Sobre les llibertats, els drets i l’educació

Màrius Josep Fullana I Alfonso/President De Fampa-València 27.02.2019 | 21:36

Sobre les llibertats, els drets i l´educació

Les famílies de l’escola pública, la majoria de les famílies al nostre país, apostem per una escola inclusiva, coeducativa, laica i amb igualtat i equitat. El dret a una educació digna per a tots els xiquets i les xiquetes sols pot ser garantit per un sistema públic universal i gratuït on no es produïsca cap discriminació.

El concert de centres privats va ser una solució transitòria mentre l’estat acabava de construir la xarxa de centres de titularitat pública. Aquest concert no emana de cap dret universal. De fet, aquelles que ho defensen reclamen que s’establisca per llei la qual cosa demostra que no esdevé com a conseqüència de cap llei ni carta de drets.

Aquest tipus de sistema educatiu no és més que l’establiment de l’educació com a negoci. Són empreses, com ho demostra el fet que la seua titularitat no és pública, no és de les persones que vivim dins de l’estat. Això fa que tinguen privilegis i que puguen canviar l’educació universal establerta per a la resta de l’alumnat. Han de fer caixa, si no el negoci se’n va en orris, si no, per què tant d’interès en ser finançats per l’administració pública?; per què no estan a les zones rurals amb poc alumnat? En canvi, el seu funcionament és el propi d’una empresa privada: selecció de personal sense cap procés d’oposició objectiu i una lliure concurrència que garanteix una formació de qualitat i en igualtat de condicions; uniformes, funcionament especial dels menjadors,… cap obligació d’adaptar-se al programa de xarxa llibres i per això poden especular amb el material escolar, control del transport escolar i un llarg etcètera.

Una qüestió indirectament relacionada amb aquest tema perquè qui reivindica la concertació ho fa lligant-ho, és la qüestió de la religió a les aules. Les famílies de l’escola pública considerem que la religió ha d’estar fora de les aules. La religió és una qüestió de l’àmbit privat de les famílies. Altres estats ja van desterraraquesta pràctica ancorada en el passat. Obligar als centres públics a impartir aquesta matèria és contrària a la igualtat de drets i a la convivència de diferents religions, que si més no, formen part de les opcions de fe des de l’àmbit privat o familiar. Aquesta igualtat es perverteix encara més quan el professorat no passa el sistema objectiu de tria habitual i d’igualtat d’oportunitats i és ficat a dit pels estaments religiosos. No existeix cap empresa pública o privada on les treballadores siguen imposades des de fora, sols ocorre en aquest cas molt particular que comentem.

Si apostem per una escola pública, de qualitat, amb recursos de tot tipus (econòmics, personals, materials,…) que done resposta a cadascuna de les necessitats de l’alumnat, tindrem una educació d’excel·lència, que no segregue, que no siga competitiva, on valors com la igualtat de gènere, la solidaritat, l’equitat, l’empatia, la compassió, entre d’altres,siguenel prioritari. No podem consentir, que amb diners públics es promoga l’exclusió, que els diners es destinen al manteniment d’empreses privades en lloc de destinar-los a tots els xiquets, xiquetes, joves,…. amb un accés igualitàri a l’educació, que tant va costar guanyar en el passat.

Els xiquets i les xiquetes aprenen que la societat és diversa i que totes tenim els mateixos drets i se’ns ha de tractar per igual. La pràctica és una de les millors maneres d’aprendre i materialitzar aquest fet i així es palesa quan el sistema educatiu fa efectius aquests valors. Altre cop, una xarxa universal de titularitat pública de qualitat és l’única manera de garantir els valors democràtics i justos.

