Formació

PARTICIPEU.  

 • ANIMACIÓ LECTORA _________________________8 MAIG.

En infantil es treballa sobre pautes concretes de com afrontar les fonts de lectura amb les/els filles/fills i la manera de presentar-les en diferents moments de la vida quotidiana.

En primària es treballa més sobre pautes de disposició a casa de les fonts de lectura, lectures compartides, diversificació del concepte de lectura, iniciació a l’escriptura personalitzada (narració d’històries, elaboració de diari personal,…)

En secundària s’aprofundeix sobre els conceptes treballats a primària i s’amplia a altres temes com les lectures de l’adolescència, les “sagues” més conegudes i llegides al moment, l’ús de les TIC’s i les xarxes socials com a fonts de lectura i d’expressió.

Objectius:

 • Facilitar eines a les famílies per a promoure en les/els seues/seus filles/fills la descoberta del goig de la lectura.
 • Facilitar informació i eines a les famílies per a treballar l’animació lectora de

ANIMACIÓ LECTORA

 • MOTIVACIÓ I TÈCNIQUES D’ESTUDI_______________20 I 27 DE FEBRER (dos sessions)

La nostra proposta naix de la necessitat de sensibilitzar a mares i pares sobre el seu important paper respecte a la situació escolar de les/dels seues/seus filles/fills, amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’estudi a casa, i així incrementar el rendiment acadèmic i prevenir el problema creixent que representa el fracàs escolar.

Objectius:

Els objectius principals a desenvolupar són:

 • Ensenyar i conscienciar sobre la utilitat de les tècniques d’estudi.
 • Millorar la comunicació familiar per a possibilitar el diàleg i crear un espai de confiança amb llibertat per a compartir les preocupacions generades pel procés educatiu.
 • Oferir estratègies a les/als xiquetes/xiquets que assisteixin a la sessió amb les/els seues/seus mares/pares, d’organització i planificació.
 • Enfortiment del sentiment de competència de mares/pares com a agents d’ajuda en els estudis de les/dels seues/seus filles/fills.
   

Continguts:

 • Continguts bàsics dels processos cognitius que afavoreixen/dificulten el rendiment escolar: idees irracionals, expectatives,…
 • Hàbits d’estudi.
 • Tècniques d’estudi.
 • El paper com a mares/pares.

OMP (1)

 • COM FOMENTAR L’AUTOCONTROL ________________6 MARÇ

La frustració és un sentiment que forma part del desenvolupament humà saludable. Al llarg de la seua vida, xiquetes/xiquets i adolescents viuran inevitablement nombroses situacions generadores de frustracions (fracassos, pèrdues, etc.) i han de tenir les eines necessàries per a aprendre a tolerar-les i manejar-les

Objectius:

 • Saber prendre decisions.
 • Saber gestionar la incertesa.
 • Cercar l’autonomia i la felicitat de les/dels nostres filles/fills.
 • Fomentar bones pràctiques educatives, una parentalitat positiva.

Continguts:

 • El semàfor intel·ligent.
 • Resolució positiva de conflictes quotidians en la família.
 • Amor incondicional, fermesa i coherència.
 • La llebre i la tortuga.
 • Repartiment de decisions i responsabilitats en la família.

 

COM FOMENTAR L_AUTOCONTRO

 • HABILITATS SOCIALS_________________________17 ABRIL

Nosaltres, com a mares/pares, el que pretenem és ensenyar a les/als nostres filles/fills a ser el més hàbils possibles en tots els àmbits, també socialment, per això volem abordar en aquest curs les estratègies que hem de conèixer per a ensenyar a les/als nostres filles/fills.

Utilitzant l’eina fonamental de relació i adaptació a l’entorn que tenim els éssers humans: la comunicació, de la forma més adient, respectant-se a ú mateix i respectant a les altres persones.

Objectius:

 • Fomentar en les/els nostres filles/fills les habilitats socials de comunicació, assertivitat i autoestima com a eines a utilitzar front a la pressió de grup.

Continguts:

 • Educar amb sentit comú.
 • Les habilitats socials de comunicació.
 • Asertivitat

HABILITATS SOCIALS


aclhol

 


Curs 2015 – 2016

Xarrada d’Educació Emocional i Habilitats Socials  

Recents estudis han posat de manifest la relació entre problemes en el desenvolupament d’habilitats socials durant la infància, i desajustaments en l’edat adulta. Les habilitats socials permeten a els qui les posseeixen disposar de una major capacitat per consegur els seus objectius, mantenint el seu autoesetima sense perjudicar a les persones del seu entorn.

HHSS 2016

DIJOUS 3 de MARÇ a les 15 hores

Es tracta d’un conjunt dóna habilitats entre les quals destaquen la comunicació, la bona gestió emocional, i la capacitat per entendre l’entorn i a les persones que formen part del mateix.

Aquesta capacitat per relacionar‐se amb el grup cobra àdhuc major importància durant l’adolescència, sobretot en els problemes que poden sorgir al no saber gestionar la pressió del grup.

En aquest sentit, el desenvolupament i la potenciació de les habilitats socials són fonamentals en la prevenció dels transtorns de la conducta alimentària, les drogodependències, les addiccions tecnològiques, etc. Aquest curs, té com a objectiu familiaritzar a les famílies amb el concepte d’habilitats socials, així com dotar‐les de recursos perquè puguen fomentar‐les en els seus fills i filles.

______________________________________________

Xarrada de Bullying

L’escola és un dels principals instruments de socialització dels xiquets, les xiquetes i els adolescents. Les experiències que viuen en ella, determinen, en gran manera la seua capacitat per a relacionar‐se, el seu correcte desenvolupament emocional i social.

DIJOUS 5 de MAIG a les 15 hores

Lamentablement, en la nostra experiència en la formació de pares i mares, hem detectat que aquesta situació de convivència no és tot l’ideal que seria desitjable, al contrari, en ocasions en el centre escolar es viuen situacions d’assetjament o de violència que generen sensació d’inseguretat en les famílies. En aquest tema és fonamental treballar des de la prevenció, i aquest és l’objectiu d’aquesta xarrada.

És important que els pares tinguen la informació que necessiten, tant per a identificar les situacions d’assetjament, com per a ajudar als seus fills i filles. Per tant s’oferirà informació sobre el concepte d’assetjament escolar, dels tipus de violència que poden produir‐se en un centre escolar, i què podem fer front a aquestes situacions.