Sobre avaluacions, exàmens, educació i desobediència

Reconec la colonització del món per la ideologia neoliberal, que mesura resultats, èxit i jerarquització social. Però jo m’he passat la vida treballant en i per l’educació pública, i tinc una altra idea del que han de fer les escoles i per a què han de servir les avaluacions.

Tinc un veí que és enginyer nuclear i actua com un autèntic analfabet de les cures familiars. També sé d’un altre que és un alt executiu en una important empresa d’alimentació i es passa els diumenges en xandall treballant i si me’l trobe amb pinganillos a les orelles és que està reunit, encara que diuen que té un bon sou. També tinc una altra veïna que és farmacèutica però haurien de sentir-la parlar d’art, economia o política, veure com cuida el seu cos, com relata els seus viatges i quin estil de relació més amorós té amb els seus clients i amics. Vinc a dir això perquè tots van passar els seus exàmens per aconseguir les seves titulacions; és més, van passar per la vida acadèmica bàsicament aprovant exàmens, però gens d’això va garantir que acabessin sent unes persones educades. Unes sí, uns altres no.

Sí, sí, però sóc enginyer, em dirà el meu veí. I aquí entra en conflicte la nostra mirada sobre la vida i sobre el sentit i finalitat de l’educació. Reconec la colonització del món de la vida per la ideologia neoliberal, que mesura resultats, èxit, jerarquització i classificació social. I segurament, l’obsessió per les proves externes, exàmens i revàlides té a veure amb aquesta necessitat de etiquetatje social i jerarquització de centres educatius en funció dels resultats. Des d’aquesta òptica, guanya el meu veí, que mira l’educació com a valor de canvi (potser per això porta a les seves filles a un col·le de monges on els pares i les mares posen cara de clientela tranquil·la). Però jo m’he passat la vida treballant en i per l’educació pública, i tinc una altra idea del que han de fer les escoles i per a què han de servir les avaluacions.

Crec que les escoles, per mandat constitucional, a més, són les úniques institucions la funció de les quals és ajudar als infants a  que creixin en el ple desenvolupament de la seva personalitat, això diu l’article 27. Jo ho puc dir amb altres paraules, les escoles (públiques) estan al servei de l’emancipació dels éssers humans, i han de posar el coneixement científic al servei d’aquest projecte emancipador. Les escoles (públiques) obren les seves portes a una complexa diversitat humana i han de posar-se al servei del creixement de subjectes i pobles des del reconeixement d’aquesta diversitat. Les escoles (públiques) saben que aquella colonització neoliberal que anteriorment citava necessita la reproducció de la desigualtat social, el triomf d’uns per al fracàs d’uns altres, i per això assumeixen el compromís social no solament de compensar sinó de combatre aquesta desigualtat des dels seus projectes educatius.

El projecte de l’escoles públiques és llavors un projecte polític compromès amb l’emancipació. I aquest projecte polític necessita una avaluació, és a dir, necessita d’un diàleg públic dirigit a la comprensió critica i millora del que ens passa. Aquest projecte d’avaluació és complex perquè posa en relació els aprenentatges dels nens i les nenes amb les polítiques educatives, les pràctiques de formació docent i els sabers professionals, les estratègies de gestió, l’administració de recursos, les polítiques de finançament, els contextos culturals, etc. És, certament, una altra cosa molt diferent al que volen fer les polítiques educatives neoliberals amb la imposició burocràtica i autoritària d’exàmens finals, revàlides, i proves externes. Com a bones polítiques neoliberals, a més, externalitzen el procés i això ens costa una pasta afegida als qui no ens beneficiem per res d’aquests controls, perquè cal subratllar-ho, a nosaltres (un nosaltres en el qual incloc a nens i nenes, les mestres i els mestres) aquestes proves no ens serveixen per res.

L’escola està cada vegada més colonitzada per normes administratives que regulen el conjunt d’actes en el seu interior, i crec que era Habermas qui explicava molt bé com la generalització de les accions instrumentals a poc a poc anul·la la possibilitat del diàleg, la comunicació, i l’enteniment entre els subjectes; una manera de colonització pel qual cada vegada tenim menys espais de llibertat per a l’expressió i la construcció social autònoma. L’avaluació pública que necessita l’escola pública, la que ens ajudaria des del diàleg a créixer com a subjectes, com a institució, i com a professionals, es fa més difícil si s’incrementa una manera aparentment banal d’entretenir-nos amb la norma administrativa. Un dia ens van dir que havíem de programar per objectius, un altre dia van pretendre fer-nos constructivistes, i quan ens els vam creure van arribar les competències per tornar als objectius; encara que jo vaig continuar programant pensant sobretot en la qualitat i el sentit de les activitats que proposava a l’aula. I explicava allà on podia la meva negativa a programar segons un model imposat d’una manera burocràtica, perquè una de les característiques, a la meva manera de veure, de la desobediència és el seu caràcter públic, deixant testimoniatge d’una consciència política que busca en la confluència amb els altres i les altres la possibilitat del canvi.

