Coeducació

  • Colección Plan de Igualdad

Diversos materials que ofereixen al professorat instruments didàctics per treballar la igualtat de gènere als centres d’ensenyament.
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/coleccion-plan-de-igualdad

[…] El desenvolupament de valors personals implica: El desenvolupament coherent d’una sèrie d’actituds que es van consolidant amb la personalitat i es transformen en capacitats.
La capacitat equival a desenvolupament de potencialitat. Les potencialitats humanes són possibilitats naturals de desenvolupament humà. […]
L’afectivitat com la capacitat humana que posseeix tota persona de tenir relacions positives amb si mateixa, les altres persones, amb el medi ambient, els animals, els objectes […]