la participación del alumnado y del profesorado en las actividades extraescolares que el centro estaba obligado a ofertar por la tarde. Según los datos recopilados por la Conselleria de Educación, solo el 25% de los alumnos participa en las actividades extraescolares. El dato confirma una tendencia detectada en el curso anterior, 2014-15. Que en los centros en los que la continua era el primer año de implantación, la participación era del 40%, pero descendía “considerablemente” al segundo año de aplicación de la continua “ya que las familias encuentran más posibilidades alternativas a la de la estancia en el centro tras las horas lectivas, aprovechando así, para realizar actividades que proporcionan un valor añadido”.

Hay que recordar que en este programa experimental sí se permitía, como reconoce el informe, la convivencia de extraescolares de pago y gratuitas en la jornada escolar. La nueva normativa no permite esta opción.

Jornada continua: solo el 25% de los alumnos participa en extraescolares

Un informe revela peores resultados académicos en los colegios con jornada continua

Los datos “no son concluyentes” según Educación, que destaca la mejora de la convivencia escolar

Solo un 25 % de alumnos de centros que han implantado la jornada escolar continua participa en actividades extraescolares por la tarde y, en estos colegios, se registra un acusado descenso en la asistencia al comedor, que llega hasta una bajada del 30 %. Además, se produce un descenso no concluyente de los resultados académicos en las evaluaciones diagnósticas y un mínimo repunte en las solicitudes de matriculación.

Estas son las principales conclusiones que se extraen del Informe sobre ‘Jornada Escolar’ del curso 2015-2016 realizado por la Conselleria de Educación, con el que la administración evaluó el programa experimental iniciado en el curso 2013-2014 en centros valencianos, y del que se hace eco la publicación especializada ‘Magisterio’.

El programa experimental lo autorizó el anterior equipo del PP de la Conselleria de Educación en nueve centros en el curso 2013-14, y se extendió a 22 centros más el año siguiente. En junio de 2016, tras efectuar “un proceso de evaluación y autoevaluación sobre la dinámica educativa desde varios aspectos”, la actual dirección de la conselleria, que ahora encabeza Vicent Marzà, publicó la normativa valenciana que ha permitido que este curso la apliquen 303 centros y otros 362 la hayan solicitado para el curso que viene.

Según recoge ‘Magisterio’, en la cuestión de los resultados académicos, el informe señala que “ambos grupos (los primeros nueve centros que aplicaron la continua y los segundos 22 centros que lo hicieron un año más tarde) han mejorado una media de casi tres décimas respecto a la media de notas desde la implantación de la jornada continua”. Aunque, añade el informe, “una mejora de tres décimas tampoco resulta muy significativa”.

Diferentes son los resultados en las diagnósticas, aunque tampoco, a juicio de la Conselleria, son datos concluyentes. El estudio reconoce que en la última evaluación realizada, en mayo de 2015, los centros valencianos con jornada continua empeoraron los resultados en las competencias lingüística y matemática.

No obstante, no se ha hallado una tendencia clara en los resultados de las evaluaciones en los últimos cuatro años, además de que las variaciones “tanto en competencia Matemática como en competencia en Comunicación Lingüística, son mínimas”. Esto lleva a la Administración a señalar que “no hay ninguna relación entre la jornada continua y los resultados en las pruebas diagnósticas”.

Más significativa es la incidencia de la jornada continua en el uso del comedor escolar por parte de los alumnos, ya que baja más de un 30 % en los centros que aplicaron la jornada continua a partir del curso 2014-15 y de más del 18 % en los del curso 2013-14. Este porcentaje, incide la publicación, “puede ser mayor en realidad si se tiene en cuenta que a partir del curso 2015-16 el comedor también se abre los meses de septiembre y junio”.

Tal y como valoran directores, docentes y familias, “se reduce el número de comensales y, por tanto, la inversión de la conselleria en becas de comedor”.

El informe también cuantifica la participación del alumnado y del profesorado en las actividades extraescolares que el centro estaba obligado a ofertar por la tarde. Según los datos recopilados, solo el 25 % de los alumnos participa en las actividades extraescolares.

El dato confirma una tendencia detectada en el curso anterior, 2014-15: en los centros en los que se implantaba la jornada continua, el primer año la participación era del 40 %, pero descendía “considerablemente” el segundo año de aplicación, “ya que las familias encuentran más posibilidades alternativas a la de la estancia en el centro tras las horas lectivas, aprovechando así, para realizar actividades que proporcionan un valor añadido”.

No obstante, hay que señalar que en este programa experimental sí se permitía, como reconoce el informe elaborado por la Conselleria de Educación, la convivencia de extraescolares de pago y gratuitas en la jornada escolar. La nueva normativa no permite esta opción.

A diferencia del alumnado, la participación del profesorado depende de si en estas actividades intervienen monitores y empresas de servicios. Si es así, su participación tanto en su diseño como en su impartición baja también hasta el 25 %, y únicamente cuando no existe este personal es cuando la intervención del profesorado del centro es mayor, entre el 76 % y el 100 %.

En cuanto a la formación permanente del profesorado, detalla el informe, “de las respuestas no se desprende que la jornada continua haya tenido repercusión ni en sentido positivo ni en negativo”.

Los inspectores también observan que este tipo de jornada en algunos centros “dificulta la comunicación entre el profesorado y las familias”, específicamente, del “alumnado de Infantil”. De hecho, a la pregunta de si “se ha modificado el Plan de Acción Tutorial en lo que se refiere a la atención a las familias”, los inspectores responden negativamente.