Les famílies de l’escola pública apostem per un nou model educatiu. Aquest nou model serà molt més senzill de construir si canviem l’actual llei educativa, amb la participació de tota la comunitat educativa i del teixit social que supere les lleis anteriors des de la LOMQE. La Comunitat Educativa hem mostrat la nostra oposició a aquestes lleis, any rere any a través de la denúncia pública i la mobilització massiva. Volem una llei que desenvolupe d’una vegada per totes, la xarxa universal de centres de titularitat pública i que garantisca l’ensenyament equitatiu i inclusiu entre altres valors. Una educació en valors que se centre en les xiquetes i xiquets i els dote de coneixements però també d’eines per cercar una societat millor. Reivindiquem que es prioritzen els recursos de l’estat en educació, sanitat i serveis socials tots aquests totalment públics. En aquest marc serà més senzill construir una societat realment democràtica, participativa, igualitària i justa.

https://www.levante-emv.com/opinion/2019/02/27/les-llibertats-els-drets-i/1841634.html

La Gonzalo Anaya apoya la educación “totalmente laica” en la escuela pública y eliminar símbolos religiosos en aulas

La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Gonzalo Anaya ha valorado este lunes la decisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de derogar el artículo de la LOMCE que le daba a la asignatura de religión valor académico y ha mostrado su apoyo a una educación “totalmente laica” en la escuela pública y a eliminar los símbolos religiosos en las aulas.

La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Gonzalo Anaya ha valorado este lunes la decisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, de derogar el artículo de la LOMCE que le daba a la asignatura de religión valor académico y ha mostrado su apoyo a una educación “totalmente laica” en la escuela pública y a eliminar los símbolos religiosos en las aulas.

“Para nosotros es un paso adelante importante porque consideramos que los centros educativos no son espacios religiosos. Las Iglesias, las mezquitas, las sinagogas, son lugares de rezo destinados expresamente a esa faceta personal, pero no deben serlo los centros educativos y sobre todo los colegios públicos de un estado que se considera aconfesional”, ha apuntado en un comunicado el presidente de la Confederación, Txomin Angós.

Las madres y los padres de la Gonzalo Anaya apuestan por una escuela laica “en la que no sólo la religión esté fuera del currículum, sino que los centros educativos estén libres también de símbolos o indicativos religiosos en sus aulas, en las salas, en las instalaciones en general”.

La Gonzalo Anaya también defiende estos valores en casos como los de los colegios de la provincia de Castellón en los que impartirán clases de religión islámica a partir del curso que viene. “Si estamos en un estado aconfesional y el apoyo mayoritario con el que cuentan los gobiernos autonómico y estatal apuesta por una escuela totalmente laica, no entendemos cómo es posible que se siga planteando la enseñanza de las religiones en el sistema educativo”, ha argumentado, y se ha preguntado si no se estaría con ello “apoyando el adoctrinamiento en la esfera pública”.

Por otra parte, la entidad valora que asignaturas como valores cívicos y éticos sean obligatorias en el currículum escolar porque “centran su contenido en la convivencia y el respeto entre las personas y consideramos que su aprendizaje contribuye a fomentar valores democráticos y de igualdad, y de defensa de los derechos humanos”.

“Pensamos que la línea a seguir es derogar la LOMCE que, entre otras cuestiones, deja libre la vía para la introducción de las religiones en el currículum, revertir los recortes y generar las condiciones para crear una nueva ley que cuente con la participación real de la comunidad educativa y de todos los agentes sociales”, ha recalcado la Gonzalo Anaya.

CONCERTADA

Asimismo, plantea la construcción de un nuevo sistema público “que no necesite de la concertación, que genera también la introducción de una enseñanza de carácter confesional”. En este punto, reclama la derogación “de todas las leyes educativas anteriores vigentes desde el año 1985 que permiten la expansión de la concertación así como el Concordato”.

De igual modo, la noticia de que la asignatura de Filosofía volviera a ser obligatoria en Bachiller también es una reivindicación de los padres y madres de la escuela pública “porque estas materias, tanto Filosofía como valores cívicos fomentan el pensamiento libre y crítico de nuestros hijos e hijas, muy importante para que se conviertan en personas que se planteen y trabajen para conseguir una sociedad mejor”, ha manifestado Txomin Angós.

