Educació permetrà en el currículum de Primària que els alumnes del nivell bàsic tinguen més anglés

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha acceptat els aclariments de la Generalitat Valenciana sobre el Decret de Plurilingüisme Dinàmic després que la Conselleria d’Educació li fera saber que modificarà el currículum de Primària perquè els centres educatius que havien triat el nivell bàsic puguen comptar amb hores de lliure configuració per a dedicar-les a l’anglés, tal com ho recull Europa Press.

El passat 10 de març, el departament que dirigeix Méndez de Vigo va enviar una carta a la Conselleria d’Educació —abans, però, havia amenaçat amb dur als tribunals el Decret de Plurilingüisme Dinàmic— en què fa diferents observacions i peticions d’aclariment sobre el text normatiu que atenyen als articles 9, 10, 11, 13, la disposició addicional cinquena i els articles 17.3 i 20.3, segons els document a què ha tingut accés Europa Press. L’administració valenciana va respondre a cadascuna d’elles amb una altra carta amb data del 29 de març.

El ministeri assenyalava que la vinculació del valencià i l’anglès pot ser un “element discriminatori” per a l’alumnat. Així, per exemple, es pot donar el cas que els alumnes que vulguen cursar un nivell avançat d’anglès no necessiten l’avançat de valencià perquè ja compten amb ell o que els alumnes de centres de zones castellanoparlants, com és “lògic” , escullen el nivell bàsic de valencià i es queden sense la possibilitat d’accedir a nivells superiors d’anglès.

La Generalitat Valenciana assenyala que el Programa d’Educació Plurilingüe “no discrimina en cap cas” l’alumnat, sinó que “genera oportunitats” i “compleix” amb el principi d’igualtat d’oportunitats, encara que explica que s’està tramitant la modificació parcial del currículum de Primària, la qual cosa permetrà als centres educatius que opten per una major proporció del castellà dins del Programa d’Educació Plurilingüe que puguen donar dues hores i mitja més d’anglés a la setmana, tal com es desprèn de la carta enviada al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a la qual ha tingut accés Europa Press.

La conselleria d’Educació ha volgut calmar encara més el popular Méndez de Vigo en dir-li que, “amb la finalitat de donar encara més tranquil·litat al dubte plantejat, en coherència amb el principi de descentralització i per a dotar de major autonomia als centres, estem tramitant una modificació parcial del decret pel qual s’estableix el currículum d’Educació Primària, en el qual es regularà que els centres disposaran del 10% del total de l’horari com a hores de lliure configuració (2 hores i 30 minuts) per a dedicar-les a les àrees de coneixement que consideren més adequades”.

Així, indica que aquest serà l’espai horari “més adequat” perquè aquests centres educatius incrementen la presència de l’anglès i recomana “especialment” l’augment de la comunicació oral en aquesta llengua.

Més certificació

El Ministeri d’Educació demana a l’administració valenciana que aclarisca què va a fer amb els alumnes que vulguen obtenir una certificació d’anglès superior i diferent a la qual li correspon pel nivell triat a fi “d’evitar una possible discriminació”. Sobre aquets assumpte, la Conselleria assenyala al ministeri que “tot l’alumnat podrà optar a obtenir una certificació superior a la qual li correspon pel nivell cursat”.

També fa observacions als articles 10, 11 i 12 del decret en relació al fet que en l’ESO i Batxillerat del nivell avançat, es deixe a elecció del centre l’assignatura en castellà com a llengua vehicular. En aquest punt, el departament de Méndez de Vigo demana a la conselleria que recomane als centres que, a més de Llengua castellana i Literatura, s’impartisquen també en castellà una assignatura troncal, “atès que va a ser l’única matèria no lingüística que l’alumnat reba en la llengua oficial de l’Estat”.

La Conselleria d’Educació assenyala que en els projectes presentats pels centres s’està fent de la manera que indica el ministeri, encara que incorporarà en l’ordre que desenvolupe el decret la “recomanació preferent que siga una matèria troncal”.

Finalment, sobre l’elecció del projecte educatiu en funció de la llengua, que el decret estableix que ha de ser aprovat pel consell escolar del centre (articles 17.3 i 20.3), el ministeri indica que açò “pot entrar en col·lisió” amb les competències del director i recorda que el Consell escolar té la funció “d’avaluar” els projectes i no d’aprovar-los. “Al claustre la correspondria l’aprovació de les concrecions curriculars derivades del projecte lingüístic autoritzat en el centre”, recorda en la seua carta.

