Comissions de treball – CE. CEIP Pare Jofré

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares.

Les comisions de treball en el CEIP Pare Jofré són:

Comisión Permanent: intervé quan hi ha assumptes que necessiten una resposta urgent.

 • María Monje (Secretària CEIP)
 • Marise J R. A. Fonseca  (Secretària d´AMPA)
 • Marisa Durá Sancho (Membre d´AMPA)
 • ——————————- (Pedagogia Terapèutica).

Comissió de Convivència: avalua els “Plans de Convivència” i intervé quan cal valorar casos de rellevància (tinguen o no expedients disciplinaris).

 • Marise J R. A. Fonseca  (Secretària d´AMPA)
 • Robert Tarazona Carles (Mestre d´Anglés)
 • Toñi Palomar (Cap d´estudis CEIP)
 • Meli Fernández (Vocal d´AMPA)
 • Josep Oriola (Membre d´AMPA)

Comissió Pedagògica: avalua els projectes i plans pedagògics, revisa les Avaluacions Diagnòstiques, dota de contingut pedagògic les activitats generals del centre.

 • Robert Tarazona Carles (Mestre d´Anglés)
 • Pau Navas (Mestra infantil)
 • Ana Angulo Fernández-Pacheco (Presidenta d´AMPA)
 • Naiara Donado Sánchez (Membre d´AMPA)

Comissió Econòmica: supervisa l’activitat econòmica del centre, avalua pressupostos, balanços…

 • ———————————— (Pedagogia Terapèutica).
 • María Monje (Secretària CEIP)
 • Meli Fernández (Vocal d´AMPA)
 • Josep Oriola (Membre d´AMPA)

Comissió del Menjador:  ha de fer el seguiment del Pla de Menjador.

 • Marisa Durá Sancho (Membre d´AMPA)
 • Teresa Gimeno Salvador (Membre d´AMPA)
 • Pau Navas (Mestra infantil)