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180716/45935423259/la-gonzalo-anaya-apoya-la-educacion-totalmente-laica-en-la-escuela-publica-y-eliminar-simbolos-religiosos-en-aulas.html

«La enseñanza de la religión debe quedar fuera de la escuela pública»

El alcalde de Altura convocará un consejo escolar y critica que la conselleria no sea clara sobre la propuesta

El alcalde de Altura, Miguel López, se mostraba ayer claro y contundente en defensa de la educación laica resaltando que desde el ayuntamiento se muestran en contra, «no solo de que se imparta la religión islámica en las aulas, sino que se imparta cualquier religión».

López destacó que «lo que no se va a conseguir es que desde el consistorio alturano nos mostremos en contra del islam en concreto, porque lo que defendemos es claro, y es que cada uno sea libre de profesar en el ámbito privado la religión que quiera y su enseñanza debe quedar fuera de la escuela pública».

El alcalde anunció que de cara a las próximas semanas se convocará un consejo escolar municipal con el fin de que sea el propio director territorial de Educación el encargado de explicar a todas las partes el tema, ya que, resaltó «a nosotros oficialmente tampoco se nos ha dicho nada ni se nos ha dejado claro que finalmente sea Altura la localidad donde se vaya a implantar, no hay una resolución, por lo que tampoco podemos valorar u opinar sobre el tema».

Asimismo, López recordó que independientemente de todo, estamos hablando de un tema de cumplir la ley por parte de Conselleria de Educación, ya que la LOMCE, ley aprobada en 2013 por la mayoría absoluta del PP establece en su disposición transitoria segunda que «la enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los acuerdos de cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas» y que el Estado tiene firmado un convenio con la Comisión Islámica de España desde 1996.

Cabe destacar que tanto Segorbe como Altura, las dos poblaciones con mayor número de habitantes de la comarca del Alto Palancia, cuentan con dos centros culturales islámicos.

En el primer caso, el centro comenzó los trámites para ponerse en marcha el pasado mes de marzo en la avenida España. Por su parte, el centro islámico de Altura, donde gran número de la población extranjera que reside en el municipio del Alto Palancia es de origen marroquí, lleva en funcionamiento hace varios años.

https://www.levante-emv.com/castello/2018/07/18/ensenanza-religion-debe-quedar-fuera/1745865.html

 

La religión dejará de ser asignatura computable en la nota media

“Propongo la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos”, explica la ministra Celaá en el Congreso

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, comparece esta mañana por primera vez en la Comisión de Educación del Congreso, donde explica cómo va a revertir algunas de las medidas del anterior Gobierno del PP que provocaron recortes en las aulas.

Celaá ha confirmado la intención del Gobierno de que la asignatura de religión deje de ser computable en la nota, tanto para la media como para la beca, aunque no ha aclarado cuando será efectivo.  “Propongo la creación de una asignatura obligatoria de valores cívicos y éticos, centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas”, ha explicado.

Derogará los itinerarios

El Gobierno derogará los itinerarios que marcaba la Lomce a partir de los 13 años pues, según Celaá, “condicionan las opciones y el futuro del alumnado según su rendimiento”. También se suprimirán las reválidas contempladas en la Lomce -el anterior ministro, Íñigo Méndez de Vigo, las paralizó- y se recuperarán Programas de Diversificación Curricular para apoyar al alumnado con más dificultades de rendimiento.

Celaá ha manifestado, no obstante, que se recuperarán las evaluaciones diagnósticas, en concreto, en cuarto de Primaria y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Colegios concertados

La ministra ha defendido el modelo igualitario en las escuelas y, por ello, ha afirmado que abrirá “un diálogo” con los centros que segregan por sexo, es decir, separan a las niñas y los niños. Según Celaá, ello va en contra de algunos principios generales de la educación como es la enseñanza inclusiva.

