Comissions de treball – CE. CEIP Pare Jofré

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares.

Les comisions en el CEIP Pare Jofré són:

Comissió Permanent: intervé quan hi ha assumptes que necessiten una resposta urgent.

 • Joan Enric Broseta (Director)
 • Marise J R. A. Fonseca  (Secretària d´AMPA)
 • José Ignacio Bueso

Comissió de Convicència: avalua els “Plans de Convivència” i intervé quan cal valorar casos de rellevància (tinguen o no expedients disciplinaris).

 • Dolors Martínez (Coordinadora igualtat i convivència)
 • Aitana Oltra Plantada (alumne)
 • Robert Tarazona
 • María Monje Lazáro (Secretària CEIP)
 • Esther Nebot  Díaz (mare)

Comissió Pedagògica: avalua els projectes i plans pedagògics, revisa les Avaluacions Diagnòstiques, dota de contingut pedagògic les activitats generals del centre.

 • Pau Navas
 • Toñi Palomar (Cap d´estudis)
 • Meli Fernández  (Vocal d´AMPA)
 • Teresa Gimeno (mare)

Comissió Econòmica: supervisa l’activitat econòmica del centre, avalua pressupostos, balanços…

 • Joan Enric Broseta
 • Maria Monje
 • Ana Angulo Fernández-Pacheco (Presidenta i representant d´AMPA CE)

Junta d´Autoprotecció: avalua el “Pla d’Autoprotecció del Centre”, revisa els plans d’evacuació, proposa canvis, assessora…

 • Leo Agustí
 • Joan Enric Broseta
 • Rafel Bendicho (pare)

Comissió de Menjador:  ha de fer el seguiment del Pla de Menjador.

 • Esther Nebot Díaz (mare)
 • Joan Enric Broseta
 • Jose Ignacio Bueso Marco
Anuncis