Esport

  • Elige tu deporte

Anàlisi dels diferents aspectes que influeixen que l’activitat física i l’esport siguen menys practicats per nenes i dones que per homes i nens. Aporta propostes per fomentar la participació femenina en la pràctica esportiva i evitar discriminacions en aquest àmbit.

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m5/elige.tu.deporte.pdf

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/material/66_mat-148-na-9-pdf.pdf