CONSULTA PER A LES FAMÍLIES

Amb aquest formulari volem consultar-vos dues qüestions per tractar d’ajustar-nos a les vostres necessitats. Per una banda volem la vostra opinió per establir l’horari per a l’assemblea general que farem en novembre. Per altra banda volem consultar-vos sobre quins cursos de formació que d’entre els que ens ofereix la FAMPA vos agradaria que muntarem aquest curs. GRÀCIES PER PARTICIPAR.

https://docs.google.com/forms/d/1HDTLRcVOOjsGkbwdnZSSSxtqcZxPm-tFcB7N38TUQW8/edit

images2images6

Anuncis

Plurilingüisme: les llengües a l’aula. Forma’t!

Forma’t i informa’t en plurilingüisme.

Decret    9-2017 27-1-17 Model Llingüistic

Resolució   3.2-2017 instruc.aplica.P.E.Plurilingüe Dinamic

Resum decret castellà RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2017 PLURILINGÜISME CAST.

Resum decret valencià RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2017-PLURILINGÜISME

Assessoria Plurilingüisme Conselleria Educació

http://www.ceice.gva.es/ca/web/ensenanzas-en-lenguas/asessoria

Consulta punts informació sobre plurilingüisme valencià Punts d’informació sobre plurilingüisme

Consulta punts d’informació sobre plurilingüisme castellà Puntos información sobre plurilingüismo

Power point xarrada plurilingüisme. PRESENTA_DECRET_FAMPA

FAMPA VALENCIA http://www.fampa-valencia.org/plurilinguisme-llengues-laula-format-3/

Vacant extraescolars

AMPA informa que els llocs vacants per a les activitats extraescolars a data 2 d’octubre de 2017 són:

  • Teatre infantil: 4 places lliures.
  • El taller de Magda, cuinant: 4 places lliures.
  • Anglès 3r Infantil- 1r Primària: 7 places lliures.
  • Hip Hop (grup 3r infantil a 3r primària): 3 places lliures.
  • Escola de Rock (3r infantil a 3r primària): 1 plaça lliure.
  • Resultado de imagen de imatge de extraescolars

L´Escola de Música: Dilluns comença el curs 2017-2018

Recordem que demà dilluns comença el curs en l’Escola de Música. L’assignatura de COR 2 (dimecres de 17 a 18 h) es realitzarà en l’edifici de La Camara (al costat mateix de l’Ajuntament). Aquells alumnes que tot seguit tinguen classe al musical, el director estarà personalment per acompanyar-los a l’escola.

La direcció de l´Escola de Música

 Extraescolars: S’amplia l’oferta  “d’Escola de Rock” per al grup de 3r d’infantil

NOVETAT:  S’amplia l’oferta  “d’Escola de Rock” per al grup de 3r d’infantil.  Podeu tornar a enviar la inscripció on line o deixar el formulari en paper en la bústia de l’AMPA. Teniu de plaç fins al dimecres 4 d’octubre per fer arribar l’inscripció.

Qualsevol aclaració que necessiteu podeu escriure al nostre e-mail: ampaparejofre@gmail.com

La Conselleria convoca eleccions a Consells Escolars per al 23 de novembre

Avui s’ha publicat la convocatòria de les eleccions als consells escolars. Serà el pròxim 23 de novembre.

NOTA DE PREMSA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat els centres educatius valencians sostinguts amb fons públics a participar el pròxim 23 de novembre en les eleccions a consells escolars, on es triaran els representants del major òrgan col·legiat de govern en els centres docents no universitaris.

A les eleccions estan cridats tant els centres d’Infantil i Primària com de Secundària i Batxillerat, Educació Especial, ensenyaments de règim especial i educació de persones adultes.

Cal recordar que el consell escolar és la via de participació dels diversos sectors de la comunitat educativa en els centres. Mitjançant aquests organismes es creen diferents comissions en què es regula el bon funcionament dels centres.

El consell escolar dels centres públics està compost pel director del centre, que n’és el president; el cap d’estudis; un regidor o representant de l’ajuntament al terme municipal on es trobe el centre; un nombre de professors i professores que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell, triats pel claustre i en representació d’aquest; un nombre de pares, mares i d’alumnes, triats per ells i entre ells, respectivament, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del consell; un representant del personal d’administració i serveis del centre, i el secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu i sense vot.