Per això em sumo ara al generós esforç dels qui es neguen a complir amb el mandat administratiu de l’avaluació neoliberal, finalista i punitiva, amb la consciència que de no fer-ho, cada dia perdrem capacitat d’autonomia, i de creació d’un subjecte docent amb capacitat i voluntat per respondre pels seus actes. Si ens deixem fer, ens fan a la seva manera i conveniència. Davant aquesta pressió, política, només se m’ocorre una resposta política: la desobediència.

http://diarieducacio.cat/sobre-avaluacions-examens-educacio-i-desobediencia/

Ha arribat el circ “PISA”

Aquí teniu un interessant article que ens han suggerit

Por Joan Maria Girona

Seria bo aprofitar el debat sobre els resultats PISA per plantejar la situació real del sistema d’ensenyament a casa nostra, de les condicions de feina de mestres i professorat, de la participació de les famílies i de l’aprofitament de l’alumnat, del nivell d’assoliment de totes les competències, sobre tot de les que els faran persones solidàries i capaces de transformar la societat del futur.

Cada tres anys puntualment arriben els resultats de l’informe PISA. S’acaben de fer públics els corresponents a 2015. Ja han aparegut als mitjans informacions i comentaris de tot tipus. Hem pujat respecte a l’anterior, ens mantenim, els resultats de mates són millors que els de llengua, hi ha menys alumnes del sector més baix , el nostre país ha superat a d’altres, Finlàndia ha baixat en el rànquing…

S’estableixen taules comparatives entre països i entre comunitats autònomes; s’afirma que els resultats són deguts a les lleis educatives, fins i tot algú dirà que la implantació de la LOMCE (o la promesa de fer-ho) ha influït en les millores de resultats. Hom podrà dir, fins i tot, que ha millorat o no la cohesió social de l’alumnat.

Un autèntic circ mediàtic que durarà unes quantes setmanes. També hi haurà, per sort, anàlisis més serioses que intentaran extreure’n conseqüències que ajudin a entendre com està la situació de l’ensenyament i de l’educació al nostre país i comparar-ho amb d’altres països i amb la successió de resultats dels anys anteriors.

ISA mesura les competències dels nois i noies de 15 anys; unes competències que depenen molt poc (és impossible saber quant) dels sistemes d’ensenyament implantats a cada país

Per valorar si val la pena emprar tantes energies i tantes tertúlies, aniria bé preguntar-nos amb tranquil·litat què mesura PISA. Què no mesura i per a què s’utilitzen els seus resultats.

PISA mesura les competències dels nois i noies de 15 anys; unes competències que depenen molt poc (és impossible saber quant) dels sistemes d’ensenyament implantats a cada país. Les competències que han assolit els nois i noies depenen de molts altres factors i s’han començat a aconseguir des del dia del seu naixement.

Les proves PISA tenen la mateixa fiabilitat que totes les proves externes i iguals per a tothom; no permeten treure’n conclusions vàlides al cent per cent, sempre quedarà un marge d’incertesa. Les diferències de puntuació que s’estableixen entre països són minses. Són inapreciables si no arriben a 50 punts, són poc significatives. Si l’escala salarial tingués semblants diferències entre directius i treballadors, cobrarien pràcticament el mateix, per tant uns punts del rànquing amunt o avall no avala les consideracions que s’hi fan. L’alumnat repetidor fa baixar els resultats, els països on es repeteix molt, cas de Catalunya per exemple, aquest és un element que distorsiona els resultats globals.

PISA valora les competències que tenen rendibilitat, que serveixen per fer anar endavant el sistema econòmic que patim

PISA valora les competències que tenen rendibilitat, que serveixen per fer anar endavant el sistema econòmic que patim, tot allò que ajuda a adaptar-se a la situació que vivim, a augmentar la producció de beneficis econòmics, a ser mes competitius.

No valora les competències que serveixen per transformar la realitat, les habilitats per ser persones amb capacitat crítica, cooperatives, capaces de treballar en equip amb les altres, de ser competents emocionalment, de tenir empatia, de saber ajudar.

Per a què s’utilitza PISA? Per allò pel que no serveix, malgrat que el mateix informe ho explica. No es mesuren els sistemes d’ensenyament; els canvis de lleis educatives pràcticament no tenen incidència en els resultats. L’informe, avalat per la mateixa OCDE, ho exposa així.

PISA només servirà per intentar amagar els problemes educatius que tenim tota la societat

Si s’avaluen les competències adquirides al llarg de la vida, aquestes poden canviar si canvien les condicions de vida, de treball, d’habitatge, de xarxes socials que ajuden a l’educació (esplais, esport, centres cívics, biblioteques…), si milloren les situacions familiars, si disminueix l’atur, si augmenten els llocs de treball digne… etcètera.