En resposta a això, des d’Educació assenyalen que són “conscients” que el projecte educatiu és competència de la direcció del centre, però que el que aquest decret regula és el projecte lingüístic, que, al seu judici, ha de ser aprovat per majoria qualificada de dos terços del consell escolar del centre, amb l’objectiu de “potenciar el màxim consens de la comunitat educativa en la presa de decisions prèvia”.

“Eixa majoria qualificada promou el consens entre el claustre i els representants de pares i mares entorn de l’apartat del projecte educatiu del centre sense menyscapte de la competència de la direcció del centre en l’aprovació d’aquest projecte”, aclareix Educació.

http://www.diarilaveu.com/noticia/72483/educacio-modificara-el-curriculum-de-primaria-perque-els-alumnes-del-nivell-basic-tinguen-

El 84% de les escoles del país trien més valencià i anglès

L’aplicació del nou Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic s’establirà el pròxim curs a partir d’Infantil de tres anys i de les aules experimentals de dos anys

Sixto Ferrero / València.

El 54% de les escoles del País Valencià sostingudes amb fons públics han triat el nivell avançat —el nivell que més valencià i anglès empra— del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic, mentre que el 30% ha apostat per l’intermedi i un 16% començarà amb el bàsic. Les xifres que ha aportat la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports parlen per si mateixes, ja que quasi mil escoles sostingudes amb fons públics, el 84%, han decidit aplicar, a partir del curs 2017-2018, més valencià i anglès a les seues aules.

Els nivells triats pels centres educatius com a punt de partida han estat avalats per dos terços del Consell Escolar i començarà a aplicar-se en les aules experimentals de 2 anys i en el segon cicle d’Infantil —amb alumnes de 3 a 5 anys—, de manera que el Programa Plurilingüe Dinàmic estarà completament desplegat en 2023, quan arribe a Batxillerat.

Del total d’escoles sostingudes amb fons públics, la Conselleria ha rebut dades del 90% dels centres. Així, 675 centres educatius han triat el nivell avançat I o II (54%), 375 centres el nivell intermedi I o II (30%) i 203 el nivell bàsic I o II (16%). Territorialment, a les comarques del sud del país, 164 centres han triat el nivell avançat, és a dir, un 40%. Pel que fa al nivell intermedi, ha estat escollit per 132 centres educatius, el 32%, i el nivell bàsic per 119 centres, un 28% del total. A les comarques del nord, 137 centres han triat el nivell avançat, un 83% del total. 17 escoles han apostat pel nivell intermedi, un 10% del total i 11 centres s’han decantat pel nivell bàsic, un 7% del total. Mentre que a les comarques de la demarcació de València, 374 centres educatius han triat el nivell avançat, és  a dir, un 55%, 226 escoles han optat per l’intermedi, un 34%. Finalment, 73 escoles han s’han decidit pel nivell bàsic, un 11% del total.

“Els centres han optat entre mantindre els mateixos programes que ara o avançar i, lliurement, han decidit majoritàriament fer passes endavant”, ha manifestat el conseller Vicent Marzà davant les primeres xifres que mostren com les comunitats educatives “han decidit el nivell plurilingüe que s’adapta millor al seu context sociolingüístic”, ha puntualitzat el conseller, qui a més a més, ha recordat que el nou programa de plurilingüisme real garanteix a l’alumnat més anglès i un domini efectiu del valencià i del castellà.

Segons les xifres d’Educació, el 72% dels centres escolars han decidit aplicar a partir del pròxim curs un nivell més alt que l’actual. Un percentatge que arriba fins al 81% en els centres de la demarcació de València i fins al 92% en els de Castelló. En el cas de les escoles de la demarcació d’Alacant el percentatge de centres que han decidit ampliar l’oferta formativa en valencià i anglés és del 54%.

En aquest sentit, cal apuntar que el model desplegat per la conselleria està basat en l’aprenentatge integrat de llengües (AICLE), la metodologia més avançada i reconeguda internacionalment, que ja apliquen països com Finlàndia o Canadà.