“Abriré un tiempo de diálogo con estos centros que han optado por este modelo”, ha subrayado la ministra, que ha enfatizado: “podremos acordar que el modelo más igualitario aporta más valor” para una educación inclusiva.

__________________________

Además, Celaá se ha comprometido a recuperar “la participación de la comunidad educativa” en los Consejos Escolares, que recuperarán su “papel decisorio” en los centros tras la derogación del artículo 122 de la LOMCE, según ha asegurado la ministra, que ha confirmado que la asignatura de religión dejará de contar para la nota media.

http://cadenaser.com/ser/2018/07/11/sociedad/1531299079_260200.html

Miquel Soler ‘no descarta regularitzar’ els deures en educació davant la petició de FAPA

Les AMPA han demanat al secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, que es complisca la normativa sobre els banc de llibres, reduir les hores de religió o que s’agilitze l’accés i ús a infraestructures que substitueixen barracons.

                                          RedactaVeu / València

FAPA-València, a través del seu president Màrius Fullana, la secretària general de FAPA, Ester Concepción, i d’Eulalia Villanueva, membre de l’Executiva, han mantingut una reunió amb el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, on han traslladat diverses situacions que afecten les famílies. A través d’un comunicat han fet públiques les diverses demandes i crítiques al secretari autonòmic qui s’ha compromès a resoldre-les, alhora que ha explicat la situació en què es troben algunes de les demandes.

En primer lloc, FAPA-València “ha criticat el retard en la normativa i la implantació problemàtica, pel fet que hi ha centres públics que han manifestat la seua intenció de no crear bancs de llibres, malgrat l’obligació legal que hi ha”, com així ha confirmat Fullana a aquest diari, a més han recordat que “hi ha centres on s’està donant una informació errònia a les famílies, com que no es costejaran els manuals nous per la implantació de la LOMCE en segon i quart d’ESO”, però, es mostren també “preocupats perquè els centres no reben els diners a temps per a comprar els nous llibres, ja que ni tan sols han cobrat el pressupost per al funcionament ordinari des de gener. Igualment, s’ha assenyalat que en molts centres estan portant els bancs com a comunitat educativa, amb la participació de les famílies en la forma d’organització”.

El secretari autonòmic ha assegurat que la partida “estarà a temps” i ha remarcat que “cal complir la norma”, referint-se als centres públics que no han volgut fer el banc de llibres, encara que en els concertats “no és preceptiu perquè la Confederació Catòlica de Pares d’Alumnes (CONCAPA) ha recorregut l’Ordre davant del Consell Jurídic Consultiu per a eludir-ne l’obligatorietat”. No obstant això, ha aclarit que les famílies dels concertats participants “han de retornar els llibres, encara que no es posen en marxa bancs, i que eixos llibres passaran a la xarxa pública, en referència a les indicacions d’alguns centres als pares que no cal portar els materials”.

 Infraestructures en retard

Per altra banda, FAPA s’ha queixat “del retard que portem alguns centres”, per “aspectes burocràtics que han retardat les obres”, ha esgrimit Soler. En aquest sentit, ha anunciat la constitució d’una Subdirecció General d’Infraestructures i d’un Servei de Contractació específic, així com la dotació de personal per a aquesta feina, per a agilitzar els treballs.

Fullana ha demanat “per què no s’han ocupat ja instal·lacions acabades com els centres del Perelló i Paiporta, que substitueixen barracons” a la qual cosa, Soler ha explicat que ha sigut “un problema relacionat amb la Intervenció per un increment pressupostari que ja està resolt”, encara que segons FAPA “esperen informació sobre els 400 centres afectats per obres menors”. També s’han referit a la “necessitat d’actuar en els centres amb fibrociment i de comptar amb informació de les obres previstes, la majoria de les quals estan, segons el secretari, en el tercer llistat”.