I per acabar. Si estem davant un futur incert, si no sabem què faran el dia de demà els nois i noies que han fet les proves. Si nois i noies amb situació socioeconòmica baixa tenen un futur més incert que altres amb una situació social millor malgrat treguin els mateixos o millors resultats a nivell individual. PISA només servirà per intentar amagar els problemes educatius que tenim tota la societat; per argumentar políticament a favor o en contra de les lleis, però no ajudarà a millorar la situació real dels joves que viuen en la incertesa. Hem vist que els canvis legislatius no afecten gaire o gens els resultats i el mateix podríem pensar de les inversions però les retallades en educació sí afecten el benestar de la població, el benestar de la comunitat educativa, el benestar de l’alumnat, de les seves famílies i del seu professorat.

Seria bo aprofitar el debat sobre els resultats PISA per plantejar la situació real del sistema d’ensenyament a casa nostra, de les condicions de feina de mestres i professorat, de la participació de les famílies i de l’aprofitament de l’alumnat, del nivell d’assoliment de totes les competències, sobre tot de les que els faran persones solidàries i capaces de transformar la societat del futur.

Sobre Joan Maria Girona
Mestre i psicopedagog. Membre del Consell de Formació de Rosa Sensat
http://diarieducacio.cat/blogs/rosasensat/2016/12/07/ha-arribat-el-circ-pisa/

El País Valencià per damunt de la mitjana estatal en ciències segons l’informe PISA

En lectura també es situa per damunt de la mitjana, encara que no passa el mateix amb les matemàtiques on els estudiants valencians estan un poc per sota

EP / València.

L’informe d’Avaluació Integral d’Alumnes de 2015 (PISA, per les seues sigles en anglès) de l’OCDE, presentat aquest dimarts a tot el món, situa el País Valencià per damunt de la mitjana estatal en ciències i lectura, encara que no en l’àrea de matemàtiques.

Aquest estudi revela que a l’Estat espanyol existeixen grans diferències de rendiment entre l’alumnat de 15 anys en funció de la comunitat autònoma en la qual s’estudia. Aquesta és la primera vegada que totes les autonomies participen en aquest document, que suma ja la seua sisena edició, de manera que es poden comparar els seus resultats tant a nivell estatal com internacional. En total, han participat 37.000 estudiants de l’Estat espanyol, la majoria de quart d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de 960 col·legis i instituts de tot el país.

Ciències

Pel que fa a les ciències, l’informe situa el País Valencià, amb 494 punts, per damunt, però amb molt poca diferència, de la mitjana estatal de 493 punts. Així, en aquest àmbit Castella i Lleó obté 519 punts col·locant-se per davant de la mitjana estatal, dels països de l’OCDE (493) i la Unió Europea (495).

Després de Castella i Lleó es troben en aquest informe les comunitats de Madrid (516), Navarra i Galícia (512), Aragó (508), Catalunya (504), Astúries (501), La Rioja (498), Castella-la Manxa (497), Cantàbria (496) i el País Valencià.

En aquest camp, per sota de la mitjana de l’Estat espanyol i internacional se situen Balears (485), Múrcia (484), País Basc (483), Canàries (475), Extremadura (474) i Andalusia (473).

D’aquesta forma, apunten que les autonomies que tenen un major nivell socioeconòmic, com Madrid, obtenen millors resultats que les comunitats menys afavorides, com és el cas d’Andalusia. No obstant açò, en aquesta ocasió Castella i Lleó, Galícia i Castella-la Manxa aconsegueixen puntuacions significativament més elevades de l’esperat pel seu nivell socioeconòmic i cultural, al contrari que País Basc.

1480709130_114964_1481017446_sumario_normal_recorte1

Lectura

D’altra banda, en lectura, l’informe PISA indica que el País Valencià està també per sobre de la mitjana estatal de 496 punts, amb els seus 499 punts. En aquesta matèria, l’estudi assenyala que a l’Estat espanyol lidera la taula Castella i Lleó (522), i per davant dels 496 del conjunt del país, l’OCDE (493) i la UE (494).

En segon lloc està Madrid (520), seguida de Navarra (514), Galícia (509), Aragó (506), Cantàbria (501), Catalunya (500), Castella-la Manxa, el País Valencià i Astúries (498). País Basc i La Rioja (491), Múrcia (486), Balears (485), Canàries (483), Andalusia (479) i Extremadura (475) són les que menor rendiment presenten en competència lectora.

Matemàtiques

En l’àrea de matemàtiques, l’informe PISA situa el País Valencià, amb 485 punts i molt poca diferència, per sota de la mitjana estatal (486). En aquest cas, Navarra lidera la taula amb 518 punts, per davant de la mitjana de l’Estat espanyol, de l’OCDE (490) i la UE (493).

En segon lloc, en matemàtiques se situa Castella i Lleó (506), La Rioja (505), Madrid (503), Aragó i Catalunya (500), Cantàbria (495), Galícia (494), País Basc i Astúries (492) i Castella-la Manxa (486). Per davall de la mitjana estatal, a més del País Valencià, també estan Balears (476), Extremadura (473), Múrcia (470), Andalusia (466) i Canàries (452).

http://www.laveupv.com/noticia/23620/el-pais-valencia-per-damunt-de-la-mitjana-estatal-en-ciencies-segons-linforme-pisa

Més informació sobre el tema:

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/informe-pisa-2016-espana-5673635

El Programa Pisa. ¿Qué es y para que sirve?