La jornada continua también genera en algunos centros un problema para los alumnos que hacen uso del transporte escolar y que, por tanto, “no pueden acogerse a la actividad de la tarde”.

“Impacto positivo” en el absentismo
Otra de las conclusiones habituales sobre la jornada continua es su impacto positivo en el absentismo escolar. En este sentido, según los informes con los que cuenta la Conselleria de Educación, la reducción del absentismo, que de media ha bajado un 3 %, aunque hayan podido darse casos de reducciones muy significativas, una cuestión que depende de la incidencia de absentismo escolar en cada comunidad educativa.

Por último, el informe, según señalan los directores, no detecta un aumento de deberes en los escolares con jornada continua.

Además, aunque reconoce que en las últimas horas de la mañana los alumnos se muestran más cansados, “es menor que el que se producía en la jornada partida”.

Otro de los puntos que destacan estos informes es la mejora de la convivencia escolar, “que tradicionalmente tenían lugar por la tarde y en los comedores” y que generaban “más conductas disruptivas”.

No obstante, aunque esta apreciación también la avalan los inspectores en sus evaluaciones, en los informes no se recogen, como establecía el procedimiento de evaluación resuelto por la conselleria, “información del registre Central de Incidencias” existente en la Comunitat Valenciana.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/02/21/informe-revela-peores-resultados-academicos/1531890.html

http://www.lasprovincias.es/comunitat/201702/21/alumnos-jornada-continua-extraescolares-20170221124708.ht

 

València aposta per una alimentació escolar sostenible

Una ONG valenciana desenvolupa en els tres col·legis municipals de la capital valenciana el projecte ‘La Sostenibilitat al Plat’

Es pretén impulsar una transició en els menjadors escolars cap a productes ecològics i de proximitat

Miguel Giménez
05/02/2017

València, capital mundial de l’Alimentació el 2017 i una de les ciutats signants del Pacte de Milà sobre polítiques d’alimentació urbana sostenible, camina cap a l’alimentació escolar sostenible. Almenys, pel que fa a les escoles municipals. Així, en tres menjadors escolars de València –els dels col·legis públics municipals Santiago Grisolía, Fernando de los Ríos i Benimaclet– s’ha engegat un projecte pilot que pretén iniciar aqueixa transició cap a l’alimentació sostenible, apostant per la proximitat en l’origen dels aliments.

D’aquesta manera, el Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (Cerai) –una ONG “de caràcter laic, progressista i independent especialitzada en el desenvolupament rural i pesquer sostenible sota l’enfocament de la sobirania alimentària”– ha posat en marxa una iniciativa pionera amb vista a fer possible aquesta transició: ‘La sostenibilitat al plat’. Per a fer-ho, expliquen, hi cal la complicitat de tots els actors implicats: el professorat, les empreses de càtering, els monitors, els pares i, especialment, l’alumnat. L’objectiu és sensibilitzar-los de la necessitat d’apostar per una alimentació sostenible, basada fonamentalment en criteris de proximitat.

“Al menjador escolar solem trobar aliments de fora de temporada, que han recorregut molts quilòmetres abans d’arribar al plat, que vénen envasats i precuinats, etc. En la mesura que els substituïm per aliments locals, frescos i de temporada, apostarem per la salut de l’alumnat i del planeta”, explica Sarai Fariñas, tècnica de Cerai responsable del projecte, que també crida l’atenció sobre la necessitat desmitificar el consum massiu de carn.

Així, apunta, es tracta de decidir què menjar i com menjar, “tenim l’horta, amb productes de primera qualitat, pròxims i a uns preus assumibles, i a menys de dos quilòmetres dels nostres col·legis”.

El mercado del Grau de Valencia
El mercat del Grau de València

Precisament, el cost és un dels factors importants per al desenvolupament d’aquest programa. Per a fer-ho, es durà a terme un estudi de viabilitat, tenint en compte el cost d’aquests productes respecte dels que s’utilitzen actualment: “Hem de veure quina possibilitat hi ha d’ajustar els preus al cost actual del servei”. “De moment, hem trobat les empreses que porten la restauració en aquests tres centres molt receptives i col·laboradores, els ha encantat el projecte i estan conscienciades”, apunta Sarai Fariñas, que considera: “Hem tingut molta sort”.

Fase de diagnòstic

‘La Sostenibilitat al Plat’, que va ser presentat diumenge passat a València al mercat ‘De l’horta a la plaça’ de la mà d’Abel Esteban, coordinador de Menjadors Sostenibles de la Cooperativa Garúa de Madrid, i de representants de les tres escoles implicades, està actualment en fase de diagnòstic i formació a través de xarrades i tallers en què també es pretén recollir les propostes de professors, alumnes, pares, personal de cuina, monitors, etc., que puguen servir per a millorar el sistema.

Posteriorment, s’engegarà en cada un dels tres centres un consell alimentari escolar, en què es tractarà la creació d’una estratègia alimentària sostenible a l’escola: quin tipus de menjador volem. La creació d’aquests consells, prevista per a l’octubre, és el final d’aquesta fase del projecte: “Nosaltres els oferim les eines per a poder implementar els menjadors sostenibles, se n’assenten les bases. A partir d’aqueix moment, el pas següent no depén de nosaltres, sinó de l’ajuntament i de les empreses de càtering”.

Fariñas està esperançada en el fet que aquesta transició puga continuar, de manera que es proporcione als alumnes una alimentació amb productes ecològics i de proximitat, tal com passa ja en alguns llocs del País Basc, Catalunya o Aragó. De moment, el primer pas està fent-se.

http://www.eldiario.es/cv/val/valencia/Valencia-aposta-alimentacio-escolar-sostenible_0_608590039.html