Beques, deures i contractació de professorat

Per altra banda, FAPA ha criticat el “retard en la convocatòria de beques de menjador”, i ha sol·licitat que “es continuen pujant les beques de menjador perquè arriben a més famílies, ja que actualment el llindar de renda és molt baix”.

La Federació és “favorable a l’eliminació dels deures” i ha mostrat a l’administració la seua preocupació per “l’excés de tasques en molts centres i la desigualtat que suposa endur-se treball a casa, perquè no totes les famílies poden donar suport a aquesta tasca dels seus fills, per qüestions laborals, econòmiques o del seu nivell formatiu”. Soler, que s’ha mostrat “d’acord”, ha assenyalat que “és preferible conscienciar a normativitzar”, i “no ha descartat alguna mena de regulació” i “ha demanat als representants del pares i mares el seu suport per a fer campanyes”, a la qual cosa FAPA s’ha oferit a organitzar, entre altres accions, una jornada temàtica sobre els deures i ha demanat a la Conselleria que també done recomanacions i informació als centres sobre la conveniència d’evitar tasques per a casa”.

En un altre sentit s’ha demanat la contractació de més personal per a atendre convenientment l’Educació Especial, ja que segons confirmen des de FAPA a La Veu “hem sabut d’alguns casos en què els xiquets han quedat apartats fins que els seus familiars han pogut anar a canviar els xiquets”, un fet que han qualificat de “maltractament” perquè els alumnes de segon cicle d’infantil “que encara no controlen esfínters, es queden sense canviar fins que arriba un familiar perquè algunes mestres es neguen a fer-ho per no formar part de les seues funcions”. Per això, FAPA “ha urgit a la contractació d’educadors d’Infantil, que sí que estan en primer cicle, i que a més fan una tasca integral d’atenció educativa molt important”, ja que fan “un reforç molt necessari” i que “puguen atendre els xiquets de 3 anys que es vegen en aquesta situació”, han explicat.Alumnes amb necessitats o malalties cròniques

“Una altra necessitat urgent és el compliment de la Llei valenciana de Salut que estableix que els centres de salut han de enviar personal d’infermeria als centres (com si fóra una atenció domiciliària) per a atendre els alumnes amb necessitats cròniques o malalties que precisen l’assistència per a normalitzar la seua escolarització i no eixir dels centres ni que les famílies hagen d’anar a l’escola”, han exposat, ja que “no es tracta en tots el casos de contractar personal sanitari sinó que els centres de salut complisquen la normativa i s’organitzen les àrees d’atenció”. Davant això, Miquel Soler “s’ha compromès a enviar instruccions a escoles i als centres de salut en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat”.

Religió i subvencions a les AMPA

FAPA “és contrària a impartir religió en les aules públiques” i per això, ha demanat que “almenys es baixen les hores lectives d’aquesta assignatura”. Soler “ha parlat d’una nova regulació del currículum de les etapes per a abordar la qüestió dins del marc de la LOMCE”, afegeixen des de FAPA.

Per últim, han traslladat que “el gran retard del pagament de la subvenció a les AMPA, Federacions i Confederacions dificulta i posa en risc el seu treball greument, així com el fet que la convocatòria d’ajudes d’enguany encara no ha eixit, la qual cosa obliga a treballar sense saber si el que s’està fent en matèries com ara formació serà subvencionat”.

http://www.laveupv.com/noticia/20852/%20miquel-soler-no-descarta-regularitzar-els-deures-en-educacio-davant-la-peticio-de-fapaP

Lomce y Religión: una aberración

RAFAEL CUESTA La demanda de la «asignatura» de Religión en Bachillerato ha crecido un 42 % (Levante-EMV 06/03/2016). Europa-Valencia Laica sostiene que la presencia de la religión en el currículo es un despropósito tanto jurídico como educativo. Jurídico porque contraviene el principio de igualdad, al menos, en dos sentidos. El primero, porque introduce la discriminación en las aulas al separar al alumnado por sus creencias religiosas y el segundo porque establece un enorme privilegio para un credo al financiar el adoctrinamiento con dinero de todos.