PISA 2015 Results (Volume I) (Summary in Spanish) Resultados de la prueba PISA (volumen I)
Lea el libro completo en: http://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-i_9789264266490-en

La Conselleria d’Educació fa rectificar el ministeri sobre les revalides

Les proves d’accés a la universitat seran idèntiques a les que s’han fet fins ara

RedactaVeu / València.

Aquest dilluns s’ha celebrat la Comissió General d’Educació, la reunió prèvia de secretaris autonòmics d’Educació en què es prepara la Conferència d’Educació del pròxim 28 de novembre. La conferència ha sigut convocada pel Ministeri d’Educació i hi participaran els responsables d’Educació de les comunitats autònomes.

En la Comissió General d’Educació, a la qual ha assistit el secretari autonòmic d’Educació i Investigació, Miquel Soler, s’ha acordat que la prova d’accés a la universitat d’aquest curs i dels cursos successius serà idèntica a la que s’ha fet fins ara a proposta de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport.

Per tant, la prova estarà centrada en continguts de 2n de Batxillerat, la realitzaran les universitats i es mantindrà el districte únic. D’aquesta manera s’adapta la PAU a l’actual 2n de Batxillerat. […]

Més informació en http://www.laveupv.com/noticia/23337/%20la-conselleria-deducacio-fa-rectificar-el-ministeri-sobre-les-revalides

Comunicat per a les AMPA: Sobre les declaracions realitzades ahir pel President del Govern en funcions, Mariano Rajoy, sobre la LOMQE i les revàlides

comunicado-a-las-ampa-sobre-la-lomce-y-revalidas

comunicat-a-les-ampa-sobre-la-lomqe-i-revalides

La Confederació de pares i mares Gonzalo Anaya exigeix la derogació definitiva de la LOMQE. Les paraules pronunciades pel President de Govern en Funcions, Mariano Rajoy, en el debat d’investidura d’ahir matí no ens han convençut.

L’anunci del govern central que les revàlides no tindran valor acadèmic fins que no hi haja un pacte educatiu nacional és una mesura insuficient per a nosaltres que exigeix la total derogació de la llei dissenyada a esquena de la comunitat educativa i que genera grans desigualtats en matèria d’educació entre els nostres fills i filles perquè no tenen les mateixes oportunitats per a romandre en el circuit educatiu.

L’anunci d’ahir sobre que les revàlides no comptabilitzaran per a obtenir el títol de batxillerat o d’educació secundària, i que solament serà servirà per a l’accés a la universitat o com a diagnòstic en el cas de l’ESO, és per nosaltres, les pares i mares, una dada que no ofereix res de nou a l’establit per a aquest curs. La novetat és mínima i afecta solament al termini en què estarà vigent aquesta falta d’efecte acadèmic de les revàlides. Es mantindrà fins que hi haja un pacte nacional d’educació, segons ha declarat el President de l’executiu central en funcions.

Aquestes declaracions considerem que no aporten nova informació, és fum, perquè la LOMQE ja contempla que el primer any les revàlides no tinguen efecte acadèmic. No obstant aixó, l’important és que la llei segueix vigent i per açò hem d’aconseguir que es derogue”.

El dimecres passat a les Corts la exconsellera d’Educació, Mª José Català (PP) va dir, referint-se a la LOMQE i les revàlides, “que era la llei i calia complir-la”.

Hem detectat que una de les preocupacions que envaeixen als pares i mares i als propis estudiants i que va ser una de les motivacions de la participació massiva dels estudiants i de les seues mares i pares en les mobilitzacions és no saber a hores d’ara del curs les característiques de la prova que hauran de realitzar els estudiants de segon de batxillerat per a poder accedir a la universitat. Aquest fet genera molta inquietud entre els estudiants per als qui enguany és decisiu per al seu futur.

Insistim en la derogació total de la LOMQE per a garantir entre els nostres fills i filles una educació més igualitària i menys competitiva. Una llei d’educació consensuada amb totes les parts implicades.

Per altra banda, agraïm a totes les famílies que van eixir al carrer a defensar un ensenyament digne per als seus fills i filles la seua implicació i vos avancem que la Plataforma per L’Ensenyament Públic té previstes noves mobilitzacions i treballar per una vaga de la comunitat educativa per al mes de desembre amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu últim que perseguim, la derogació definitiva de la LOMQE.

També demanem al Govern Autonòmic més implicació en aquesta lluita contra l’actual llei d’educació i contra les revàlides.

DESTAQUEM QUE: A través de la Plataforma Estatal s’està treballant contra les retallades, les revàlides i la LOMQE i plantejant una sèrie de mobilitzacions, una d’aquestes seria una possible vaga estatal al febrer de tota la comunitat educativa. A més, com hem comentat, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic del País Valencià per la seua banda també ha plantejant una sèrie de mobilitzacions contra les retallades, les revàlides i la LOMQE, que inclourien una possible vaga al mes de desembre de tota la comunitat educativa al País Valencià.