Formació del professorat

Pel que fa a la formació del professorat, a hores d’ara ja es coneixen les primeres mesures del Pla de xoc de formació del professorat, en què a través de les Escoles Oficials d’Idiomes, els docents podran optar a les places que la conselleria ha reservat per garantir la formació en llengües dels docents.

El professorat podrà inscriure’s en les EOI a partir de finals de març a través dels CEFIRE i tenen a l’abast 5.260 places de formació en anglès i 1.540 en valencià reservades en la modalitat de cursos presencials, en línia i d’habilitats orals. Paral·lelament, hi ha 1.500 places de formació a la carta en anglès i valencià amb necessitats específiques segons els centres educatius.

Així mateix, s’amplien les places per a obtindre la capacitació lingüística en llengües que es realitzen als CEFIRE per al pròxim curs, fins a les 3.000, un miler més que en l’actualitat. No obstant això, el Pla de xoc de formació del professorat en llengües compta amb més mesures que s’estan ultimant i que Educació anirà anunciant a mesura que es facen efectives.

Competència Comunicativa Oral en anglès

Educació també ha avançat una altra novetat, com és el cas de la Competència Comunicativa Oral en anglès. Un model que compta amb sessions orals de lliure configuració mitjançant una àrea anomenada Competència Comunicativa Oral, que s’impartirà en qualsevol de les dues llengües oficials i en anglès, segons el nivell.

L’objectiu d’aquesta àrea serà augmentar la comprensió i l’expressió d’idees sobre els temes més propers; dotar d’eines comunicatives per desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar l’opinió mitjançant eines com, per exemple, els projectes interetapa, suports audiovisuals o musicals, jocs d’enginy o dramatitzacions.

El Programa Plurilingüe i el seu desplegament

El programa Plurilingüe Dinàmic està estructurat en tres nivells: Bàsic (I i II), Intermedi (I i II) i Avançat (I i II). Així doncs, els diferents graus —I i II— responen a la distribució del nombre d’hores vehiculars en les tres llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç de competència oral. És a dir, quantes hores es fan en anglès, en valencià i en castellà donada la situació sociolingüística de cada entorn educatiu.
Aquesta manera organitzativa pretén donar resposta a la realitat sociolingüística del País Valencià —amb zones castellanoparlants i valencianoparlants—, de manera que els nivells donen resposta a la necessitat d’adaptar els programes lingüístics a les característiques del mateix centre com a punt de partida.

El Programa comença el proper curs, 2017-2018, a les aules experimentals amb xiquets de 2 anys i el segon cicle d’Infantil, i estarà completament desenvolupat en 2023, quan arribe a Batxillerat. El decret però, també contempla la Formació Professional i la Formació d’Adults —una altra de les novetats—.

Per tal de reforçar el programa, la nova RTVV haurà de col·laborar. En aquest sentit, la Conselleria ha explicat que al nou ens públic se li demanarà emissions de continguts en anglès i que el valencià siga llengua vehicular, un fet que sembla tindrà absoluta reciprocitat, ja que segons les manifestacions pel que fa a la graella radiotelevisiva, de la nova directora general, Empar Marco, caminen en la mateixa sintonia.

Arran de les dades d’Educació –que indiquen que l’ensenyament en valencià se situa en un 54%–, Escola Valenciana ha fet públic un comunicat en què manifesta que la participació democràtica de la comunitat educativa “ha sigut decisiva per a garantir el plurilingüisme real”. El president de l’entitat, Vicent Moreno, considera una notícia “històrica” el fet que el plurilingüisme real, “el que avança des de l’ensenyament en valencià”, siga majoritari al nostre país.

El president Puig anuncia un pla per a formar docents en llengües

Comptarà amb 5.260 places en anglès, 1.540 en valencià i 1.500 per a formació a la carta en les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) i es posarà en marxa el pròxim curs

L’objectiu d’aquest nou pla és, segons ha anunciat Puig en les Corts, “garantir l’aplicació efectiva del decret de plurilingüisme i generar noves oportunitats de formació” perquè, ha dit, el País Valencià “fa molt de temps que perd coneixement en idiomes i oportunitats”.

RedactaVeu / EP / València

El president Ximo Puig ha anunciat aquest dimecres en les Corts l’engegada per al curs que ve d’un pla de xoc per a formar professors en llengües que comptarà amb 5.260 places en anglès, 1.540 en valencià i 1.500 per a formació a la carta en les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI). L’objectiu és garantir “l’aplicació efectiva del decret de plurilingüisme” i “generar noves oportunitats de formació” perquè, a parer seu, el País Valencià “està perdent coneixement en idiomes i oportunitats”.