Un dels representants dels pares en el consell escolar serà designat per l’associació de pares més representativa del centre. Els alumnes podran ser triats membres del consell escolar a partir del primer curs de l’Educació Secundària Obligatòria. Els alumnes del tercer cicle d’Educació Primària podran participar en el consell escolar, amb veu, però sense vot.

Respecte a la propaganda electoral, les persones que dirigeixen els centres permetran als candidats i candidates que puguen donar a conéixer les seues propostes electorals. Respecte d’això, es facilitaran en especial locals per a reunions als membres de les candidatures dels sectors de pares i mares i d’alumnat.

Els membres de les associacions o organitzacions de pares i mares i d’alumnes podran accedir als centres per a exposar els programes de les seues respectives organitzacions. Aquestes activitats es duran a terme en l’horari que determine la direcció del centre, sense que puga alterar-se el desenvolupament normal de les activitats acadèmiques.

D’altra banda, el calendari d’eleccions a consells escolars indica que el director o directora del centre és qui elabora els censos electorals i organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de la junta electoral, que aprovarà els censos electorals.

La publicació de la llista provisional de candidats es realitzarà fins al 7 de novembre i el termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats serà fins al 9 de novembre.

Per la seua banda, el termini per a resoldre aquestes reclamacions està previst que finalitze el 13 de novembre. La proclamació dels candidats electes es durà a terme fins a l’1 de desembre, i la sessió constitutiva del nou o del renovat consell escolar, fins al 15 de desembre.

http://www.fampa-valencia.org/conselleria-convoca-eleccions-consells-escolars-23-novembre/

Aclariment sobre la pre inscripció a les activitats de música realitzada a l’Escola de Música en el mes de juny

Recordar que la pre-inscripció realitzada a l’Escola de Música en el mes juny és per a les activitats de la pròpia escola.

ATENCIÓ: Les extraescolars d’AMPA Pare Jofré –de Jardí Musical 1, Jardí Musical 2 i Iniciació a la Música– el termini d’inscripció acaba el proper dia 26 de setembre.

PODEU OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI ACCEDINT A L’ENLLAÇ QUE REBREU EN L’ADREÇA ELECTRÒNICA QUE CONSTA EN LA NOSTRA BASE DE DADES o al enllaç 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8famzjybipZfPXsNwnOj1dBksaYhWoG2tsL0_TYPzV_aGFg/viewform?usp=sf_link[Cal emplenar les dades obligatòries personals perquè el formulari els deixe passar a la següent pàgina d’extraescolars.] 

Extraescolars CEIP Pare Jofré: Cal lliurar del 22 al 26 de setembre

Data d’Inici: Setmana del 2 d’octubre de 2017

EL CRITERI D’ADMISSIÓ EN L’ACTIVITAT SERÀ PER ORDRE RIGORÓS DE PRESENTACIÓ D’AQUEST FORMULARI A L’AMPA.

Data d’inscripció: Es podran lliurar de22 al 26 de setembre en la biblioteca del centre de 9:10 a 9:30 /// 12:45 a 13:15 /// 14:30 a 15:00 hores.

NOVETAT! TAMBÉ PODEU OMPLIR AQUEST QÜESTIONARI ACCEDINT A L’ENLLAÇ QUE REBREU EN L’ADREÇA ELECTRÒNICA QUE CONSTA EN LA NOSTRA BASE DE DADES o al enllaç 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8famzjybipZfPXsNwnOj1dBksaYhWoG2tsL0_TYPzV_aGFg/viewform?usp=sf_link[Cal emplenar les dades obligatòries personals perquè el formulari els deixe passar a la següent pàgina d’extraescolars.] 

SI TRIEU AQUESTA OPCIÓ NO SERÀ NECESSÀRI ENTREGAR-LO EN FORMAT PAPER. (queda registrat la data i hora del lliurament.)

Més información en https://ampaparejofreblog.wordpress.com/activitats-extraescolars/