Per qualsevol dubte que us puga sorgir podeu contactar amb la Confederació Gonzalo Anaya o amb qualsevol de les tres federacions que en formem part.

Confederació Gonzalo Anaya: 96 352 96 07 / 656866011 Email: gonzaloanaya@gonzaloanaya.com

FAPA VALÈNCIA: 96 373 98 11 Email: fapa-valencia@fapa-valencia.org

València, 28 d’octubre de 2016

Carta d’agraïment a les AMPA. Vaga

València, 27 d’octubre de 2016

Benvolgudes famílies,

Avui les nostres filles i els nostres fills ens han donat una lliçó. Han après bé què significa lluitar per la vida. Una cosa que nosaltres, les seues mares i pares, procurem transmetre’ls. I nosaltres, hem sabut estar al seu costat. D’això es tracta ensenyar. Ensenyar el que significa aquest món i ensenyar que res no tenim si no ens ho guanyem. Les nostres filles i fills han après que podem lluitar i aconseguir més o menys, però que sense lluita no tenim res. Nosaltres, que som poble treballador, els hem transmès que es poden canviar les coses, però que per els canvis cal lluitar, cal lluitar tota la vida, i això va en la nostra condició humana. Nosaltres volem un món millor i hem sabut transmetre’ls que això costa però que es pot aconseguir.

Avui hem fet vaga i ens hem mobilitzat contra les revàlides i la LOMQE i arreu del nostre territori s’ha escoltat un crit fort, un crit unit, a favor d’un nou sistema educatiu. Un sistema educatiu universal, gratuït, de qualitat, laic, coeducatiu i en valencià. Un sistema educatiu que done eines a les nostres xiquetes i xiquets per construir un món diferent, un món per a les persones i no per a les mercaderies.

Les persones que treballem en les tres federacions que conformen la nostra Confederació, volem agrair i agrair-nos tot l’esforç fet per aconseguir que aquesta jornada de lluita haja estat un èxit. Hem lluitat, lluitem i lluitarem per construir un món millor. No ens aturarem fins enderrocar la LOMQE i construir un sistema educatiu que tinga en compte tots els factors que el poden enriquir i que pensem que en formen part, des de la comunitat educativa a la resta del teixit associatiu que envolta i enriqueix la nostra vida.

Gràcies a totes i tots els que heu participat i col·laborat, hem de seguir amb la lluita sempre!

Una abraçada.

Màrius Josep Fullana i Alfonso

En nom de les persones que lluitem des de les tres federacions

de la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya.

http://www.fapa-valencia.org/principal.php

Sócrates, castigado de cara a la pared por la reválida

El profesorado de Filosofía defiende los «valores instrumentales» que aporta al desarrollo de los jóvenes esta asignatura frente a la marginación de la misma en las sucesivas reformas educativas

Valencia vivió el pasado 7 de octubre la primera manifestación espontánea en toda España contra las reválidas de ESO y Bachillerato de este curso. vicent m. Pastor

El despropósito de la nueva reválida del Bachillerato Lomce, en la que miles de estudiantes valencianos se examinarán de Filosofía un año después de haber estudiado esta asignatura, llega tras un cuarto de siglo de reformas y contrarreformas educativas en las que tanto PSOE como PP han ido marginando cada vez más a la «madre de todas las ciencias».

¿Quién teme a la filosofía? ¿Qué pánico despierta en nuestros gobernantes, no sólo en Madrid sino también en el Palau de la Generalitat, para que en las cuatro reformas y contrarreformas educativas que se han lanzado tanto el PSOE como el PP en los últimos 25 años la madre de todos los saberes tenga un papel cada vez más marginal en el Bachillerato? La respuesta que ofrece el director del departamento de Filosofía de la Facultat de Filosofia i Ciències de la Educació de la Universitat de València (UV), el catedrático Vicente Sanfélix, es en sí un lamento: «La educación en España ha sido una guerra constante entre el PP y el PSOE, y en esa contienda los filósofos hemos tenido la mala suerte de que la Filosofía haya sido el frente de batalla al identificarla como una asignatura ideológicamente cargada».

«El PP -prosigue- siempre ha visto la Filosofía como la correa de transmisión de los valores del PSOE, mientras este último partido ya desde los tiempos de Julián Besteiro es eminentemente positivista y por tanto refractario a la filosofía, cuando no hostil, al anteponer por delante de la misma a todas las ciencias sean del tipo que sean».

«No hay que olvidar que el gran hachazo a la enseñanza de la Filosofía se lo dio la Logse socialista», la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (1990) del tercer gobierno de Felipe González, apunta Juan Armenteros, profesor de esta asignatura en el Instituto público de Educación Secundaria (IES) El Saler de Valencia que lleva 30 años impartiendo esta asignatura.