Puig ha fet aquest anunci en la sessió de control de les Corts Valencianes en ser preguntat per la síndica del PP, Isabel Bonig, sobre com valora el decret pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu que la dirigent popular l’haja qualificat de “sectari i xantatge” perquè “suposa coartar la “llibertat d’elecció dels pares”.

Puig ha defensat que la norma cerca aconseguir que tots els xiquets valencians dominen per igual l’anglès, el castellà i el valencià, cosa que “vostès no van aconseguir”, li ha etzibat a Bonig.

“Garantir que els xiquets entenguen, parlen i escriguen els tres idiomes”

En la seua intervenció, el cap de l’executiu valencià ha comentat que fa uns dies va llegir en un mitjà de comunicació l’opinió d’una mare d’Alacant que deia que encara que la seua llengua era el castellà “es negava a acceptar que els seus fills arrossegaren la manca que ella tenia de no saber valencià”. Per açò, ha reivindicat que el model educatiu del Consell pretén millorar la qualitat educativa i oferir igualtat d’oportunitats per a tots. En aquest sentit, el cap del Consell ha puntualitzat que actualment el 99,5% de la població valenciana domina de forma oral el castellà, mentre que un 30% domina el valencià i solament un 6,6 %, l’anglès. “Per a revertir aquesta situació, aquesta proposta de model, que està avalada per estudis i per la realitat, significa garantir que els xiquets entenguen, parlen i escriguen els tres idiomes”, ha insistit.

Així, ha defensat que, atès que la realitat al País Valencià demostra que de moment no tots els xiquets saben les tres llengües, es pretén “superar la falta d’oportunitats dels xiquets de saber anglès”. “Aquest model acaba amb alumnes de primera i de segona. Ara millorarem la qualitat de l’educació i de llengües. La llibertat no s’està qüestionant, sinó el fracàs estrepitós d’un model que ens ha portat fins a ací”, ha remarcat Puig.

Al final del debat sobre aquesta qüestió, han intervingut el conseller d’Educació, Vicent Marzà, i la diputada del PP Beatriz Gascó. Aquesta última ha criticat que el Consell haja utilitzat diners per a fer cartells educatius en els quals promou actes dels Països Catalans, a la qual cosa Marzà li ha retret que el PPCV “ha rescatat fantasmes” i el Govern del Botànic, “persones”. “Parlen de xantatge i açò és perquè totes les famílies que volien saber anglès havien d’anar a la privada i per açò nosaltres oferim drets i oportunitat i vosaltres privilegis. El PP, xantatge i peatges; i el Botànic, drets i oportunitats per a tots”, ha sentenciat el conseller.

Crítiques de Bonig

La síndica del PP valencià, Isabel Bonig, ha criticat el decret i “l’intervencionisme i sectarisme” en matèria educativa del Consell, alhora que ha recriminat Puig que el Govern del Botànic intente identificar el PP com un partit que ataca el valencià. “Vostès solament governen per a una part dels valencians”, ha lamentat la portaveu popular, qui ha reivindicat que durant l’anterior Govern autonòmic del PP el nombre de joves que estudiaven en valencià es van incrementar en més d’un 200%.

“Per què tenen tanta por a la llibertat d’elecció dels pares i a la igualtat d’oportunitats?”, ha preguntat Bonig a Puig per a criticar, tot seguit, que el Consell cerca “crear alumnes de primera i de segona”, a la qual cosa el president ha demanat que no es continue “enfrontant a la llengua” perquè açò “no és raonable”. “Vostè està ancorada en l’extrema radicalitat i açò no és bo. Tots els xiquets tindran oportunitats de saber anglès, cosa que vostès no van aconseguir”, li ha contestat el president de l’executiu valencià.

http://www.laveupv.com/noticia/25285/el-president-puig-anuncia-un-pla-per-a-formar-docents-en-llengues

El pròxim curs començarà a aplicar-se el nou model lingüístic educatiu valencià

El pròxim curs començarà a aplicar-se el nou model lingüístic educatiu valencià, que s’establix en el Decret 9/2017 de 27 de gener. El model preveu tres nivells en l’aplicació del Plurilingüisme a les nostres escoles: Bàsic (1 i 2), Intermedi (1 i 2) i Avançat (1 i 2), que responen al grau d’aplicació i integració del valencià, castellà i anglès en les activitats curriculars del centre.

