Formació

exit-escolar

 

img-20170210-wa0010

Debats i reflexions sobre els temps escolars. Quina és la millor jornada per als nostres fills i filles? Consulteu les jornades programades i formeu-se per a votar responsablement.

http://www.fapa-valencia.org/es/quina-escola-volem-pensant-temps-escolars/


Taller de matemàtiques per als xiquets i xiquetes de l’Associació Valenciana de Suport al Superdotat i Talentós (AVAST) dirigit per Laura Mercadé, científica investigadora en cavitats optomecánics.

Amb motiu del dia de la dona i la nena en la ciència, un dels Tallers d’enriquiment extracurricular que imparteix The Doctor Academy – ACADÈMIA D’ESTUDIS GENERALS per a l’associació AVAST, anirà dirigit a les dones científiques que han contribuït de forma rellevant a la ciència al llarg dels temps. En particular aquest Taller anirà orientat a les matemàtiques ocultes darrere dels enigmes i proporcions en la vida, com el nombre áureo.

Data i Hora: 11 de febrer a les 12:40 hores

Lloc: Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de la Universitat Politècnica de València

E-mail per a reserves i informació: rafa@thedoctoracademy.com


cap-a-on-va-la-politica-educativacveducacion-inclusivacartell-plurilingüisme.jpg


charla-19012017

CURS: image001
 

Educació Emocional. Importància de les emocions en el desenvolupament personal.

DATA I LLOC: 13 de desembre 2016
CEIP  Pare Jofré de El Puig

17:00 a 19 hores

PONENT:
Mª Ángeles Ballesteros, psicóloga
 Disponible guarderia  Disponible guarderia  Disponible guarderia  Disponible guarderia  Disponible guarderia

cartel-el-puig-peducemoc13dic2016

image005.jpg

image004    image003  image002


Curs 2016 – 2017

Fapa- València: PROGRAMACIÓ DE CURSOS PER ALS TRES CENTRES DEL PUIG 

DATA CURS CENTRE HORA
13/12/16 Educació Emocional. Importància de les emocions en el desenvolupament personal. CEIP Pare Jofré 17:00
19/01/17 Canvis de primària a secundaria. Adolescència. Canvis a nivell educatiu, psicològic i evolutiu. CEIP Guillem d’Entença 17:00
08/02/17 El meu fill/a acaba l’ESO. Què pot fer? Ventall de possibilitats. IES  El Puig 17:30
23/02/17 Educació Inclusiva. Integració de les persones amb necessitats educatives especiales, Alumnat amb diversitat funcional. CEIP Pare Jofré 17:00
23/03/17 Com fomentar l’autocontrol i la tolerancia a la frustració CEIP Guillem d’Entença 17:00
06/04/17 Habilitats Socials i de comunicació. Ensenyar als nostres fills/es habilitats per a la solució de conflictes de forma positiva, IES El Puig 17:00
27/04/17 A la Recerca  de l’exit escolar: diferents metodologies. Isquem del model tradicional, cerquem noves propoestes. CEIP Pare Jofré 17:00
09/05/17 Som diferents, som iguals. Com fomentar el respecte i el reconeixement d´iguals entre xiquets i xiquetes. CEIP Guillem d’Entença 17:00
30/05/17 Identificar i abordar situacions de violencia de gènere que puguen estar afectant als nostres fills/es. IES El Puig 17:00

Curs 2015 – 2016

Xarrada d’Educació Emocional i Habilitats Socials  

Recents estudis han posat de manifest la relació entre problemes en el desenvolupament d’habilitats socials durant la infància, i desajustaments en l’edat adulta. Les habilitats socials permeten a els qui les posseeixen disposar de una major capacitat per consegur els seus objectius, mantenint el seu autoesetima sense perjudicar a les persones del seu entorn.

HHSS 2016

DIJOUS 3 de MARÇ a les 15 hores

Es tracta d’un conjunt dóna habilitats entre les quals destaquen la comunicació, la bona gestió emocional, i la capacitat per entendre l’entorn i a les persones que formen part del mateix.

Aquesta capacitat per relacionar‐se amb el grup cobra àdhuc major importància durant l’adolescència, sobretot en els problemes que poden sorgir al no saber gestionar la pressió del grup.

En aquest sentit, el desenvolupament i la potenciació de les habilitats socials són fonamentals en la prevenció dels transtorns de la conducta alimentària, les drogodependències, les addiccions tecnològiques, etc. Aquest curs, té com a objectiu familiaritzar a les famílies amb el concepte d’habilitats socials, així com dotar‐les de recursos perquè puguen fomentar‐les en els seus fills i filles.

______________________________________________

Xarrada de Bullying

L’escola és un dels principals instruments de socialització dels xiquets, les xiquetes i els adolescents. Les experiències que viuen en ella, determinen, en gran manera la seua capacitat per a relacionar‐se, el seu correcte desenvolupament emocional i social.

DIJOUS 5 de MAIG a les 15 hores

Lamentablement, en la nostra experiència en la formació de pares i mares, hem detectat que aquesta situació de convivència no és tot l’ideal que seria desitjable, al contrari, en ocasions en el centre escolar es viuen situacions d’assetjament o de violència que generen sensació d’inseguretat en les famílies. En aquest tema és fonamental treballar des de la prevenció, i aquest és l’objectiu d’aquesta xarrada.

És important que els pares tinguen la informació que necessiten, tant per a identificar les situacions d’assetjament, com per a ajudar als seus fills i filles. Per tant s’oferirà informació sobre el concepte d’assetjament escolar, dels tipus de violència que poden produir‐se en un centre escolar, i què podem fer front a aquestes situacions.