Sanfélix califica de «socrático» el maltrato al que se está sometiendo la filosofía en Bachillerato al recordar que Sócrates, el padre de la Filosofía, «fue perseguido por los tiranos pero condenado a muerte por los demócratas». «Los filósofos somos incómodos para los políticos», apunta Agustín Zaragozá, profesor de Filosofía del IES Sanchis Guarner de Silla.

Rampante «deinde philosophari»

Sanfélix, Armenteros y Zaragozá encabezan la revuelta de los filósofos valencianos contra este deinde philosophari rampante que, de momento, se ha plasmado en una carta al conseller de Educación, Vicent Marzà, que en apenas 10 días han suscrito más de 150 profesores de Filosofía de Secundaria de toda la Comunitat, así como de este grado que imparte la UV y de los grados de Humanidades de la Universidad de Alicante (UA) y de la Jaume I (UJI) de Castelló.

La misiva rechaza el despropósito de que en la reválida del Bachillerato de la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce) del PP, que se estrenará el próximo junio, miles de estudiantes valencianos se examinarán de Filosofía tras un año entero sin estudiarla. Una crítica que hacen extensible también a la Conselleria del Educación del tándem Compromís-PSPV por no haber impedido dicho sinsentido convirtiendo la optativa de Historia de la Filosofía de 2º de Bachillerato en una troncal obligatoria, como sí han hecho la mayoría de autonomías contrarias a la ley Wert.

Este manifiesto en defensa de la Filosofía, aparte del profesorado de la materia, también ha suscitado la adhesión de más de 400 docentes de otras asignaturas e incluso el respaldo en bloque de todo el claustro de tres IES.

Sanfélix reivindica que la Filosofía vuelva a tener un papel protagonista en Secundaria con una cita del Fausto de Goethe: Lo que tus padres te dejaron en herencia, hazlo ganancia propia que puedas poseer. «La herencia de nuestros antepasados es la cultura, y educar es apropiarse de dicho legado, en el que la filosofía es una parte fundamental». «Tan importante es Homero como Platón, Shakespeare como Locke», subraya.

Valores instrumentales

Estos tres docentes defienden los «valores instrumentales» que aporta la filosofía al «aprender a aprender» que debe ser la educación. «Mejora la capacidad de lectura profunda, así como la capacidad de argumentación al trabajar cuestiones conceptualmente abstractas y complejas, lo que permite desmontar los argumentos falaces», dice Armenteros. Zaragozá añade que «aumenta la inteligencia individual y colectiva» y ayuda a luchar «contra los prejuicios con que los alumnos vienen cargados de casa». Sanfélix matiza que «no se trata de negar los prejuicios, sino de sacarlos a la luz y reflexionar sobre ellos, pues esa es la esencia de la filosofía». Y aquí, incide el catedrático, «es donde está el problema, que vivimos en una sociedad donde la reflexividad no está al alza, ni siquiera en los políticos». «Reflexión equivale a sentido crítico», recalca Zaragozá.

Hay quien sostiene que la Lomce, gestada en plena crisis económica, relega la filosofía porque no la ve útil para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. «Eso es una falacia», replica Armenteros: «Las destrezas que enseña la filosofía son muy útiles, hasta para el emprendimiento que se quiere potenciar, pues razonar bien para la praxis es importantísmo». Y todo esto, concluye Sanfélix, sin olvidar lo que aporta «al desarrollo humano».

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/10/23/socrates-castigado-cara-pared/1482992.html

Valencia torna a manifestar-se contra les revàlides i la LOMCE

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic convoca la societat a manifestar-se el pròxim 26 d’octubre a València, Alacant i Castelló de la Plana

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, formada per les organitzacions FAPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FeSP UGT PV, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, FEPV, SEPC, BEA, Campus Jove, Sindicat d’Estudiants, FEU, Acontracorrent, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric Valor, FAPA-Penyagolosa i Valencia Laica, ha convocat una manifestació, després de la protagonitzada, fa unes setmanes, pels alumnes, a les principals ciutats del País Valencià −Castelló de la Plana, València i Alacant− el pròxim 26 d’octubre contra les retallades, les revàlides i la LOMCE, segons ha informat la Plataforma a través d’un comunicat.

Amb lemes com #SIalaPública, #NOalaLOMCE, #Norevàlides,   #RevertirRetallades o #NOal3més2, les entitats que configuren la Plataforma “s’uneixen a la jornada de lluita del dia 26 d’octubre fent una crida als centres educatius i a les comunitats educatives per eixir de nou al carrer i dir no a la LOMCE i a les revàlides que minven la igualtat d’oportunitats de l’alumnat”, expliquen.

La Plataforma vol de nou manifestar el seu “rebuig a les continues retallades i a la privatització de l’ensenyament universitari amb el 3+2, però sobretot al sistema d’avaluació de les revàlides imposat per la LOMCE perquè no millora la qualitat del sistema educatiu, sinó més bé al contrari, fa garbella l’alumnat i l’aparta del sistema educatiu sense tenir en compte el context social i econòmic i l’entorn on s’educa, ni molt menys els recursos de cada centre. A més, considera que les revàlides no donen solució als problemes diagnosticats, no afegeixen recursos i ni atenen les necessitats educatives especials; per tant, no responen a les necessitats reals com és complementar l’avaluació continuada de l’alumnat”.