Al CEIP Pare Jofré estem elaborant el nostre Projecte Lingüístic de Centre per optar al nivell Avançat 1. La proposta s’aprovarà en el pròxim Consell Escolar. Rebreu notícies al respecte a través d’aquesta via.

ENQUESTA SOBRE L’ÚS DE LES LLENGÜES

Us demanem la vostra col·laboració per tal d’emplenar una enquesta sobre l’ús de les llengües en l’àmbit familiar. Recollirem les dades obtingudes per avaluar la situació sociolingüísitca en la què es troba el centre, com a part del Projecte Lingüístic de Centre que estem elaborant. La trobareu a les motxilles dels vostres fills aquesta vesprada. És necessari que l’empleneu i l’entregueu a l’escola abans del dijous 2 de març.

Gràcies per la vostra col·laboració!! enquesta_us_llengues

Direcció CEIP Pare Jofré

Decret de Plurilingüisme i la seua implantació

A hores d’ara s’està debatint als vostres centres escolars el Decret de Plurilingüisme i la seua implantació. És important que esteu informats, per això us enviem cartell de punts a tenir en compte sobre plurilingüisme.

A la web de FAMPA-València teniu tota la informació emesa per la Conselleria i que la Confederació Gonzalo Anaya ha estat treballant.

Podeu consultar-la a la nostra web www.fapa-valencia.org

Si teniu cap dubte telefoneu-nos al 96 3739811

pluriliguisme

 

Escola promou l’itinerari Avançat entre els centres per ‘assegurar el plurilingüisme’

La campanya anima l’equip docent “a triar l’opció educativa òptima, és a dir, la que ofereix un programa lingüístic més complet i garanteix un alumnat plurilingüe”.

RedactaVeu / València.

Escola Valenciana ha iniciat la campanya ‘L’Avançat és qualitat’ per fomentar als centres educatius la implantació de l’itinerari Avançat, que recull el decret de Plurilingüisme dinàmic, perquè és “l’únic que assegura un alumnat plurilingüe”, afirma l’entitat cívica en un comunicat. Així doncs, ha animat els pares, les mares i l’equip de mestres a demanar “sempre qualitat i que trien el programa més pròxim al model educatiu d’Escola Valenciana: l’Avançat 1”.

Sota el lema: ‘L’Avançat és qualitat’, l’entitat cívica ofereix suport i assessorament als centres educatius per dissenyar un Pla lingüístic de centre que “contrareste les mancances del Decret de Plurilingüisme Dinàmic i ajustar-lo al model educatiu que planteja Escola Valenciana”, i en aquest sentit, afegeixen que des d’Escola Valenciana es vetllarà perquè les escoles amb doble línia no baixen de nivell, sinó que sempre vagen avant i trien l’itinerari més pròxim a l’Avançat.

“Nosaltres, amb més de 30 anys de bones pràctiques docents, diem ben clar que en el nou Decret d’Educació l’itinerari Avançat és qualitat, és el més proper a la nostra escola. L’Avançat és l’únic que garanteix el plurilingüisme real”, ha afirmat el president d’Escola Valenciana, Vicent Moreno, i ha afegit: “necessitem la complicitat dels pares, les mares i l’equip de mestres perquè demanen sempre qualitat i trien el programa Avançat 1”.

“La creació d’un alumnat plurilingüe sols és possible a l’itinerari Avançat 1. Els tres primers nivells, el Bàsic 1, Bàsic 2 i Intermedi 1, resulten incomplets: l’aprenentatge de llengües s’assoleix de forma asimètrica, per la qual cosa, no compleixen la finalitat pedagògica d’adquirir idèntica competència en valencià i en castellà, i un domini acceptable d’anglès”, conclouen.


Cartell de la campanya.

http://www.laveupv.com/noticia/24889/escola-promou-litinerari-avancat-entre-els-centres-per-assegurar-el-plurilinguisme

 

Escola Valenciana aposta pel nivell Avançat: ‘L’únic que assegura un alumnat plurilingüe’

Vicent Moreno apunta sobre el decret de plurilingüisme que “la progressió de nivells és lenta, contraproduent i el calendari d’implantació resulta llarguíssim, fins al curs 2023–2024 no arriba a Batxillerat”.