Pero todavía es más grave en lo educativo: el Sistema Educativo, como institución pública, ha de seleccionar los contenidos curriculares con criterios estrictamente racionales, que sirvan para la formación de toda la población. Las creencias religiosas son siempre particulares y se sitúan en el ámbito de la fe. Por consiguiente, el currículo sólo debiera incluir contenidos avalados por las ciencias, que puedan ser analizados y refutados por procedimientos racionales. No caben los dogmas. El adoctrinamiento religioso ha de encontrar acomodo fuera de la escuela.
La noticia aludida es la consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y hace que los despropósitos aumenten. La demanda de la religión en Bachillerato crece por una razón bien sencilla: la Lomce, atendiendo las exigencias de la Conferencia Episcopal Española, convierte la religión en una asignatura computable para la nota media, lo cual ha provocado un efecto perverso .
La Lomce establece que el alumnado ha de elegir dos, y a veces tres, asignaturas entre un listado de optativas específicas que es muy amplio. En ese listado aparece la religión. Pero el legislador sabe que la religión no es una asignatura más ya que la ley dice «En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración y, en su caso, de la oferta de los centros docentes…», con lo que la conselleria, o cada centro, podrá suprimir alguna o algunas de las materias específicas propuestas. Pero eso nunca podrá ocurrir con la religión ya que ésta es de oferta obligatoria según los Acuerdos con la Santa Sede.
Y vamos a lo más grave: el alumnado sabe que obtener un sobresaliente en religión es muy fácil, lo sabe mucho antes de llegar al Bachillerato. Y un buen número opta por ella renunciando a otras materias que tienen mucho más que ver con los estudios universitarios que cursará. O sea, que el propio sistema, la propia ley, propicia la aberración consistente en cursar una materia basada en dogmas, con contenidos contrarios a la tradición científica y contradictorios con lo que se enseña en otras materias incluso, a veces, contrarios a los Derechos Humanos. Parece que al legislador no le importa mermar la formación específica del alumnado si, a cambio, se mantiene y aumenta el poder y privilegio de un credo que sólo a sus creyentes, y en sus espacios exclusivos, debiera afectar.
Estos despropósitos legislativos y educativos son insostenibles. La derogación de la Lomce es inaplazable. Pero también es urgente que la religión salga de la escuela y sean denunciados los Acuerdos con la Santa Sede. ¿A qué espera el Congreso de los Diputados?

CAMPAÑA CURSE 2015-16 "No m’apuntes a religió: Respecta la meua llibertat de consciència".

A la COMUNITAT EDUCATIVA, ESSENCIALMENT A MARES I PARES

EUROPA LAICA SUGGEREIX QUE ELS ESCOLARS


NO SIGUEN MATRICULATS EN RELIGIÓ, PER A RESPECTAR EL DRET A LA SEUA LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA

Europa Laica, al costat d’altres organitzacions, ve reclamant -des de fa anys- que la “religió isca de l’escola” a través de la “Campanya per una escola pública i laica”. Campanya que seguim impulsant, perquè entenem que les diferents conviccions personals, incloses les creences religioses, així com els dogmes de qualsevol naturalesa, no són qüestions a plantejar en l’àmbit escolar. Ja que per a açò hi ha altres llocs: esglésies, mesquites, sinagogues… etc.


L’Escola ha de servir per a aprendre, desenvolupar capacitats, incloure i no segregar, no discriminar per motius de raça, sexe, religió, opinió i per a respectar la llibertat de consciència dels menors (articles 10 i 14 de la Constitució espanyola).

Amb la finalitat de col·locar-ho en espais de publicitat disponibles en el centre o per a lliurar a les famílies.
**Qualsevol consulta en: escuelalaica@europalaica.com