FAMPA-València matisa que els menús escolars també han de garantir la inclusió

La federació de mares i pares de l’escola pública ha matisat este matí les declaracions que ahir va fer el president de la Confederació Gonzalo Anaya, Txomin Angós, respecte que als menjadors escolars no es preparen menús escolars en funció de cap creença sinó sols per qüestions mèdiques.

FAMPA-València considera que un dels pilars de l’educació pública és la inclusió que per definició contempla el mode en que l’escola dóna resposta a la diversitat. Per tant tot allò que ocorre dins de l’escola ha de donar resposta a totes les realitats possibles, més encara en una escola pública que ha de contemplar els valors de la integració i pluralitat.

D’esta manera també el menjador escolar, un servei complementari a l’escola i que educa, ha de donar eixa resposta a la diversitat i per tant sí oferir menús especialitzats en funció de les creences de cada família, com ara menús vegans, vegetarians, o d’altres.

Aquest és un debat obert al qual emplacem a la comunitat educativa a que, des de la participació que sempre reclamem, aprofundisca i genere els mecanismes per arribar a un consens als nostres centres entre totes i tots.

http://www.fampa-valencia.org/es/fampa-valencia-matisa-que-menus-escolars-tambe-han-garantir-inclusio/

FAMPA-València celebra la moràtoria en l’aplicació de la normativa de les activitats extraescolars

La federació de mares i pares de l’escola pública celebra una decisió que ha demanat contínuament i que ha sigut possible gràcies a la reivindicació de les AMPA.

FAMPA-València, des del moment que es va publicar la normativa el passat més de juny, va expressar les seues reserves i ha estat a l’espera d’una clarificació que ha estat demanant contínuament i que per fi ha arribat.

La federació va arreplegar les queixes de les seues AMPA, qui demanaven ajuda ja que tenien organitzades les activitats extraescolars per al pròxim curs. La norma que arribava tard va trastocar el funcionament de les Extraescolars als centres educatius de jornada partida.

El president de FAMPA-València, Màrius Fullana i la Secretària General de la federació, Esther Concepción, es van reunir al final d’agost amb el Director General de Política Educativa, Jaume Fullana, en resposta a la petició de reunió al Conseller, on es demanava la paralització de la norma i posteriorment la seua revisió de forma participativa amb la comunitat educativa.

La Conselleria ha donat resposta en un comunicat signat pel Secretari Autonòmic, Miquel Soler, on s’estableix una moratòria d’aplicació de la norma en jornada partida. Tanmateix ha comunicat a FAMPA-València que treballarà una nova normativa amb la participació de la comunitat educativa que s’adeque millor a les necessitats dels centres i de les famílies tal com ho ha estat demanant la federació.

FAMPA-València celebra que la Conselleria responga però demana la creació d’una comissió de extraescolars dins de la mesa de mares i pares o en qualsevol altre òrgan que treballe una norma clarificadora junt amb la resta de la comunitat educativa que ajude a les AMPA perquè és una qüestió que ens implica directament.

“La resposta de la Conselleria és resultat del treball i la reivindicació de les nostres AMPA que són les que dia a dia presten el seu servei a l’escola pública, però volem que l’administració cree l’òrgan de participació on tinguem cabuda perquè és el que esperem i el compromís adoptat”, conclou el president de FAMPA-València, Màrius Fullana.

http://www.fampa-valencia.org/fampa-valencia-celebra-moratoria-laplicacio-normativa-activitats-extraescolars/

 

Educación pagará los meses de verano a los profesores interinos de la concertada

También se aumentará la baja de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir del curso que viene 

La Conselleria de Educación hará efectivo a partir del próximo curso el pago de los meses de julio y agosto a los profesores interinos de la concertada. De esta manera, todos aquellos que trabajen desde el 1 de septiembre de 2018 ininterrumpidamente cobrarán estos meses de verano. La inversión prevista para este fin es de 877.000 euros.

Así lo han confirmado fuentes de la Conselleria de Educación, que han recalcado que la administración “irá más allá y está redactando una orden que favorezca aún más a este profesorado y, cuando esté aprobada, cobrarán los meses de julio y agosto todos los interinos de la concertada que trabajen ininterrumpidamente desde ante del 31 de diciembre, igual que los docentes de la pública”.

Además, desde el departamento que dirige Vicent Marzà han avanzado que también se aumentará para la concertada la baja de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir del curso que viene, lo que tendrán un coste estimado de un millón de euros.

Por su parte, FSIE-Comunitat Valenciana, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, ha “aplaudido” que la Conselleria “haya tenido en cuenta la decisión del Tribunal Supremo, que llegó a calificar de ilegal que a los profesores contratados para un curso escolar no se les pague los meses de julio y agosto si la sustitución continúa el curso siguiente”.