RedactaVeu / València.

El DOGV ha publicat aquest dilluns [6 de febrer 2017] el Decret de Plurilingüisme educatiu que va aprovar el Consell el passat 27 de gener. D’acord a això, la conselleria ha fet arribar a tots els centres educatius les instruccions i una guia per facilitar-los al màxim els tràmits per a aplicar el Programa educatiu plurilingüe dinàmic (PEPD) en el segon cicle d’Infantil (3, 4 i 5 anys) que comença a aplicar-se el proper curs 2017-2018.

Davant això, Escola Valenciana ha fet constar que aquest Decret de Plurilingüisme Dinàmic no és el nostre model d’escola, tanmateix, és un document important per treballar el multilingüisme i oferirem als centres educatius propostes per dissenyar el Pla lingüístic de centre, amb l’objectiu d’acostar-lo al nostre model d’escola”, ha exposat l’entitat cívica a través d’un comunicat. En aquest sentit, Escola Valenciana promourà a les escoles la implantació del nivell Avançat, al seu parer, “l’únic que assegura un alumnat plurilingüe”.

La creació d’un alumnat plurilingüe, amb idèntica competència en valencià i en castellà, i un domini acceptable d’anglès, sols és possible a partir del nivell Intermedi 2 i un calendari d’aplicació més àgil per assolir aquesta finalitat fonamental. D’aquesta manera, els tres primers nivells: Bàsic 1 i Bàsic 2 i Intermedi 1, malgrat ser “de transició”, no garanteixen el domini equilibrat de les llengües oficials al País Valencià, per la qual cosa, cal anar cap a l’Avançat 1”, expliquen, alhora que recorden que aquesta proposta fou una de les 13 esmenes que Escola Valenciana presentà en setembre per millorar l’esborrany del Decret de Plurilingüisme i els principals sindicats en l’àmbit educatiu, STEPV i CCOO-PV, hi van trobar punts de confluència.

Amb l’aprovació del Decret Marzà, Escola Valenciana ha advertit l’absència de propostes de millora tan importants com la supressió dels dos nivells bàsics i l’Intermedi 1 que planteja Conselleria d’Educació, l’aplicació d’un calendari d’aplicació més curt, capaç de situar en el curs 2017–2018 els actuals programes plurilingües d’ensenyament en castellà (PPEC) en el nivell Intermedi 2, tant en l’educació pública com en la concertada.
Quant a les zones de predomini lingüístic castellà, la mesura més rellevant que plantejà l’entitat cívica fou l’increment de recursos amb l’objectiu que els actuals PPEC en Educació Infantil i Primària, pogueren assumir, sense dificultats, a fi d’aproximar-se al programa òptim, que segons els estudis de les Unitats per a l’Educació Multilingüe amb què la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana s’ha basat és l’Avançat 1 i, així, assolir un domini equilibrat de valencià i castellà en acabar 6è de Primària.

Sense aquestes millores, el DPD és “menys plurilingüe i poc dinàmic, perquè, en primer lloc, parteix d’un Itinerari Bàsic massa incomplet, que no corregeix les asimetries derivades de l’adquisició desigual de competències lingüístiques en valencià i castellà. A més, la progressió de nivells és lenta, contraproduent i el calendari d’implantació resulta llarguíssim, fins al curs 2023–2024 no arriba a Batxillerat”, ha manifestat el president d’Escola Valencia, Vicent Moreno. A més, aquesta entitat cívica percep un “defecte de forma” en el nou Decret, com apunten, ja que “algunes escoles es poden instal·lar còmodament en un nivell Bàsic i no caminar cap a l’itinerari òptim, que seria l’Avançat”.

El Decret “dista molt” del model educatiu que proposà Escola Valenciana al document L’escola que volem. Una escola valenciana per al segle XXI. Malgrat les valoracions fetes al nou Decret, l’entitat cívica ha reconegut que es tracta d’una eina de treball que “dóna un bon marge d’actuació per promoure l’Itinerari Avançat, l’únic nivell que garanteix a l’alumnat ser plurilingüe, és a dir, ser competent en valencià i en castellà i tindre un domini acceptable d’una llengua estrangera”.