Per aquestes raons, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic fa una crida a secundar la manifestació el pròxim 26 d’octubre a les 19.00 hores a les ciutats abans esmentades.

Els estudiants demanen a València la fi de les revàlides

Amb pancartes, xiulets i una asseguda enfront de la seu de la Delegació del Govern a València, més d’un miler d’estudiants de batxiller de 28 centres de la Comunitat Valenciana han reivindicat aquesta tarda la derogació del decret que regula els exàmens de revàlida, unes proves que, asseguren, solament porten “incertesa”.
[…] Més en

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/10/07/estudiantes-piden-incertidumbre-revalidas/1476709.html

Centenars d’estudiants protesten a València contra la ‘revàlida’ de Batxillerat

L’STEPV ha donat suport a la protesta contra aquesta prova avaluatòria que preveu la LOMCE i encara no s’ha definit tot i que el curs ja ha començat

Diversos centenars d’estudiants de secundària, amb el suport de desenes de professors, diversos sindicats i representants polítics -500 segons la Policia i més de 1.000 segons els convocants- s’han concentrat aquest divendres a València davant la Delegació del Govern, convocats per la Xarxa d’Instituts Valencians, per a protestar sobre l’avaluació final de Batxillerat -la coneguda com a ‘revàlida’- que preveu la C i que encara no s’ha definit amb el curs iniciat. “No sabem res i els professors tampoc: Què passarà amb nosaltres?”, s’han preguntat els alumnes, que han criticat la situació d’“ansietat i indefinició” que pateixen.

Com a proposta per solucionar aquest problema el col·lectiu d’estudiants reclama mantenir la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) al final d’aquest any educatiu 2016-2017 i exigeixen una nova llei educativa que substituïsca la LOMCE.

Pancartes

Els estudiants portaven pancartes amb lemes com ‘Educació sense valors: societat sense futur’, ‘No solament els rics volen estudiar’, ‘Quan la injustícia es fa llei la revolta és un dret’, ‘Ens han llevat tant que acabaran llevant-nos la por’ o ‘Wert: menys bous i més educació’, acompanyades de xiulades, crits de ‘No a la LOMCE’ i llapis gegants.

Xarxa d’Instituts Valencians

La iniciativa va sorgir fa unes setmanes de part de la recentment constituïda Xarxa d’Instituts Valencians, una plataforma integrada per 28 centres de secundària públics i concertats de les demarcacions de València i Castelló.

La seua intenció és continuar amb les reivindicacions en les pròximes setmanes i sumar forces d’altres comunitats autònomes. “No pararem”, ha manifestat una de les joves, Maria, que ha destacat que aquesta setmana la protesta va arribar a ser quart ‘trending topic’ en Twitter a nivell estatal i primer en la capital del Túria i a Barcelona, i ha avançat contactes de la Xarxa amb centres de Madrid, Catalunya i Galícia.

La revalida

Sobre la ‘revàlida’, la mateixa estudiant ha denunciat que els alumnes que acaben enguany el Batxillerat “no saben res, ni el tipus d’examen ni preguntes”, la qual cosa els genera “una situació d’ansietat i d’indefinició. Per açò, ha expressat que els 28 instituts reclamen “que es mantinga l’actual Selectivitat” perquè, ha criticat, “no es pot deixar la prova en l’aire i ‘ja us apanyeu'” i “no han comptat amb l’opinió dels alumnes ni la dels pares: és una llei de ‘perquè jo ho dic i ja està'”.

Els mestres segueixen el model de la PAU

En la mateixa línia, una professora de Valencià de Batxillerat de l’Alcúdia (Ribera Alta) ha denunciat que les ‘revàlides’ són unes proves “externes” que no han comptat “per a res” amb l’opinió dels docents que estan “dia a dia amb els alumnes”. A més, arran del desconeixement de la prova, la professora explica que està “angoixada: he començat el curs fent el que crec que he de fer i donant una visió de conjunt de l’assignatura”, ha explicat, per a lamentar que no li queda “una altra alternativa” que seguir el model de la PAU “entre cometes”.

A la concentració també ha acudit la secretària d’Educació del PSPV, Inmaculada Sánchez, que ha criticat la “indefinició brutal” del model proposat pel Govern espanyol i ha advertit que, aquest curs, els estudiants “s’han matriculat d’assignatures que no saben si s’examinaran”.També ha donat suport a prorrogar la Selectivitat “almenys” un curs.

Derogació de la LOMQ

Aquesta acció, que també ha tingut el suport de desenes de professors, diversos sindicats i representants polítics, comptava entre ells amb l’STEPV del qual han acudit diversos delegats del sindicat que s’han sumat a la concentració, perquè consideren, tal com afirmen en un comunicat, que aquestes proves, a més de sotmetre a un estrés innecessari el professorat, però especialment, l’alumnat, serveixen per a determinar el futur de l’alumnat, ja que si no es superen en ESO i Batxillerat, es tanca la possibilitat de continuar els estudis posteriorment, encara que s’haja obtingut un resultat positiu en les avaluacions dels cursos en què s’apliquen les revàlides. D’aquesta manera, se segrega l’alumnat per rendiment escolar i s’atempta contra el principi de la igualtat d’oportunitats.