De esta manera, explica el sindicato a través de un comunicado, “se pondrá fin parcialmente a una situación que supone una vulneración de los derechos europeos contemplados en el acuerdo de la UE sobre el trabajo de duración determinada sean de la titularidad que sean”.

FSIE afirma que esta decisión afectará “a numerosos profesionales sustitutos de la enseñanza de los 420 centros concertados de la Comunitat Valenciana si sus sustituidos con derecho a la reserva de puesto de trabajo, inician su baja antes de enero y si la reserva del puesto de trabajo persiste durante el periodo estival. “Se va a hacer justicia en estos casos”, han aseverado.

“Después de años de movilizaciones, reivindicaciones y negociaciones –añaden– se ha conseguido un principio de igualdad para los profesores que hacen el mismo trabajo que los docentes de la escuela pública”. Cada propuesta realizada para mejorar su calidad laboral “avanza hacia un sistema educativo equilibrado e igualitario”.

“Tiempo perdido”

“Desde FSIE entendemos que gracias a nuestras acciones ha habido avances, pero todavía queda trabajo por realizar, ya que el objetivo es que cobren todos los sustitutos independientemente de cuándo inicien su contrato laboral”. Lamenta en este punto el “tiempo perdido” que ha supuesto que este reconocimiento no se pueda aplicar de forma “inmediata” en el presente ejercicio.

FSIE anima a la Conselleria a que “continúe aceptando medidas que equiparen las condiciones laborales entre los profesionales de la enseñanza de centros sostenidos con fondos públicos”.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/07/10/educacion-pagara-meses-verano-profesores/1742869.html

Educació fixa un topall per a les extraescolars de pagament. Curs 2018/2019

La conselleria avança les instruccions del pròxim curs perquè els centres es planifiquen

La Conselleria d’Educació ha avançat a principis del mes de juliol la publicació de les instruccions per al pròxim curs escolar 2018-19. L’objectiu d’avançar estes directrius –que en anys anteriors s’han publicat la penúltima setmana de juliol– és “que els centres educatius disposen de tot el mes per a planificar-se”.

Entre les novetats de cara al curs que ve, s’han acceptat diverses propostes de les associacions de professors, especialment “les que tenen més incidència en l’autonomia dels centres”, han explicat a Europa Press des del departament que dirigix Vicent Marzà.

Així mateix, s’han simplificat procediments que passen a ser únicament electrònics, com les comunicacions referides a les faltes d’assistència del professorat, que es faran a través del programa Ítaca.

Les instruccions regulen també que les activitats extraescolars que oferisquen els centres en horari escolar podran aconseguir un cost màxim de 25 euros de manera excepcional –ja que amb caràcter general seran gratuïtes i, per a aquelles que es cobren, el límit ordinari és de 18 euros– sempre que s’assegure que cap alumne resultarà exclòs per raó econòmica.

També es marca com serà l’aplicació dels projectes lingüístics dels centres autoritzats d’acord a la nova Llei de Plurilingüisme, que establix un mínim del 25% d’hores lectives en castellà i valencià i d’entre el 15% i el 25% per a l’anglés.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este dijous la resolució del secretari autonòmic d’Educació per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que impartixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària en el curs 2018-2019.

El text explica que les activitats extraescolars i complementàries hauran de ser accessibles per a tot l’alumnat, no discriminar cap membre de la comunitat educativa i sense ànim de lucre. A més, les extraescolars organitzades en la jornada escolar fóra de l’horari lectiu no tindran caràcter lucratiu, seran d’oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies i la Conselleria d’Educació establirà les mesures necessàries per a garantir que cap alumne o alumna quede exclòs per motius econòmics.

Encara que, amb caràcter general, hauran de ser gratuïtes, com ja es va anunciar els centres podran oferir algunes que tinguen un cost màxim per alumne i activitat de 18 euros mensuals. De manera excepcional, es podran oferir activitats que puguen arribar fins als 25 euros al mes sempre que la diferència entre els 18 i els 25 euros, en el cas de l’alumnat amb dret gratuït a l’activitat, siga assumida per l’entitat organitzadora, de manera que no supose cap cost addicional per al centre.

Per a assegurar que cap alumne quede exclòs per motius econòmics de les activitats desenvolupades durant la jornada escolar, fora de l’horari lectiu, l’alumnat que siga beneficiari amb caràcter assistencial de les ajudes de menjador escolar en els centres públics educatius no universitaris que es convoquen en el marc de la norma legal que regula estes ajudes podrà dur a terme fins a un màxim de dos activitats de les oferides pel centre que tinguen cost econòmic de manera totalment gratuïta.

Així mateix, el consell escolar de cada centre estudiarà els possibles casos de l’alumnat que, encara que no complisca el requisit anterior, estiga en unes condicions socioeconòmiques desfavorables que facen necessari que la mesura anterior també els siga aplicable.

Una altra de les novetats és la referència a la nova Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià i que regula l’elaboració del projecte lingüístic de centre.