Així, Escola Valenciana conclou informant que oferirà al llarg dels propers dies una sèrie de propostes a les escoles amb la intenció de “contrarestar les mancances pròpies del Decret i ajustar-lo al model educatiu d’Escola Valenciana”. L’entitat cívica “vetllarà perquè les escoles amb doble línia no baixen de nivell, sinó que sempre vagen avant i trien l’Itinerari més pròxim a l’Avançat i en aquest sentit, apunten que oferirà assessorament i suport als centres educatius per tal d’aconseguir arribar al nivell òptim, l’Avançat.

Educació envia instruccions i una guia per facilitar l’aplicació del plurilingüisme dinàmic

Els centres educatius compten amb el suport directe de l’Assessoria d’Educació Plurilingüe de la Conselleria, així com diverses sessions tutorials

RedactaVeu / València.

Aquest dilluns s’ha publicat al DOGV el Decret de Plurilingüisme educatiu aprovat al ple del Consell el passat 27 de gener, un fet que ha permès que la Conselleria d’Educació envie hui a tots els centres educatius les instruccions i una guia per facilitar-los al màxim els tràmits per a aplicar el Programa educatiu plurilingüe dinàmic (PEPD) en el segon cicle d’Infantil (3, 4 i 5 anys) que comença a aplicar-se el proper curs 2017-2018.

L’objectiu de les instruccions és facilitar i orientar els centres educatius en la implantació del PEPD i en el procés d’elaboració del projecte lingüístic de centre, ha explicat la conselleria, que recorda que el nivell que escull cada centre educatiu del PEPD ha d’estar aprovat per 2/3 del consell escolar de cada centre.

Per tal d’elaborar el projecte lingüístic de centre adaptat a un dels 6 nivells, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport també ha facilitat una guia per a complimentar tota la tramitació de forma clara, pràctica i eficaç amb la intenció de reduir la burocràcia que generen aquests tràmits.

A més, les escoles compten amb el suport directe de l’Assessoria d’Educació Plurilingüe de la Conselleria i s’estan organitzant sessions tutorials per a tots els equips directius, amb la intenció d’ajudar-los al màxim possible en el tràmit.

El termini de presentació del projecte lingüístic de centre és el 15 de març

http://www.laveupv.com/noticia/24716/educacio-envia-instruccions-i-una-guia-per-facilitar-laplicacio-del-plurilinguisme-dinamic

L’Associació d’Inspectors d’Educació valencians a favor del decret de plurilingüisme

L’entitat considera que amb aquesta normativa s’aconseguirà “la normalització de l’ús social, administratiu i acadèmic del valencià en els centres i en tot el sistema educatiu

RedactaVeu / València.

Aquest diumenge, l’Associació d’Inspectors d’Educació (ADIDE-PV) ha remés un comunicat en què valoren positivament el projecte de Decret de Plurilingüisme a què el consell va donar llum verda la setmana passada.

ADIDE-PV defensa el nou decret perquè consideren que proposa un avançament en l’ensenyament i en l’aprenentatge de llengües, perquè suposa “l‘adquisició per part de tot l’alumnat d’una competència plurilingüe en les llengües d’escolarització”, entenent com aquestes el valencià, castellà i una o dues llengües estrangeres.

També entenen que amb l’aplicació d’aquest decret l’alumnat adquirirà “una competència acadèmica elevada en les diferents àrees del currículum adquirida mitjançant l’ús vehicular de tres o més llengües, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural”.

Potenciació del valencià

Des d’una altra vessant, aquesta associació d’inspectors d’educació, creu que amb aquesta normativa s’aconseguirà “la potenciació de la nostra llengua i cultura, tot convertint-la en el nucli organitzador del currículum, i la normalització de l’ús social, administratiu i acadèmic del valencià en els centres i en tot el sistema educatiu”.

Per aconseguir aquestes fites ADIDE-PV explica que la millor garantia és disposar de “professorat suficientment capacitat, per desenvolupar el Nivell Avançat 2, cosa que li donaria el prestigi que cal de cara a la comunitat educativa i a la societat en general i una Administració Educativa disposada a donar tot el suport necessari perquè aquest Decret siga una realitat en tots els objectius que es proposa”.

http://www.laveupv.com/noticia/24712/lassociacio-dinspectors-deducacio-valencians-a-favor-del-decret-de-plurilinguisme