Per aquest i altres motius, també des de l’STEPV reclamen la derogació de la LOMCE, que regula les revàlides. Mentrestant, STEPV donarà suport a totes les accions per a minimitzar, esquivar o inaplicar la LOMCE en el sistema educatiu i, entre altres coses, les revàlides.

“Insubmissió davant les proves”

Des de la Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de la demarcació de València (FAPA-València), la secretària general, Ester Concepción, ha apuntat que la LOMCE és “una forma més de fer guetos i separar els que valen dels que no”, per la qual cosa ha urgit a “paralitzar ja” la llei i ha esbossat que “podria valorar-se el tema de la insubmissió davant les proves”

“Un pacte que blinde l’educació passe el que passe”

Per part dels sindicats, el portaveu de la Federació d’Ensenyament de CCOO PV, Pau Díaz, ha coincidit que la ‘revàlida’ tant “obstaculitza” els alumnes com “qüestiona el treball dels docents”, ha advocat per “espentar” davant la situació actual d”‘impass'” del Govern en funcions per a reclamar “un pacte que blinde l’educació passe el que passe”.

26 d’octubre, vaga general

Per la seua banda, el Sindicat d’Estudiants ha advertit que “aquest és només un primer pas i el pròxim serà la vaga general d’estudiants, mares i pares que el Sindicat d’Estudiants, al costat de la CEAPA, convocada per al 26 d’octubre, i a la qual cridem a participar als sindicats de docents”. “Necessitem un clam en el carrer, en els principals carrers de tots els punts de l’Estat, per a dir revàlides no, LOMCE no, retallades no!”, expressa aquest col·lectiu.

http://www.laveupv.com/noticia/22497/diversos-centenars-destudiants-protesten-a-valencia-contra-la-revalida-de-batxillerat?id_butlleti_enviar=1465&utm_source=butlleti_article&utm_medium=butlleti&utm_campaign=diversos-centenars-destudiants-protesten-a-valencia-contra-la-revalida-de-batxillerat

FAPA-València dóna suport a la vaga del 26 d’octubre contra les revàlides

La Federació majoritària d’AMPA de l’escola pública diu no a les revàlides de la LOMCE perquè minven la igualtat d’oportunitats de l’alumnat

La Federació d’Associacions de pares i mares d’alumnes de València (FAPA-València) ha anunciat este matí el seu suport a la convocatòria de vaga per part del Sindicat d’Estudiants i a la qual s’han sumat els pares i mares de la Confederació Estatal d’AMPA (CEAPA).

Per això animarà a les seues AMPA a secundar la vaga i demanarà als pares i mares que no porten als seus fills al col·legi com a protesta d’un sistema d’avaluació de l’alumnat que no millora la qualitat dels sistema educatiu, al contrari, minva la igualtat d’oportunitats de l’alumnat i els aparta del sistema educatiu, promovent la competitivitat davant el cooperativisme.

Les revàlides tenen com a objectiu la publicació d’un rànking de centres d’acord a les qualificacions obtingudes en base a les proves, on es pretén valorar el nivell educatiu però sense tenir en compte el context social i econòmic de l’alumnat i de l’entorn on s’educa, ni molt menys els recursos de cada centre. Per tant condicionen a les famílies a l’elecció de centre en funció dels resultats.

“Les revàlides fan una criba directa de l’alumnat, sense valorar quines circumstàncies d’èxit o fracàs l’envolten, no pensen en la qualitat de l’ensenyament sinó en crear guettos d’aprenentatge”, explica el president de FAPA-València, Màrius Fullana.

FAPA-València considera a més que les revàlides no donen solució als problemes diagnosticats, afegint recursos i atenent a les necessitats educatives especials; per tant no responen a les necessitats reals com és complementar l’avaluació continuada de l’alumnat.

Així mateix suposen un retrocés pel que fa als models pedagògics que plantegen les últimes aportacions de la investigació educativa, els quals posen l’èmfasi en els processos d’ensenyament-aprenentatge i l’avaluació contínua, per damunt d’avaluacions puntuals quantitatives.

“Les revàlides deixen fora del sistema educatiu a molt d’alumnat, creant una nova i greu discriminació entre els estudiants”, conclou, Fullana.

Per estes raons pares i mares de l’escola pública fan una crida a secundar la vaga contra les revàlides el pròxim 26 d’octubre i també a donar suport a la concentració contra la LOMQE i les revàlides convocada per la Xarxa d’Instituts Valencians el pròxim 7 d’octubre davant Delegació de Govern.

València, 4 d’octubre de 2016

FAPA VALENCIA – nota-premsa-revalides-3-10-16

26octVAGA.jpg