Així, l’aplicació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural s’ha de dur a terme seguint les concrecions del projecte lingüístic de centre (PLC) autoritzat, pel que fa a l’organització i el tractament didàctic de l’ensenyament i ús vehicular de les llengües i a la promoció de l’ús del valencià en els diferents àmbits d’intervenció en el centre educatiu. Les innovacions didàctiques i mesures organitzatives contemplades en el PLC per a cada curs escolar s’han d’arreplegar en la programació general anual.

Tots els centres d’Educació Infantil i d’Educació Primàriapúblicos i privats concertats tenen un PLC autoritzat en vigordesd’este curs 2018-2019. El professorat, a través de la comisiónde coordinació pedagògica i del claustre, ha de fer un seguimientodel projecte lingüístic de centre, tenint en compte el progrés de l’alumnat en la consecució dels nivells de referència en llengües, els processos didàctics i organitzatius i l’extensió de l’ús del valencià.

El centre podrà modificar el PLC per al curs 2019-2020, conla introducció de canvis en els elements del projecte: l’análisisdel context, els objectius, la proporció d’hores i la concreció de les àrees vehiculades en cada llengua curricular en cada nivell, les mesures de suport, el tractament de l’alumnat nouvingut i vulnerable, la presència de les llengües no curriculars i el pla de normalització lingüística.

Peces religioses

Les instruccions incidixen en la importància de la convivència en les aules i les accions per a assegurar la no discriminació per raó de sexe, religió o raça. En l’àmbit de la llibertat religiosa, s’apunta –igual que este curs– que no s’ha d’impedir l’accés a persones que vestisquen robes característiques o pròpies per motiu de la seua identitat religiosa i que no suposen cap problema d’identificació o atempten contra la dignitat de les persones.

Se subratlla que les normes de convivència i conducta dels centres seran d’obligat compliment, i hauran de concretar els deures de l’alumnat i les mesures correctores aplicables en cas d’incompliment, tenint en compte la seua situació i condicions personals i han de ser proporcionals i coherents a les faltes comeses.

En este punt, assenyala que aquelles conductes que atempten contrala dignitat personal d’altres membres de la comunitat educativa,que tinguen com origen o conseqüència una discriminació o acosopor motiu de gènere, orientació sexual o identitat de gènere, origen racial, ètnic, religiós, de creences o diversitat funcional, o que es realitzen contra l’alumnat més vulnerable per les seues característiques personals, socials o educatives tindran la qualificació de falta molt greu.

https://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/07/05/educacion-fijan-tope-excepcional-25/1740983.html

Subvenció pel foment normalització lingüística del valencià

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-07_Resoluci%C3%B3-7-de-juny-ajudes-Ampa-normalitzaci%C3%B3-ling%C3%BCistica.pdf

Extracte de la Resolució de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-07_Extracte-Resol.Ajudes-norma.ling%C3%BCistica.pdf

FAMPA-València alerta a l’Ajuntament de València de la necessitat de neteja de les escoles durant els mesos d’estiu

La Federació majoritària de pares i mares replega el malestar de les AMPA de València ciutat qui demanden una neteja continuada perquè les escoles estiguen en condicions quan arribe l’inici de curs.

 FAMPA-València ha manifestat este matí, davant la queixa de moltes AMPA de València ciutat, la seua preocupació davant la falta de neteja de les escoles durant els mesos d’estiu. Un any més les empreses de neteja, contractades per l’Ajuntament de València, acomiaden les treballadores, privant-les de drets laborals, vacances pagades i temps de cotització laboral, fregant, a més, la il·legalitat, com ha manifestat en diverses ocasions la Unión Progressista de Inspectors de Treball. Açò suposa que fins el setembre els centres no es netegen, situació que s’agreuja per la falta de desinfecció trimestral que segons les AMPA ha de ser una pràctica obligatòria una vegada al trimestre i no s’està fent.

“Aquesta circumstància no sols repercuteix en les condicions de neteja, ja que no hi ha temps material per a netejar els centres a fons abans de l’inici de curs, si no, també s’estan minvant les condicions laborals dels treballadors i treballadores ja que no tenen cap dret a gaudir de vacances a l’estiu”, subratlla Màrius Fullana, president de FAMPA-València.

FAMPA-València insta a l’Ajuntament a que revise els contractes amb les empreses de neteja per poder esmenar estos perjudicis i regular amb més precisió estes qüestions i mire si cal fins i tot cancel·lar aquets contractes per incompliment. Una altra solució que seria econòmica i estaria en la línia de la defensa dels serveis públics seria la municipalització d’aquest servei que és públic. “Volem centres escolars nets i garantia de drets laborals per als treballadors i treballadores del sector, l’administració té en les seues mans la cerca de solucions”, conclou Fullana.

http://www.fampa-valencia.org/fampa-valencia-alerta-lajuntament-valencia-necessitat-neteja-escoles-durant-mesos-destiu/